اولویت بندی موانع عدم توفیق اسپانسرها در فرایند حمایت مالی ورزش قهرمانی

در بخش ملاک­های شرکت­های حامی ­مالی ورزش ؛ ملاک­های مختلفی شناسایی شد که مشخص شد دو ملاک مهمتر از بقیه ملاک­ هاست . اولین ملاک این است که بین گروه هدفی که شرکت می­خواهد در آنها نفوذ کند و حمایت مالی که قرار است انجام شود هماهنگی وجود داشته باشد . دومین ملاک که خیلی هم مهم است این است که فرصت­های بازاریابی و ارتقاء و ترویج[1] برای شرکت در آنجا وجود داشته باشد. همچنین عنوان شده است که برای سازمان­هایی که به یک مسئولیت اجتماعی متعهد هستند حمایت مالی از ورزش خیلی بیشتر اهمیت دارد . به طور کلی مهمترین نتایجی که در مورد ملاک­ها و فرآیندهای شرکت­ها در بخش حامی­ مالی شدن وجود داشت به این شرح بود که:

  • بیشتر ، انجمن ورزشی اولین تماس را می­گیرد.
  • فرآیند انتخاب حمایت مالی از ورزش یک رویه به خوبی توسعه یافته است.
  • داشتن یک فرآیند پیگیری برای اینکه حمایت­های مالی موثر باشد مهم و اساسی است.
  • هماهنگی بین حامی­ مالی ورزشی انتخاب شده و گروه هدف آن ضروری است.
  • عرضه فرصت­های بازاریابی و ارتقاء و ترویج برای جذب حامی­مالی در ورزش ضروری است .
  • داشتن یک تعهد اجتماعی مهم است(هولمکویست،2005).

هیک من، لارنس و وارد[2] در سال 2005 مطالعه ایی با عنوان “دورنمای هویت اجتماعی در کارکنان شرکت به واسطه حمایت مالی از ورزش” انجام دادند. نتایجی که ارائه دادند حاکی از آن بود که می­توان از حمایت مالی به عنوان یک ابزار برای توانمندسازی کارکنان شرکت در جهت مشتری مداری استفاده کرد. یافته­های این تحقیق میزان تعهد و تمایل کارکنان شرکت به ارضای خواسته­های مصرف کنندگان در شرکت­های حامی­ مالی ورزش از شرکت­های دیگر بالاتر می­باشد. همچنین حمایت مالی از ورزش می­تواند به عنوان یک شکل از ارتباطات داخلی در نظر گرفته شود که می­­تواند به تغییر و رشد فرهنگ شرکت در سطوح مختلف سازمانی کمک کند(هیک من، لارنس و وارد،2005).

گلندا جی آلواردو[3] در سال 2006 پژوهشی دیگری را[4] انجام داد تا ارزش­های حمایت مالی را آنگونه که ارائه دهنده­گان طرح ورزشی در دانشگاه درک کردند را تعیین کند . یافته­ها نشان داد که حامیان مالی محلی به عنوان با ارزش ترین حامی برای طرح دیده شده­اند و نزدیکی حامی­ مالی به دانشگاه نقش مهمی در فراخوانی حامی­ مالی بازی می­کند ( باید یادآور شد که این پژوهش در مورد حامیان مالی ورزش دانشگاهی بوده است) (گلندا جی آلواردو،2006).

کو و همکاران (2006) در تحقیق خود پی بردند که واکنش های عاطفی و شناختی نسبت به شرکت‌های حامی در جامعه به شدت وجود دارد. همچنین آنان پیشنهاد نمودند که شرکت های حامی در صورتی که در ورزش سرمایه گذاری کنند صاحب تاثیرات بسیار بر درک جامعه از خود خواهند شد و این به طور حتم سبب افزایش سود و مقبولیت اجتماعی این شرکت ها خواهد بود.

تیسوتوسا و همکاران (2009) تحقیقی با هدف بین رابطه بین نگرش طرفداران تیم های ورزش بر حامی مالی باشگاه مورد علاقه را انجام دادند. آنان در تحقیق خود پی بردند که هواداران تصویر مثبتی را از حامی مالی تیم مورد علاقه خود را رقم خواهند زد و همچنین در بازار و نمایشگاه ها رابطه عمیقی با حامی مالی تیم های خود برقرار خواهند نمود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

نافر و بوهلر در تحقیق خود که در سال 2010 به انجام رسیدند به فرآیند انجام حمایت در ورزش پرداختند. آنان در بعضی شرایط علایق شخصی مدیران شرکت های حامی به عنوان عاملی مهم ظاهر می‌شود و می تواند در فرآیند انتخاب حمایت تاثیر گذار باشد. آنان پیشنهاد کردند که به این منظور می‌توان راه حل های از جمله جذاب کردن شرایط موجود برای تغییر نگرش و ورود آنان به ورزش به وجود آورد.

ژانگ و همکاران، (2010) در تحقیقی با عنوان: تاثیر رسانه های جمعی بر روی لیگ بسکتبال حرفه‌ای زنان آمریکا، ذکر می کند که پوشش مناسب رسانه ای باعث جذب و سرمایه گذاری سرمایه گذاران و حامیان مالی در ورزش می شود.

لی و روس (2011) در تحقیق خود پی بردند که به منظور تحت حمایت مالی قرار گرفتن در ورزش می بایستی باشگاه ها رابطه خود را با شرکت های بزرگ و مطرح بین المللی حفظ و قوی نمایند.

تيري و همكاران (2012) تحقيقي را با موضوع تأثير تبديل وضعيت باشگاه هاي ورزشي به شركت تجاري روي باشگاه هاي مذكور انجام دادند. جامعة آماري اين تحقيق 17 باشگاه حرفه اي فوتبال حاضر در بورس انگلستان بود. از جمله نتايج به دست آمده اين بود كه حضور باشگاه ها در بورس، نه تنها يك منبع در دسترس براي تأمين مالي باشگاه هاي فوتبال است، بلكه راهي است براي نظم بخشيدن و ايجاد تعادل در ساختار مالي باشگاه هايي كه در مورد بدهكاري و تعادل مالي خود نگراني دارند.

کاریلات و همکاران (2013) در تحقیق خود به بررسی تاثیر انتخاب حامیان مالی بومی بر کسب فواید حداکثری از این حمایت پرداختند. آنان در تحقیق خود اعلام نمودند که با توجه به گسترش حمایت های مالی در ورزش جهان اما کمتر مشاهده می شود که در بعضی مناطق شرکت های از همان مناطق در ورزش سرمایه گذاری کنند. آنان در تحقیق پس از بررسی مشخص نمودند که انتخاب حامیان مالی بومی برای ورزش آن منطقه حداکثر سود را برای هر دو طرف در پی خواهد داشت.

[1] promotion

[2] Hickman, Lawrence & Wrd

[3]Glenda J.Alvarado

[4] Athletic Donor Perceptions of corporate collegiate sponsorship

بالا