ارزش رويكرد تعاملي پایان نامه بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان-دانلود رایگان

ارزش رويكرد تعاملي

رويكرد تعاملي از همه ي شش ديدگاه موردبحث اين فصل بهره مي گيرد. هركسي همه روزه با موقعيت هاي گوناگوني روبرو است. رفتار حاصله به بافت آسيب پذيري ها و نيرومندي ها، شيوه هاي مقابله، و ويژگي هاي محيط فرد بستگي دارد.

ديدگاه روان پويشي

نوعي گرايش نظري است كه بر عوامل تعيين كننده ناهشيار رفتار تاكيد مي كند و از رويكرد روان كاوي فرويد بدست آمده است. اصطلاح پويش هاي رواني براي توصيف تعامل بين نهاد، خود، فراخود استفاده مي شود. به عقيده ي نظريه پردازان روان پويشي، افراد براي دور نگهداشتن افكار، غرايز، و احساس هاي غيرقابل قبول از آگاهي هشيار، از مكانيسم هاي دفاعي استفاده مي كنند. فرويد معتقد بود كه يك زنجيره ي طبيعي رشد وجود دارد كه يك رشته مراحل رواني- جنسي را شامل مي شود، بطوريكه هر مرحله بر ناحيه ي شهوتزاي بدن متمركز است، دهاني، معقدي، آلتي و تناسلي. نظريه پردازان پس از فرويد، نظير يونگ، آدلر، هورناي، اريكسون از نظريه ي فرويد جدا شدند و اعلام كردند كه فرويد بر تكانه هاي جنسي و پرخاشگيري زيادي تاكيد كرده است. نظريه پردازان روابط شي مانند كلين، ويني كارت، كوهات و ماهلر اظهار داشتند كه روابط ميان فردي محور شخصيت است. آنها معتقدند كه كه ذهن ناهشيار تصورات والدين كودك در روابط ميان فردي محور شخصيت است. آنها معتقدند كه ذهن ناهشيار تصورات والدين كودك در روابط كودك با والدين را در بردارد. درمان در چارچوب ديدگاه روان پويشي، فنوني نظير تداعي آزاد، تحليل رويا، تحليل انتقال، و تحليل مقاومت را شامل مي شود. در مورد اصول و فنون ديدگاه روان پويشي مجادله ي زيادي وجود دارد؛ قسمت اعظم اين مجادله بر اين واقعيت تمركز دارد كه مفاهيم روان پويشي را به سختي مي توان مورد بررسي و اندازه گيري قرار داد و برخي عقايد فرويد ارتباطي با جامعه ي امروزي ندارد. رويكردهاي جديدتر، براساس نظريه ي روابط شي، براي آگاهي يافتن از نحوه اي كه بزرگسالان با افراد مهم در زندگي شان رابطه برقرار     مي كنند، مفهوم سبك دلبستگي كودك را اختيار كرده اند.

ديدگاه انسان گرا اين عقيده است كه انگيزش انسان بر پايه ي گرايش فطري به تلاش براي به كمال رساندن خود و كسب معني در زندگي استوار است، عقايدي كه از روانشناسي وجودي سرچشمه گرفته اند. نظريه فردمدار كارل راجرز بر بي نظير بودن هر فرد، اهميت امكان دادن به هر فرد براي تحقق بخشيدن به حداكثر توانش، و نياز فرد به روبرو شدن صادقانه با واقعيت تجربياتش در زندگي تمركز دارد. نظريه خودشكوفايي مزلو بر حداكثر تحقق بخشيدن به استعداد فرد براي رشد رواني تاكيد دارد. راجرز در درمان درمانجومدار، توصيه كرد كه درمانگران درمانجويان را باتوجه مثبت نامشروط و همدلي درمان كنند و در عين حال، الگويي از صداقت و ميل به خود برملاسازي براي آنها فراهم آورند.

نظريه پردازان در محدوده ي ديدگاه اجتماعي- فرهنگي، بر نحوه اي كه افراد تحت تاثير ديگران، نهادهاي اجتماعي، و نيروهاي اجتماعي قرار دارند، تاكيد مي كنند. طرفداران ديدگاه خانواده، فرد را بصورت جزء جدانشدني الگوي تعامل ها و روابطي كه در خانواده وجود دارد درنظر مي گيرند. چهار رويكرد اصلي عبارتند از: بين نسلي، ساختاري، راهبردي، و تجزيه اي. اختلال رواني مي تواند درنتيجه ي تبعيض مرتبط با خصوصياتي چون جنسيت، نژاد، يا سن يا فشارهاي مرتبط با ناملايمات اقتصادي نيز ايجاد شود. درمان هاي ديدگاه اجتماعي- فرهنگي توسط ماهيت گروه درگير تعيين مي شوند. در خانواده درماني، اعضاي خانواده ترغيب      مي شوند روش هاي جديد برقراري رابطه با يكديگر و فكر كردن به مشكلاتشان را امتحان كنند.در گروه درماني افراد سرگذشت ها و تجربياتشان را با افراد ديگري كه مشابه آنها هستند، درميان مي گذارند.

طبق ديدگاه رفتاري، علت نابهنجاري تجربيات يادگيري غلط است؛ طبق ديدگاه شناختي- رفتاري (گاهي شناختي ناميده مي شود)، علت نابهنجاري فرايندهاي فكر ناسازگارانه است. رفتارگرايان معتقدند كه خيلي از واكنش هاي هيجاني ازطريق شرطي سازي كلاسيك اكتساب مي شوند. شرطي سازي كنشگر، با تاكيد اسكينر بر تقويت، يادگيري رفتارهايي را شامل مي شود كه خودكار نيستند. فرايند اكتساب پاسخ هاي جديد با مشاهده كردن رفتار ديگران و تقليدكردن آن، سرمشق گيري ناميده مي شود كه نظريه پردازان يادگيري اجتماعي آنرا مورد بررسي قرار داده اند. نظريه هاي شناختي بك و اليس بر شيوه هاي آشفته ي تفكر تاكيد دارند. در مداخله هاي مبتني بر نظريه ي رفتاري، متخصصان باليني بر رفتارهاي قابل مشاهده تاكيد مي كنند، درحاليكه طرفداران ديدگاه شناختي براي تغييردادن الگوي تفكر ناسازگارانه با درمانجويان كار مي كنند.

طرفداران ديدگاه زيستي، اختلال در هيجان ها، رفتار، و فرايندهاي شناختي را به علت نابهنجاري هايي در عملكرد بدن، مانند مغز و سيستم عصبي يا سيستم درون ريز مي دانند. ساخت ژنتيكي فرد مي تواند در تعيين برخي از اختلال ها نقش مهمي داشته باشد. درمانهاي مبتني بر مدل زيستي، دامنه اي از درمان هاي تني را در بردارند كه رايج ترين آنها دارودرماني است. مداخله هاي تني افراطي تر، جراحي رواني و درمان با تشنج برقي را شامل مي شوند. پسخوراند زيستي، نوعي مداخله ي تني است كه طي آن درمانجويان ياد مي گيرند انواع واكنش هاي جسماني همراه با استرس راكنترل كنند.

اين روزها اغلب متخصصان باليني رويكرد يكپارچه نگر دارند، به اين صورت كه بجاي طرفداري از يك مدل، جنبه هايي از مدلهاي گوناگون را انتخاب مي كنند. سه روشي كه متخصصان باليني مدلهاي گوناگون را ادغام مي كنند عبارتند از: التقاط گرايي فني، ادغام نظري و روش عوامل مشترك.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *