اين، کنيد، براي، زيبايي، بايد

حالت طبيعي وجود ماست. وقتي که خود را با به‌عنوان تجلي روح الهي و موجودي ازلي-ابدي و با جهان يکي بدانيم، هرگونه احساسِ ترس و نگراني از وجود ما رخت مي‌بندد و سرور و شادي طبيعي جاي آن را مي‌گيرد. شاد بودن نيازمند دليل نيست بلکه شاد نبودن نيازمند دليل است. پس سعي کنيد با زندگي با خودِ حقيقي‌تان به‌عنوان موجودي جاودان که با جهان در وحدت به سر مي‌برد، سرور دروني خود را احساس کنيد. همان‌طور که گفته شده «ما موجودي مادي نيستيم که به دنبال تجربه‌ي معنوي باشيم بلکه موجودي معنوي و در حال تجربه‌ي جهان مادي هستيم.» ما روحي الهي و جاويدان هستيم و سرور و شادي حالت طبيعي اين روح است. فراموش کردن هويت اصلي ما به‌عنوان موجودي ازلي و ابدي، منشأ تمام ترس‌ها و غم‌ها در زندگي ماست. پس با آگاهي به‌وجود حقيقي خود شاد باشيد و سعي کنيد سرور و شادماني طبيعي را که در پسِ دغدغه‌هاي گذراي روزمره هميشه در جريان است؛ تجربه کنيد. خنده، راهي ساده براي قرار گرفتن در حالت شادماني است. بارها شنيده‌ايم که «خنده بر هر درد بي‌درمان دواست» و اينکه «هر چهره‌اي با خنده زيباتر است.» با اين حال من با خانم‌هايي برخورد داشته‌ام که سعي داشتند که هرگز نخندند چون بر اين باور بودند که خنده باعث ايجاد چين و چروک روي پوست صورت مي‌شود و بنابراين به زيبايي‌شان لطمه مي‌زند!
________________________________________
: چگونه لبخندي زيبا داشته باشيم؛ مثل مدل‌ها و بازيگران بخنديد
________________________________________
?. خودتان باشيد و زيبايي منحصربه‌فرد خود را آشکار کنيد
اگر خدا ما را آفريده باشد، بايد اثري هنري و شاهکاري منحصربه‌فرد باشيم چون خدا آفريننده‌اي اصيل است و نه يک خالق مقلد و کپي‌کار. پس همه‌ي ما از شکوه و زيبايي خاص و ويژه‌اي برخورداريم. براي کشف اين زيبايي بايد نقاب‌هاي کاذبي را که معيارهاي اجتماعي به چهره‌ي ما زده‌اند، کنار بزنيم. در فراسوي اين نقاب‌ها خود حقيقي ما قرار دارد. همان خود برتري که شاهکاري الهي است و از نورانيت و زيبايي بي‌بديل مي‌درخشد. براي ديدن اين زيبايي بايد خودتان را همان‌طوري که هستيد، بپذيريد. ما به عنوان روح الهي، موجودي کامل هستيم. اين وجود مادي و شخصيت اجتماعي است که هميشه داراي نقص و کاستي است. اگر بر هويت کاذب خود، يعني بر جسم و شخصيت اجتماعي خود، تمرکز کنيم، هميشه احساس نقصان، کمبود و درد و رنج خواهيم داشت. اما با تمرکز بر خود حقيقي الهي و منحصربه فرد خود، به مرور شناخت بيشتري از زيبايي منحصربه‌فرد خويش کسب خواهيم کرد و قادر خواهيم بود، آن را بيشتر متجلي کنيم.
به‌جاي آنکه نسخه‌ي بدل ديگري باشيد سعي کنيد نسخه‌ي اصلي خودتان باشيد.
– جودي گارلند
اشتراک‌گذاري در Facebook

اشتراک‌گذاري در Twitter

?. با خود و ديگران مهربان و خوش رفتار باشيد
تجلي عشق نامشروط در زندگي روزمره، ابراز محبت و خوش‌رفتاري با خود و ديگران است. محبت جادوي عيني عشق است. از اين‌روست که گفته‌اند «با محبت خارها گل مي‌شود.» هيچ چيزي مثل محبت و مهرباني ايجاد جاذبه و زيبايي نمي‌کند. شخص مهربان به‌رغم هر چهره و اندامي که دارد، زيبا و جذاب به نظر مي‌رسد. خوش‌رفتاري و محبت را با نزديک‌ترين فرد يعني از خودتان آغاز کنيد. اين تنها راه ابراز محبت حقيقي به ديگران است. خودتان را دوست بداريد. اشتباهات خودتان را ببخشيد و هميشه احترام به خود را در اولويت قرار بدهيد. در عين حال زياد خود را جدي نگيريد و دچار غرور و تکبر نشويد. هر انسان رشد يافته‌اي قادر است به خودش بخندد. چنين شخصي کاستي‌هاي کوچک خود را مي‌بيند و به آنها مي‌خندد اما مي‌داند که اين «خود کوچک» بخشي کاذب و فاني از وجود اوست. خود حقيقي او جاودان، زيبا و باشکوه است. وقتي از موضع اين «خود برتر» رفتار کنيم، با خود و همگان مهربان و خوش‌رفتار خواهيم بود و چنين رفتاري بر زيبايي و جذابيت مادي ما نيز خواهد افزود.
________________________________________
: چگونه مهربان باشيم؟
________________________________________
?. صبور و آرام باشيد

وقتي که بر خودِ برترمان تمرکز داريم، هيچ رخدادي نمي‌تواند ما را از کوره به در برد و آرامش ما را سلب کند. در اين صورت صبور هستيم و آرامش خود را حفظ مي‌کنيم.
با ياد خدا دل‌ها آرام مي‌گيرد.
– قرآن
اشتراک‌گذاري در Facebook

اشتراک‌گذاري در Twitter

تنها با به‌ياد داشتن وجه الهي و جاودانه‌ي خويش مي‌توانيم آرامش حقيقي و پايدار را تجربه کنيم. برعکس تمرکز بر وجه فاني و مادي وجود و شخصيت‌مان زندگي ما را از ترس، نگراني و درد و رنج انباشته مي‌کند. آرامش گوهري گران‌بهاست. بدون احساس آرامش، زندگي به جهنمي بدل مي‌شود. و آرامش عميق و پايدار فقط محصول آگاهي بر هويت خدايي و جاودانه‌ي خويش و زندگي با اين خود حقيقي و برترمان است.
آرام باش و بدان من خدا هستم.
– انجيل
اشتراک‌گذاري در Facebook

اشتراک‌گذاري در Twitter

پس هرگاه احساس کرديد که برآشفته و نگرانيد بلافاصله بر وجه الهي و جاويدان وجود خود تمرکز کنيد و آرامش خود را بازيابيد. تنها در صورتي که آرام و صبور باشيد، قادر خواهيد بود بهترين واکنش را در برابر اتفاقات نشان بدهيد. گاهي ممکن است صبوري، تلخ باشد اما هميشه ثمره‌اي شيرين دارد.
?. ساده، صادق و بي‌آلايش باشيد
افلاطون گفته «زيبايي در سادگي است.» وجود حقيقي ما با تمام زيبايي و عظمت خدايي‌اش ساده و بي‌آلايش است. ساده بودن به معناي زندگي با خود برترتان است. خود برتر ما داراي زيبايي منحصربه‌فرد است و نياز به هيچ افزوده‌اي ندارد. اين نقاب‌هاي اجتماعي ماست که سادگي و زيبايي حقيقي ما را در پشت انبوه لايه‌هاي معيارهاي کاذب خود مخفي ساخته است. تظاهر، دروغ و نقش بازي کردن بيش از همه به خودمان لطمه مي‌زند و آرامش و شادي طبيعي را از ما مي‌گيرد. بر اساس تحقيقات انجام شده با هر دروغي که مي‌گوييم به ?? نقطه از بدن خود آسيب مي‌زنيم. بيشتر انرژي رواني ما صرف مخفي ساختن خود حقيقي‌مان مي‌شود، در تلاش براي بازي کردن نقش يک بدل از خودمان. وقتي که با کنار زدن نقاب‌ها با سادگي و صداقت با خود برترمان زندگي کنيم، لذت، شادي طبيعي و زيبايي و جاذبه‌ي جاودان خود را باز مي‌يابيم.
________________________________________
: چرا صداقت داشتن مهم است
________________________________________
?. تميز و آراسته باشيد
جسم ابزاري موقت در اختيار ماست. بايد قدر آن را بدانيم. جسم ابزاري شگفت‌انگيز است و به ما اجازه مي‌دهد که به عنوان موجودي غيرمادي، جهان مادي را تجربه کنيم. بنابراين بايد سعي کنيم تا جاي ممکن آن را سالم و پاکيزه نگاه داريم. از آلودن آن با ورودي‌ها مضر بپرهيزيم و آن را هميشه تميز و آراسته حفظ کنيم.
پس از چهل سالگي هرکس مسئول قيافه‌ي خودش است.
– آبراهام لينکلن
اشتراک‌گذاري در Facebook

اشتراک‌گذاري در Twitter

لباس‌هاي راحت، تميز و برازنده بپوشيم. جسم ما نيز مخلوقي الهي است و شايسته‌ي احترام و مراقبت است. اما هميشه بايد بدانيم که جسم هميشه در حال تغيير است و رو به پيري و نابودي مي‌رود. بنابراين هميشه بايد به خود يادآوري کنيم که ما جسم‌مان نيستيم و جسم فقط ابزاري فاني و موقت است. هم هويت شدن با بدن، منشأ بسياري از درد و رنج‌هاي انساني است. ميلياردها ثروت انسان‌ها صرف «زيباسازي چهره و بدن» مي‌شود و يکي از دغدغه‌ها‌ي اصلي و هميشگي بسياري از آدم‌ها، به‌ويژه دختران و زنان، اين است که آيا زيبا به‌نظر مي‌رسند يا خير؟
در ظاهر خود جست‌وجو نکنيد، بهشت در درون شماست.
– مري کوک
اشتراک‌گذاري در Facebook

اشتراک‌گذاري در Twitter

دل‌خوشي به هر ميزان از زيبايي چهره و تناسب بدن، لذتي مقطعي و گذراست. براي افرادي که خود را در جسم‌شان خلاصه کرده‌اند، افزايش سن و پيري کابوسي وحشتناک است. اما اگر بر حقيقت جاودانه وجود خود آگاه باشيم و با آن زندگي کنيم، به‌رغم هر قيافه و اندام، خود را زيباترين و باشکوه‌ترينِ مخلوقات خواهيم يافت و رضايت، آرامش و شادي پايدار را تجربه خواهيم کرد. حقيقت همين است، هرچند که مدت مديدي در پشت ابرهاي جهالت جمعي پنهان مانده باشد.
حقيقت را بيابيد و حقيقت شما را آزاد خواهد کرد.
– مسيح (ع)
اشتراک‌گذاري در Facebook

اشتراک‌گذاري در Twitter

تهيه شده براي: chetor.com

اين مجموعه صوتي پرطرفدار را از دست ندهيد
مقالات صوتي

مجموعه صوتي پرطرفدارترين مقالات با موضوع مثبت انديشي و شادي
يک غم به تنهايي براي نابودي هزاران شادي کافيست

6000توماناگر بتوانيد تأثير مثبت و بادوامي بر روي هر کسي که مي‌بينيد بگذاريد، مثل اين مي‌ماند که دنيا را در مُشت‌تان گرفته باشيد. بعضي آدم‌ها به صورت مادرزاد جذابند، اما خبر خوب اين است که جذابيت را مي‌توان ياد گرفت.
در اينجا شما را با ? راه مؤثر براي افزايش قدرت کاريزما آشنا مي‏‌کنيم که مهارت برقرار کردن ارتباط بهتر با سايرين و محبوب شدن را برايتان به ارمغان مي‌آورد.
با پيدا کردن رگ خواب شروع کنيد
من راه خوبي براي بهتر ارتباط برقرار کردن با مردم پيدا کرده‌ام که هر جا رفته‌ام، کارساز بوده است. از آدم‌ها مي‌پرسم از چه چيز خوششان مي‏‌آيد يا چه چيزي مجذوبشان مي‌کند. وقتي جوابم را بدهند، دوباره ازشان مي‌‏پرسم، چه نکته‌اي باعث شده تا از فلان چيز خوشت بيايد؟ نکته‌ي کليدي علاقه به فلان کار چيست؟
من اين کار را فقط از اين بابت انجام نمي‌دهم که صرفا احساس خوبي را بهشان منتقل کنم، در واقع اين سؤال‌ها را مي‌پرسم چون مي‌دانم چيزهايي هستند که اگر هر فردي راجع بهشان صحبت کند، حالش بهتر مي‌شود. تازه مي‏‌شود کلي چيزهاي جالب هم اين وسط ياد گرفت.
هر کسي داستاني براي تعريف کردن دارد
فرض کنيد وارد يک مهماني يا مراسم يا مجلس سخنراني شده‌ايد که بالاي سر هر آدمي، عددي روشن است. اين عدد نشان‌دهنده‌ي تجربه و دانش اوست. اگر ??? نفر به اين مهماني دعوت باشند که هر کدامشان بين ?? تا ?? سالشان باشد، آنگاه چيزي بين ???? تا ???? سال دانش و بينش بشريِ ترکيب شده در آن سالن وجود دارد.
چه خوب بود اگر مي‌‏توانستيم با تک تک اين آدم‌ها صحبت کنيم و از علم و تجربيات‌شان بهره‌مند شويم. حيف نيست که از چنين موقعيتي براي به اشتراک‌گذاري چيزهاي خوب و به دست آوردن چيزهاي خوب، چشم‌پوشي کنيم؟ شايد به جرئت بتوانم بگويم، چند تا از بهترين فرصت‌هاي عمرم را با باز کردن سر صحبت با آدم‌‏ها در چنين محيط‌هايي به دست آورده‌ام.

مشکل بيشتر آدم‌ها اين است که حس مي‏‌کنند اعتماد به نفس لازم براي مرتبط کردن خود با توده‌ي مردم، يا به عبارت ديگر شبکه‌سازي را ندارند، چون فکر مي‏‌کنند مهارت اثرگذاري در نگاه اول را در خود پرورش نداده‌اند. حالا چه مي‌شد اگر مي‌توانستيد خودتان را جوري آب‌بندي کنيد که اگر وارد هر اتاقي شديد «برق بزنيد». چه مي‌شد اگر بلد بوديد درجه کاريزماي‌تان را بالا ببريد و تا ته مهماني حفظش کنيد؟
اين ? مورد را بخوانيد تا بدانيد چطور مي‌‏توان جذاب‌تر شد.
?. گوش به زنگ باشيد
اولين چيزي که موقع حرف زدن با هر کسي بايد رعايت کنيد اين است که گوش به زنگ باشيد. وقتي مي‌‏گويم گوشتان به زنگ باشد، يعني شش دانگ حواستان را جمع کنيد. اگر مکالمه‌تان يک-به-يک است، بايد اين احساس را به طرف مقابل القا کنيد که فقط شما دو نفر در اين اتاق هستيد.
تبليغات

