اين، يا، براي، دوست، ديگران

به‌عنوان همکار قرار دادند. اين افرادِ همکار که درحقيقت براي محققان کار مي‌کردند، دو دسته بودند؛ يا رفتار همکارشان را تقليد مي‌کردند يا نمي‌کردند. محققان هم اين تعاملات دوطرفه را فيلم‌برداري مي‌کردند. در پايان اين تحقيق، محققان از شرکت‌کننده‌ها خواستند ميزان علاقه‌‌شان را به کسي که با آنها کار کرده بود بيان کنند.
همان‌طور که انتظار مي‌رفت، شرکت‌کنندگاني که همکاران‌شان حرکات آنها را تقليد مي‌کردند، بيشتر از آنها خوش‌شان آمده بود.
?. اگر از کسي انتظار داريد با شما دوست شود، بيشتر اطرافش باشيد
طبق اثر نمايش محض (Mere-Exposure Effect)، آدم‌ها کساني را دوست دارند که آنها را بيشتر مي‌شناسند.
تبليغات

در نمونه‌اي، به‌عنوان مصداق اين موضوع، روان‌شناسان دانشگاه پيتزبورگ از چهار خانم خواستند تا نقش دانشجو را در کلاس روان‌شناسي آن دانشگاه بازي کنند. هرکدام از اين چهار خانم تعداد دفعات مختلفي در کلاس حاضر شدند. وقتي محققان عکس اين چهار نفر را به دانشجويان مرد کلاس نشان دادند، آنها خانمي را که بيشتر از بقيه در کلاس ديده بودند، بيشتر دوست داشتند؛ حتي با وجود آنکه با هيچ‌يک از اين چهار نفر هيچ برخوردي هم نداشته‌اند.
?. از ديگران تعريف کنيد

آدم‌ها صفاتي را که شما براي توصيف ديگران در جمع استفاده مي‌کنيد، با شخصيت خودتان پيوند مي‌دهند. اين پديده را انتقال خودبه‌خود ويژگي (Spontaneous Trait Transference) مي‌نامند.
مطالعه‌اي در مجله‌ي روان‌شناسي شخصيتي و اجتماعي (Journal of Personality and Social Psychology) حاکي از آن است که «انتقال خودبه‌خود ويژگي» حتي زماني که افراد مي‌دانند فلان ويژگي ربطي به کساني که درباره‌شان صحبت مي‌کنند ندارد هم صادق است.
گرچن روبين، نويسنده‌ي کتاب «پروژه‌ي شادي» مي‌گويد: «هرآنچه درباره‌ي ديگران مي‌گوييد، روي تصور ديگران از شما تأثير مي‌گذارد.»
اگر شخص ديگري را اصيل و مهربان توصيف کنيد، ديگران شما را هم با همان صفات مي‌شناسند. برعکسِ اين هم صادق است. اگر مدام پشت‌سرِ ديگران بد بگوييد، دوستان‌تان کم‌کم آن ويژگي‌هاي منفي را با شناخت‌شان از خودِ شما پيوند مي‌دهند.
?. سعي کنيد احساسات مثبت را به نمايش بگذاريد
واگير عاطفي (Emotional Contagion) شرايطي را توصيف مي‌کند که افراد به‌شدت تحت‌تأثير حالات ديگران هستند. براساس مقاله‌اي منتشرشده از دانشگاه اوهايو و دانشگاه هاوايي، آدم‌ها مي‌توانند احساسات دوروبري‌هاي خود را به‌طور ناخودآگاه حس کنند.
نويسندگان اين مقاله معتقدند اين امر محتملي است، چون ما به‌طور طبيعي حرکات و حالات چهره‌ي ديگران را تقليد مي‌کنيم، که اين تقليد به‌نوبه‌ي خود باعث مي‌شود چيزي شبيه به حس آنها را هم درون خودمان تجربه کنيم.
اگر مي‌خواهيد ديگران وقتي کنار شما هستند احساس خوبي داشته باشند، براي انتقال احساسات مثبت به آنها تلاش کنيد.
?. گرم برخورد کنيد و شايستگي‌تان را به‌رخ بکشيد
روان‌شناسان دانشگاه پرينستون و همکاران‌شان مدل محتواي کليشه‌اي (Stereotype Content Model) را پيشنهاد کردند. اين نظريه مي‌گويد مردم ديگران را براساس گرماي وجود و شايستگي‌شان قضاوت مي‌کنند.
بنابر اين مدل، اگر بتوانيد خودتان را به ديگران گرم نشان دهيد، براي مثال دوستانه و غيررقابتي رفتار کنيد، آنها احساس خواهند کرد که مي‌توانند به شما اعتماد کنند. اگر شايسته به‌نظر برسيد، براي مثال وضعيت اقتصادي يا تحصيلي خوبي داشته باشيد، افراد تمايل بيشتري مي‌يابند تا به شما احترام بگذارند.
ايمي کادي (Amy Cuddy)، روان‌شناس دانشگاه هاروارد مي‌گويد، بايد اول گرما و بعد شايستگي را نشان بدهيد؛ به‌ويژه در مناسبات تجاري.
کادي در کتابش با عنوان حضور (Presence) مي‌نويسد: «از ديدگاه تکاملي، انسان به‌منظور بقا بايد بداند که آيا فلاني شايسته‌ي اعتمادش هست يا نه.»
?. گاهي عيب‌هاي خود را آشکار کنيد

بنابر اثر سرريز (Pratfall Effect)، افراد بعد از ارتکاب اشتباه، بيشتر از شما خوش‌شان مي‌آيد؛ اما فقط درصورتي‌که اعتقاد داشته باشند شما فرد شايسته‌اي هستيد. آشکارکردن اينکه آدم کامل و بي‌نقصي نيستيد، شما را در چشم اطرافيان‌تان واقعي‌تر و آسيب‌پذيرتر جلوه مي‌دهد.
اليوت آرانسون، محقق دانشگاه تگزاس در آستين، براي نخستين بار وقتي متوجه اين موضوع شد که روي تأثير اشتباهات ساده بر حس جاذبه مطالعه مي‌کرد. او از دانشجويان پسرِ دانشگاه مينه‌سوتا خواست به صداي ضبط‌شده‌ي کساني گوش دهند که مشغول امتحان دادن بودند.
وقتي افراد مربوط امتحان را به‌خوبي پشت سر مي‌گذاشتند، اما در انتهاي مصاحبه فنجان قهوه را واژگون مي‌کردند، دانشجويان امتياز بيشتري به دوست‌داشتني‌بودن آنها مي‌دادند، اما وقتي امتحان را خوب مي‌دادند، ولي قهوه‌اي نمي‌ريختند، يا امتحان را بد مي‌دادند و قهوه را مي‌ريختند، امتياز کمتري مي‌گرفتند.
?. روي ارزش‌هاي مشترک تأکيد کنيد
طبق مطالعه‌اي قديمي از تئودور نيوکامب، مردم بيشتر جذب کساني مي‌شوند که شبيه خودشان هستند. اين پديده به اثر جاذبه‌ي شباهت (Similarity-Attraction Effect) معروف است. نيوکامب در آزمايش خود، نگرش موردهاي آزمايشي‌اش را نسبت به موضوعات بحث‌برانگيزي همچون سياست ثبت کرد. سپس آنها را براي زندگي مشترک در کنار هم به خانه‌اي برد که متعلق به دانشگاه ميشيگان بود.
آنها در پايان مدت اقامت‌شان، هم‌خانه‌ايِ خود را با وجود نگرش‌هاي مشابهي نسبت به موضوعات ثبت‌شده بيشتر دوست داشتند.
جالب اينکه مطالعه‌ي جديدتري از محققان دانشگاه ويرجينيا و دانشگاه واشينگتن در سنت لوئيس حاکي از آن است که سربازان نيروي هوايي که ويژگي‌هاي شخصيتي منفي مشابهي با هم دارند، بيشتر از سربازاني که ويژگي‌هاي مشابه مثبت دارند، از يکديگر خوش‌شان مي‌آيد.
?. آنها را لمس کنيد
لمس زيرآستانه‌اي (Subliminal Touching) زماني رخ مي‌دهد که شما فرد مقابل را طوري لمس مي‌کنيد که حتي خودش هم متوجه نمي‌شود. از مثال‌هاي چنين لمس‌هايي مي‌توان به ضربه‌ي آرامي اشاره کرد که در ديدارهاي دوستانه به پشت طرف مقابل مي‌زنيد، يا لمس کردن بازوي کسي هنگام صحبت‌کردن؛ چنين لمس‌هايي باعث مي‌شوند طرف مقابل حس خوشايندتري نسبت به شما داشته باشد.
در مطالعه‌اي فرانسوي، مردان جواني گوشه‌هاي خيابان مي‌ايستادند و با خانم‌هاي عابر صحبت مي‌کردند. نرخ موفقيت اين مردان جوان در برقراري ارتباط، وقتي هنگام صحبت‌کردن به‌جاي صرفا ايستادن، بازوي آنها را هم به‌آرامي لمس مي‌کردند، دو برابر مي‌شد.
مطالعه‌اي در دانشگاه مي‌سي‌سي‌پي و کالج رودز، اثرات لمس را روي مقدار انعام پيشخدمت‌هايي که دست يا شانه‌ي مشتري‌ها را هنگام برگرداندنِ باقي پول لمس مي‌کردند، بررسي کرد. در اين آزمايش مشخص شد، پيشخدمت‌هايي که چنين کاري مي‌کردند، انعام بسيار بيشتري نسبت به کساني که چنين ارتباطي با مشتريان‌شان نداشتند، دريافت مي‌کردند.
?. لبخند بزنيد

در مطالعه‌اي در دانشگاه وايومينگ، تقريبا ??? دانشجوي دختر دوره‌ي کارشناسي به عکسِ خانم ديگري در يکي از اين چهار حالت نگاه کردند: با لبخند در وضعيتي که ريلکس نشسته، با لبخند و دست‌به‌سينه، بدون لبخند در وضعيت ريلکس يا بدون لبخند و دست‌به‌سينه. نتايج اين مطالعه نشان دادند که خانمِ داخل تصوير زماني بيشتر موردعلاقه‌ي بقيه بود که لبخند بر لب داشت؛ صرف‌نظر از اينکه وضعيت بدنش چگونه باشد.
اخيرا هم محققان دانشگاه استنفورد و دانشگاه دويسبورگ اسن متوجه شدند، دانشجوياني که صرفا از طريق اينترنت با هم در ارتباط هستند و فقط تصوير پروفايل يکديگر را مي‌بينند، هرچه آن تصوير پروفايل لبخند بزرگ‌تري را به نمايش بگذارد، حس مثبت‌تري نسبت به ارتباط با شخص مربوط دارند.
مطالعه‌ي ديگري هم حاکي از آن است که اگر در اولين ملاقات با کسي لبخند بزنيد، مي‌توانيد اطمينان داشته باشيد که او بعدا شما را به ياد خواهد آورد.
??. شخص مقابل را طوري ببينيد که خودش دوست دارد ديده شود
افراد دوست دارند طوري ديده شوند که با باورهايشان درباره‌ي خودشان هم‌راستاست. نظريه‌ي خودآزمايي (Self-Verification Theory) اين پديده را تشريح مي‌کند. همه‌ي ما به‌دنبال تأييد ديدگاه‌هاي خود هستيم، چه مثبت باشند و چه منفي.
طي مجموعه مطالعاتي در دانشگاه استنفورد و دانشگاه آريزونا، از شرکت‌کنندگاني با ديدگاه‌هاي مثبت و منفي نسبت به خودشان، پرسيده شد بيشتر دوست دارند با افرادي ارتباط داشته باشند که ديدي مثبت نسبت به ايشان دارند يا منفي؟
شرکت‌کنندگاني که ديد مثبتي نسبت به خود داشتند، افرادي را ترجيح دادند که ديد سطح بالاتري نسبت به آنها داشته باشند، اما کساني که ديد منفي نسبت به خود داشتند، منتقدان را ترجيح مي‌دادند. بنابراين احتمالا آدم‌ها دوست دارند با کساني ارتباط برقرار کنند که در راستاي شناخت آنها از هويت خودشان بازخوردي ارائه مي‌کنند.
تحقيق ديگري حاکي از آن است که وقتي باورهاي آدم‌ها درباره‌ي ما موازي با باورهاي خودمان است، روابط‌مان با آنها جريان بهتري مي‌يابد. احتمالا به اين خاطر است که حس مي‌کنيم ما را مي‌فهمند، که همين از دلايل صميميت محسوب مي‌شود.
??. رازي را با آنها در ميان بگذاريد
خودافشاگري (Self-Disclosure) يکي از بهترين تکنيک‌هاي ايجاد رابطه است.
در مطالعه‌اي به سرپرستيِ محققان دانشگاه ايالتي نيويورک در استوني بروک، مدرسه‌ي عالي روان‌شناسي خانواده‌ي کاليفرنيا، دانشگاه کاليفرنيا، سانتا کروز و دانشگاه ايالتي آريزونا، دانشجويان در قالب گروه‌هاي دونفره درآمدند و به آنها گفته شد ?? دقيقه صرف شناخت يکديگر کنند.
محققان به برخي از گروه‌هاي دونفره تعدادي سؤال دادند که بسيار عميق و شخصي بودند. براي مثال، يکي از سوالاتِ معمولي اين بود: «نظرت درباره‌ي رابطه‌ات با مادرت چيست؟» به بقيه‌ي گروه‌هاي دونفره سوالاتي از جنس سؤالات روزمره داده شد. براي مثال، يکي از سؤالات اين بود: «کدوم تعطيلات رو خيلي دوست داري؟ چرا؟»
در پايان اين آزمايش، دانشجوياني که سؤالات شخصي‌تر پرسيده بودند، احساس خيلي نزديک‌تري به يکديگر داشتند تا دانشجوياني که حرف‌هاي روزمره زده بودند.
خود شما هم مي‌توانيد اين تکنيک را براي شناخت شخص ديگري به‌کار بگيريد. براي مثال، مي‌توانيد با سؤالات آسان شروع کنيد (مثل آخرين فيلمي که ديده است) و بعد کم‌کم به سؤال درمورد کساني برسيد که در زندگي‌شان اهميت زيادي دارند. وقتي اطلاعات صميمانه‌اي را با کسي به‌اشتراک مي‌گذاريد، احتمال بيشتري دارد که خودش را به شما نزديک احساس کند و در آينده هم به شما اعتماد بيشتري بکند.
??. نشان دهيد که رازشان را هم نگه مي‌داريد

محققان دانشگاه فلوريدا، دانشگاه ايالتي آريزونا و دانشگاه مديريت سنگاپور در دو آزمايش نشان دادند که افراد هم براي اعتمادکردن و هم معتمدبودن در روابط‌شان، ارزش زيادي قائل هستند.
ثابت شد که وقتي افراد دوست ايده‌آل يا حتي کارمند ايده‌آل خود را در ذهن‌شان به تصوير مي‌کشند، اين دو ويژگي از اهميت زيادي برخوردارند.
سوزان دگز وايت از دانشگاه ايلينوي شمالي مي‌گويد: «معتمدبودن از چندين جزء تشکيل شده، ازجمله صداقت، قابليت اعتماد و وفاداري. اگرچه تک‌تکِ اينها در روابط موفق مهم هستند، صداقت و قابليت اعتماد مهم‌ترين ويژگي‌ها در قلمروي دوستي محسوب مي‌شوند.»
??. شوخ‌طبعي خود را نشان دهيد
تحقيقي از دانشگاه ايالتي ايلنوي و دانشگاه ايالتي کاليفرنيا در لس‌آنجلس حاکي از آن است که صرف‌نظر از اينکه افراد به دوست خوبي فکر مي‌کردند يا همسري ايده‌آل، در هر صورت شوخ‌طبعي از اهميت زيادي برخوردار است.
مطالعه‌ي ديگري از محققان در دانشگاه دوپال و دانشگاه ايالتي ايلنوي نشان داد که وقتي براي نخستين بار با کسي آشنا مي‌شويد، شوخي‌کردن باعث مي‌شود طرف مقابل بيشتر از شما خوشش بياد. در حقيقت، اين مطالعه عنوان کرد که سرگرمي‌هاي طنزآميز (مثل اينکه چشم کسي را ببنديد و به او ياد بدهيد که مثلا چگونه برقصد!) مي‌توانند جذابيت عاطفي را هم افزايش دهند.
??. به او اجازه بدهيد درباره‌ي خودش صحبت کند
محققان دانشگاه هاروارد اخيرا متوجه شده‌اند که صحبت درباره‌ي خود، مي‌تواند ذاتا رضايت‌بخش باشد، همان‌طور که غذا و پول چنين هستند.
در مطالعه‌اي، محققان از شرکت‌کنندگان خواستند در يک دستگاه تصويرسازي تشديد مغناطيسي کارکردي (fMRI) بنشينند و به سؤالاتي درباره‌ي ديدگاه‌هاي خودشان يا ديدگاه‌هاي ديگران پاسخ بدهند. از شرکت‌کنندگان خواسته شده بود يکي از اعضاي خانواده يا يکي از دوستان‌شان را هم با خود بياورند. اين شخص صرفا کنار دستگاه fMRI مي‌نشست. در بعضي موارد، به شرکت‌کنندگان گفته شده بود که پاسخ‌هايشان به آن دوست يا عضو خانواده به‌اشتراک گذاشته خواهد شد؛ در بقيه‌ي موارد، پاسخ‌ها محرمانه حفظ مي‌شدند.
نتايج نشان دادند وقتي شرکت‌کنندگان اطلاعات را به‌طور عمومي مطرح مي‌کردند، آن قسمت‌هايي از مغز که با انگيزش و پاداش ارتباط داشتند، فعال‌تر بودند، اما وقتي درباره‌ي خودشان هم صحبت مي‌کردند، درحالي‌که هيچ شنونده‌اي حضور نداشت، باز هم فعال بودند.
به‌عبارت ديگر، اگر به‌جاي آنکه مدام درمورد خودتان حرف بزنيد، به طرف مقابل اجازه بدهيد داستان‌هايي از زندگي خودش را براي‌تان تعريف کند، خاطرات مثبت‌تري از اين معاشرت در ذهن او به‌ جا مي‌گذاريد.
??. کمي آسيب‌پذير باشيد

جيم تيلور از دانشگاه سان فرانسيسکو مي‌گويد صراحت عاطفي يا در مقابل آن، کمبود اين حس است که شکل‌گيري يا شکل‌‌نگرفتن رابطه بين دو نفر را تشريح مي‌کند.
با‌اين‌حال تيلور مي‌گويد: «البته صراحت عاطفي، ريسک آسيب‌پذيري خود در مقابل ديگري را هم به‌دنبال دارد و شما نمي‌دانيد آيا طرف مقابل اين را مي‌پذيرد و او هم خودش را بروز مي‌دهد، يا دست رد به سينه‌ي صداقت شما مي‌زند و برخورد ديگري نشان مي‌دهد.»
شايد اين ريسک ارزشش را داشته باشد. همان مطالعه‌ي مربوط به دانشگاه ايالتي ايلنوي و دانشگاه ايالتي کاليفرنيا در لس‌آنجلس که در بالا به آن اشاره شد، عنوان مي‌کند که روشني و صراحت، ويژگي‌هاي مطلوب و مهمي در افراد ايده‌آلي هستند که با آنها معاشرت مي‌کنيم. فرقي نمي‌کند اين طرف مقابل، صرفا يک دوست باشد يا همسر آينده!
??. با رفتارتان نشان بدهيد که از او خوش‌تان مي‌آيد
مدتي است روان‌شناسان از پديده‌اي صحبت مي‌کنند با نام «تقابل دوست‌داشتن» (reciprocity of liking). اين پديده مي‌گويد اگر فکر کنيم کسي ما را دوست دارد، ما هم او را دوست خواهيم داشت.
براي مثال در مطالعه‌اي مربوط به سال ???? ميلادي که در مجله‌ي روابط انساني (Human Relations) به چاپ رسيد، به بعضي شرکت‌کنندگان در يک بحث گروهي گفته شده بود که فلاني و بهماني نسبت به آنها ابراز علاقه کرده‌اند. محقق اين افراد را به‌طور تصادفي انتخاب کرده بود.
بعد از اتمام بحث، شرکت‌کنندگان نشان دادند کساني که بيشتر از بقيه دوست‌شان داشتند، همان‌هايي بودند که گفته شده بود به ايشان ابراز علاقه کرده‌اند.
اخيرا محققان دانشگاه واترلو و دانشگاه منيتوبا متوجه شدند وقتي از ديگران انتظار داريم ما را بپذيرند، رفتار گرم‌تري نسبت به آنها داريم، در نتيجه شانس دوست‌داشته‌شدن از طرف ايشان را بسيار بالاتر مي‌بريم. بنابراين حتي اگر مطمئن نيستيد طرف مقابل‌تان چه حسي نسبت به شما دارد، طوري رفتار کنيد که انگار از او خوش‌تان مي‌آيد، احتمالا او هم از شما خوشش خواهد آمد.
________________________________________
در ادامه بخوانيد: ?? نظريه روان‌شناسي که براي متقاعدکردن ديگران لازم است بدانيد
________________________________________

اين مجموعه صوتي پرطرفدار را از دست ندهيد
مقالات صوتي

مجموعه صوتي پرطرفدارترين مقالات با موضوع جذابيت و کاريزما
کاريزما همان رايحه‌ي روح است

6000تومانرماتيسم مفصلي روي زندگي مبتلايان به آن تأثيرات گسترده‌اي مي‌گذارد، از خستگي مفرط گرفته تا کاهش اشتها و انزوا. در اين ميان آنچه بيش از همه مبتلايان به رماتيسم مفصلي را محدود مي‌کند «درد» است. از آنجا که اين درد به شکل‌هاي متفاوتي بروز پيدا مي‌کند براي تسکين آن نيز روش‌هاي متنوعي پيشنهاد مي‌شود. در اين مقاله به شما چند نکته براي کنار آمدن با درد رماتيسم مفصلي ارائه مي‌کنيم تا بتوانيد آن را بهتر مديريت کنيد و کيفيت زندگي خود را بهبود دهيد.

از نظر پزشکان دليل اصلي درد رماتيسم مفصلي التهاب ناشي از تورم پوشينه مفصلي است. پوشينه مفصلي کيسه‌اي نازک است که اطراف مفصل را مي‌پوشاند و مايعات درون آن باعث لغزنده کردن مفاصل و در نتيجه تسهيل حرکت مي‌شوند. براي کاهش درد رماتيسم مفصلي اولين هدف کاستن از شدت التهاب است. التهاب ممکن است دردي تيز و کوتاه‌مدت يا دردي بلندمدت‌ و گنگ ايجاد کند. دليل ديگر براي بروز درد مزمن در مبتلايان به رماتيسم مفصلي فرسايش شديد مفاصل است که طي زمان ايجاد مي‌شود.

براي کنترل درد لازم است چند روش از استراتژي‌هاي زير را امتحان کنيد و ببينيد کدام يک براي شما نتيجه‌ي بهتري در پي دارد:
?. ارتباط ذهن- بدن
براي مثال افسردگي از مشکلاتي است که معمولا با رماتيسم مفصلي همبود است. همبودي يعني يک بيماري با احتمال بالايي در کنار بيماري ديگر به وجود مي‌آيد. وقتي شما با بيماري دردناکي که به مفاصل‌تان حمله کرده است زندگي مي‌کنيد حفظ ديدگاهي روشن به زندگي کار دشواري خواهد بود. افسردگي مي‌تواند کنار آمدن با اين بيماري را سخت‌تر ‌کند و از جانب ديگر باعث تشديد نشانه‌هاي آن شود. نکته‌ي مثبت اينجاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا