آگوست 11

پایان نامه بررسی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد :

در پانزدهم می ۱۹۴۸، هم زمان با اعلامیه تأسیس رژیم صهیونیستی وزیر امور خارجه وقت اسرائیل، درخواست عضویت اسرائیل را در سازمان ملل مطرح کرد. وی با اشاره به قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی و حق طبیعی مردم یهود برای تشکیل دولت، خواستار عضویت در سازمان ملل شده بود و در ۲۹ نوامبر همان سال، اسرائیل مجدداً بر درخواست خود تاکید کرد و در هفده دسامبر ۱۹۴۸ درخواست رژیم صهیونیستی در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت که درخواست اسرائیل از سوی شورای امنیت رد شد.

در ماه مارس ۱۹۴۹، اسرائیل مجدداً درخواست عضویت خود را ارائه کرد و با مخالفت برخی نمایندگان در شورای امنیت مواجه شد. سرانجام مجمع عمومی سازمان عضویت اسرائیل را طی قطعنامه ۲۷۳ به صورت مشروط به تصویب رساند. این قطعنامه با اشاره به اظهارات نماینده اسرائیل در کمیته سیاسی ویژه مجمع و با اشاره به پذیرش قطعنامه ۱۸۱ و ۱۹۴ در مورد تقسیم و بازگشت آوارگان، عضویت اسرائیل به تصویب رسیده است. باید گفت اولاً عضویت اسرائیل مشروط به اجرای دو قطعنامه فوق است و این دو قطعنامه هرگز از سوی اسرائیل جدا نشده و ثانیاً عضویت در سازمان ملل متحد به معنای مشروعیت رژیم تازه عضوشده نیست.

پس از آن رژیم صهیونیستی با توسل به انواع روش های غیر قانونی، تلاش کرد تا به عضویت سازمان ملل متحد درآید و سرانجام در یازدهم می ۱۹۴۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۷۳ خود با اکثریت ۳۷ رای مثبت، دوازده رای منفی و نه رای ممتنع عضویت این رژیم را در سازمان ملل پذیرفت و شش کشور عربی سوریه، مصر، عراق، لبنان، عربستان سعودی و یمن که مخالف عضویت بودند، نتوانستند کاری را از پیش ببرند. یکی از شرایط عضویت دولت ها در سازمان ملل متحد، پذیرش تعهدات منشور است که دولت اسرائیل بدون هیچ شرطی تعهدات منشور ملل متحد را پذیرفت و متعهد گردید که آنها را از زمان عضویت در سازمان ملل متحد رعایت نمایدکه پس از صدور تسلیم اعلامیه توسط دولت اسرائیل، درخواست عضویت اسرائیل برای نخستین بار در جلسه دوم دسامبر ۱۹۴۸ شورای امنیت مطرح شد. شورای امنیت تقاضای عضویت را به « کمیته پذیرش اعضای جدید » واگذار کرد. کمیته مذکور اعلام نمود که «به دلیل نداشتن تمامی اطلاعات لازم، نمی تواند برخورد قاطعی در این مسئله داشته باشد ».

در فوریه ۱۹۴۹، تقاضای عضویت اسرائیل مجدداً مطرح شد. تقاضای مذکور در چهارم مارس ۱۹۴۹ در شورای امنیت بررسی شد، که پس از کسب حد نصاب در شورای امنیت، شورای مذکور بیانیه ۶۹ (۱۹۴۹) عضویت اسرائیل را به مجمع عمومی توصیه می کند.

در مجمع عمومی، لبنان پیشنهاد می دهد که تا زمان موافقت اسرائیل با بازگشت آوارگان فلسطینی با نظارت سازمان ملل متحد، عضویت آن به تأخیر افتد، که این پشنهاد با مخالفت ۲۵ دولت عضو و موافقت ۱۹ دولت عضو رد می شود. شیلی با درج بند مشروطی، پس از ارائه گزارش نماینده اسرائیل در برابر کمیته ویژه سیاسی در خصوص حقوق آزادگان، به عضویت پذیرفته می شود.[۱]

قطعنامه پذیرش عضویت  اسرائیل پس از ارائه گزارش نماینده آن کشور نزد « کمیته ویژه سیاسی » و درج رعایت دو قطعنامه مهم (قطعنامه های ۱۸۱ و ۱۹۴ ) طی قطعنامه ۲۷۳ مجمع عمومی دریازده می ۱۹۴۹ تصویب می شود.

مع الوصف، عضویت در سازمان ملل متحد به معنی مشروعیت تازه عضو شده نیست نه عضویت در سازمان ملل مشروعیت می آورد و نه عدم عضویت در سازمان ملل متحد یک دولت مشروع را از مشروعیت ساقط می کند. لذا عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد نمی تواند برای این رژیم مشروعیت به همراه آورد. ضمن آنکه عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یازدهم می ۱۹۴۹ هم چنان که صریحاً در قطعنامه ۲۷۳ مجمع عمومی آمده است به صورت مشروع است و نماینده این رژیم درکمیته­سیاسی­انجام قطعنامه های مصوب درتاریخ ۲۹نوامبر۱۹۴۷و ده ویازده دسامبر ۱۹۴۸ را پذیرفته است.

در حالی که هم اکنون پس از گذشت بیش از نیم قرن از این تعهد، رژیم صهیونیستی هم چنان از پذیرش و اجرای قطعنامه ۱۹۴ مجمع عمومی و به ویژه ماده یازده آن در مورد بازگشت آوارگان خودداری می ورزد. هم چنان که علاوه بر سرزمین های قطعنامه ۱۸۱ سرزمین های دیگری از فلسطین و اعراب را در اشغال خود دارد، و در واقع می توان گفت این رژیم به تعهدات و شروطی که بر طبق قطعنامه ۲۷۳      مقدمه ای برای عضویتش در سازمان ملل بوده عمل نکرده است و لذا نه تنها عضویت در سازمان ملل نمی‌تواند مشروعیتی برای دولتی به ارمغان بیاورد، بلکه خود عضویت نیز به جهت تخلف رژیم صهیونیستی از شروط پذیرش عضویت، ابقاء یا استمرار ماهیت عضویت را در هاله ای از ابهام فرو می برد.

نتیجه‌گیری :

 1. بعد از جنگ جهانی اول حاکمیت چهار قرنی امپراتور عثمانی به پایان رسید و بر اساس توافقی که به توافق سایکس پیکو مرسوم شد ، ترکیه در جهان عربی به نفع کشورهای برنده این جنگ تقسیم شد، بدین ترتیب جغرافیای تازه ای با حضور مجموعه ای از کشورها ایجاد شد که عمر هر کدام از آنها هم به صفر رسیده است. بدین ترتیب کشورهای استعماری اروپایی موفق شدند به نام نمایندگی خود تعیین سرنوشت کشورهای جدید و ملت های آنها را بر اساس نقشه های برنامه ریزی شده خود در دست بگیرند و با ایجاد درگیریهای مرزی،مذهبی ودینی از این­اهرم ها برای تامین منافع خود در این کشورها استفاده کنند.
 2. جنگ جهانی اول نیز با صدوربیا نیه بالفور در سال ۱۹۱۷ به پایان رسید، این بیانیه خواستار تشکیل دولت یهودی در فلسطین شد و موضوع استعمار این منطقه با صدور قطعنامه سازمان ملل در سال ۱۹۴۷ مبنی بر تقسیم فلسطین به دو دولت یهودی و عربی به پایان رسید و بدین ترتیب دولت یهودی با حمایت‌ها و تاییدهای کشورهای اروپایی و آمریکا در سال ۱۹۴۸ ایجاد شد، اما دولت فلسطینی و عربی هنوز هم به صورت کامل بوجود نیامده است. در سالهایی که بر تشکیل رژیم صهونیستی در قلب جهان عرب می گذرد تمامی تلاش های این رژیم بر تشویق مهاجران یهود برای یهودی تر کردن فلسطین بر اساس اسناد جعلی بوده است، تا از این طریق بهانه ای را برای جنایت انگلستان در پیمان بالفور و تقسیم فلسطین پیدا کند.
 3. نتیجه طبیعی تشکیل رژیم صهیونیستی چه بر پایه بالفور و چه در قطعنامه تقسیم فلسطین ، نابودی وجود مادی و معنوی ملت عربی در فلسطین بوده است. این قضیه بدون آنکه یک راه حل عادلانه برای آن پیدا شود در همان وضعیت باقی مانده است .
 4. رژیم صهیونیستی، یک رژیم غیرقانونی است چون در سرزمین فلسطین تشکیل شده و قطعنامه تقسیم نمی تواند سند قانونی برای تاسیس دولت یهودی در فلسطین و دستیابی رژیم به حق حاکمیت بر این سرزمین باشد.
 5. عضویت رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خاطر مغایرت با ماده ۲۷ مبنی بر اینکه قطعنامه های مجمع دست کم باید با موافقت ۹ عضو از جمله هر پنج عضو دائم شورای امنیت صورت گیرد، باطل است چون انگلیس در آن زمان از رای دادن خودداری کرد.
 6. رژیم صهیونیستی از مولفه های یک کشور مندرج در قوانین بین المللی شامل ملت، منطقه جغرافیایی و حاکمیت بی بهره است.
 7. پذیرش مشروط رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد مغایر با اولین رای مشورتی دادگاه بین المللی در سال ۱۹۴۸ است که در آن اکثر قضات گفتند، آزادی رای دادن، باید در چارچوب شروط مندرج در ماده چهارم منشور ملل متحد انجام شود.

[۱].صفاتاج، مجید، دانشنامه فلسطین، اسرائیل در سازمان ملل متحد (عضویت)، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ اول، سال ۱۳۸۳٫

تکه هایی از این پایان نامه :

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.

۱-۴- سوالات تحقیق :

۱ ) فلسطین  شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟

۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟

۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل  با فرمت ورد

آگوست 4

پایان نامه تعیین ارتباط منفی بین تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

روش تجزیه و تحلیل داده ها

به دلیل انتخاب روش توصیفی کاربردی و به سبب شرایط این تحقیق از آزمون های آنالیز رگرسیون برای پاسخگویی به فرضیه های این تحقیق استفاده خواهد شد که ذیلا به طور مختصر روش شرح داده می شود.

۱-۹-۳ رگرسیون

کاربرد یک متغیر براى عمل پیش‌بینى درخصوص متغیر دیگر را رگرسیون مى‌گویند. رگرسیون با کاربرد یک متغیر دانسته و مشخص، مقادیر متغیر غیرمشخص دیگرى را پیش‌بینى مى‌کند؛ (تاجداری، ۱۳۷۸، ص ۳۰۳)۱ مانند تشخیص میزان تغییر درآمد بر اثر تغییر تحصیلات یا میزان تغییر تولید کارخانه با میزان تغییر در ضایعات تولید. میزان تغییر یک متغیر بر اثر متغیر دیگر را ضریب رگرسیون نیز مى‌گویند که عبارت است از میزان تغییرى که در متغیر وابسته بر اثر یک واحد تغییر در متغیر مستقل بروز مى‌کند (درآمدى بر تحقیق پیمایشى و تحلیل داده‌ها؛ ص ۲۱۴(۲.

در صورتی که در مدل رگرسیونی فقط یک متغیر مستقل وجود داشته باشد، مدل را مدل رگرسیونی خطی ساده می نامند  که معادله آن به شکل زیر می باشد :

y = ax + b + є

معادله بالا یک مدل رگرسیون خطی نامیده می شود . معمولاً به x متغیر مستقل (رگرسیونی(   و به y  متغیر وابسته (پاسخ) گفته می­شود . که є خطای تصادفی است که برای کامل شدن مدل و نشان دادن این که خطا نیز تا حدی وجود دارد در نظر گرفته می شود.

مدل رگرسیون خطی با بیش از یک متغیر مستقل یک مدل رگرسیون چند گانه می باشد که در مواردی که متغیر تابع تحت تاثیر چند متغیر دیگر قرار می گیرد ضرایب رگرسیون و همبستگی ساده دیگر از اعتبار چندانی برخوردار نیستند.

استفاده از نماد ماتریس در مدل های رگرسیون چند گانه موجب سهولت کار می شود،و اجازه می

دهد که مدل ،داده ها و نتایج به روش کوتا ه تری نشان داده شوند.

ضرایب رگرسیون در مدل های چند گانه از روش زیر محاسبه می شوند:

از رگرسیون خطی  جهت  پاسخگویی به فرضیه های مطرح شده در تحقیق می پردازیم اما قبل از  استفاده از رگرسیون خطی می بایست شرایطی محقق شود  که در ادامه به این شرایط وآزمون هایی که این مفروضات را مورد ارزیابی قرار می دهد اشاره می کنیم.

 

۲-۹-۳ شرایط لازم جهت استفاده از رگرسیون خطی

۱- میانگین خطا ها صفر باشد.

۲- واریانس خطاها صفر باشد.

برای بررسی دو شرط مذکور از هیستوگرام و نمودار p-p باقی مانده استفاده می گردد. شکل هیستوگرام تقریبا باید از شکل منحنی نرمال تبعیت کند(افشانی و دیگران،۱۳۸۸، ۳۲۵)۱.

۳- بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد.

جهت بررسی وجود همبستگی میان خطاها از آزمون دوربین واتسون (DW) میگردد.

۴- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.

جهت بررسی نرمال بودن متغیر وابسته از آزمون کلموگروف_ اسمیرنوف  استفاده می گردد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

آگوست 2

پایان نامه تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل نیروی من

۲-۲-۲ تاریخچه افسردگی

افسردگی از زمان­های بسیار دور در نوشته­ها آمده و توصیف­هایی از آنچه ما امروزه اختلالات خلفی می خوانیم در بسیاری از مدارک طبی قدیم وجود دارد. داستان «عهد تحقیق» شاه سائون و داستان خودکشی آژاکس در ایلیا هومر، هر دو یک سندرم افسردگی را توصیف کرده­اند حدود ۴۵۰ سال قبل از میلاد، بقراط اصطلاح ملانکولی را برای توصیف اختلالات روانی بکار برد. در حدود ۱۰۰ سال قبل از میلاد کورفلیسوس سلسوس[۱]در کتاب دمیدیسینا[۲] افسردگی را ناشی از صفرای سیاه معرفی نمود. این اصطلاح را پزشکان دیگر از جمله جالینوس (۱۲۹- تا ۹۹ بعد از میلاد) نیز بکار بردند، همین­طور الکساندر تراز از قرن ۶ در قرون وسطی طبابت در ممالک اسلامی رونق داشت و رازی و ابن سینا و پزشک بهبودی سمینونه ملانکولی را بیماری مشخص تلقی می­نمودند ملانکولی را هنرمندان بزرگ زمان نیز مجسم کرده­اند.

در سال ۱۶۸۶، بونه نوعی بیماری روانی توصیف نمود و آن را لنکسولیکوس مانیاکام[۳] نامید. در سال ۱۸۵۴ ژول فالره حالتی را توصیف نموده و آن را جنون ادواری نامید. چنین بیمارانی متناوباً حالات خلقی افسردگی را تجربه می­کنند. تقریباً در همان زمان یک روان­پزشک فرانسوی بنام ژول بایاژره جنون دو شکلی را شرح داد که در آن بیمار دچار افسردگی عمیقی می­شود که به حالت بهت­افتاده و بالاخره از آن بهبود می­یابد (مهریار،۱۳۷۳،ص۹۹).

در سال ۱۸۸۲، کارل کالبام روان­پزشک آلمانی، با استفاده از اصطلاح «سایکوتایمی[۴]» مانی و افسردگی را مراحل مختلف یک بیماری توصیف نموده است.

اصل کریپلین[۵] در سال ۱۸۹۶، براساس معلومات روان­پزشکان فرانسوی و آلمانی مفهوم بیماری مانیک دپرسیو را شرح داد که شامل ملاک­های تشخیصی است که امروزه روان­پزشکان برای تشخیص این بیماری از آن­ها استفاده می­کنند. کریپلین نوع خاص از افسردگی را نیز شرح داد که پس از یائسگی در زن­ها و اواخر بزرگ­سالی در مردها شروع می­شود و بعداً با افسردگی رجعت معروف شده از آن به بعد یکی از معادل­های اختلال خلقی شمرده می­شود بقراط در چهار قرن پیش از میلاد از رابطه «مانی و افسردگی» به طور مشروح بحث نمود. همچنین آرتویس پزشک قانونی در ابتدای قرن اول میلادی دریافت که مانی و افسردگی که بعضی از اوقات در یک فرد رخ می­نماید به­نظر می­رسد که از یک اختلال ریشه می­گیرند. گرچه قرن­هاست که این اختلال توسط دانشمندان مورد توجه دقیق و امکان نظر واقع شده است ولی هنوز این افراط­های ناتوان­کننده خلقی به­صورت یک راز باقی مانده است در خلال عصر طلایی یونان پیشرفت قابل توجهی در فهم درمان بیماری­های روانی به­وقوع پیوست (طریقتی،۱۳۶۷،ص ۱۰۲).

بقراط (۳۵۷-۴۶۰ پیش از میلاد) پزشک بزرگ یونان که «پدر پزشکی جدید» نامیده شده است مداخله خدایان و دیوها در ایجاد بیماری­ها را رد کرد. براساس نظریه بدنی علت بیماری­های روانی اختلال در اعضا مختلف بدن به خصوص مغز بود. بقراط معتقد بود که مغز فرمانده بدن است و بیماری­های روانی مربوط به اختلال روانی در آن است.

همچنین بقراط علت اختلالات روانی را عدم تعادل فرآورده­های مزاجی (صفرا- سودا- خون- بلغم) می دانست. او مغز را مهمترین عضو بدن و تعبیر­کننده آگاهی توصیف می­کرد پیش از او مصریان قلب را حمل حیات روانی و هیجانی می­دانسته­اند. بقراط و پیروان وی به­دلیل تشخیص و درمان بیماری­های روانی شهرت ویژه­ای یافتند. بقراط تأکید نمود که اختلالات روانی علل طبیعی داشته و مثل سایر بیماری­ها مستلزم درمانند. روش­های درمانی وی شامل استراحت کردن، حمام گرفتن – رژیم غذایی خاص بود.

[۱]–  cornelius

[۲] Demedicina by Alexander lf Trelles

[۳] Lanxholicus Maniacome

[۴] Sycotaimi

[۵] Criplin

 

متن کامل پایان نامه

جولای 30

پایان نامه بررسی سنجش تاثیر اعتماد مشتریان بر وفاداری مشتریان شعب بانک ملی شهرستان لنگرود

ارائه سفارش است، این فعالیت‌های مشارکتی بهترین تبلیغ است که یک شرکت می‌تواند بدست آورد. شرکت می‌تواند مزایای اقتصادی را از رفتارهای مثبت تشخیص دهد و وفاداری با فرایند رشد شرکت و نتیجه ارائه خدمات مرتبط است آنها شامل موقعیت است وقتی که خدمات قادر به برآوردن انتظارات مشتری نیست (میشل و همکاران[۱]، ۲۰۰۹).

نقص خدمات به‌عنوان نقص خدمات مرکزی طبقه‌بندی می‌شود (اشتباه تامین‌کننده خدمات) مثل نقص در گرفتن پول فردی یا تولید و نقص سیاست چون به سازمان یا مشتری نسبت داده می‌شود. نتایج مختلفی وجود دارد: نقص خدمات، اساساً نارضایتی، کاهش در اعتماد مشتری، رفتار منفی، کاهش مشتری (میلر و همکاران[۲]، ۲۰۰۰) کاهش درآمد و افزایش هزینه یا کاهش در اخلاق و عملکرد کارمندان بهبود خدمات انجام شود با «آن عملیاتی که برای حل مسائل طراحی شده، نگرش منفی مشتری ناراضی را اصلاح سازد و عاقبت این مشتری‌ها را حفظ کند» (میلر، ۲۰۰۰). که شامل «موقعیتی که نقص خدمات رخ دهد اما هیچ شکایتی توسط مشتریها نشود» و بیان شود به عنوان جستجو و برخورد با ناقص کننده خدمات (اسمیت[۳]، ۱۹۹۹) «جستجو» بخشی از تشخیص بهبود خدمات از دسته‌بندی کردن شکایات است چون بسیاری از مشتری‌های ناراضی شکایت نمی‌کنند (میشل[۴]، ۲۰۰۹). بهبود خدمات موفق می‌تواند درک مشتری از کیفیت را تقویت کند و رضایت مشتری را تقویت سازد و روابط مشتری و وفاداری مشتری را به‌وجود آورد (همان منبع).

در عین حال درجه‌ای از موفقیت می‌تواند به نوع خدمات درگیر شده، نوع نقص که رخ داده است و سرعت واکنش بستگی داشته باشد. بهبود خدمات می‌تواند ضعیف یا بی‌تأثیر باشد با پیامدی که احساسات مشتری برای ورود بار دوم را پائین آورد (نقص در بهبود) این ممکن است منجر به فقدان اعتماد در سازمان و فرار احتمالی، با گسترش ارتباط رفتاری منفی شود.

کمتر از ۵۰% شاکیان جواب دریافت می‌کنند و آنهایی که اغلب جواب سازمانی را دیدند ناراضی هستند با جواب‌دهی آهسته و بی‌ادبی (آندرسن[۵]، ۲۰۰۱). تنها ۳۰% مشتریان که به شرکت شکایت کردند از اقدام دسته‌بندی شکایت شرکت راضی هستند (میشل، ۲۰۰۸). شکایات حل نشده منجر به تاثیر دو برابر انحراف می‌شود، بسته به انتظارات شاکیان که نقش تامین کننده خدمات را دارند (۲۰۰۴). شاکیان می‌توانند به گرفتن درگیری در رفتار منفی تلاش کنند یا خرید را متوقف سازند و به دیگران هشدار دهند که از آنجا خرید نکنند (ترانول[۶]، ۲۰۱۰). منجر به بی‌وفایی می‌شود مشتریانی با شکایت عصبانی‌تر می‌شوند وقتی آنها فراموش می‌شوند افسوس می‌خورند که زمانشان تلف شده است ممکن است احساس پشیمانی کنند در مورد شکایت و ممکن است با شنیده‌های خودشان نبرد کنند (ورل و همکاران[۷]، ۲۰۱۰). بر طبق بوشاف[۸] (۱۹۹۷، ۱۱۲). تحقیقات باقیمانده نشان دادند که بیشتر از ۷۰% مشتریانی که شکایت کردند می‌توانند برای ادامه خریدشان با مغازه‌داری که آنها را رنجانده است متقاعد شوند و برخی اقدامات را برای ایجاد اصلاح تهیه کنند.

اکثریت مشتریان ناراضی و مشتریانی شکایت کرده مطالعه شده‌اند که چرا و چگونه مشتریان با کالاها جواب ناراضی‌کننده می‌دهند جدای از کار انجام شده توسط اندرسون[۹] (۲۰۰۰-۱۹۹۹). سوسا و موریسون[۱۰] (۲۰۱۰) دقت کمتری به تاثیرات بهبود خدمات بر رضایت مشتری و وفاداری مشتری داده می‌شود. علاوه بر آن، شناخت کمی در مورد استراتژی‌های بکار رفته است یا چگونگی واکنش این استراتژی‌ها برای تاثیر بر درک مشتری و نگرش او مخصوصاً در محیط خدماتی (کوماندا و همکاران، ۲۰۱۰، ۸۶-۱۱۰).

 

 

۲-۲-۵-کیفیت خدمات

کیفیت هرچیزی بخشی ازسرشت آن است و طبیعتاً جزیی ازآن محسوب می گردد. توصیف دقیقی از واژه «کیفیت» دشوار و مبهم است. از دید سیستم کیفیت ۲۰۰۰، به کلیه ویژگیهایی که برطرف کننده نیازهای مشتری می باشد، کیفیت اطلاق می گردد؛ پس هر محصولی که دارای ویژگیهای تأمین کننده نیازهای مشتریان باشد، محصول با کیفیت است. تعریف و سنجش کیفیت کالاهایی که دارای ماهیت فیزیکی هستند، مشکل نیست و می توان با تعیین استانداردهای کمی برای آنها، کیفیت آنها را تعیین و ارزیابی نمود. اما مطرح کردن کیفیت در بخش خدمات کاری بس دشوار است و این دشواری ناشی از ویژگیهای خاص خدمات است. این ویژگیها عبارتند از :

 1. خدمت، فعالیتی ناملموس و غیر قابل رویت است.
 2. خدمت تفکیک ناپذیر است؛ بدین معنا که از ارائه دهنده آن جدا ناشدنی است.
 3. خدمت تغییر پذیر است، یعنی تحت استانداردهای گسترده در نمی آید و حتی یک فرد در دو زمان متفاوت خدمت خود را متفاوت ارائه می دهد.
 4. خدمت فنا پذیر است؛ یعنی به محض ارائه شدن به مصرف می رسد و امکان ذخیره آن برای مصارف بعدی وجود دارد.

هنگام دریافت یک خدمت، انتظار مشتری این است که خدمات ارزشی را نیز دریافت کند. در این مقوله، ارزش به عنوان پیوندی بین آنچه مشتریان به دست می آورند در مقابل آنچه از دست می دهند، تعریف شده است. بنابراین، در مقوله کیفیت خدمات می توان این گونه اظهار داشت که خدمات با کیفیت آنهایی هستند که مشتری را قادر می سازند تا احساس کند که در معامله انجام شده ارزشی را دریافت داشته است. بنابراین، در نظریه های جدید مدیریتی، کیفیت متناسب با نیازهای مشتری تعریف می‎شود و مشتری دارای یک نقش محوری در هدایت فعالیت های سازمان است.

بنابراین، مبنای تعریف کیفیت خدمت، انتظار و ادراک مشتری ازخدمت است. خدمت مورد انتظار همان خدمت مطلوب و ایده آل است که بیانگر سطحی از خدمت است که مشتری امید دریافت آن را دارد و ادراک های مشتری بیانگرتفسیر مشتری از کیفیت خدماتی است که دریافت داشته است. مشتری اغلب کیفیت خدمات را با مقایسه بین خدمتی که دریافت کرده (ادراک های مشتری) و خدمتی که انتظار داشته است (انتظارهای مشتری) ارزیابی می‎کند. هدف از ارتقای کیفیت خدمات، به صفر رساندن شکاف میان این انتظارها و ادراک های مشتری است. (میرغفوری و همکاران، ۱۳۸۶، ۶۵-۶۶).

[۱] Michel, S. , Bowen, S. and Johnston, R.

[۲] Miller, J. , Craighead, C. and Karwan, K.

[۳] Smith, A. K. , Bolton, R. and Wagner, J.

[۴] Michel, S.

[۵] Andreassen, T. W.

[۶] Tronvoll, B.

[۷] Varela-Neira, C. , Va´zquez-Casielles, R. and Iglesias, V.

[۸] Boshoff, C.

[۹] Andreassen, T. W.

[۱۰] Morrisson O. and Huppertz, J. W.

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

جولای 28

پایان نامه بین کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته

فرضیات  تحقیق

۱-۵-۱- فرضیه اصلی تحقیق

کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته کمتر است.

۲-۵-۱- فرضیه فرعی

در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته بر اساس مدل پایداری سود ، کیفیت سود کمتر است.

در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته بر اساس مدل سرمایه گذاری در دارائیهای سرمایه ای، کیفیت سود کمتر است.

در شرکتهایی که کیفیت سود بالایی بر اساس مدل اهلسون دارند ، احتمال ورشکستگی پائین تر است.

 

۶-۱- قلمرو تحقیق

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی تحقیق

بررسی کیفیت سود در شرکتهای درمانده مالی

۲-۶-۱- قلمرو مکانی تحقیق

کلیه ی شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران

۳-۶-۱- قلمرو زمانی تحقیق

سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ دوره زمانی بررسی فرضیه ها می باشد.

۱-۷- تعریف اصطلاحات و واژه ها

۱-۱-۷- متغیر مستقل

اصولاً مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیریت در تلاش است تا تصویر مناسب تری از شرکت برای ذینفعان ارائه دهد؛ زیرا این تصویر بر منافع مدیران تأثیر مستقیم و یا غیرمستقیم دارد. (استربل[۱]، ۲۰۰۹) بنابراین همواره این نگرانی وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص های عملکرد مالی شرکت ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد. اگرچه دلایل متفاوتی برای انگیزه های مدیریت سود توسط مدیران در کشورهای دیگر ارائه شده است (تأمین مالی، هزینه نمایندگی، جذب سهامدارجدید، فرآیندهای سیاسی و … (بوکیت و اسکندر[۲]، ۲۰۰۹). اما طرح پاداش مبتنی بر سود از جمله دلایل دستکاری سود در شرکتهای ایرانی است. به طورکلی سود دوره جاری را می توان به دو روش مدیریت کرد. در روش اول می توان سود را از طریق اقلام تعهدی اختیاری در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری مدیریت کرد. در روش دوم، مدیران از طریق دستکاری فعالیت های واقعی اقدام به مدیریت سود می کنند. به ویژه آنها می توانند زمان و میزان فعالیتهای واقعی مثل تولید، فروش، سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی را تغییر دهند تا به هدف سود موردنظر دست یابند. برای مثال، سود گزارش شده می تواند به طور موقت از طریق تولید اضافی، حذف هزینه های اختیاری و یا به تأخیر انداختن آنها و نیز کاهش قیمتها در پایان سال برای انتقال فروش سال مالی آتی به سال جاری افزایش یابد. این دستکاری فعالیت های واقعی اشاره به مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی دارد. (کیم و سوهان[۳]، ۲۰۰۸). در دستکاری فروش، شرکت ها می توانند با ارائه تخفیف قیمت یا در نظرگرفتن دوره اعتبار طولانی تر برای فروش محصولات خود، شاهد افزایش موقت فروش و به دنبال آن افزایش سود شرکت باشند. در واقع مدیران با این روش، فروش و در نتیجه سود سال بعد را به دوره جاری منتقل می کنند. ازسوی دیگر، با افزایش سطح تولید، هزینه سربار تولید به تعداد محصول بیشتری سرشکن شده، هزینه ثابت هر واحد کالا کاهش می یابد. اگر کاهش هزینه ثابت هر واحد تولیدشده با افزایش هزینه نهایی در تولید آن تهاتر نشود، هزینه کل هر واحد محصول کم می شود. در نتیجه، بهای تمام شده کالای فروش رفته پایین تر و حاشیه سود عملیاتی شرکت بهتر نشان داده می شود. در روش سوم که دستکاری هزینه های اختیاری است، مدیران هزینه های گزارش شده را با کاهش مخارج اختیاری، کاهش داده، به این ترتیب سود را افزایش می دهند. به ویژه این کار زمانی رخ می دهد که چنین مخارجی موجب کسب درآمد و سود فوری نشود. (ژانگ[۴]، ۲۰۰۸). در این تحقیق برای محاسبه ی کیفیت سود از سه مدل به ترتیب زیر استفاده می گردد:

 • مدل اول با استفاده از اقلام تعهدی

اقلام تعهدی اختیاری (DAC) استفاده مدیریت از اقلام تعهدی (کمتر یا بیشتر از حد معمول) در گزارشگری سود را اندازه گیری می کند؛ یعنی، سودی مدیریت شده است که اقلام تعهدی اختیاری بیشتری

دارد:

مدل ۱-۱

TACi ,t­­ /Ai ,t -1=α۰(۱/Ai,t-1)+α۱[   ΔREV  i,t ΔARi,t /Ai,t-1]

+ α۲(PPEi,t/  Ai,t-1+ α۳ROA+ €i,t  

TAC کل تعهدی ها،

A، کل داراییهای شرکت در ابتدای سال

ΔREV، تغیر در درآمد فروش

ΔAR، تغییر در حسابهای دریافتنی

PPE، داراییهای ثابت مشهود

ROA بازده دارایی ها

در این مدل فرض می شود در هر صنعت میزان مشخصی اقلام تعهدی وجود دارد که این مقدار طبیعی محسوب می شود. همچنین، میانگین تعهدی های اختیاری در هر سال- صنعت صفر است. بنابراین، مقایسه میزان واقعی اقلام تعهدی یک شرکت خاص با میزان برآوردی حاصل از رگرسیون فوق، بیانگر تعهدی های اختیاری آن شرکت است.

مدل ۲- ۱

 

مدل رگرسیونی در سطح سال- صنعت برآورد می شود. مقادیر باقیمانده ( ei,t) نشان دهنده میزان اقلام تعهدی غیر عادی است که به صورت زیر اندازه گیری می شود:

مدل ۳-۱

که شامل:

DAC اقلام تعهدی اختیاری،  اقلام تعهدی واقعی، TAC اقلام تعهدی برآوردی با استفاده از مدل فوق می باشد.

تاثیر نهایی مدیریت سود بر کیفیت سود با استفاده از مدل زیر آزمون خواهد شد:

مدل ۴-۱

 • مدل دوم با استفاده از رگرسیون چند متغیره

برای اندازه گیری کیفیت سود براساس مدل پایداری سود از رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد که طبق آن مورد انتظار است که ضریب سود سال جاری برای شرکتهایی که دارای روابط قوی تری بین سرمایه گذاری و سود خالص هستند بزرگتر باشد سود این شرکتها پایدارتر است طبق مدل ۵-۱ داریم:

 

(Eit+1/TAt−۱) = α۰ + α۱(Eit/TAt−۱) + α۲EQit + α۳ R + α۴ ACCRUALS+ α۵ DIV +α۶ EQit (Eit/TAt−۱) +α۷ R (Eit/TAt−۱) + α۸ACCRUALS (Eit/TAt−۱) + α۹DIV(Eit/TAt−۱) + εit

 

ACCRUALS عبارت است از مقدار اقلام تعهدی که از تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی ان حاصل می شود.

R بازده سهام

DIV سود سهام پرداختی که عدد(۱) میگیرد، اگر پرداخت شده باشد وعدد(۰) اگر پرداخت نشده باشد

مدل (۷) یکبار با استفاده از EQ1 و یکبار با استفاده از EQ2 تخمین زده خواهد شد.

[۱] .Strobl 2009

[۲] Bukit, Iskandar 2009

[۳] Kim, Sohn 2008

[۴] Zhang 2008

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

جولای 28

دانلود پایان نامه بررسی نوآوری سازمانی با قابلیت های تکنولوژیکی رابطه مثبت و معنی

۱ مقدمه :

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت­یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش­های تحقیق است(خاکی ،۱۳۸۷).در طی فرایند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می­شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می­شود که ادعاها و حدس­های علمی اولیه ( فرضیه ها ) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته  شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد.

۳-۲ روش تحقیق :

تحقیقات در علوم رفتاری با توجّه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه ی گردآوری داده ها تقسیم بندی می شوند. در این راستا تحقیق حاضر از لحاظ نوع، تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش اجرا، از نوع توصیفی می باشد.از نظر روش شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات علّی بوده و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری اطلاعات از نوع میدانی می باشد.

۳-۳ جامعه و نمونه آماری :

جامعه آماری عبارت است تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. به عبارت دیگر، جامعه آماری به کل گروه افراد ، وقایع و چیزهای اشاره دارد که محقق می­خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد ( سکاران ، ۱۳۸۶) جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی مواد غذایی استان گیلان می­باشد نمونه­گیری ساده استفاده شده است که تعداد کل شرکت­ها بر اساس آمار اتاق بازرگانی استان ۱۴۴ شرکت بود که۱۲ شرکت در حال حاضر فعالیت نداشته و از ۱۳۲ شرکت باقی مانده، بین آنان پرسشنامه پخش گردید که ۸۷ شرکت به پرسشنامه پاسخ دادند و به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند .

 

 

۳-۴ روش وابزار گردآوری داده ها :

روش جمع آوری داده ها در این تحقیق میدانی می باشد. روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد یا سازمان ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آنها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید.

یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها ، پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مجموعه از سوال ها است که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آنها ارایه نماید.

پرسشنامه از ۵ بخش اساسی تشکیل شده که عبارتند از :

 • بخش اول: نوآوری سازمانی شامل ۹ سوال می باشد .
 • بخش دوم: قابلیت های نوآوری محصول شامل ۵ سوال می باشد .
 • بخش سوم: قابلیت های نوآوری فرآیند شامل ۱۱ سوال می باشد .
 • بخش چهارم: عملکرد شرکت شامل ۶ سوال می باشد .

۳-۵ روایی :

یکی از مهم ترین ویژگی های هر تحقیق ، مناسب و متناسب بودن ابزار اندازه گیری آن است . هر نوع ابزار اندازه گیری باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند داده های مرتبط و متناسب با تحقیق را جمع آوری نماید و با تجزیه و تحلیل این داده ها ، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد. همچنین روایی و پایایی مهر تاییدی هستند بر استحکام علمی یک مطالعه پژوهشی که به شرح آنها پرداخته می شود .

منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژ گی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ مو ضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب ونا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.(خاکی ،۱۳۸۷)آزمون های روایی را می توان در سه گروه گسترده دسته بندی نمود: روایی محتوا، روایی وابسته به معیاروروایی سازه.(سکاران،۱۳۸۶) در این تحقیق از روش روایی محتوی استفاده شده است. روایی محتوی اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش رادر بر دارد.یعنی،روایی محتوی نشان می دهد که ابعاد وعناصر  یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است.(سکاران،۱۳۸۶ ) روال کاربه این گونه بودکه پرسشنامه طراحی شده باتوجه به اینکه ازمنابع خارجی ترجمه شده بودنددر اختیار اساتیدراهنما ومشاور قرار گرفته وپس از تائید، مورد استفاده قرار گرفته است.

۳-۶ پایایی :

مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار وبه گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده  می کنیم واندازه آن معمولا” بین صفر تایک تغییر می کند . ضریب پایایی صفرمعرف عدم پایایی وضریب پایایی یک ،معرف پایایی کامل است (خاکی،۱۳۸۷) برای محاسبه ضریب پایایی روش­های مختلفی وجود داردکه از آن جمله می توان به: ۱) اجرای دوباره آزمون (روش باز آزمایی)،۲)روش موازی(همتا)، ۳) روش تنصیف (دو نیمه کردن عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته ) و۴) روش کودر- ریچاردسون اشاره نمود.(مقیمی، ۱۳۸۶). اما آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است استفاده از ضریب آلفای کرنباخ می باشد.چرا که تقریبا” در همه موارد،  آلفای کرنباخ را می توان شاخص کاملا” مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد.(سکاران،۱۳۸۶)از همین رو با استفاده از نرم افزار spss19 به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد.(نگهبان ومستجابی،۱۳۸۴).

که در آن:

تعدادسوالات آزمون

واریانس سوال i ام

واریانس کل آزمون

پرسشنامه­ها در مقیاس پائین(در حدود بیست وپنج پرسشنامه) ،در سطح جامعه آماری   تحقیق جهت تعیین آلفای کرونباخ، پخش شد  ، سپس نتایج آن بااستفاده از نرم افزارspss19  تجزیه وتحلیل شد.

مقدار آلفا در هر یک از بخش های پرسشنامه بر اساس جدول زیر نشان داده شده است .

 

 

مقدار آلفای کل هم برابر ۹۱۹/۰بوده است .

متغیرها تعداد سوالات درصدآلفای کرونباخ
نوآوری سازمانی ۹ ۸۰۶/۰
قابلیت های نوآوری محصول ۵ ۷۳۶/۰
قابلیت های نوآوری فرآیند ۱۱ ۸۹۷۰
عملکرد شرکت ۶ ۹۰۵/۰

 

۳-۷ روش تجزیه وتحلیل داده های تحقیق :

به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه اصلی  تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری[۱] استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک چند متغیری و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلّی[۲] است که به محقق امکان می­دهد مجموع هایی ازمعادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکردآماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده[۳]و مکنون[۴] است که به عنوان تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و همچنین لیزرل نامیده شده است، اما اصطلاح غالب مدل یابی معادله ساختاری و یا به طورخلاصه SEM  می باشد. این واژه به یک سری مدل های عمومی اشاره می کند که شامل تحلیل عاملی تاییدی[۵]،مدل های ساختاری همزمان کلاسیک[۶]،تحلیل مسیر[۷]، رگرسیون چندگانه[۸]،تحلیل واریانس[۹]و سایر روش های آماری است.  پس از معیّن شدن مدل، طرق متعددی برای برآورد نیکویی برازش کلی مدل با داده های مشاهده شده وجود دارد. به طور کلّی چندین شاخص برای سنجش برازش مدل مورد استفاده قرار می گیرد ولی معمولاً برای تأیید مدل، استفاده از ۳ تا ۵ شاخص کافی است. در ادامه به توضیح چند شاخص مهم پرداخته می شود.

[۱] Structural Equation Modeling (SEM)

[۲] General Linear Mode (GLM)

[۳] Observes Variable

[۴] Latent Variable

[۵] Confirmatory factor Analysis

[۶] Classical Simultaneous Equation Models

[۷] path Analysis

[۸] Multiple Regresion

[۹] Variance Analysis

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

جولای 28

پایان نامه چرخه عملیاتی و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

راهبرد تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری

به منظور تشکیل پرتفوی و انتخاب سهام یا داراییهای تشکیل دهنده سبد سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار با تصمیم‌گیری در دو مرحله به قرار زیر روبرو است :

 1. تشخیص و انتخاب نوع داراییهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری ( سهام، اوراق قرضه، زمین و مستغلات و…).
 2. انتخاب فرصتهای سرمایه‌گذاری مختلف از میان انواع داراییهای انتخاب شده و میزان تخصیص منابع .

شاید مهمترین تصمیم هر سرمایه‌گذاری در تشکیل پرتفوی، انتخاب نوع دارایی و ترکیب پرتفوی است. به بیان دیگر چه مقدار از وجوه پرتفوی صرف اوراق قرضه، سهام، داراییهای بازار پول و غیره می‌گردد ؟

مشخصاً میزان وزنی که به هر یک از داراییهای مورد نظر در پرتفوی داده می‌شود، از صفر تا  ۱۰۰ درصد متغیر است. اصولاً بررسیهای مربوط به تشخیص داراییها، سرمایه‌گذار را ملزم به پاسخگویی در مقابل سؤالات زیر می‌نماید :

الف) چه درصدی از وجوه پرتفوی به هر یک از کشورهایی که بازارهای مالی آنها در دسترس سرمایه‌گذار قرار دارد، تخصیص داده شود؟ ( سرمایه‌گذاری فرامرزی )

ب) پس از انتخاب کشور و حوزه جغرافیایی سرمایه‌گذاری، چه درصدی از وجوه پرتفوی به سهام اوراق قرضه، بروات و سایر داراییها تخصیص داده شود ؟

ج) در چارچوب داراییهای منتخب و وزن هر یک در پرتفوی، چه درصد از وجوه صرف انواع مختلف اوراق قرضه، سهام قابل معامله در بورس، سهام شرکتهای خارج از بورس و غیره می‌گردد ؟

بسیاری از ناظران آگاه بازار سرمایه بر این واقعیت موافقت دارند که تصمیم مربوط به تشخیص نوع دارایی مهمترین تصمیم هر سرمایه‌گذار است. بر اساس برخی از مطالعات انجام شده در پرتفوی صندوقهای بازنشستگی، تصمیم و انتخاب نوع دارایی بیش از ۹۰%  واریانس میزان بازدهی مورد نظر فصلی را موجب می‌گردد (جمشیدی، ۱۳۸۲).

 

۲-۴-۶-۴  ارتباط فرصتهای سرمایه‌گذاری با اثر اهرمی

یکی از ویژگیهای اصلی حق معامله همانا اثر اهرمی ‌بر چشم‌انداز درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری انجام شده است. حق معامله بیش از حد نسبت به تغییرات قیمت دارایی واکنش نشان داده و لذا ابزاری مناسب برای کسب سود مضاعف در طی مدت سرمایه‌گذاری است و در عین حال مخاطرات بیشتری را نیز در جهت زیان کامل به همراه دارد. دلیل این امر آن است که ضریب اهرمی ‌در هر دو جهت حرکت  می‌کند. یعنی نه تنها دارای اثر مضاعف صعودی در فازهای مطلوب قیمت بلکه همچنین دارای اثر مضاعف نزولی در فازهای نامطلوب قیمت است .

بنابراین هر چه ضریب اهرمی‌ بیشتر باشد، خرید مجوز توأم با ریسک بیشتری همراه خواهد بود. ضریب اهرمی ‌به خصوص در مورد حق معاملاتی که دارای عمر باقیمانده بسیار کوتاهی می‌باشند، اثرگذارتر است. کلیه این اصول برای حق معاملات غیرعادی نیز مصداق دارند. البته بنا به نوع حقوق متعلقه به مجوز، اثر اهرمی مربوطه نیز نسبت به مجوزهای عادی مؤثرتر می‌گردد. ساختار « همه یا هیچ » مجوزهای دیجیتالی و موافقتنامه های تکمیلی جانبی نظیر ایجاد انواع مانع ها، اثر ضریب اهرمی ‌را افزایش داده و امکان سودآوری بیشتر را در قبال پذیرش خطر بالاتر فراهم می‌نماید.

حق معاملات دارای محدوده که از طریق سکون حاکم بر بازار، کسب درآمد می‌نماید و نسبت به تغییرات قیمت واکنش منفی دارند، ویژگی خاصی را در رابطه با ضریب اهرمی ‌نشان می‌دهند. قیمت این نوع حق معاملات به ویژه زمانی که قیمت دارایی در بازار به محدوده های توافق شده برسد، بطور نامتناسب و مضاعف واکنش می‌نماید. چنانچه حد فوقانی و تحتانی محدوده دارای ویژگی انقضاء مجوز باشند، این امر به نوبه خود اثر ضریب اهرمی و ریسک زیان همراه با آن را بالا می‌برد (جمشیدی،۱۳۸۲).

 

۲-۴-۶-۵  فرصتهای سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر هزینه  و سود

برای کلیه حق معاملات در هر معامله ( خرید یا فروش ) کارمزدهای حداقل یا ثابت همراه با میزان سفارش ( قیمت مجوز ضربدر مقدار ) در نظر گرفته می‌شود.  در حالتهای استثنایی هزینه های مذکور می‌توانند از چندین برابر ارزش مجوز تجاوز نمایند. بعلاوه چنانچه حق اختیار اجرا گردد، قاعدتاً هزینه های اضافی بوجود خواهد آمد. بنابراین مجموع هزینه های جانبی کسب مجوز به همراه هزینه های فروش یا اجرای حق معامله در تعیین سودآوری نهایی سرمایه‌گذاری مؤثر می‌باشند. در چنین شرایطی کلیه هزینه ها تجمیع یافته و انتظار کسب سود بدتر خواهد شد و لذا تغییرات شدیدتر قیمت در بازار برای ورود به حاشیه سودآوری ضروری می‌نماید .

بنابراین سرمایه‌گذار قبل از انجام هرگونه سفارشی باید نسبت به تمامی موارد هزینه اطلاعات لازم را کسب نماید. تنها تحت چنین شرایطی است که محاسبه واقع بینانه از ورود سرمایه‌گذاری به منطقه سوددهی امکان پذیر است ( یعنی میزان افزایش مورد نیاز در قیمت دارایی و یا حداقل طول زمانی که قیمت دارایی بایستی در چارچوب محدوده توافق شده قرار گیرد ) طبیعی است که هرچه هزینه بیشتر باشد رسیدن به آستــانه سوددهی نیز طـــولانی تر خواهد شد حتی اگر روند مورد انتظار تحقق یـابد، زیرا این بخـش از هزینه‌ها در ابتدا بایستی پوشش داده شود. چنانچه قیمتها طبق پیش بینی حرکت ننماید هزینه‌های جانبی به زیان حاصله اضافی خواهد شد (جمشیدی، ۱۳۸۲).

 

۲-۴-۶-۶  فرآیند اجرایی و استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری

اصولاً فرصت سرمایه‌گذاری نشان دهنده مجموعه‌ای از سیاستها و خط‌مشی ها است و با گذشت زمان همواره مورد تجدیدنظر شرکت قرار می‌گیرد. حداقل پنج مرحله برای برنامه‌ریزی و کنترل فرصتهای سرمایه‌گذاری می‌توان بصورت زیر مشخص نمود:

 1. شناسائی فرصتهای سرمایه‌گذاری
 2. برآورد و ارزیابی جریانات نقدی فرصتهای سرمایه‌گذاری
 3. قبول یا رد فرصتهای سرمایه‌گذاری براساس یک ضابطه پذیرش
 4. تصویب اجرای فرصتهای سرمایه‌گذاری پذیرفته شده
 5. نظارت، کنترل و ارزیابی فرصتهای سرمایه‌گذار

 

۲-۴-۶-۷  فرآیند ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری  (IOS)

همانطور که در بالا گفته شد متغیر فرصتهای سرمایه‌گذاری نشان دهنده توانایی بالقوه سرمایه‌گذاری های شرکت می‌باشد. رشد سود می‌تواند تأثیر بسزایی در ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری داشته باشد. سرمایه‌گذاران رشد و افزایش در سود شرکت را علامت خوبی برای بازار سرمایه می‌دانند زیرا نشان  میدهد که شرکت دورنمای آتی خوبی دارد. رشد سود می‌تواند تأثیر مثبتی روی قیمت سهام داشته باشد و به عنوان اخبار خوب و مطلوب درباره فرصتهای سرمایه گذاری آتی شرکت تفسیر شود. به عبارت دیگر افزیش رشد سود شرکت باعث ارزیابی مثبت از سهام شرکت می‌شود و در نتیجه باعث افزایش ارزش شرکت می‌شود.

 

۲-۴-۶-۸ ارزیابی جریانات نقدی و فرصتهای سرمایه‌گذاری

برای هر فرصت سرمایه‌گذاری لازم است اطلاعاتی در مورد جریانات نقدی مورد انتظار آینده به دست آوریم تا بتوانیم تفاوت جریانات نقدی شرکت را (با توجه به قبول یا رد فرصت سرمایه‌گذاری) مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. اما برآورد جریانات نقدی (جریانات نقدی مورد انتظار آینده) یکی از مهمترین و از طرفی مشکل ترین کار در تجزیه و تحلیل فرصتهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. چون پیش‌بینی دقیق هزینه ها و درآمدهای مربوط به فرصتهای سرمایه‌گذاری بزرگ دشوار است، در نتیجه انحراف از برآوردهای مربوطه نیز می‌تواند تا حدودی قابل قبول باشد. در برآورد و ارزیابی جریانات نقدی کارکنان مالی دارای نقش مهمی هستند. نقش کارکنان امور مالی در فرآیند برآورد و ارزیابی شامل سه مورد می‌گردد:

 1. هماهنگ کردن تلاشهای سایر بخشهای شرکت نظیر بخشهای تولید، مهندسی، خرید و بازاریابی .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

ژوئن 30

پایان نامه تاثیر عملیات سرد کردن زیر صفر بر ساختار میکروسکوپی و رفتار تریبولوژیکی فولاد 7147/1

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مواد

پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد

عنوان:

تاثیر عملیات سرد کردن زیر صفر بر ساختار میکروسکوپی و رفتار تریبولوژیکی فولاد 7147/1

اساتید راهنما:

دکتر علی شفیعی

دکتر محمد رضا طرقی نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده. 1

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: مروری بر مطالب

2-1- معرفی و تاریخچه………………………………… 5

2-2- آستنیت باقیمانده……………………………….. 5

2-2-1- پایداری آستنیت…………………………………. 8

2-3- مشخصه‌‌‌‌های سطوح کربوره‫شده…………………………….. 14

الف) ریز‌‌ساختار……………………………….. 14

2-3-1- رفتار سایشی فولاد‌‌‌‌های کربوره‫شده………………………………. 18

2-4- عملیات سردسازی و زیر صفر فولاد……………………………….. 19

2-4-1- تأثیر دما و زمان آستنیته کردن………………………………… 22

2-4-2- انواع فولادها که میتوانند تحت عملیات زیر صفر قرار گیرند…………… 23

الف) فولاد ابزار……………………………….. 23

ب) فولاد‌‌‌‌های زنگ نزن………………………………… 27

ج) فولاد AISI 4340…………………………………

د) فولاد‌‌‌‌های سطح سخت شونده……………………………….. 28

2-5- بازگشت و تاثیر آن بر نمونه‫های عملیات زیر صفر شده…………………… 28

2-6- انواع سایش………………………………….. 31

2-6-2- سایش چسبان………………………………… 33

2-6-3- سایش خوردگی………………………………… 34

فصل سوم: مواد و روش‫های آزمایش

3-1- آلیاژ مورداستفاده……………………………….. 36

3-2- عملیات حرارتی نمونه‫ها………………………………. 36

3-3- آزمون­ها………………………………. 37

3-3-1- سختی­ سنجی………………………………… 37

3-3-2- سایش………………………………….. 38

3-3-3- متالوگرافی نمونه‫ها ……………………………….38

3-3-4- فازیابی با استفاده از پراش پرتوی ایکس……………………. 39

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- بررسی ریزساختاری………………………………… 40

4-1-1- متالوگرافی………………………………… 40

4-1-2- بررسی ریزساختار با اشعه‌ی ایکس………………………… 46

4-2- سختی سنجی………………………………… 47

4-3- سایش………………………………….. 49

4-3-1- ضریب اصطکاک………………………………….. 49

4-3-2- بررسی سطوح سایش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی……..52

4-3-3- تغییرات نرخ سایش…………………………………. 59

فصل پنجم: نتیجه‫ گیری و پیشنهادات

مراجع……………………………….. 66

چکیده:

در این پژوهش تأثیر زمان عملیات زیر صفر بر رفتار سایشی فولاد 7147/1 (5120) موردمطالعه قرار گرفته است. جهت انجام عملیات کربوره کردن، نمونه­ها درون جعبه­هایی از فولاد نسوز با ترکیبی از پودر زغال، باریم کربنات و سدیم هیدروکسید به نسبت 1:1:50 قرار گرفت و به مدت 6 ساعت، در دمای C◦ 920 کربوره شد؛ سپس در داخل این جعبه در هوا تا دمای محیط خنک شدند. عملیات آستنیته کردن در دمایC◦ 930 به مدت 1 ساعت بر روی نمونه‌ها اعمال و در روغن کوئنچ شد. به‌منظور بررسی تأثیر زمان فرایند زیر صفر عمیق، نمونه‌ها به مدت‌زمان 1، 24، 30 و 48 ساعت در نیتروژن مایع در دمایC◦ 196- نگهداری شدند و سپس در دمای محیط در اتاق نگهداری شد. به‌منظور بهبود خواص فولاد و آزاد­سازی تنش­های داخلی ناشی از کوئنچ، نمونه­ها به مدت 2 ساعت در دمای C ◦ 200 در کوره‌ نگهداری شدند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ژوئن 30

پایان نامه تاثیر عملیات سرد کردن زیر صفر بر ساختار میکروسکوپی و رفتار تریبولوژیکی فولاد

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مواد

تاثیر عملیات سرد کردن زیر صفر بر ساختار میکروسکوپی و رفتار تریبولوژیکی فولاد 7147/1

پایان­نامه کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد

اساتید راهنما

دکتر علی شفیعی

دکتر محمد رضا طرقی نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست مطالب هشت

چکیده. 1

فصل اول:مقدمه

فصل دوم: مروری بر مطالب

2-1- معرفی و تاریخچه. 5

2-2- آستنیت باقیمانده. 5

2-2-1- پایداری آستنیت… 8

2-3- مشخصه‌‌‌‌های سطوح کربوره‫شده. 14

الف) ریز‌‌ساختار. 14

2-3-1- رفتار سایشی فولاد‌‌‌‌های کربوره‫شده. 18

2-4- عملیات سردسازی و زیر صفر فولاد. 19

2-4-1- تأثیر دما و زمان آستنیته کردن.. 22

2-4-2- انواع فولادها که میتوانند تحت عملیات زیر صفر قرار گیرند: 23

الف) فولاد ابزار. 23

ب) فولاد‌‌‌‌های زنگ نزن.. 27

ج) فولاد AISI 4340.. 28

د) فولاد‌‌‌‌های سطح سخت شونده. 28

2-5- بازگشت و تاثیر آن بر نمونه‫های عملیات زیر صفر شده. 28

2-6- انواع سایش…. 31

2-6-2- سایش چسبان.. 33

2-6-3- سایش خوردگی.. 34

فصل سوم: مواد و روشهای آزمایش

3-1- آلیاژ مورداستفاده. 36

3-2- عملیات حرارتی نمونه‫ها 36

3-3- آزمون­ها 37

3-3-1- سختی­سنجی.. 37

3-3-2- سایش…. 38

3-3-3- متالوگرافی نمونه‫ها 38

3-3-4- فازیابی با استفاده از پراش پرتوی ایکس…. 39

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- بررسی ریزساختاری.. 40

4-1-1- متالوگرافی.. 40

4-1-2- بررسی ریزساختار با اشعه‌ی ایکس…. 46

4-2- سختی سنجی.. 47

هشت

4-3- سایش…. 49

4-3-1- ضریب اصطکاک…. 49

4-3-2- بررسی سطوح سایش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی.. 52

4-3-3- تغییرات نرخ سایش…. 59

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات

مراجع. 66

نه

چکیده

در این پژوهش تأثیر زمان عملیات زیر صفر بر رفتار سایشی فولاد 7147/1 (5120) موردمطالعه قرار گرفته است. جهت انجام عملیات کربوره کردن، نمونه­ها درون جعبه­هایی از فولاد نسوز با ترکیبی از پودر زغال، باریم کربنات و سدیم هیدروکسید به نسبت 1:1:50 قرار گرفت و به مدت 6 ساعت، در دمای C◦ 920 کربوره شد؛ سپس در داخل این جعبه در هوا تا دمای محیط خنک شدند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ژوئن 27

پایان نامه طرح ساماندهی و نوسازی مرکز شهر زنجان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معماری گرایش طراحی شهری

با عنوان : طرح ساماندهی و نوسازی مرکز شهر زنجان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

در نظامهای علمی مربوط به شهرسازی نگرش به شهر به عنوان عنصر زنده بارها از جانب اربابان نظر مطرح گردیده‌است و این دیدگاه برای دانشجویان شهرسازی دیدگاهی گوش آشناست . براستی در معادله تاریخ دارای چه نقشی است آیا این نوع بینش در رفتار شهرسازی نیز تجلی داشته است یا در قالب کلام باقی مانده و به عبارتی زیبا مبدل گردیده است . شهر را اگر بعنوان عنصر زنده و با حیات بپذیریم بایستی به یک بررسی رفتاری در رابطه با شهر بیاندیشیم که در ان همدلی با شهر برقرار باشد و رفتار شهرسازانه خویش را با پندار اندیشمندانه خود داوری نمائیم با نگاهی به تاریخ درمی‌یابیم هر زمان معمار و شهرساز فرصت گفتگوئی متقابل با شهر را یافته‌اند محصول فضائی مطلوب بود و زمانی که به شهر به مثابه یک مخاطب نگریسته شد محصول فضائی نامطلوب بوده است . بافت مرکزی شهر زنجان بیش از نیم‌دهه است که بر روی تخت درمان قرار گرفته و مورد اظهار نظرهای کارشناسان شهرسازی و معماری قرار دارد، در سال ۶۴ مهندسین مشاور شارمند (مشاور طرح جامع و تفصیلی شهر) محدوده طرح مرکز شهر زنجان را مورد مطالعه و در وسعتی حدود ده هکتار پیش‌بینی ساماندهی را در حد مرحله صفر مطرح می‌نماید. سپس در سال ۷۴ مطالعات امکان‌سنجی محدوده مرکزی شهر با الگوی طرح جامع به مهندس مشاور تجیر از سوی شهرداری زنجان واگذار و مهندس مشاور اقدام به تهیه مطالعات مربوط به امکان‌سنجی وارائه سه گزینه می‌نماید. در این اثنی محدوده فوق به لحاظ شرایط حساس مکانی از سوی دانشجویان مختلف نیز بعنوان پروژه مورد بررسی، که رساله مرکز تجاری، فرهنگی، گردشگری، توسط آقای محمدسعیدنمازی را میتوان نام برد. در هر سه مرحله فوق نگرش حاکم بر طرح با دید خاصی همراه بوده که در این گزارش سعی بر اینست که از دیدگاه دیگری مسئله بررسی و مداقه قرار گیرد. ذکر نام سبزه‌میدان، یکی از قدیمی‌ترین مکانهای شهر زنجان، همواره همراه با هزاران یاد و خاطره میباشد در صحبت از سبزه‌میدان، تک‌تک افراد از دریچه خاطرات و ذهنیات خاص خود به این میدان می‌نگرند، ذهنیاتی متفاوت که شاید قریب به یقین نیز نباشد، اما آنچه در تمام ذهنیات به صورت مشترک به چشم می‌آید، احساس تعلق خاطر و این همانی به این جمله قدیمی و جستجوی بخشی از خاطرات زندگی گذشته در این منطقه است . وجود جاذبه‌ای پنهان در این فضا، یادآور دوران گذشته یا به عبارتی دوران جوانی، صاحبان خاطره را بر آن تا حتی چشمان خود را بر روی تغییر و تحولات منطقه بسته و یا ناخودآگاه این تغییرات را انکار کنند.

سبزه میدان شهر زنجان مرکزیتی مکانی اجتماعی و اقتصادی در بافت شهر دارد. در گذشته وجود بخش حکومتی در شمال میدان مجموعه بازار و مسجد جامع ( بخش مردمی) در جنوب میدان و حضور شهربانی ( قدرت سیاسی) در خود میدان اهمیت آن را دو چندان نموده بود. امروزه نیز با توجه به موقعیت مکانی میدان و وجود عناصری از قبیل بازار و مسجد جامع هنوز نقطه عطفی در بافت شهر محسوب می شود. در طی چند سال اخیر با توجه به اقداماتی که نهادهای زیربط و مسئول در قبال اجرای طرح تفصیلی انجام داده اند بخش اعظمی از بخش حکومتی تخریب گشته و بجز چند تک بنای تاریخی نشانه ای از بافت تاریخی در مجموعه مشاهده نمی شود. همچنین در پی اجرای طرح تفصیل پروژه های گوناگونی تحت عنوان طرح سبزه میدان جدید زنجان ارائه گردیده اند که به دلایل مشکلات و نواقص مورد تایید سازمان های مربوطه قرار نگرفته اند. لذا در این پروژه پایانی سعی می شود با توجه به موقعیت محدوده و پتانسیل های تاریخی و فرهنگی آن ابتدا شناخت کاملی از ساختار کالبدی و فرهنگی محدود صورت بگرید. بررسی مشکلات و امکانات محدوده و اهمیت جنبه های کالبدی عملکردی و فضایی آنها در شکل گیری چارچوب نظری این پروژه نقش بسزایی داشته است پس از جمع بندی مراحل شناخت مقایسه ای تطبیقی با چند شهر در کشورهای اروپایی و ایران در زمینه ساماندهی و احیاء میادین تاریخی انجام شده است تا از نتایج حاصله آن در جهت گیری طرح ساماندهی محدوده مورد نظر استفاده شود. پس از مرحله تحلیل و امکان سنجی محدوده به بررسی اهداف و راهبردها پرداخته شده است و با توجه به نتایج حاصله از بررسی نمونه های موردی و تکیه بر پتانسیل های کالبدی و ساختار فضایی محدود طراحی مورد نظر انجام گرفته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.