مقالات

اشتراک‌گذاری، Twitter ، Facebook ، این، برای

دانلود پایان نامه

به شما می‌گویند، باهوش‌ترید.»
– کریستوفر روبین
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«شما با دیوارهایی محدود می‌شوید که خودتان برای خودتان می‌سازید.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«حرف نزن؛ فقط عمل کن. چیزی نگو؛ فقط نشان بده. به کسی قول نده؛ فقط ثابت کن.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«هیچ‌گاه از یک رؤیا به این دلیل که تحققش زمان زیادی می‌برد دست نکش. زمان به‌هرحال می‌گذرد.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«دست بردار از اینکه بترسی چه اشتباهاتی ممکن است رخ بدهد. به این فکر کن که چه کارهای درستی می‌توانی بکنی.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«هیچ‌گاه به‌خاطر اینکه دیگران تو را تأیید نمی‌کنند، از انجام کاری که آن را درست انجام می‌دهی، دست برندار.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«نظم یعنی انجام کاری که باید انجام شود، حتی اگر دوست نداری آن کار را بکنی.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«کار کن، زمانی که دیگران در استراحت‌اند. یاد بگیر، وقتی دیگران در مهمانی به‌سر می‌برند. پس‌انداز کن، زمانی که دیگران حسابی خرج می‌کنند. زندگی کن، آن‌طور که دیگران در رؤیا می‌بینند.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«هیچ‌گاه در زندگی به پشیمانی فکر نکن. اگر اتفاق خوبی بوده، که چه عالی؛ اگر هم اتفاق بدی بوده، قطعا تجربه‌ی خوبی از آن به‌دست آمده است.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«کلید موفقیت، تمرکز بر ذهن هوشیارمان است، تمرکز بر چیزهایی که از آنها الهام می‌گیریم، نه از چیزهایی که از آن می‌ترسیم.»
– برایان تریسی
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«هیچ‌گاه بابت داشتن معیارهای والا از کسی عذرخواهی نکن. افرادی که واقعا می‌خواهند در زندگی تو باشند، باید خود را تا آن حد بالا بکشند.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«اگر کاری به‌راستی تو را درگیر چالشی نمی‌کند، احتمالا در تو تغییری هم ایجاد نخواهد کرد.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«افتادن از بلندی، اتفاق است و دوباره سرپاایستادن، نتخاب.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«کسی که اعتماد‌به‌نفس دارد، از دیگران هم این حس را دریافت خواهد کرد.»
– هسیدیک پرورب
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«هیچ‌گاه از شکست نترس؛ از این بترس که سال آینده، همینی باشی که حالا هستی.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«تو چیزی را جذب می‌کنی که هستی، نه چیزی را که می‌خواهی. پس اگر به‌دنبال بزرگی هستی، بزرگ باش.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«هر سربالایی، فرصت تازه‌ای است برای اینکه رقابت را از سر بگیری.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«این پنج چیز را همین حالا فراموش کن: یک، تلاش برای راضی نگه‌داشتن همه؛ دو، ترس از تغییر؛ سه، زندگی در گذشته؛ چهار، غم‌زدگی؛ پنج، بیش‌ازاندازه فکرکردن»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«این‌قدر پیش بروید که دیگر نیازی نباشد خودتان را برای کسی معرفی کنید.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«چیزی که هستید، شما را به عقب سوق نمی‌دهد؛ چیزی که به آن فکر می‌کنید، این کار را می‌کند.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«این‌همه راه نیامده‌ای که فقط این‌همه راه آمده باشی.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«جنگ‌های‌تان را خودتان انتخاب کنید. گاهی صلح بهتر از برحق‌بودن است.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«آموزش‌های مرسوم برای شما زندگی ساده‌ای دست‌وپا خواهد کرد، اما آنچه خودتان یاد می‌گیرید، خوشبخت‌تان خواهد کرد.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«اگر به کاری که می‌کنیم، همچنان ادامه دهیم، تبدیل به چیزی می‌شویم که قرار است به آن تبدیل شویم.»
– استفان کاوی
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«هیچ‌گاه از محدودیت‌هایت باخبر نمی‌شوی تا وقتی خودت را در برابر آنها قرار دهی.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«نترس از اینکه تسلیم خوبی شوی، وقتی قرار است به چیزی عالی برسی.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«امروز کارهایی را انجام بده که مجبوری، تا روزی کارهایی را انجام بدهی که می‌خواهی.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«وقتی دورنمای یک‌میلیون‌دلاری داری، خودت را درگیر یک سِنت نکن.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«نمی‌توانی با ذهن انسانی فقیر، پول‌دار شوی.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«کسی که بالای قله ایستاده، از جایی سقوط نکرده است.»
– وینس لومباردی
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«اگر رؤیاهایت تو را نمی‌ترسانند، آن‌قدرها که باید، بزرگ نیستند.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«اگر نمی‌توانی به خودت سختی واردکنی، لابد نخواهی توانست موفقیت را هم مدیریت کنی.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«نگذارید مشکلات شما را هُل بدهند؛ اجازه دهید رؤیاها هدایت‌تان کنند.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«سکوت را با ضعف اشتباه نگیرید؛ انسان‌های باهوش گام‌های بزرگ را با صدای بلند برنمی‌دارند.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«سادگی، فلسفه‌ی نهایی است.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«اگر هنوز می‌توانی پول‌هایت را بشماری، سخت‌تر کار کن.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«همیشه باور داشته باش اتفاق شگفت‌انگیزی در حال رخ‌دادن است.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«باید به انسان‌ها جرئت بدهیم ایده های‌شان را بیازمایند؛ اضطراب یعنی تجربه¬‌ی شکست قبل از شکست.»
– ست گودین
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«همان چیزی می‌شوی که برایش زمان صرف می‌کنی.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«درخصوص هدف‌هایت یک‌دنده باش و درمورد برنامه‌هایت انعطاف‌پذیر.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«از یاد نبر که بزرگ‌ترین درس‌های زندگی از بدترین زمان‌ها و تلخ‌ترین تجربه‌ها به‌دست می‌آید.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«سخت‌کوشی بر استعداد غلبه می‌کند، درحالی‌که استعداد جای سخت‌کوشی را نمی‌گیرد.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«اگر رؤیاهایت را باور نداری، کس دیگری تو را استخدام می‌کند تا رؤیاهای خودش را بسازد.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«کارهایی که راحت‌ترند به‌ندرت سودآورند.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«اگر می‌توانید کسی را شاد کنید، این کار را بکنید. دنیا بیشتر از این‌ها به شادمانی نیاز دارد.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«من هر روز دشمنان تازه‌ای برای خود می‌تراشم. کسب‌وکار یعنی همین.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«میان انگیزه و پاسخ‌گویی چیزی‌ است که ما آن را آزادی‌ عمل برای انتخاب می‌نامیم.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«چیزی که راحت به‌دست می‌آید، راحت از دست نمی‌رود و چیزی که از دست می‌رود، راحت به‌دست نمی‌آید.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«چالش‌هایت را محدود نکن؛ محدودیت‌هایت را به‌چالش بکش.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

«آن‌قدر کارکردن را ادامه بده که آرزوهایت به حریفانت تبدیل شوند.»
اشتراک‌گذاری در Facebook

اشتراک‌گذاری در Twitter

این مجموعه صوتی پرطرفدار را از دست ندهید
مقالات صوتی

مجموعه صوتی پرطرفدارترین مقالات با موضوع مثبت اندیشی و شادی
یک غم به تنهایی برای نابودی هزاران شادی کافیست

6000توماننداشتن تفاهم و اختلاف خانوادگی شاید بین خیلی از زوج‌ها رایج باشد و معمولا یکی از موضوعاتی که بیشترین موارد اختلاف را به خود اختصاص می‌دهد مسائل مالی است. مطالعه‌ای که در سال ???? در مجله‌ی «روابط خانوادگی» (Family Relations) به چاپ رسید، بیشتر از ???? زوج را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اختلاف بر سر مسائل مالی، بدون توجه به میزان درآمد، دارایی و بدهی خانواده‌ها، مهم‌ترین دلیل از هم پاشیده شدن زندگی‌ها است. در این مقاله با ? اختلاف رایج زوج‌ها در مورد مسائل مالی و روش‌ حل آنها آشنا خواهید شد.
وقتی شما دائما در مورد پول با هم مشاجره می‌کنید، رضایت کافی از رابطه‌ای که در آن هستید را نخواهید داشتد. حتی در مواردی که کاهش رضایت از رابطه به جدایی ختم نشود، می‌تواند باعث افزایش میزان استرس شده و تأثیر منفی بر روی سلامتی و شادکامی دیگر اعضای خانواده، از جمله فرزندان‌تان داشته باشد. درک این نکته که درباره‌ی چه چیزی و به چه دلیل مشاجره می‌کنید، به شما و همسرتان کمک می‌کند تا راهی برای خاتمه دادن به مشاجره پیدا کنید.
?. عادات خرج کردن

فرقی نمی‌کند شما معتاد به خرید باشید یا همسرتان، مهم این است که تفاوت‌هایی را که در عادات خرج کردن وجود دارند، نمی‌توان نادیده گرفت. اگر یکی از شما احساس کنید که نمی‌توانید در مقابل عادات طرف مقابل کاری انجام دهید، یا احساس کنید که همسرتان بدون اینکه به آینده فکر کند، تمامی پول‌های شما را به باد می‌دهد، رنجش و ناراحتی پیش می‌‌آید. اگر شما و همسرتان دائما بر سر عادات خرج کردن مشاجره می‌کنید، راه‌هایی وجود دارند که می‌توانید به کمک آنها این مشکل را حل کرده و همدیگر را بهتر درک کنید.
دلایل طرف مقابل را بشناسید
عادت‌ها به مرور زمان و به دلایل مختلف ایجاد می‌شوند. سعی کنید خودتان را جای همسرتان بگذارید تا بتوانید بهتر دلایل و انگیزه‌های او برای خرج کردن را درک کنید. بهترین راه برای شروع این کار، این است که از همدیگر درباره‌ی عادات خرج کردن و پس‌انداز کردن افرادی که الگوی‌تان هستند سؤال کنید. به عنوان مثال، می‌توانید به رفتارها و عادات مالی والدین شریک زندگی‌تان دقت کنید و ببینید آیا آنها افراد صرفه‌جویی هستند یا بیشتر از دخل‌شان خرج می‌کنند. سپس از او سؤال کنید که آیا رفتارهای والدینش تأثیری بر عادات مالی او گذاشته‌اند یا نه.
همچنین می‌توانید با کمک هم عواملی که باعث ولخرجی می‌شوند را شناسایی کنید. از همدیگر سؤال کنید که چه چیزی باعث می‌شود بیشتر خرج کنید. مواردی که باعث می‌شوند به خرید بروید را لیست کنید. این موارد می‌توانند برگزاری یک حراج خوب در مغازه‌ی مورد علاقه‌تان، گذراندن یک روز بد یا صرفا خرید برای رفع کسالت باشند. وقتی متوجه شدید که چه عواملی باعث می‌شوند شریک زندگی‌تان به خرید برود، می توانید با هم راه حلی خوبی برای آن پیدا کنید.

اگر داشتن یک روز بد، باعث می‌شود که یکی از شما میل به خرید پیدا کنید، لیستی از کارهای دیگری که می‌توانید به جای آن انجام دهید تهیه کنید. تماشا کردن یک قسمت از سریال مورد علاقه‌تان، شیرینی پختن، یا انجام کارهای هنری یا دستی می‌تواند جایگزین خوبی برای خرید باشند.
صبور باشید
به این دلیل که عادت خرج کردن به مرور زمان به وجود می‌‌آید، به ندرت پیش می‌‌آید که کسی بتواند فورا آن را ترک کند. اگر همسرتان قرار است عادت به ولخرجی را کنار بگذارد، با او صبور باشید و اگر خودتان قرار است این کار را انجام دهید، از شریک‌تان بخواهید که با شما با صبر و مدارا رفتار کند.
به مدت یک ماه مخارج‌تان را یاداشت کنید. اگر به حدی خرج می‌کنید که نمی‌توانید به اهداف مالی‌تان برسید، سعی کنید بعضی از مخارج غیرضروری را حذف کنید. مثلا، اگر هر دویِ شما، هر روز ناهار را از بیرون سفارش می‌دهید، سعی کنید هفته‌ای دو بار از خانه ناهار ببرید. یا اگر عادت دارید که زیاد به کافی‌شاپ یا رستوران بروید، تعداد دفعات این کار را تا آنجا که می‌توانید کم کنید.
تبلیغات