اگر در جمعي هستيد، بايد حس مهم بودن را به متکلم آن جمع انتقال دهيد. اگر خودتان متکلم آن جمع هستيد، بايد حواستان را به تک تک کساني که جلوي‌تان ايستاده‌اند اختصاص بدهيد. چشم به چشم‌شان بدوزيد. شايد اولش سخت باشد، اما بايد طوري طرف را نگاه کنيد که اگر لازم شد، قادر باشيد مشخصات صورتش را براي نقاش اداره‌ي پليس تشريح کنيد.
اينجوري مي‌توانيد به جاي اينکه روي ?، ? نفر تأثير بگذاريد، موقع صحبت کردن جمعي را ميخکوب خود کنيد.
?. زبر و زرنگ باشيد
اگر آدم کاريزماتيکي باشيد، يعني نسبت به عموم آدم‌ها از استرس کمتري برخورداريد و موفقيت و جذابيت بيشتري داريد. حواستان باشد، وقتي مي‌گويم جذاب، منظورم اين نيست که پيکربندي فيزيکي صورت يا بدن‌تان حاصل پيکرتراشي ميکل آنژ باشد. منظورم اين است که انگار به خودتان رسيده‌ايد. يعني مي‌دانيد که موقع خنديدن چقدر دهانتان را باز کنيد که جلوه‌ي خوبي از خودتان به جا بگذاريد. به اين مي‌گويند کاريزما. به اين مي‌‏گويند جذبه.
خوبي‌اش اين است که کاريزماتيک بودن ژنتيک نيست و مي‌توان آن را ياد گرفت. خيلي از افرادي که خصوصيات رهبري را در خود دارند، کاريزماتيک هستند چون اعتماد زيادي به خودشان دارند، از يادگيري فراري نيستند و عاشق الهام بخشيدن به سايرين هستند.
?. حفظ کنيد، تکرار کنيد
اگر بتوانيد اسم هر فردي را سريع حفظ کنيد و چند بار در صحبت کردن تکرار کنيد، انگار خيلي زيرپوستي ازش تعريف کرده باشيد. تأثير اين کار بيشتر از اين است که بخواهيد حرف‌هاي قلمبه و سلمبه زورکي به خورد طرف بدهيد.
آدم‌ها خوشحال مي‌‌شوند که فرد غريبه‌اي چند بار اسم‌شان را تکرار کند، چون احساس خاص بودن بهشان دست مي‌دهد.
يکي از کارهايي که من مي‌‏کنم اين است که اول خودم را معرفي مي‌کنم. هميشه به جاي اينکه خيلي منفعلانه منتظر بمانيد تا طرف مقابل خودش را به شما معرفي کند، جلو برويد و اول خودتان را برايش معرفي کنيد.
بعد که ازشان مي‌خواهيد خودشان را معرفي کنند، مثل من اين پيام دستوري يک خطي را به مغرتان مخابره کنيد: «اسمش را حفظ کن.»
اين کار مجبورتان مي‌کند تا روي جوابي که دريافت مي‌کنيد متمرکز شويد و همينطور باعث مي‌شود بخش توجه ناخودآگاه‌تان بيدار شود که خود باعث مي‌شود اسم طرف مقابل را راحت‌تر حفظ کرده و در مکالمه استفاده کنيد.
هر وقت کسي اسمش را به شما گفت، آن اسم را يک بار جلوي آن شخص و چند بار در مغز خودتان تکرار کنيد. اين کار را بکنيد و مطمئن باشيد که جواب مي‌دهد.
?. زبان ديگرتان را تقويت کنيد
هر جا اسم جذبه و کاريزما به گوش‌تان خورد بدانيد که «زبان بدن» هم پشت‌بندش مي‌آيد. ثابت شده که استفاده از زبان بدن ميزان اعتماد به نفس آدم را به شدت بالا مي‌برد.
زبان بدن، زباني بين‌المللي است.
مردم مي‌‏توانند به صورت ناخودآگاه حرکات بدن و صورت شما را براي خودشان ترجمه کنند. اگر به خودتان مطمئن باشيد و حالت ايستادن‌تان اين را القاء کند که از ته دل خوشحال و مثبت‌انديش هستيد، اين خودش را به صورت کاريزما به بقيه نمايش مي‌‏دهد.
چيزي که خود من از جلسات کلاس‌‏هاي توني رابينز (Tony Robbins) ياد گرفتم اين بود که اگر به حالت سوپرمني خبردار بايستيد – يعني سيخ بايستيد، چانه‌تان بالا باشد، پاهاي‌تان به اندازه عرض شانه باز باشد، دست‌هايتان روي خط شلوارتان باشد و به آسمان نگاه کنيد – و چند دقيقه اين حالت را حفظ کنيد، از نظر علمي ثابت شده است که اين حالت خود به خود باعث افزايش اعتماد به نفس شما مي‏‌شود. اعتماد به نفس هم که بخش بسيار مهمي از کاريزما است. آدم‌ها هم شما را به خاطر داشتن اعتماد به نفس بالا تحسين مي‏‌کنند، چون خودشان دائما با مشکل اعتماد به نفس درگيرند.
پس اين را يادتان بماند: بدن از ذهن پيروي مي‌کند. حرکت بدن ناخودآگاه است.
يعني دانستن اينکه «چه احساسي داريد» مي‌تواند حالت صورت و زبان بدن‌تان را تغيير بدهد، پس بهتر نيست شروع کنيد خودتان را با اعتماد به نفس ابرقهرمانان تصور کنيد؟
همين حالا چند ثانيه چشم‌تان را ببنديد و فکر کنيد ابرانسان قوي‌جثه و بي‌باکي هستيد! نظرتان چيست؟ اين مورد را هم مي‌توانيد با صدور فرمان يک خطي به مغز فعال کنيد. فقط بايد تمرين کنيد.
?. چشم‌ها همه چيز را لو مي‌دهند

مردم وقتي اعتماد به نفس را در شما مي‌يابند که با آنها ارتباط چشمي برقرار کنيد. فقط ناجور بهشان زُل نزنيد.
اگر آن اولش برايتان سخت است که ارتباط چشمي خوبي برقرار کنيد، سعي کنيد به ناحيه بين دو چشم، همانجايي که بيني شروع مي‌‏شود، خيره شويد. در اين حالت اينطور به نظر مي‌رسد که به جفت چشم‌هاي طرف مقابل نگاه مي‌کنيد. اين حُقه‌ي کوچولو را امتحان کنيد تا معذب نباشيد.
?. چيز منفي نگوييد
نکته‌ي ديگري که مي‌تواند کاريزماي شما را بالا ببرد اين است که از به کار بردن عبارات منفي در مکالمه خودداري کنيد. سعي کنيد اين رفتار را در خودتان نهادينه کنيد. هر روز تمرين کنيد که راجع به چيزهاي مختلف غُر نزنيد.
سعي کنيد مسير گفتگو مثبت باشد. حتي اگر طرف گفتگوي شما حرف‌هاي منفي بزند، شما سعي کنيد چتر مثبت‌انديشي خودتان را روي سر او هم بگيريد. شايد هم در همان دقيقه موفق نشديد تغييري در منفي‌نگري آن فرد ايجاد کنيد، اما وقتي که شما را در ذهنش به خاطر بياورد، يادش مي‌آيد که خاطره‌ي مثبتي از شما دارد.
سعي کنيد مسير گفتگو را به سمت چيزهاي مثبت بکشانيد. به اين ترتيب آدم‌هايي که به اين گفتگو گوش مي‌دهند، متوجه مي‌شوند اين شماييد که استاندارد گفتگو را تعيين مي‌کنيد. پس يادتان باشد: مثبت‌انديشي و نه هيچ چيز ديگر.
?. از قدرت کلمات استفاده کنيد
خالصانه و صميمانه از مردم تعريف کنيد. البته چندين سال طول مي‌کشد تا قادر به چنين کاري باشيد. خيلي‌ها به جزئيات توجه نمي‏‌کنند و فرصت‌هايي که براي تعريف کردن از ديگران دارند را از دست مي‌دهند. به همين دليل است که اگر واقعا از کسي تعريف کنيد، اين جريان به يادش مي‌‏ماند.
مي‌دانم خانم‌ها در اين زمينه بهترند. پس تصورش را بکنيد در زماني که انتظار نداريد، آقايي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *