اين، کودک، براي، يک، عصبانيت

کنيد)»
در قدم دوم بايد تهديد را به فرصت تبديل کنيد. کلام خود را اينگونه ادامه دهيد: «به نظرم متوجه شدم که چرا همچين برداشتي کردي، احتمالا من نتونستم منظور خودم رو واضح بگم.» استفاده از اين روش فرصت دوباره‌اي در اختيار شما قرار مي‌دهد تا ايده‌ي خود را بسط دهيد.
در پايان با يک قدرداني ساده، با وقار کامل بحث را به انتها ببريد. اما يک نصيحت دوستانه: براي آنکه از اين مرحله سربلند بيرون بياييد به مناعت‌ طبع فراواني نياز خواهيد داشت. براي بيان قدرداني خود از اين دست عبارات استفاده کنيد: «با اين حال از توجه‌ات سپاسگذارم؛ نقطه نظر خوبيه، بهش فکر مي‌کنم.»
?. از بُرد صداي خود استفاده کنيد

اگر در حين صحبت‌ کردن صداي شما به اندازه کافي بلند نباشد، مجبور به تکرار حرف‌هاي خود خواهيد بود. اين تکرارهاي زائد به نوعي مايه‌ي دردسر هستند و در برخي مواقع حقيقتا آزاردهنده مي‌شوند. گاه حتي حرف‌هاي خود را براي دومين‌بار با صدايي بلندتر تکرار مي‌کنيد، ولي همچنان مي‌توانيد از چهره مخاطب‌تان بخوانيد که هنوز حرف‌هاي شما را نشنيده است و اين همان لحظه‌اي است که از تشويش و نگراني فلج مي‌شويد و ديگر قادر به ادامه‌ي صحبت نخواهيد بود.
يک تمرين عملي ساده به شما کمک مي‌کند با چنين شرايطي مقابله کنيد: استفاده از برد صدا. در اين تمرين ابتدا فرض کنيد که فاصله‌ي شنونده با شما دو برابر فاصله واقعي است. پس از آن صداي خود را طوري تنظيم کنيد که اين فاصله فرضي را پوشش دهد. فقط دقت داشته باشيد که فاصله‌ي بين خود و شنونده را زياد در نظر نگيريد، چرا که در اين صورت به نظر مي‌رسد در حال فرياد کشيدن بر سر شنونده هستيد. دستيابي به اين مهارت به تمرين فراواني نياز دارد و بهتر است پيش از رسيدن به مهارت کامل و استفاده از آن در محيط‌هاي رسمي، با اعضاي خانواده و دوستان خود تمرين کنيد.
________________________________________
: چطور صدايمان را در صحبت جذاب‌تر کنيم؟
________________________________________
?. در حين صحبت، ژست يک فرد قدرتمند را داشته باشيد

اينکه ديگران با توجه به ژست و نحوه‌ي ايستادن شما، ميزان اعتمادبه‌نفس‌تان را درک کنند، نه يک راز و ترفند محرمانه، بلکه يک حقيقت آشکار است. ولي با وجود تاثير قابل توجه حالت قرارگيري بدن بر احساس شخص از خود، اغلب افراد به اين نکته‌ي کليدي توجه نمي‌کنند.
امي کودي (Amy Cuddy) از جمله پژوهشگراني است که اين پديده را مورد بررسي قرار داده و نحوه‌ي تاثيرگذاري آن را در قالب يکي از سخنراني‌هاي مشهور خود در همايش TED ارائه داده است. او طي آزمايشات خود از گروهي از داوطلبين درخواست کرد قبل از انجام يک مصاحبه‌ي پراضطراب يک ژست قدرتمند به خود بگيرند. براي درک ميزان سختي اين مصاحبه، در نظر بگيريد که مصاحبه‌کننده مردي با ظاهري ترسناک بود که مي‌توانست در هر شرايطي حالت خنثي و بي‌احساس صورت خود را حفظ‌ کند. از گروه دوم درخواست شد که پيش از مصاحبه ژستي ضعيف به خود بگيرند (شانه‌هاي افتاده، بازوهاي جمع شده، سر پايين و غيره).
کودي پس از مصاحبه از بزاق داوطلبين خود نمونه‌برداري کرد تا ميزان هورمون‌هاي بدن هريک را مورد بررسي قرار دهد. نتايج حاصل از تجزيه‌وتحليل نمونه‌ها حاکي از آن بود که ميزان هورمون تستسترون در داوطلبين گروهي که ژست قدرتمند داشتند، به ميزان قابل‌توجهي افزايش يافته‌ بود. تستسترون هورموني است که به شما کمک مي‌کند در مواجهه با موقعيت‌هاي تنش‌زا حس غلبه و قدرت داشته‌ باشيد. در مقابل در گروهي که از ژست ضعيف استفاده مي‌کردند، ميزان هورمون کورتيزول به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا‌ کرده‌ بود. کورتيزول هورموني است که سبب مي‌شود در برابر تنش‌هاي محيطي حساس‌تر باشيد.
مشاهده‌ي اين دست تغييرات دروني در افراد هر يک از دو گروه بسيار جالب توجه بود. شرکت‌کنندگان در اين آزمايش تنها از يک ژست ساختگي استفاده کرده‌ بودند ولي همين تلقين نيز کافي بود تا ميزان خودآگاهي شرکت‌کنندگان در آزمون به‌طور مستقيم تحت‌ تاثير قرار‌ گيرد. بنابراين پيشنهاد مي‌کنم شما نيز از ژست‌هاي قدرتمندانه استفاده کنيد، حتي اگر استفاده از اين روش براي‌تان غيرطبيعي و تصنعي باشد.
________________________________________
: ? راه براي افزايش اعتماد به نفس و عزت نفس
________________________________________
?. يک جرعه آب بنوشيد
شايد استفاده از اين ترفند براي شما عجيب باشد ولي در ادامه متوجه خواهيد شد که بسيار کارآمد است. احتمالا شما نيز تصور مي‌کنيد اعتمادبه‌نفس، بيشتر يک مفهوم ذهني است و عوامل فيزيکي به ميزان بسيار کمي در شکل‌گيري آن دخالت دارند. ولي در حقيقت عوامل فيزيکي معدودي وجود دارند که مي‌توانند به شما کمک کنند حس اعتماد به نفس را در خود بالا برده و ايده‌هاي خود را در حضور سايرين مطرح کنيد. نوشيدن جرعه‌اي آب يکي از همين عوامل فيزيکيِ معدود است.
صداي انسان ابزار شگفت‌انگيزي است. اگر بتوانيد اين ابزار را درست به کار بگيريد به مهارت حيرت‌آوري در سخنوري نيز دست خواهيد يافت. ولي اين ابزار نيز همچون هر وسيله‌ي ديگر به مراقبت و نگهداري نيازمند است و به همين دليل است که بايد هميشه يک بطري آب به همراه داشته‌ باشيد. تارهاي صوتي انسان به سرعت خشک مي‌شوند و سرعت خشک‌ شدن آنها در موقعيت‌هاي دشوار سريع‌تر مي‌شود که پيامد آن در اغلب موارد صداي لرزان و عصبي است. بنابراين اگر مي‌خواهيد در حين صحبت کردن اعتمادبه‌نفس خود را از دست‌ ندهيد و صدايتان به لرزش نيفتد، تارهاي صوتي خود را مرطوب نگهداريد.
?. حين صحبت، از زبان بدن هم استفاده‌ کنيد

شرايطي را تصور‌ کنيد که در آن با خود کلنجار مي‌رويد تا واژه‌ي صحيحي براي انتقال پيام پيدا کنيد ولي ناگهان ذهن‌تان متوقف‌ شده و شما را تنها مي‌گذارد تا احساس حماقت‌ کنيد. شرايط دردناکي است و مطمئن هستم تمام شما در اين موقعيت گير‌ کرده‌ايد. ولي ديگر با آن خاطرات دردناک خداحافظي‌ کنيد، چرا که قرار است با دو دستيار کاري آشنا شويد که از اين به بعد شما را از اين شرايط دشوار خلاص خواهند کرد. در حقيقت اين دو دستيار هميشه همراه شما بوده‌اند. آنها دو طرفتان مي‌ايستند و هرگاه که نتوانستيد واژه‌ي مناسب را پيدا کنيد به شما کمک مي‌کنند از اين بحران عبور کنيد و منظور خود را به راحتي به مخاطب انتقال دهيد.
هنوز متوجه نشديد؟ بله، درست است. دست‌هاي شما بهترين دستيار‌ در حين صحبت کردن هستند. هرگاه که در حين توضيح ايده‌هاي کوچک ولي پيچيده‌ي خود هستيد و نمي‌توانيد واژه‌ي مناسب را براي تشريح آنها بيابيد، از دست‌هاي‌تان استفاده کنيد. با استفاده از دست‌هاي‌تان مي‌توانيد ساير قواي حسي مخاطب خود را نيز در اختيار گرفته و مخاطب را به يک درک فيزيکي کامل از پيام‌تان برسانيد.
________________________________________
: ?? راز زبان بدن افراد بسيار موفق و استثنايي
________________________________________
حالا آماده هستيد تا انديشه‌هاي خود را تنها يک بار و براي همگان به زبان بياوريد.
ناديده‌ گرفته‌ شدن نظريات شما از سوي ديگران بسيار دردآور است، دردي که شايد تنها ضربه‌ي ناشي از برخورد يک تُن آجر بتواند آن را توصيف کند. البته اين درد زماني جان‌فرساتر مي‌شود که ايده‌هايتان ارزش شنيدن را نيز داشته باشند.
استفاده‌ي مداوم از اين شش ترفند محرمانه به طور حتم توانمندي ويژه‌اي را به شما خواهد‌ بخشيد داد تا در مباحثه با ديگران به چهره‌ي شاخصي تبديل شويد. دنيايي را تصور کنيد که در آن هرگاه شروع به صحبت مي‌کنيد همه به صداي پراطمينان شما گوش مي‌دهند. دنيايي را تصور کنيد که در آن شنوندگان‌تان قدرداني و احترامي را به شما عرضه مي‌کنند که شايسته‌ي شماست. دنيايي را تصور کنيد که ديگر قرار نيست تحت هيچ شرايطي بابت آنچه مي‌گوييد احساس حماقت و تمسخر کنيد. دنياي زيبايي است، نه؟
پس اگر تمايل داريد به تمام اين تصورات جامه‌ي عمل بپوشانيد، تلاش کنيد که در مباحثه‌ي بعديِ خود اين شش نکته را به کار ببنديد. در اين صورت ديگر هيچکس، هيچگاه نمي‌تواند شما را وادار به سکوت کند.
برگرفته از: goodlifezen

اين مجموعه صوتي پرطرفدار را از دست ندهيد
مقالات صوتي

مجموعه صوتي پرطرفدارترين مقالات با موضوع اعتماد به نفس
کسي که به خود اعتماد دارد به تعريف کسي احتياج ندارد

5000تومانآيا پيش آمده کودک‌تان در جمعي عصباني شده باشد و هيچ‌کس نتواند او را آرام کند. آيا در اين موقعيت احساس سردرگمي يا شرمندگي مي‌کنيد؟ در ادامه، ما به ? روش اشاره مي‌کنيم که با اجراي آن مي‌توانيد کنترل پرخاشگري در کودکان خود را در دست بگيريد.

شما مي‌توانيد علاوه بر خواندن اين نوشته ويديوي زير را نيز ببينيد.
مرورگر شما قادر به پخش ويديو نمي باشد.
?. کمک کنيد تا کودک‌تان به آرامش دروني برسد

براي کنترل پرخاشگري در کودکان خود، سعي کنيد روابط خوبي با آنها برقرار کنيد. تحقيقات نشان داده است کودکاني که ارتباط بهتري با والدين‌شان دارند، کمتر عصباني مي‌شوند، با حس خوشبختي بيشتري بزرگ شده و مدل رفتاري مسالمت‌آميزتري دارند. ممکن است کودک عصباني شود، اما آموخته است تا به نحوي عصبانيت خود را سرکوب کند. زيرا اين عصبانيت مناسب شخصيت او نيست. والديني که با کودک‌شان در ارتباطند، چون به خوبي او را مي‌شناسند، کمتر احتمال دارد شرايطي را به وجود آورند که کودک را تحريک به عصبانيت کند. والدين متعهد مي‌دانند براي کنترل شرايط مختلف نيازي به عصبانيت نيست.
کودک عصباني که با والدين‌اش ارتباط قوي ندارد، با نوعي آشفتگي دروني مواجه است. اين کودک احساس مي‌کند در اعماق وجودش چيزي مهم را گم کرده و بابت آن عصباني است (اين حس ممکن است حتي تا دوران بزرگ‌سالي هم ادامه پيدا کند). اين خلاء مي‌تواند به صورت عصبانيت نسبت به خودش يا والدين آشکار شود. در اين شرايط تمام افراد خانواده در معرض خطر عصبانيت قرار مي‌گيرند، زيرا اين عصبانيت معمولا به کل خانواده سرايت مي‌کند.
________________________________________
: دلايل پرخاشگري کودکان و روش‌هاي مقابله با آن
________________________________________
?. نگذاريد کودک لب‌ريز از خشم شود

از دوران نوپايي، کودک خود را تشويق کنيد تا تشخيص دهد چه زماني در حال تحريک و عصباني شدن است. با دقت به حرف‌هاي او گوش دهيد. به کودک خود کمک کنيد تا بر روي احساسات ناراحت کننده‌اش کار کند. وقتي يک شنونده‌ي مشتاق باشيد، به جاي حس قضاوت، حس هم‌دلي را در او ايجاد مي‌کنيد. به عنوان مثال يکي از والدين مي‌گويد: «کودک ? ساله‌‌ي من (متيو) براي تماشاي برنامه‌ي خاصي از تلويزيون اصرار مي‌کند. من مخالفت مي‌کنم و ناگهان تبديل به کودکي بسيار عصباني مي‌شود. او فکر مي‌کند که بايد اين برنامه را تماشا کند. ولي من معتقدم محتواي برنامه براي او و ساختار خانواده نامناسب است. مشتاقانه و بدون قضاوت کردن به حرف‌هاي او و علت علاقه‌اش به اين برنامه گوش مي‌دهم. وقتي صحبت‌هاي متيو تمام شد، من نيز نظرات خود را به آرامي و با تسلط بيان مي‌کنم. در عين بيان نقطه نظرات‌ خود، به متيو مي‌فهمانم که متوجه منظورش شده‌ام، ولي با آن موافق نيستم. من از او سؤالاتي مي‌پرسم تا علل علاقه‌اش را به چالش بکشم. مثلا: چرا اين برنامه تا اين حد براي تو مهم است؟ مي‌تواني فعاليتي را نام ببري که از مشاهده‌ي اين برنامه برايت جذاب‌تر باشد؟ مت مي‌داني چرا من نمي‌خواهم تو اين برنامه را تماشا کني؟ اگر فقط حوصله‌ات سر رفته، من يک ايده دارم… مت کم‌کم متوجه مي‌شود که اين برنامه ارزش اين مقدار از شور و حرارت او را ندارد. با ادامه‌ي صحبت رفته‌رفته اشکش خشک شده و از قرمزي صورتش کاسته مي‌شود. از پايين آمدن ضربان قلب او اطمينان حاصل مي‌کنم. اين مناقشه را با خنديدن به اين‌که چگونه يک برنامه‌ي احمقانه او را ناراحت کرد، پايان مي‌دهيم. سپس بيرون مي‌رويم و کمي بازي مي‌کنيم.»
?. درون کودک «بد» را نيز ببينيد
معمولا کودکي که عادت به بدرفتاري دارد، کودکي عصباني‌ نيز هست. اگر کودک شما هميشه «بد» به نظر مي‌آيد، شما راه حلي نداريد و کودک هم قصد عقب‌نشيني ندارد، بنابراين بررسي عميق‌تري در کودک خود انجام دهيد تا ببينيد چه چيزي از درون او را ناراحت کرده است. در صحبت با والدين اين کودکان، دو علت قابل شناسايي است. عامل اول اينکه پدر يا مادر يا هر دوي آن‌ها، بيشتر اوقات عصباني هستند. در نتيجه کودک نيز اين حس عصبانيت را به عنوان بخشي از خود خواهد ديد. عامل دوم عصبانيت کودک اين است که، او خوشبختي خود را در معرض تهديد مي‌بيند. بنابراين حل اين مشکل کودکان، بايد همراه با حل مشکلات کل خانواده باشد. فهرستي از تغييرات اخير زندگي کودک خود را تهيه کنيد. چه چيزي اين شخصيت او را ساخته؟ چه چيزي باعث اشک ريختن او شده؟ چه نيازهايي داشته که به آنها نرسيده؟ کدام اضطراب دروني ريشه‌ي عصبانيت اوست؟ عصبانيت مانند قسمت بيروني کوه يخ، شناور در آب است و خبر از مشکلات عميق‌تري مي‌دهد که در زير آن نهفته‌اند.

خشم دروني منجر به انزواي کودک مي‌شود. کودک براي از بين بردن تصوير متزلزلي که از خود مي‌بيند مبارزه مي‌کند. اين کودک خود را در لاکي محافظتي قرار مي‌دهد. در ظاهر شايد آرام به نظر برسد، ولي در زير اين آرامش، احساسات منفي به لاک او فشار مي‌آورند تا او را بشکنند. به منظور ماندن در اين لاک دفاعي، کودک در مواجهه با مسائلي که مي‌تواند عصبانيت او را بيرون بکشد، عقب‌نشيني مي‌کند. به اين دليل ما بر توجه و جستجوي شما در زير پوسته‌ي کودک‌تان تأکيد داريم. شايد بعضي اوقات مسائل آن‌گونه که به نظر مي‌رسد، نباشند.
احساس «بد بودن» براي کودک شما، امري ويران‌گر است. تا وقتي که اين احساس وارونه نشود، رفتار کودک به نحوي است که شايسته‌ي اين عنوان باشد. براي از بين بردن اين احساس کودک‌تان، شما بايد مداخله کنيد. مي‌توانيد به او بگوييد: «تو بد نيستي، فقط بچه‌اي. بچه‌ها هم بعضي اوقات کارهاي مسخره‌اي انجام مي‌دهند. ولي بابا به تو کمک مي‌کند تا اين کارها را انجام ندهي و به شکل همان آدم فوق‌العاده‌اي که مي‌شناسم، بزرگ شوي.» شما با اين حرف‌ها به کودک پيام داده‌ايد که به او اهميت مي‌دهيد و در جستجوي کودک خوبي هستيد که در زير اين رفتارهاي بد مخفي شده است.
________________________________________
: اشتباهات والدين که باعث لوس شدن و پرخاشگري در کودکان مي‌شود
________________________________________
?. خنده: بهترين دارو براي کودک عصباني

براي کنترل پرخاشگري در کودکان خود،با آنها بخنديد و شوخي کنيد. شوخي، عصبانيت را خنثي و از گسترش کدورت‌هاي جزئي و بيهوده جلوگيري مي‌کند. به عنوان مثال يکي از والدين تعريف مي‌کند: «بچه‌هاي ما عاشق ماکاروني هستند. يک بار هنگام شام ما مسئوليت دو بچه‌ي ? و ? ساله‌‌مان را (که با غذاي خود بازي مي‌کردند)، به دو برادر بزرگ‌تر از آنها سپرديم. همان گونه که گهگاه در خانواده‌هاي پُر جمعيت اتفاق مي‌افتد، فرزند ارشد اين مسئوليت را به گردن برادر کوچک‌ترش انداخت. وقتي که ما سر رسيديم فرزندان کوچکتر ماکاروني را به سمت همديگر پرت کرده بودند. ما بر سر بچه‌هاي بزرگ‌تر فرياد زديم که چرا به خوبي از کوچک‌ترها سرپرستي نکردند. در اين زمان آن‌ها نيز سر همديگر فرياد مي‌زدند و در ادامه فرزندان کوچک‌تر نيز شروع به فرياد زدن کردند. سپس همه‌ي ما با ديدن وضعيت بچه‌هاي کوچک‌تر که ماکاروني روي گونه، پيشاني و لاي موهاي‌شان ريخته بود، شروع به خنديدن کرديم و دسته‌جمعي به تميزکاري پرداختيم. از آن به بعد توجه بيشتري به خرج داديم تا مطمئن شويم فرزند ارشد مسئوليت‌هاي محول شده را خودش انجام دهد.»
________________________________________
: چطور فرزنداني شاد داشته باشيم؟
________________________________________
?. مدل مناسب ابراز خشم
والدين عصباني معمولا باعث ايجاد عصبانيت در کودکان مي‌شوند. اگر عصبانيت به طرز نامناسبي تجلي پيدا کند، توانايي ما براي فکر کردن عاقلانه را محدود خواهد کرد. به عنوان مثال بچه‌ي ? ساله‌ي شما کاري احمقانه انجام مي‌دهد. او بدن سگ را با سس ماکاروني مي‌پوشاند و سگ با جَست‌و‌خيز در خانه، فرش و ساير چيزها را کثيف مي‌کند. در اين زمان نبايد بيش از حد عصبانيت شويد. هرچه وضعيت بدتر باشد، شما به ذهني شفاف‌تر براي بهبود آن نياز داريد. هر موقعيتي متفاوت است، شما بايد بتوانيد درست فکر کرده و بهترين واکنش را داشته باشيد. قرار گرفتن در حالت خشم، ذهن شما را کدر مي‌کند. عصباني بودن و عمل نسنجيده‌ي شما مي‌تواند اوضاع را وخيم‌تر کند. اگر سگ را تنبيه کنيد، باعث فرار او و کثيف شدن اتاق‌هاي بيشتري مي‌شويد. اگر فرزندتان را تنبيه و به اتاقش بفرستيد، مجبوريد اين وضعيت را به تنهايي درست کنيد. با گذشت زمان اين مسأله براي همه حل مي‌شود، اما مواجهه‌ي با آرامش و تا حدي شوخ‌طبعي، عبور از اين اتفاق را براي همه راحت‌تر خواهد کرد. شما مي‌توانيد سگ را سريعا به حمام ببريد و بشوييد. از فرزندتان بخواهيد تا براي کمک به شما بيايد (البته با بهترين لحن ممکن). در نهايت فرش و ساير چيزها را با کمک فرزندتان تميز کنيد. کودک شما مي‌آموزد چگونه يک بحران را کنترل کند و براي تميز کردن کثيف‌کاري، چقدر کار کردن نياز است. اوقات تلخي و خشم شما اين کثيف‌کاري بچگانه را حل نکرده و فقط آن را بدتر مي‌کند.
خشم موانعي را بين والدين و فرزندان ايجاد مي‌کند

هايدن (مادر پيتر) اين‌گونه مي‌گويد: «ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *