ارتباط احساس اعتماد کارکنان با تعهدسازماني-پایان نامه روانشناسی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

احساس داشتن حق انتخاب [۱]

افراد توانمند ، همچنين ، احساس خودساماني[۲] مي کنند. «خود سامان بودن» ، به معني تجربه احساس انتخاب در اجرا و نظام بخشيدن شخص به فعاليتهاي مربوط به خود است. هنگامي که افراد به جاي اينکه با اجبار در کاري درگير شوند يا دست از آن کار بکشند ، خود داوطلبانه و عامدانه در وظايف خيش درگير شوند ، احساس داشتن حق انتخاب در کار مي کنند. فعاليتهاي آنان پيامد آزادي و اقتدار شخصي است. اشخاص توانمند در مورد فعاليتهاي خويش احساس مسووليت و نيز احساس مالکيت مي کنند. آنان خود را افرادي ايجادگر و خود آغاز مي بينند. آنان قادرند که به ميل خود اقدامات ابتکاري انجام دهند؛ تصميمهاي مستقل بگيرند و افکار جديد را به آزمون بگذارند. اين افراد به جاي اينکه احساس کنند فعاليتهاي شان از پيش تعيين شده اند ، از بيرون کنترل مي شوند ، يا اينکه اجتناب ناپذير و هميشگي اند ، خود را به منزله کانون کنترل مي بينند.

افرادي که احساس توانمند بودن مي کنند ، به احتمال بسيار زياد کانون کنترل دروني دارند؛ يعني احساس مي کنند بر آنچه براي آنان اتفاق مي افتد ، کنترل دارند.

پژوهش نشان مي دهد که احساس دارا بودن حق انتخاب با از خود بيگانگي کمتر در محيط کار ، رضايت کاري بيشتر ، سطوح بالاتر عملکردي ، فعاليت کار آفرينانه خلاق بيشتر ، سطوح بالاتر درگيري شغلي[۳] و فشار کاري کمتر همراه است. در پژوهشهاي پزشکي ، اين نتيجه به دست آمده است که بهبود از بيماريهاي سخت ، با واداشتن بيمار به نپذيرفتن خويش” همراه بوده است. احتمال تجربه مثبت براي افرادي که به آنان کمک مي شود که احساس کنند مي توانند بر آنچه براي آنان اتفاق مي افتد تاثير شخصي داشته باشند حتي با توجه به آثار بيماري – از کساني که چنين احساسي را ندارند ، بيشتر است.

[۱] Choice

[۲] Self Determination

[۳] Job Involvement

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *