اختلال های خُلقی-پایان نامه بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان-دانلود رایگان

اختلال های خُلقی

اختلال خُلقی عبارت است از آشفتگی در حالت هیجانی یا خُلق فرد. افراد این آشفتگی را بصورت افسردگی شدید، شعف بیش از حد، یا آمیزه ای از این حالت های هیجانی تجربه می کنند. دوره، مدت زمان محدودی است که طی آن نشانه های شدید اختلال وجود دارند. اختلال افسردگی اساسی، دوره های نشانه های افسردگی حاد، مانند احساس دلتنگی شدید، ازدست دادن علاقه به جنبه هایی از زندگی که قبلاً لذتبخش بودند،        نشانه های جسمانی و اختلال هایی در رفتار خوردن و خوابیدن را شامل می شود. افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی نشانه های شناختی، مانند نظر منفی در مورد خود، احساس گناه، ناتوانی در تمرکزکردن، بی تصمیمی نیز دارند. دوره های افسردگی را می توان به صورت مالیخولیایی یا فصلی هم مشخص کرد. اختلال افسرده خویی با نوعی افسردگی مشخص می شود که به اندازه ی اختلال افسردگی اساسی، عمیق یا شدید نیست، ولی دوره طولانی مدتی دارد. افراد مبتلا به اختلال افسرده خویی دست کم دو سال نشانه های افسردگی، مانند انرژی کم، عزت نفس پائین، تمرکز ضعیف، مشکل تصمیم گیری، احساس ناامیدی، اختلال در خواب و اشتها دارند.

اختلال دوقطبی و اختلال ادواری خویی نوسان هایی را در خُلق شامل می شوند. اختلال دوقطبی تجربه شدید و بسیار اخلالگر شعف یا سرخوشی شدید به نام دوره مینک را در بردارد که با تفکر، رفتار، و تهییج پذیری بسیار شدید مشخص می شود که اختلال زیادی به بار می آورند. دوره مخلوط شامل نشانه های مینک و دوره افسردگی اساسی است که به سرعت جابجا می شوند. اختلال ادواری خویی، نوسان بین ملالت و حالت های ملایمتری به نام دوره های هیپومنیک را شامل می شود. در اختلال دوقطبی نوع I فرد یک یا چند دوره منیک را تجربه می کند که احتمالاً اما نه لزوماً، به یک یا چند دوره افسردگی اساسی مبتلا شده است. در اختلال دوقطبی نوع II فرد یک یا چند دوره ی افسردگی و حداقل یک دوره ی هیپومنیک دارد.

اختلال های خُلقی برحسب رویکردهای زیستی، روان شناختی، اجتماعی- فرهنگی توجیه شدها ند. قاطع ترین شواهدی که از مدل زیستی اختلال های خُلقی حمایت می کنند به نقش وراثت مربوط می شود و به این واقعیت اشاره دارد که این اختلال ها در خانواده ها جریان دارند. نظریه های زیستی روی عملکرد انتقال دهنده ی عصبی و هورمون ها تاکید می کنندد. نظریه های روان شناختی از رویکردهای روان کاوی قدیمی فراتر رفته و روی جنبه های رفتاری، شناختی، میان فردی اختلال  خُلقی تاکید دارند. در دیدگاه رفتاری، فرض بر این است که افسردگی از کاهش تقویت های مثبت، نارسایی مهارت های اجتماعی، یا ا ختلال ناشی از تجربیات استرس زای زندگی ایجاد می شود. طبق دیدگاه شناختی افراد افسرده با فعال کردن یک رشته افکار بنام مثلث شناختی به تجربه های استرس زا پاسخ می دهند، نظر منفی نسبت به خود، دنیا، و آینده. تحریف های شناختی خطاهایی هستند که افراد هنگام نتیجه گیری از تجربیات، و بکارگیری قواعد غیرمنطقی مانند استنباط های دلبخواهی یا تعمیم مفرط, مرتکب انها می شوند. نظریه میان فردی، اختلال های خُلقی را بصورت عملکرد اجتماعی آشفته توجیه می کند.

درمان های اختلال های خلقی نیز براساس دیدگاه های زیستی، روان شناختی، اجتماعی- فرهنگی قرار دارند. داروی ضد افسردگی رایج ترین درمان تنی برای افراد افسرده است و لیتیوم کربنات پرمصرف ترین دارو برای افراد مبتلا به اختلال دوقطبی است. در مواردیکه افسردگی توانکاه باشد و فرد به مانی حاد مبتلا باشد، متخصص بالینی ممکن است درمان با تشنج برقی را توصیه کند. مداخله های روان شناختی که در درمان افراد مبتلا به اختلال های خلقی بیشترین تاثیر را دارند آنهایی هستند که براساس رویکردهای رفتاری و شناختی استوارند. مداخله های اجتماعی- فرهنگی و میان فردی  محدوده ی سیستم میان فردی،مانند رابطه ی صمیمانه، روی درمان نشان های خلقی تمرکز می کنند.

اگرچه برای افرادیکه دست به خودکشی می زنند طبقه تشخیصی رسمی وجود ندارد خیلی از افراد خودکشی گرا اختلال خلقی دارند و برخی به اختلال های روانی شدید دیگری مبتلا هستند. اقدام خودکشی با         دیدگاه های زیستی، روان شناختی، اجتماعی – فرهنگی توجیه می شود. درمان درمانجویان خودکشی گرا بسته به زمینه، قصد و مهلک بودن اقدام خودکشی تفاوت دارد . اغلب روشهای مداخله، حمایت و درمان رهنمودی را شامل می شود.

اسكيزوفرني و اختلال هاي مربوط

اسكيزوفرني اختلالي است كه دامنه اي از نشانه ها را شامل ميشود. اين نشانه ها عبارتند از آشفتگي در محتواي فكر، شكل فكر، ادراك، عاطفه، درك خود، انگيزش، رفتار، عملكرد ميان فردي. آشفتگي بارزي كه حداقل 6 ماه ادامه يافته باشد براي تشخيص ضروري است. در اين دوره ي شش ماهه، مرحله فعال نشانه ها، مانند      هذيان ها، توهمات، گفتار آشفته، رفتار آشفته، و نشانه هاي منفي وجود دارد. معمولاً قبل از مرحله ي فعال، مرحله ي پيش نشانه اي و بدنبال آن، مرحله ي باقيمانده واقع مي شوند. مرحله ي پيش نشانه اي با رفتارهاي ناسازگارانه، مانند انزواي اجتماعي، ناتواني در كاركردن بصورت ثمربخش، رفتار عجيب و غريب، نظافت شخصي نامناسب، تهييج پذيري نامناسب، فكر و گفتار عجيب وغريب، عقايد غيرعادي، تجربيات ادراكي عجيب، و كاهش انرژي و ابتكار عمل مشخص مي شود. مرحله ي باقيمانده، تداوم علائم آشفتگي مشابه با رفتارهاي مرحله ي پيش نشانه اي را شامل مي شود.

چند نوع اسكيزوفرني مشخص شده اند. نوع كاتاتونيك با رفتارهاي حركتي غيرعادي مشخص مي شود، درحاليكه نوع آشفته نشانه هايي ازجمله گفتار آشفته، رفتار آشفته، و عاطفه ي سطحي يا نامناسب را شامل     مي شود. افراد متبلا به اسكيزوفرني، نوع پارانويد، به يك يا چند هذيان غيرعادي اشتغال ذهني دارند يا اينكه داراي توهماتي هستند كه با موضوع مورد آزار و اذيت قرارگرفتن ارتباط دارند، اما گفتار يا رفتار آنها آشفته نيست. تشخيص نوع نامتمايز زماني بكار مي رود كه فرد مجموعه ي نشانه هاي اسكيزوفرني را آشكار سازد، ولي ملاك هاي پارانويد، كاتاتونيك، يا نوع آشفته را برآورده نكند. اصطلاح نوع باقيمانده در مورد كساني به كار مي رود كه مبتلا به اسكيزوفرني تشخيص داده شده اند و علائم طولاني اختلال ديگري غير از نشانه هاي راون پريشي را نشان ميدهند.

علاوه بر طبقه بندي اسكيزوفرني به انواع مختلف، اين اختلال برحسب ابعاد هم درنظر گرفته مي شود،         روان پريش، منفي و آشفته. عامل روان پريش به مواردي مربوط مي شودكه فرد هذيان ها و توهمات بارزي را تجربه كند، عامل منفي در مورد آن دسته از اختلال هايي بكار مي رود كه با نشانه هاي منفي مشخص مي شوند (مانند عاطفه سطحي، فقدان تكلم و فقدان اراده). عامل آشفته، گفتار آشفته، رفتار آشفته و عاطفه ي نامناسب را شامل مي شود. فرض بر اين است كه هريك از اين نمودهاي نشانه، بيانگر اختلال مغزي زيربنايي متفاوتي است و هركدام به درمان متفاوتي نياز دارد.

چند نوع اختلال با نشانه هاي مشابه با نشانه هاي اسكيزوفرني وجود دارند كه اختلال روان پريشي كوتاه مدت، اختلال اسكيزوفرنيفرم، اختلال اسكيزوافكتيو، اختلال هاي هذياني، و اختلال روان پريشي مشترك از آن جمله هستند. اختلال روان پريشي كوتاه مدت با شروع ناگهاني نشانه هاي روان پريشي مشخص مي شود كه بين يك روز تا يك ماه ادامه مي يابند؛ اين اختلال با استرس زايي بارز، بدون استرس زايي بارز، يا با شروع پس از زايمان مشخص مي شود. در حالت اختلال اسكيزوفرنيفرم، افراد به دوره روان پريشي 1 تا 6 ماهه دچار          مي شوند. تشخيص اختلال اسكيزوافكتيو براي كساني مقرر مي شود كه به آشفتگي خُلقي شديد (دوره ي افسردگي اساسي، دوره منيك، يا دوره ي مخلوط) همراه با حداقل دو نشانه ي اسكيزوفرني مبتلا هستند. اختلال هذياني در افرادي تشخيص داده مي شود كه هذيان هاي بدون كيفيت عجيب و غريب دارند كه دست كم يك ماه ادامه داشته و عملكرد آنها بصورت ديگري آشفته نيست. در اختلال روان پريشي مشترك، فرد دچار    هذيان هايي مي شود كه با هذيان از پيش ايجاد شده ي فردي كه با او رابطه ي نزديكي دارد، مشابه است.

نظريه هاي مربوط به علت اسكيزوفرني روي تعامل عوامل زيستي و تجربه تمركز مي كنند و به مفهوم آسيب پذيري توجه خاصي دارند. احتمالاً افراد براي ابتلا به اسكيزوفرني آمادگي زيستي دارند، اما اين اختلال فقط زماني ايجاد مي شودكه شرايط محيطي خاصي فراهم باشد. پژوهشگران زيستي روي نابهنجاري هاي ساختار و عملكرد مغز، آمادگي هاي ژنتيكي، شاخص هاي زيستي، وعوامل استرس زاي زيستي تاكيد دارند. رايج ترين مداخله هاي روان شناختي براي افراد مبتلا به اسكيزوفرني آنهايي هستند كه از رويكرد رفتاري بدست آمده اند. در اين رويكرد فرض مي شود كه بيشترين مشكلاتي كه افراد مبتلا به اسكيزوفرني با آنها مواجه مي شوند، ناشي از فراگيري الگوهاي رفتارهاي غيرعادي و ناسازگارانه است. پژوهشگراني كه در حيطه سيستم هاي خانواده كار مي كنند، بر «سيستم» نقش ها، تعامل ها، الگوهاي ارتباطي در محيط خانواده اي كه فرد مبتلا به اسكيزوفرني در آن پرورش مي يابد، تمركز دارند. مدل هاي جامع درمان درحال حاضر، درمان هاي زيستي، مداخله هاي     روان شناختي، عمدتاً به شكل فنون رفتاري، و مداخله هاي اجتماعي- فرهنگي را شامل مي شوند كه بر محيط درماني و خانواده درماني تمركز دارند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *