اين، براي، کنيد.، مديران، بايد

کنيد. مشخص کنيد اين مهارت‌ها چطور به دستيابي به اهداف بلندمدت کمک مي‌کنند. دانش و مهارت‌هاي ديگري را که در رسيدن به اهداف بلندمدت سازمان مؤثر هستند، شناسايي کنيد.
يک محيط کاري خلق کنيد که افراد را به يادگيري و برقراري جريان آزاد دانش و رويکردهاي جديد تشويق کند.
با معرفي اشتباهات و شکست‌ها به عنوان فرصتي براي يادگيري، بروز و نشر افکار نو را تحريک کنيد. اشتباهات باعث مي‌شوند شما نگاهي به خودتان و محدوديت‌هايتان بيندازيد. با بررسي الگوهاي رفتاري‌تان مي‌توانيد برداشت‌ها، محاسبات و رفتارهايي را که منجر به تکرار اشتباهات مي‌شوند، شناسايي و آنها را اصلاح کنيد.
زماني را به فعاليت‌هايي مانند شرکت در کلاس‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي که به پيشرفت و توسعه کمک مي‌کنند، اختصاص بدهيد.
________________________________________
: برترين تکنيک هاي خلاقيت؛ حس نوآوري را در خود تقويت کنيد
________________________________________
?. مديران خلاق، جسورانه مديريت مي‌کنند

مديران خلاق کنش‌گرا هستند و با قدرت و اطمينان مديريت مي‌کنند. آنها موقعيت‌هاي دشوار را به فرصت‌هايي براي نمايش قابليت‌هايشان و پذيرفتن مسئوليت تصميم‌هاي مخاطره‌آميز تبديل مي‌کنند. اين مديران به دنبال جلب توجه ديگران در جلسات و بحث‌ها هستند و بنابراين از نظرهاي متفاوت و ناسازگار هراس ندارند.
براي دستيابي به رهبري جسورانه، مديران بايد رفتارهاي زير را در خود تقويت کنند:
در مواجهه با موقعيت‌هاي دشوار، جايگزين‌هاي ممکن را در نظر بگيريد، ريسک‌ها را شناسايي و با آنها مقابله کنيد و براي رويارويي با واکنش‌هاي (شايد منفي) ديگران آماده باشيد.
با وجود مخالفت‌ها و مقاومت‌هاي احتمالي، نظرات و احساسات‌تان را به روشني و با قاطعيت بيان کنيد.
بايد تفاوت قاطعيت و زورگويي را بدانيد. موقعيت‌ها و افرادي را که در هر دو دسته جاي مي‌گيرند، شناسايي کنيد. کليد قاطعيت اين است که ديدگاه‌تان را با ديگران در ميان بگذاريد، بدون اينکه آنها را مجبور به پذيرش آن بکنيد.
اثرگذاري رهبران قاطع به اين دليل است که آنها تلاش مي‌کنند تا به يک راهِ‌حل برد-برد برسند و به نظر ديگران (حتي وقتي موافق آن نيستند) احترام بگذارند.
ويژگي‌هاي مثبت رهبري را در ديگران شناسايي و از آنها تقدير کنيد.
________________________________________
: ?? سوالي که رهبران با هوش هيجاني بالا از خودشان مي‌پرسند
________________________________________
?. مديران خلاق از فرصت‌ها به بهترين شيوه بهره‌ مي‌برند

مديران خلاق عملکرد بهتري در بهره‌برداري از فرصت‌ها دارند. آنها با روحيه‌ي کنش‌گري‌شان براي کسب موفقيت پيش‌قدم مي‌شوند. چنين مديراني پيش از هر اقدامي، موانع را شناسايي مي‌کنند؛ اما در دام تحليل بيش‌ از حد نمي‌افتند. آنها به دنبال عملکرد خوب هستند و قادرند مستقل و با کم‌ترين حمايت براي مدت طولاني کار کنند. آنها همچنين قادرند براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي جديد، به سرعت تغيير رويه بدهند.
براي تقويت اين ويژگي، نکات زير توصيه مي‌شوند:
‌مشکلات و پس‌رفت‌ها را در مسير خلق فرصت‌هاي نو و استراتژي‌هاي رقابتي جديد ارزيابي کنيد. مزيت‌هاي تغيير وضعيت و پيشرفت‌ را تشخيص بدهيد. مثلا مدير بايد پيوسته توانايي‌هاي تيمش را براي انجام پروژه بررسي کند و تصميم بگيرد که آيا براي تحقق همه‌ي اهداف و انتظارات در زمان‌بندي معين، به منابع بيشتري نياز است يا خير.
موفقيت‌هاي قبلي‌تان را بررسي کنيد. اين فرصت‌ها چه ويژگي‌هاي مشترکي دارند و چه تهديدهايي به همراه داشته‌اند؟
بدانيد که لزومي ندارد به تنهايي براي بهره‌گيري از فرصت‌ها اقدام کنيد. با درخواست کمک از کارکنان ارزشمند و خبره به طور گروهي اقدام کنيد.
________________________________________
: مزايا و معايب مديريت کلاسيک چيست
________________________________________
?. مديران خلاق رويکرد استراتژيک‌شان را حفظ مي‌کنند

مطالعات نشان داده است مديران خلاق امتياز بالاتري در پيگيري و حفظ رويکرد استراتژيک دارند. اين مديران از روندهاي صنعت و آثار آنها بر کسب‌وکارشان آگاهند، شناخت دقيقي از کسب‌وکار، بازار و مشتريان دارند و در شناسايي فرصت‌هاي استراتژيک يا تهديدها خبره هستند. اين مديران پيوسته در اجتماعات و رخدادهاي مربوط به صنعت حضور دارند تا محيط بيروني را به خوبي بشناسند. همچنين آن‌قدر در توصيف و معرفي روش‌هاي مناسب براي پيشبرد کسب‌وکار مهارت دارند که مي‌توانند مخالفان را هم متقاعد کنند.
براي تقويت رويکرد استراتژيک بايد توصيه‌هاي زير را در پيش بگيريد:
انجمن‌هاي چندمنظوره را راه‌اندازي کنيد و در آنها حضور داشته باشيد.
تحليل SWOT را انجام دهيد. دانش سازمان‌تان را با ميزان دانش سازمان‌هاي رقيب مقايسه و دانش‌ و مهارت‌هاي لازم را براي اجراي استراتژي سازمان‌تان شناسايي کنيد.
به جاي استفاده از فرصت‌هاي يادگيري اتفاقي، پيوسته فعاليت‌هايي براي آموزش موضوعات مربوط به استراتژي ترتيب بدهيد. کار را با تعيين ميزان شناخت سازمان‌تان از عوامل مؤثر در رقابت‌پذيري (مثلا به چه دليل مشتريان محصول يا خدمات شما را مي‌خرند)، آغاز کنيد. برنامه‌هاي آموزشي مرتبط با اين عوامل تهيه کنيد.
افراد مختلف سازمان را در فرايند برنامه‌ريزي استراتژيک شريک کنيد.
يک استراتژي چندساله شامل گام‌هاي ضروريِ شما و کارکنان براي رشد کسب‌وکار تهيه کنيد. موفقيت‌هاي پيشين را مشخص و تعيين کنيد چگونه مي‌توانيد آنها را در روندهاي آتي تکرار کنيد.
________________________________________
: مديريت استراتژيک چيست؟
________________________________________
چند نکته‌ي قابل توجه

يک ويژگي مهم که مديران خلاق نسبت به ديگران در آن عملکرد ضعيفي دارند، نظم و ترتيب است. بنابراين سازمان‌ها بايد اقدامات نوآورانه را به افرادي که در مديريت پروژه خبره هستند بسپارند يا ابزار لازم را براي آموزش مديران خلاق و نوآور براي مديريت دقيق‌تر و مؤثرتر فراهم کنند.
نتايج ديگر نشان داد شناخت قوي از گرايش مشتريان در تقويت رويکرد استراتژيک نسبت به بازار در رهبران نقش مهمي دارد. کارمنداني که در آغاز مسير حرفه‌اي‌شان هستند و هميشه در تصميم‌گيري‌شان ديدگاه مشتري را در نظر مي‌گيرند، شناسايي کنيد. اين اشخاص ممکن است نوآوران آينده باشند! انتخاب اين کارکنان مشتري‌محور براي کار در پروژه‌هاي استراتژيک و کار روي عواملي که تجربه‌ي مشتري را شکل مي‌دهند، در تبديل شدن آنها به مديران خلاق آينده مؤثر است.
در پايان، بررسي سبک‌هاي رفتاري افراد با بالاترين سطح خلاقيت و نوآوري، منجر به شناسايي ? سبک رفتاري شد.
مديران محرک: که احتمال خلاقيت و نوآوري در آنها بيشتر است؛ زيرا تمايل بيشتري به مدون کردن مسير حرکت‌شان دارند و حاضرند به تنهايي براي خلق رويکردي نو و مبتکرانه براي توليد محصول يا خدمت تلاش کنند.
مديران اثرگذار: که نشانه‌هاي خلاقيت را با استفاده از توانايي متقاعد کردن ديگران به پيگيري روش‌ها و افکار نو، بروز مي‌دهند.
مديران حمايت‌گر
مديران انديشه‌محور
دو مورد آخر معمولا به مديران خلاقي تبديل نخواهند شد. اين افراد براي عملي کردن ايده‌هاي نوآورانه به تشويق و حمايت سازماني بيشتر و ساختاري که به آنها کمک بکند، نياز دارند.
به طور کلي داده‌ها نشان‌دهنده‌ي اين است که خلاق‌ترين مديران از ريسک اجتناب نمي‌کنند؛ بلکه آن را مديريت مي‌کنند. اين مديران پيش از اينکه اسير مشکلات شوند، آنها را پيش‌بيني مي‌کنند، کنجکاو هستند و درحالي‌که در کاوش‌هايشان خوش‌بيني را از حد نمي‌گذرانند، از فرصت‌هاي روشن و قطعي بهره‌ مي‌برند. مديراني که بيشترين خلاقيت را در رهبري نشان مي‌دهند افرادي انگيزه‌بخش و با اثرگذاري بالا، قاطع و مستقل هستند و نکته‌ي مهم‌تر اينکه از کنجکاو بودن هراس ندارند.
برگرفته از: hbr

اين کتاب پرطرفدار را از دست ندهيد
کتاب الکترونيکي

کتاب الکترونيکي برگزاري جلسات موثر به روش اساتيد هاروارد
جلسات کاري را تبديل به ابزار موفقيت خود کنيد

8000تومانخوشبختي همينجاست، در همين لحظه، در محيط اطراف و حتي درون شما. اصلي‌ترين و چالش‌برانگيزترين درس خوشبختي اين است که بدانيم احساس خوشحالي و خوشبختي در کنترل ماست.
:
چگونه مي‌توانيم با پول‌مان خوشحالي بخريم؟‌
? راز داشتن خانواده‌ سالم؛ چطور خوشحالي را با اعضاي خانه تقسيم کنيم؟
? تله‌اي که خوشحالي شما را محدود مي‌کند
اغلب تصور مي‌کنيم احساس خوشحالي به موفقيت‌ها و دستاوردها بستگي دارد. باور داريم که اگر ترفيع شغلي بگيريم، خانه‌ي رؤيايي‌مان را بخريم يا با فرد ايده‌آل ازدواج کنيم، خوشبختي به سراغ ما مي‌آيد و براي هميشه ماندگار مي‌شود. چنين تصوراتي با واقعيت فاصله‌ي زيادي دارند.
ترفيع شغلي قطعا يکي از دستاوردهاي مهم است و باعث خوشحالي شما مي‌شود. پا گذاشتن به خانه‌ي رؤيايي نيز يکي از وصف‌ناپذيرترين احساسات زندگي خواهد بود و ازدواج با فرد ايده‌آل، زندگي پر از عشق و خوشبختي را به همراه خواهد داشت. اما بايد بدانيد که هيچ‌کدام از اين احساسات، براي هميشه ماندگار نيستند.
اين اتفاقات باعث مي‌شوند در همان لحظه و تنها براي مدت کوتاهي پس از آن احساس خوشبختي کنيد. نکته اينجاست که به سرعت به موقعيت جديد عادت مي‌کنيد و به همان حالت قبلي برمي‌گرديد. بنابراين، صرف‌نظر از تمام اتفاقي که در زندگي شما رخ مي‌دهد، بايد بدانيد چطور روحيه و نگرش خود را در کنترل داشته باشيد. توانايي شناخت تمام خوشبختي‌ها و ايجاد لحظه‌هايي که به احساس خوشحالي منجر مي‌شوند باعث مي‌شود زندگي شما در درازمدت نيز به همين روال با شادماني ادامه پيدا کند.
براي آغاز اين راه مي‌توانيد راه‌کارهايي که در ادامه معرفي مي‌کنيم، امتحان کنيد:

?. براي کسي که دوستش داريد يادداشت تشکر بنويسيد
به‌طور طبيعي تمايل داريم با ديگران ارتباط برقرار کنيم، احساس دوست داشتن و تعلق داشتن را تجربه کنيم. با اين‌حال براي قدرداني از کساني که چنين احساساتي را در ما ايجاد مي‌کنند، تلاش نمي‌کنيم و زمان کافي به آنها اختصاص نمي‌دهيم. به همين دليل از شما مي‌خواهيم که دقيقا همين کار را انجام دهيد؛ به کساني که دوستشان داريد بگوييد چرا براي شما اهميت دارند، چرا قدردان آنها هستيد و با آنها احساس خوشحالي و خوشبختي مي‌کنيد. ابراز اين احساسات نه تنها باعث مي‌شود قدر رابطه‌‌تان را بدانيد،‌ بلکه قدرت آن را افزايش مي‌دهد و انرژي مثبتي در هر دو طرف ايجاد مي‌کند.
?. چشم باز کنيد و زيبايي‌هاي اطراف‌تان را بشناسيد

گاهي اوقات به اندازه‌اي مشغول هستيم که حتي فراموش مي‌کنيم به محيط اطراف‌مان نگاه کنيم. همين حالا اين کار را انجام دهيد. چشمان‌تان را از صفحه برداريد و به اطراف‌تان نگاه کنيد. چه چيز زيبايي در محيط اطراف وجود دارد؟ چند گل در گلدان، يک روسري زيبا يا حتي نور درخشان خورشيد؟ چند لحظه تأمل کنيد و حقيقتا به دنبال زيبايي باشيد؛ چرا که به سرعت متوجه مي‌شويد محيط اطراف شما پر از زيبايي است. از همه جالب‌تر اينکه تحقيقات نشان داده‌اند نگاه کردن به هرچيز زيبايي مي‌تواند روحيه‌‌ي شما را بهتر کند.
تبليغات

?. لبخند بزنيد
راه‌کاري بسيار ساده،‌ اما قدرتمند. لبخند زدن باعث مي‌شود هورمون‌هاي شادي در بدن آزاد شوند که در نتيجه‌ي آن بيشتر لبخند مي‌زنيد. حتي يک لبخند مصنوعي نيز چنين حالتي ايجاد مي‌کند. نکته‌ي جالب اين است که لبخند زدن مسري است؛ بنابراين مي‌توانيد براي تغيير روحيه و ايجاد فضاي مثبت در هر محيطي از لبخند استفاده کنيد. همين حالا امتحان کنيد؛ گوشه‌ي لب‌ها را به سمت بالا ببريد و به چيزهاي خنده‌دار فکر کنيد. سپس اين لبخند را تا زماني که جو مثبت برقرار است، روي لب‌ها نگه داريد.
?. از خودتان مراقبت کنيد
اگر مي‌خواهيد به ديگران کمک کنيد، بايد قبل از آن به خودتان کمک کنيد. اين کار را به مراقبتي ساده و کوچک از خودتان آغاز کنيد. اين مراقبت کوچک به بدن شما انرژي مي‌بخشد، باعث تقويت روحيه‌ مي‌شود و روح‌تان را تازه مي‌کند. به‌اين‌ترتيب لمس احساس رضايت و آرامش آسان‌تر مي‌شود. اين مراقبت شخصي کوچک مي‌تواند يک تعريف مثبت از خودتان باشد، يا استفاده از ماسک صورت و حتي تمرين مديتيشن. فرقي نمي‌کند چه کاري باشد يا چقدر براي آن زمان صرف مي‌کنيد. نکته‌ي مهم اين است که با اين کار نشان دهيد چقدر قدردان خودتان هستيد.
?. نفس بکشيد

تکنيک تنفس ?-?-? را امتحان کنيد. تا چهار بشمريد و هوا را به داخل ريه‌ها بفرستيد، تا هفت بشمريد و نفس را نگه‌ داريد و در بازدم با هشت شماره نفس را بيرون بدهيد. اين چرخه را چند بار تکرار کنيد تا احساس آرامش ذهن، ريلکس شدن ماهيچه‌ها و بازيابي حس شادي را تجربه کنيد. نفس کشيدن با سيستم عصبي پاراسمپاتيک شما در ارتباط است. بنابراين، تمرين تنفس آرامش‌بخش مي‌تواند احساس دروني شما را تغيير دهد. هر دم باعث افزايش انرژي و هر بازدم به آرامش شما منجر مي‌شود. از تمام دم و بازدم‌ها به بهترين شکل استفاده کنيد. در حين انجام اين کار، از نفسي که مي‌کشيد و بدن‌تان تشکر کنيد چرا که بدون تنفس زندگي ناممکن مي‌شود.
________________________________________
در ادامه بخوانيد: ?? روش رايگان براي اينکه همين الان احساس خوشحالي کنيد
________________________________________

اين مجموعه صوتي پرطرفدار را از دست ندهيد
مقالات صوتي

مجموعه صوتي پرطرفدارترين مقالات با موضوع مثبت انديشي و شادي
يک غم به تنهايي براي نابودي هزاران شادي کافيست

6000تومانرفتن به باشگاه بخشي از فرايند رسيدن به تناسب اندام است. ولي بايد توجه داشته باشيد که کارهايي که بعد از تمرين نيز انجام مي‌دهيد، بخشي ديگر از تناسب‌اندام است و روي عملکرد‌تان تأثير مستقيم خواهد گذاشت. براي همين در اين نوشته مي‌خواهيم به شما بگوييم که بعد از باشگاه رفتن بايد به چه نکاتي دقت کنيد. با ما همراه باشيد.
:
بهترين ورزش‌هاي هوازي براي افرادي که زانودرد دارند
معرفي ورزش کراس فيت، معايب و مزاياي آن براي بدن
معرفي ورزش بادي پامپ و تاثير آن بر کاهش وزن و تناسب اندام

?. لباس‌هاي باشگاه خود را عوض نکنيد
لباس‌هاي مرطوب خود را سريع عوض کنيد و لباس ديگري بپوشيد. لباس‌هاي مرطوب، محيط مناسبي براي رشد باکتري هستند و مي‌توانند باعث سرماخوردگي شوند. جدا از اينکه بتوانيد بعد از باشگاه به‌سرعت دوش بگيريد يا نه، بايد لباس‌ها، جوراب‌ها و کفش‌هاي خود را عوض کنيد تا عضلات‌تان گرم باقي بمانند. اين اقدام سبب افزايش گردش خون و بهبود ريکاوري مي‌شود.
حتي تعويض کفش‌ها نيز حس خوبي به شما مي‌دهد؛ فقط از کفش‌هايي استفاده کنيد که به‌خوبي از پاهاي شما محافظت مي‌کنند. عضلات پاهاي شما نيز هنگام تمرين و ورزش خسته مي‌شوند؛ بنابراين اين کفش‌ها نيز بايد مناسب باشند.
________________________________________
: بهترين زمان ورزش کردن چه موقع است؟ صبح يا عصر؟
________________________________________

?. فقط استراحت کنيد

نشستن جلوي تلويزيون بعد از برگشت از باشگاه کار آسان و دل‌پذيري است، اما بهتر است اين کار را انجام ندهيد. انجام فعاليت‌هاي سبک راه خوبي براي افزايش سرعت ريکاوري است، چراکه سرعت گردش خون را افزايش مي‌دهد.
در طول روز اين فعاليت‌هاي سبک را انجام دهيد. حتي مي‌توانيد قبل از رفتن به سر کار نيز اين کارها را انجام بدهيد. مثلا بلند شويد، راه برويد، درحالي‌که ايستاده‌ايد حرکات کششي انجام بدهيد و نفس عميق بکشيد.
تبليغات

?. سوخت‌‌ مناسبي به بدن‌تان نرسانيد
بهتر است ??-?? دقيقه بعد از جلسه تمريني، حتما مواد غذايي و مايعات مصرف کنيد. اگر بعد از تمرين بايد به سر کار برويد، غذا را همراه خود بياوريد تا بتوانيد حتي داخل خودرو هم که شده آنها را مصرف کنيد.
بهتر است اين وعده غذايي حاوي پروتئين، کمي چربي و مقداري کربوهيدرات باشد تا انرژي ازدست‌رفته جايگزين شود. مي‌توانيد شيرکاکائو کم‌چرب، ساندويچ بوقلمون همراه با نان گندم کامل، بادام يا ميوه مصرف کنيد. بايد آب فراواني هم بنوشيد.
از مصرف بدون برنامه‌ريزيِ مواد غذايي خودداري کنيد. هر چيزي را نبايد مصرف کنيد. جايگزين کردن کالري‌هاي ازدست‌رفته کار ساده‌اي است؛ بنابراين زحمات خود را به باد ندهيد.
________________________________________
: بعد از ورزش چه بخوريم؟
________________________________________
?. فعاليت‌هاي سنگين بدني انجام دهيد

شايد فکر کنيد حالا که از باشگاه آمده‌ايد و عرق هم کرده‌ايد، بد نيست قبل از دوش گرفتن، کمي کارهاي فيزيکي مربوط به خانه را انجام بدهيد. اما انجام اين نوع فعاليت‌ها مي‌تواند به عضلات خسته شما فشار زيادي وارد کند؛ به‌خصوص اگر مايعات و غذاي کافي نيز مصرف نکرده باشيد.
بلند کردن اجسام سنگين، بالا رفتن از نردبان و خم‌و‌راست شدن مي‌تواند خطر آسيب‌ديدگي را بالاتر هم ببرد. بهتر است در اين مواقع به عضلات خود يک روز استراحت بدهيد. بهتر است اين فعاليت‌ها را زماني انجام بدهيد که شرايط بدني بهتري داريد.
?. به ريکاوري بدن خود و عضلات‌تان توجه نکنيد
از دستاوردهاي خود محافظت کنيد. اين طرز تفکر که من جلسه تمريني سبکي داشته‌ام، بنابراين به ريکاوري نيازي ندارم، اشتباه است. درست مثل ورزشکاران حرفه‌اي با احترام با بدن خود رفتار کنيد. اگر از بدن خود محافظت کنيد، بدن‌تان نيز از شما محافظت خواهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *