2.4. آمار استنباطی
همان طور که قبلاٌ اشاره شد با بهره گرفتن از روش آماری تحلیل پوششی داده ­ها تست­های مؤثر به دست آمده توسط شرکت کننده­ها و همچنین میزان کارایی یا عدم کارایی آنها با توجه به ویژگی­های مؤثر در بخش­های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی محاسبه خواهد شد.
ویژگی­های بیومکانیک
هدف اول: تعیین برخی ویژگی­های بیومکانیک مؤثر در اجرای ماده هفتگانه دو و میدانی
جدول 4.4: تحلیل پوششی داده ­های فاکتورهای بیومکانیک با بهره گرفتن از مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفصل حرکت میانگین و انحراف استاندارد وزن­های محاسبه شده میزان کارایی
شانه فلکشن 5/3  06/177  9/72  7/175  9/144 ران فلکشن 9/5  4/128  6/29


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *