تز و پایان نامه مقالات

بحث و تفسیر نتایج تحقیق-پایان نامه رایگان دروغگویی کودکان-رشته روانشناسی

دانلود پایان نامه

بحث و تفسیر نتایج تحقیق

 

 

نتیجه گیری :

بعد از تجزیه وتحلیل داده‌ها که برای هر سئوال و همچنین برای هر فرضیه انجام شد  به نتایج کلی دست یافته شد که بدین قرار است :

تقریباً بیشتر جامعه آماری ما به متوسط و زیاد بیشترین پاسخ‌ها را داده بودند و این نشان می‌دهد که عوامل و متغیرهایی که نام برده ایم عوامل موثری بوده اند.

در سئوالات فرضیه اول : که در رابطه با‌آموزشهای نادرست خانواده بود، بیشترین پاسخ‌ها به زیاد داده شده بود و تقریباً بیشتر ازمتوسط به بالا را علامت زده بودند واین خود نشان می‌دهد که خانواده نقش مهمی‌در بروز دروغگویی کودکان دارد.

در سئوالات فرضیه دوم : که در رابطه با اینکه آیا انتظارات معقول والدین و اطرافیان باعث کاهش دروغگویی آنان می‌شود. تقریباً بیشتر از متوسط را علامت زده بودند و این خود نشان می دهد که انتظارات معقول والدین و اطرافیان نقش مهمی در کاهش دروغگویی کودکان دارند.

در سئوالات فرضیه سوم : که در رابطه با احساس کمبود و نیازهایشان است بیشترین پاسخ‌ها به زیاد داده شده بود و چون اختلاف بیشتر از متوسط بود، می‌توان گفت که این عامل  مهمی است و در دروغگویی کودکان موثر است. و به طور کلی می‌توان بیان کرد که این خانواده است که با اخلاق و رفتار و کردار وعمل خود می‌توانند به فرزندانشان درس بیاموزند، چون کودکان همواره والدین را الگوی خود قرار می‌دهند.

پس دروغگویی کودکان در درجه اول از خانواده سرچشمه می‌گیرد. اگر خانوادهای به قول خودشان دروغ مصلحتی می‌گویند واین را هم بارها تکرار می‌کنند آیا می‌توان از کودکانشان انتظار داشت که راستگو باشد و دروغ نگویند. او که بارها خودش شاهد دروغگویی پدر و مادرش بوده است آیا دیگر به کسی اعتماد دارد ؟  حرف کسی را باور می‌کند؟ مسلماً خیر ـ کودک بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و بیشتر وقتها هم یک راه برایش بیشتر میسر نیست و آن هم، هم سوشدن با خانواده اش می‌باشد و یکی دیگر به دروغگویان جامعه اضافه شدن و به این ترتیب دروغگویی در او شکل می‌گیرد.

 

محدودیت‌های اجرای تحقیق :

 1. عدم دسترسی و در اختیار نداشتن تحقیقی کاملاً مشابه تحقیق انجام شده.
 2. عدم دسترسی به کتب و منابعی که کلاً درباره دروغگویی نوشته شده باشد ودسترسی به این منابع در مقالات پراکنده در کتب مختلف گردآوری شده است.

 

کابردها :

 1. کمک به والدین و اطرافیان در هر چه بیشتر آشنا شدن آنها با علل و درمان دروغگویی کودکان.
 2. جهت استفاده معلمین و مربیان در رفع مسائل و مشکلات دروغگویی کودکان.
 3. جهت کمک به اولیای مدارس و دست اندرکاران تعلیم و تربیت در کاهش دروغگویی کودکان.

 

 

فهرست منابع و مأخذ :

 1. باهنر محمد جواد، گفتارهای تربیتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، 1373.
 2. ریاحی غلامحسین، رمز و راز دنیای کودک، تهران، اشراقیه، چاپ دوم، پائیز 1370.
 3. ریاحی غلامحسین، روانشناسی در خدمت اولیاء و مربیان، تهران، اشراقیه، چاپ اول، تابستان 1368.
 4. شفیع آبادی عبدالله، راهنمایی و مشاوره کودک، تهران، سمت، چاپ سوم، تابستان
 5. قائمی علی، تربیت و بازسازی کودکان، تهران، امیری، چاپ هشتم، مهر 1371.
 6. نادری عزت الله، دکتر سیف نراقی مریم، اتلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح آن، دفتر تحقیقات بدر، چاپ دوم، بهار
 7. اثر مدسه پدران و مادران پاریس، مشکلات تعلیم و تربیت، فتح الله حبیبی، تهران، آشنا، چاپ اول، جلد اول.
 8. رونالدس، ایلنگورث، کودک و مدرسه، شکوه نوابی نژاد، تهران، رشد، چاپ اول، پائیز 1368.
 9. هایم جی گینات، رابطه بین والدین و کوکان، سیاوش سرتیپی، تهران، موسسه اطلاعات، چاپ پنجم، 1371.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان آن80برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

92