هر هفته با حذف کردن یک امر غیرضروری، مخارج‌تان را کاهش دهید. مثلا، در هفته به جای دو بار، سه بار از خانه ناهار ببرید. این میزان را هر هفته افزایش دهید تا بالاخره به نقطه‌ای برسید که هر دوی شما بر سر آن با هم توافق دارید.
اگر یکی از شما باز هم بیشتر از حد معمول خرج می‌کند، دقت کنید که چرا این اتفاق افتاده است. اگر داشتن یک روز بد باعث تحریک میل به خرج کردن شده به راه‌های دیگر برای مقابله با عصبانیت و استرس فکر کنید، راه‌هایی مثل مراقبه یا ورزش.
پنهان‌کاری نکنید
صداقت در هر موقعیتی بهترین راهکار است. وقتی برای اولین بار با شریک زندگی‌تان درباره‌ی مسائل مالی حرف می‌‌زنید، حساب‌های بانکی خود را به هم نشان دهید تا مشخص شود چه مقدار می‌توانید خرج کنید. قبل از اینکه جزئیات حساب‌های بانکی‌تان را در اختیار هم قرار دهید قول بدهید که یکدیگر را قضاوت نکرده و هیچ‌گونه نظری در این مورد ندهید.
بعد از اینکه بودجه‌ای را با کمک هم تعیین کردید، اگر زمانی از برنامه‌ فراتر رفتید و ??? هزار تومان برای خرید یک کیف خرج کردید، سعی نکنید آن را از همسرتان مخفی کنید. به جای این کار، خیلی صادقانه اعتراف کنید که بیشتر از مقداری که در نظر گرفته شده بوده خرج کردید.
وقتی صادق باشید، می‌توایند به کمک هم راه‌حلی پیدا کنید. اگر هر دویِ شما موافق این هستید که خرید آن کیف یک نیاز ضروری نبوده، می‌توانید آن را پس بدهید یا از خرج‌هایی دیگر کم کنید.
?. عادات پس‌انداز کردن
نه تنها ممکن است زوج‌ها بر سر عادات خرج کردن‌ اختلاف داشته باشند، بلکه گاهی در مورد چگونه و چقدر پس‌انداز کردن هم با هم اختلاف دارند. به عنوان مثال، ممکن است بعضی از افراد به حدی بر پس‌انداز کردن تمرکز داشته باشند که مجبور شوند قیدِ خیلی از تجربیات معمولی زندگی مثل مسافرت یا شام بیرون رفتن را بزنند. احتمال دارد در روش‌های پس‌انداز کردن هم تفاهم وجود نداشته باشد. مثلا، یکی از زوج‌ها دوست دارد با خرید اوراق بهادار و سهام پس‌انداز کند در حالی که دیگری می‌خواهد ریسک کمتری کند و فقط پولش را در بانک نگه دارد.
اهداف مشترک ایجاد کنید
بهتر است با شریک زندگی‌تان بنشینید و لیستی از اهداف مالی خود تهیه کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا بدانید هر ماه چقدر باید پس‌انداز کنید. اگر هنوز هیچ کدام‌تان به پس‌انداز بازنشستگی فکر نکرده‌اید، می‌توانید تصمیم بگیرید که هر کدام از شما ?? درصد درآمد ماهیانه‌ی خود را در حساب بازنشستگی خودش پس‌انداز کند.

معمولا، بهتر است به اندازه‌ی ? تا ? ماه از حقوق‌تان را در حسابی مجزا برای روز مبادا نگه دارید. با توجه به مجموع درآمدهای هر دو نفرتان مشخص کنید که هر ماه چه مقداری را می‌توانید با خیال راحت کنار بگذارید. اگر می‌توانید به مدت ? ماه با پس‌انداز ?? میلیون تومان زندگی کنید و توانایی این را دارید که هر ماه یک میلیون تومان پس‌انداز کنید، پس حدود ?? ماه طول می‌کشد تا به مقدار پس‌اندازی که برای روز مبادا لازم دارید، برسید.
در کنار اهداف پس‌انداز بلندمدت، باید اهداف کوتاه‌مدت‌تر هم برای خود تعیین کنید. مثلا اگر ماشین‌تان دارد نفس‌های آخرش را می‌کشد، توافق کنید که ماهیانه مقداری از پس‌انداز‌تان را برای خرید یک ماشین نو کنار بگذارید. همچنین می‌توانید یک حساب پس‌انداز مشترک هم برای مخارج سالیانه‌ی سفر داشته باشید.
با سبک‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنار بیایید
شاید شما و شریک زندگی‌تان در مورد اینکه چقدر باید پس‌انداز کنید مشکلی نداشته باشید، بلکه اختلاف‌تان به دلیل تفاوت روش‌های سرمایه‌گذاری باشد. داشتن شریکی که خیلی ریسک‌پذیر است یا برعکس، اصلا ریسک‌پذیر نیست، می‌تواند باعث بروز اختلافات شده و تعادل مالی خانواده را به هم بریزد.
به یاد داشته باشید که حساب‌های پس‌انداز بازنشستگی جداگانه دارید و هر کدام‌تان می‌توانید در حساب خودتان پس‌انداز کنید. پس اگر شریک زندگی‌تان زیاد اهل ریسک کردن نیست، می‌تواند از یک روش سرمایه‌گذاری کم ریسک‌تر مانند اوراق قرضه‌ی دولتی استفاده کند و اگر شما ریسک‌پذیر‌تر هستید می‌توانید در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنید، ممکن است در ابتدا ارزش سهام‌تان پایین بیاید ولی در بلند‌مدت به سوددهی خواهید رسید.
________________________________________
: ? نکته برای کارمندانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند
________________________________________
?. تفاوت در میزان درآمد زوج‌ها
معمولا یکی از زوج‌ها بیشتر از دیگری درآمد دارد و تفاوت در میزان درآمد ممکن است به مشاجره و احساس نا‌امنی و آزردگی منجر شود. به علاوه، وقتی درآمد یکی از زوج‌ها خیلی بیشتر باشد، بیشتر تمایل دارد که تصمیم‌گیری‌ها

92