بایگانی برچسب: s

می، روانشناسی، آدم، وقتی، دیگران

درمی آیند،احساس دلسردی می کنم ومی خواهم آنهاراناتمام رهاکنم. 222- قبول مسئولیت اداره یارهبری یک موقعیت برای من آسان نیست. 223- اشیاءغیرعادی ازقبیل بعضی عطرها یااسامی مکانهای دورمی توانند احساسات وعواطف شدیدی درمن ایجادنماید. 224-من اگربتوانم به دیگران کمک کنم،به … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تز و پایان نامه, مقالات | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پرسشنامه تست شخصیتی فارسی NEO(کامل)

پرسشنامه تست شخصیتی فارسی NEO(کامل)                                   پیوست الف 1- من آدم نگرانی نیستم. 2- من بیشترافرادی راکه می شناسم واقعاًدوست دارم. 3-من قدرت تخیل وتصورخیلی زنده وفعالی دارم. 4- من معمولاًدرموردقصدونیت دیگران بدبین وبدگمان هستم. 5- من به محتاط بودن وداشتن … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تز و پایان نامه, مقالات | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید: