می 2

جرائم خاص زنان: دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

جرائم خاص زنان

جرائمی که زنان مرتکب می‌شوند و حتی وسایل و روشهایی که بکار می‌گیرند، با مردان متفاوت است. برخی از پژوهشگران درباره علل بزهکار زنان و به خصوص عواملی که آنان را وادار به ارتکاب جرم می‌کند یا از ارتکاب جرم باز می‌دارد و موجب تقلیل بزهکاری می‌گردد، نظرات مختلفی ابراز داشته‌اند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • در زنان عوامل عاطفی، جنسی و طرز عمل غدد مخصوصا هورمونها در سنین نزدیک به بلوغ، دوره یائسگی و پیری نقش مهمی ایفا می‌کند.
 • اختلالات روانی از جمله عقب‌ماندگی‌های ذهنی، عدم تکوین شخصیت و تلقین‌پذیری آنان را به محیط فحشاء که جرائم زنان است می‌کشاند.
 • زیست‌شناسان معتقدند که ضعف جسمی زنان مانع از ارتکاب جرائمی است نیاز به قدرت و چالاکی دارد. دو گریف ضمن تایید این نظریه عقیده دارد که بطور دقیق می‌توان مرز بین بزهکاری زنان و مردان را تعیین کرد، زیرا موقعیت اجتماعی و وضع زمان و مکان در جرم زنان و نوع جرائم ارتکابی آنان موثر است. بطور کلی بررسیهای علمی ثابت کرده که حالت عصبی در پسرها در دوره بلوغ شدیدتر از دختران است و فزونی کوموزم Y در مردان، آنان را در معرض ارتکاب جرمهای مختلف قرار می‌دهد.
 • جرائم زنان را می‌توان به شرح زیر تقسیم کرد، هر چند اکثر این جرائم را مردها نیز مرتکب می‌شوند:
 • هرگاه زنان شوهر، معشوق یا رقیب عشقی خود را به قتل می‌رسانند و در این راه از انواع سم استفاده می‌کنند.
 • عده‌ای از زنان کودکان خود را ترک کرده یا با آنان بدرفتاری می‌کنند و گاه در اثر رفتار غیر انسانی خود منجر به قتل آنان می‌گردند.
 • صدور چک بی محل و سرقت گروهی از مغازه‌ها از جرائمی است که در بعضی از کشورهای جهان در زنان بیشتر مشاهده می‌شود.
 • شهادت دروغ، تهمت و افترا، نوشتن نامه‌های بدون امضاء یا با نام مستعار نیز از جرائمی است که در نزد زنها بیشتر دیده می‌شود.
 • تشویق دیگران به ویژه کودکان به فحشاء، عیاشی و شهوترانی و ولگردی از جمله جرائمی است که زنان بیش از مردان مرتکب می‌شوند.
 • زنان معتاد غالبا در توزیع مواد مخدر شرکت کرده، گاه از کودکان نیز در این امر استفاده می‌کنند. ( ستوده، 101:1373)

نظر پیناتل درباره علل جرائم زنان

پیناتل عقیده دارد که چون توانائی جسمی زنان کمتر از مردان است ،‌بنابراین جنایتکاری زنان مخصوصاً در مورد جرائمی که قدرت و توانائی بدنی را ایجاب می‌کند کمتر از مردها است .

بعلاوه بزهکاری زنان در مراحل مختلف تغییرات فیزیلوژیک مثلاً سن بلوغ ، قاعدگی و رشد و نمو و پایان فعالیت جنسی آنها ،‌اهمیت خاصی پیدا می‌کند . این نقطه نظر از طرف لمبروزو نیز تایید شده است . او عقیده دارد که جرائم زنان از سنین بلوغ شروع می‌شود و در زمان یائسگی یعنی زمانی که رفتارهای جنسی آنان کم کم کاهش پیدا می‌کند ، به حداکثر می‌رسد .

بدون تردید یکی از علل بزهکاری و اعمال جنایی زنان عکس العمل های عاطفی و جنسی آنان است و در این حالت ، عامل هورمونی کم و بیش ثابت جنسی که بنابر تغییرات سنی تغییر پیدا می‌کند ، در انحرافات زنان و بی نظمی اعمال و رفتارهای آنها اثر می‌گذارد . از این رو ، عده ای از متخصصان جرم شناسی در همین عوامل یعنی چگونگی ترکیب عناصر مربوط به علم الحیات انسان تأکید می‌کنند و اعتقاد دارند که مردها بیش از زنان به جنایت و بزهکاری مرتکب می‌شوند ، و جنایات مردها تا 25 سالگی دائماً در افزایش است ، در صورتی که تحریکات عوامل زیستی در زنان تا 40 سالگی به نقطه اوج می‌رسد .

بی نظمی های غده مترشحه داخلی و جرم زنان :

در طی سالهای متمادی تشخیص داده شده است که در دوران معینی از زندگی ، ممکن است به علت ترشحات غده و یا دگرگونی های دیگری که در بدن زنان بوجود می آید ، به طور مثال ( اضطراب های دوران بلوغ و یا یائسگی ) می‌توانند زنان را آسیب پذیر تر سازند .

اپیز در قسمتی از یک تحقیق انجام شده درباره سارقین مشتری نما به این موضوع اشاره می‌کند . تحقیق او نشان می‌دهدکه دزد مشتری نمای مؤنث « نوعا » از آن ترکیب و تحریک علائم جسمانی و دماغی متاثر است . از نظر وی ،‌دوره مربوط به طمث در زنان نسبت به عکس العمل های فشار مهم تلقی شده است . در بعضی از تحقیقات نیز این موضوع گزارش شده که درصد بالای جرائم زنان در بعضی از مراحل سنی حاکم از این است که زمان ارتکاب تخلف آنها مصادف با جریان طمث بوده است . بعلاوه ، دگرگونی فراهم شده در تعادل هورمونی در بعد از تولد یک بچه ، امکان دارد که در آسیب پذیری آنها مهم تلقی شود .

یک نظریه اساسی دیگر در این زمینه به وسیله گی بینز و پرنس بیان شده است . یکی از جالب ترین یافته های این محققان که 533 نفر از دزدان مشتری نما را بررسی کرده اند این بود که 42 درصد از زنان فقط لباس زنانه و جواهرات سرقت می‌کردند ، در صورتی که تمایل در بین دزدان مشتری نمای مرد ، کتاب دزدی و سرقت پول نقد در مغازه ها است . به نظر این محققان نتایج کلی زیر را می‌توان درباره دزدی زنان ارائه              داد :

 • زنان بالاتر از 40 سال مرتکب تخلفات تکراری می‌شوند .
 • اگر زنان به تخلفات خود ادامه دهند ، تخلفات بعدی آنها احتمالاً از نوع تخلفات دزدی از فروشگاهها خواهد بود.
 • دختران 10 تا 19 ساله در اکثر موارد به جرم دزدی از فروشگاهها محکوم می‌شوند ، ولی در سالهای بعد در اثر ورزیدگی بیشتر ، از این گونه دزدی دست بر می دارند و به دزدی های مهم دیگر دست می زنند.

قسمت بزرگی از دزدان مشتری نمای زن ، دچار انواع گوناگون بیاریهای روانی هستند و تقریباً 20 درد متخلفین از مجرمینی هستند که تخلف های گذشته را تکرار می‌کنند . (همان منبع :143)

تفاوت مردان و زنان از نظر جسمانی :

مردان و زنان از نظر جسمانی و روانی در بعضی زمینه‌ها با هم اختلاف دارند . نیرومندی از خصایص مردان و ظرافت از خصایص زنان می‌باشد این اختلاف به کیفیت زیر بیان شده است .

1- قلب : قلب زن و مرد متوسط در حدود ( 60) گرم با هم اختلاف دارند . قلب مرد ( 300 ) گرم و قلب زن ( 230) گرم می‌باشد .

2- مغز : مغز زن در حدود بین ( 100 تا 200 ) گرم از مغز سبک تر است ، زیرا مغز مرد ( 1200 ) تا ( 1400) گرم و مغز زن ( 1070 ) تا ( 1300 ) گرم وزن دارد . او مینویسد : « توپینارد » پس از امتحان ( 11000 ) مغز زن و مرد اروپائی ، حد متوسط معز مرد را ( 1361) گرم و مغز زن را ( 1200) گرم دانسته است .

3- جمجمه : جمجمه زن به همین نسبت یعنی ( 015/0) از جمجمه مرد کوچکتر است . او میگوید : بنظر « سپتیزکا» فیزیولوژیست آمریکائی ، هوش و ذکاوت و فهم و ادراک و استعداد و کثرت مواد نخاعی ، با زیادی وزن مغز سر نسبت مستقیم دارد .

4- قامت : قامت زن بطور متوسط در حدود 12 تا 15 سانتیمتر از قامت مرد کوتاه تر است .

5- ضربان قلب : حد متوسط ضربان قلب ، در اروپائیان 72 ضربه در دقیقه ، بین سیاهان اتازونی 74 ضربه و در هندوهای آمریکائی 76 ضربه در دقیقه می‌باشد . ضربان قلب زنان در همه جا کمتر از مرد است و این اختلاف بین ( 10 تا 14 ) ضربه در دقیقه می‌باشد .

6- حواس خمسه : زنان عموماً بالنسبه به مردان محیط خود ، از حواس پنجگانه نصیب کمتری دارند و بعلت ضعف حس لامسه است که می‌توانند درد فراوان و سخت زایمان را کمتر درک کنند.

7- حرارت بدن : در همه جا حرارت غریزی زن نسبت بمرد کمتر است ، بطوریکه اگر حد وسط را در مرد 37 درجه در نظر بگیریم در زن (1/36 ) درجه می‌باشد .

8- تنفس : جهاز تنفسی زن ضعیف تر از مرد است زیرا گنجایش هوا در جهاز تنفسی مرد باندازه نیم لیتر بیشتر از زن است . همچنین مرد در هر ساعت ( 11) گرم کربن می سوزاند ، لذا اکسیژن بیشتری وارد ریه اش می‌شود ، در صورتیکه زن در هر ساعت ( 7 ) گرم بیشتر نمی‌سوزاند .

9- بلوغ : بطوریکه میدانیم زن و مرد از نظر بلوغ نیز با هم فرق دارند .

10- تفاوت روانی : بلاتردید بین روح و جسم بطور کلی همبستگی دقیقی وجود دارد و فعالیتهای روانی با فعالیت های فیزیولوژی نسبت و بستگی تام دارند ( اخته کردن مردان در سابق و بیرون آوردن تخمدان زنان دارای اثرات روحی فراوانی است که افسردگی بی حد و اختلال و تشویش افکار و سوء خلق و کم حوصلگی و امثال آن شمه ای از آن است . نظر « مارگریت مید » این است که بین زن و مرد از لحاظ آناتومی و فیزیولوژیکی تفاوتهائی وجود دارد و ممکن است تصور نمود که در وضع روانی و هوش آنها نیز مؤثر می‌باشد ؛ ولی اگر وزن مغز آنان را به نسبت قدشان بسنجیم ، در آن صورت متوجه خواهیم شد که از این لحاظ تناسب و هماهنگی بین آنان وجود دارد و لذا نظریه عدم تساوی در این خصوص را مردود دانسته است . ( این نظر به کیفیت دیگری مورد تأییدمان نیز واقع شده است .)

11- غلبه عواطف در زنان : روح عاطفی و احساس در زنان نسبت بمردان غلبه دارد . ظرافت جسمی آنان با دقت روحی آنها همبستگی تام دارد .

« تحقیق دیگری که بوسیله « ترمن و میلس » با هفت نوع تست های مختلف بعمل آمده ، این نتیجه حصل شده است که مردان بیشتر به کارهای جسمانی یا مغزی فوق العاده از قبیل دست زدن بکارهای خطیر مانند ابداع ، ابتکار ، اختراع ، مبارزه با طبیعت ، ایجاد حوادث ، کار در کارخانه و صنایع سنگین و غیره علاقه دارند و زنها بیشتر به کارهای خانه داری ، ارزشهای هنری و زیبائی ، سکون و آرامش ، مراقبت از کودکان ، سرگرمیها و کمک های اجتماعی و خیریه ، متمایل می‌باشند . »

« پیناتل » در کتاب جرم شناسی خود باین نکته اشاره نموده می‌گوید : « مدتها است که درباره وضع فیزیکی زن و مرد از نظر زیست شناسی بحث می‌شود . عقیده عمومی بر این است که مرد از این جهت قوی تر از زن است» . « کتله » با  دقت کاملاً ریاضی حساب نموده و مدعی ات نیرومندی زن تقریباً نصف مرد است و از این بررسی چنین نتیجه گرفته است که بزهکاری زنان بایستی تا حدود نصف کمتر از بزهکاری مردان باشد ( در جرائمی که نیاز بیک نوع زور و قوه دارد » . بعضی از دانشمندان معتقدند که شرکت و همدستی زنان بزهکار در بزهکاری بعنوان شریک یا معاون جرم ، خیلی مهمتر و بیشتر از بزهکاری مردان در این زمینه است . زنان ، شرکت و معاونت را بر ارتکاب جرم ، به تنهائی ترجیح می‌دهند . بدیهی است رشد فیزیکی آنها بی تأثیر در نوع بزهکاری آنان نیست . در اینجا لازم است به تأثیر بلوغ ، قاعدگی ها ، آبستنی ، قطع قاعدگی و غیره که مختص زنان است و در بزهکاری و عدم بزهکاری آنان نیز مؤثر می‌باشد ، اشاره شود . نظر « سزار لمبروزو» این است که بزهکاری زنان از دوران بلوغ شروع و تا زمان قطع قاعدگی ادامه دارد . آنچه بالاخص در مورد زنان مهم است ، مسائل منافی عفت است . او میگوید : اخفاء اموال مسروقه ، سم دادن ، سقط جنین ، بچه کشی و غیره از جمله جرائمی است که یا مختص زنان است و یا آنان بیش از مردان مرتکب اهمال فوق می‌شوند.»  (خاکپور ، 1354: 76-73)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

نتایج:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

نتیجه گیری :

زنان به عنوان آسیب پذیرترین افراد در اجتماع و به لحاظ شرایط فیزیکی وجسمانی خاصی که دارند به راحتی در معرض خطر و اتهام قرار می گیرند. زنان در جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند خصوصاً اینکه تعدادی از آنها در رابطه باموقعیت اقتصادی وابسته به مردان هستند و گاهی مردان که باید عهده دار مسئولیت در قبال خانواده باشند این احساس را کنار گذاشته و به دلیل بی کاری و نداشتن شغل به انجام کار خلاف کشیده می شوند و سرنوشت خود و خانواده را دچار اختلال                  می نمایند. زنان نیز چاره ای ندارند که یا خود به تنهایی مشکلات زندگی اعم از اقتصادی و مالی را تحمل کرده و یا همراه با همسر خود به کار خلاف کشیده می شوند.

دراین پژوهش کوشیدیم به شناخت آسیب های اجتماعی در جوامع و پس از آن به طور خردتر به جرائم زنان بپردازیم . پس از شناخت این جرائم دانستیم که کمترین مجازات مجرمین زندان می باشد و تلاش ما در جهت شناخت مشکلات زندانیان زن بعد از آزادی بود .

زندانیان زن اولین مشکلی را که پس از رهایی از زندان مطرح می کردند مشکلات مالی و اقتصادی بود . با نبود آنها تمام ارکان خانواده از هم پاشیده شده و برهمین مبنا خسارات مالی شدیدی رامتحمل شده اند. با اولین چیزی که بعد از آزادی روبرو               می شوند، وجودهمان اجتماع گذشته می باشد که از آنها یک مجرم ساخته است .

مجدداً به درون همان اجتماع باز می گردند و باید به دنبال فرصت مناسب برای جبران اشتباههای گذشته برآیند، و تنها فرصتی که به آنها داده می شود استفاده از امکانات ومزایای «مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان » می باشد. آنها با پشتکار و اراده خود باید تلاش کنند و زندگی برباد رفته را از نو بسازند. دراین میان تعدادی از آنها همسر خود را که به همراهش خلاف کرده اند از دست داده و به تنهایی باید از عهده مسئولیت زندگی و فرزندان برآیند و تعدادی دیگر با برخورد سرد و منفی از سوی خانواده خود و همسر روبرو می شوند وتنها راه را در ادامه کارخلاف می بینند. آنها هیچ پناه و حمایتی را احساس نمی کنند و گاهی حتی از سوی همسایگان هم طرد می شوند. فرزندان وجود یک مادر مجرم را نمی پذیرند واو از نقش خود در خانواده فاصله می گیرد و زمان میخواهد تا به موقعیت خود بازگردند و نقش خود را بازیابند.

زنان پس از آزادی از زندان به دنبال حامی وپناهی هستند تا نگذارند مجدداً طعم سختی و مشکلات زندان را تحمل کنند . آنها به خاطر وجود فرزندان هر سختی را اسایش می دانند و هر آسایشی را به خطر می اندازند تا شاید بتوانند از آنها موجودی بهتر از خود به وجود آورند و اما افسوس که تعدادی از آنها مجبور می شوند به دلیل نبود سرپرست فرزندان خردسال خود را به زندان ببرند وبا آن محیط آشنا سازند و نه تنها آینده خوبی را برایش به تصویر نمی کشند بلکه شرم و حیای رفتن به زندان را نیز در پیش آنها از بین می برند.

چه بسیارند زنانی که خود اولین بار به همراه مادر در زندان تجربه های شوم را در پشت سرگذاشته اند و حالا برای فرزندان این آینده را رقم می زنند.

تعدادی از زنان از وجود جامعه پر از خطر ترس دارند و به دلیل وضعیت جسمانی که دارند در معرض سؤاستفاده هایی از جانب مردان قرار می گیرند، از قبیل حمل مواد مخدر که بیشتر در بین جرائم موجود در زنان دیده می شود.

راهکارهای پیشنهادی :

 • وجود سازمانهای حمایتی از زندانیهای زن پس از آزادی .
 • ایجاد اشتغال برای زنان بعد از گذراندن دوران محکومیت اشتغال باعث می شود که آنها برای تأمین نیازهای مالی فرزندان تن به هر خلاف و اشتباهی ندهند و با امنیت و آرامیش فردایی بی جرم را رقم زنند.

 

مشکلات تحقیق :

 • عدم همکاری مدد جویان زن در رابطه با مشکلات عدیده ای که برایشان وجود دارد.
 • بعد مسافت و طولانی بودن مسیرها و آدرسهای مدد جویان که موجب صرف وقت زیاد و هزینه بسیار برای محقق بود.
 • به دلیل زمان کم در انجام این پژوهش امکان دسترسی به اطلاعات بیشتر در رابطه با کیس های مورد نظر نبود.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

خصوصیات مربوط به شخصیت بزه کار: دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

خصوصیات مربوط به شخصیت بزه کار

1- سن بزهکار : نتایج حاصل از بررسی 200 پرونده محکومیت کیفری نشان می‌دهد که سطح سن بزهکاری در سنین بین 25-19 (26 درصد) بالاترین میزان را دارد .

الف ) سن تاهل : سن ازدواج از بین زنان بر اساس بررسی 50 پرونده بزهکاری نشان می‌دهد که 46 درصد آنان بین سنین 15-13 سالگی ازدواج کرده اند .

ب) نتایج ناشی از 100 مورد پرسشنامه بیانگر این است که 41 درصد از زنان بزهکار بیش از یکبار ازدواج کرده اند .

2- تجرد یا تاهل : که از 200 مورد پرونده محکومیت کیفری 51 درصد زنان بزهکار متاهل هستند .

3ـ  سابقه محکومیت

راههای پیشنهادی در جلوگیری از بزهکاری زنان در ایران

 • جانشین کردن نظام اصلاح و تربیت به جای روش اجرای مجازات‌ها
 • توجه بیشتر به مسائل خانوادگی
 • طرد بزهکاران حرفه‌ای و اعتیادی از راه اقدامات تامینی
 • توسعه کادر مدد کاران اجتماعی و اشتراک مساعی بیشتر انجمن حمایت از زندانیان در امور زندان‌ها و زندانی‌ها
 • از بین بردن نقاط آلوده و کنترل نظارت بیشتر در نقاط مزبور
 • ایجاد کارهای حرفه‌ای بیشتر برای زنان در زمینه رشد استعداد و طرز تفکر آنان و تامین نیازهای اجتماعی‌شان

 

شناخت مجرم از دیدگاه جامعه‌شناسی

در این مورد باید گفت که جرم چیست و مجرم کیست ؟

برای شناخت جرم در هر جامعه باید ابتدا به عوامل اقتصادی ،‌سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و پرورشی آن جامعه توجه کرد و دید آیا عوامل فوق تا چه حد انسانی و سازنده و یا غیر انسانی و جرم آفرین هستند چون همانطور که در بحث شناخت کجروی ها و انحرافات اجتماعی بحث کردیم هیچکس کجرو و یا مجرم متولد            نمی‌شود .

معمولا اصطلاح مجرم فقط در مورد اشخاصی که از قوانین جامعه تخلف می‌کنند بکار برده نمی‌شود بلکه به اشخاصی که مرتکب اعمال خلاف اخلاق یا عرف و فرهنگ جامعه که احساسات مردم را جریحه دار می‌سازند نیز اطلاق می گردد .

مجرمین را می‌توان بر دو گونه متفاوت یعنی اتفاقی و یا حرفه ای تقسیم کرد . مجرمین اتفاقی فقط موقعی که فرصت مناسبی پیدا کنند مرتکب جرم می‌شوند و سعی می‌کنند که با کنترل کارهای پنهانی خود ، اعمالشان را از دیدگاه حقوقی و عمومی جامعه مخفی نگهدارند اینگونه افراد تحت شرایط و عوامل خاصی مرتکب جرم می‌شوند یعنی مجرمین این گروه بر اثر اجبار و یا کشش های درونی به طرف اعمال جنایت آمیز کشیده می‌شوند و بیشتر ارتکاب عملشان از بی ثباتی عاطفی آنها ناشی می‌شود و اگر عوامل و انگیزه های ارتکاب برایشان باقی بماند ممکنست به ارتکاب جرایم دیگر و حتی شدیدتر نیز مبادرت ورزند . مجرمین حرفه ای کسانی هستند که بر اثر تکرار اعمال جرم آمیز در ارتکاب جرم بیشتر پا بر جا و ثابت هستند و آنچه که انجام می‌دهند به عنوان عمل خلاف فرهنگ و ضد اجتماعی است ولی برای خودشان بعنوان فرهنگ جنائی گروه خویش پذیرفته شده چون آنها خود را از افراد عادی این جامعه نمیدانند و بین خود و دیگر مردم پیوندی احساس نمی‌کنند . در حالیکه اعمالش از نظر همفکران خویش مورد تأیید و تصدیق قرار می‌گیرد مجرمین کهنه کار ، ماهر و آنهائیکه با گرفتن پول یا امتیاز به هر نوع عمل خلافی مبادرت می ورزند ، از این گروهند بیشتر افراد این دو گروه کمتر از سی سال دارند و آرزوی یافتن مقام و یا ثروت از طریق بدست آوردن منافع اقتصادی آنها را وادار به اینگونه اعمال می‌کند . مسأله‌ای که از نظر جامعه‌شناسی بسیار قابل توجه است اینکه اینگونه افراد از لحاظ شکل ظاهری با مردم عادی جامعه خویش هیچگونه تفاوتی ندارند و آنچه مهمتر است اینکه در هر شرایط و بهرحال می‌توان با تغییر شرایط اجتماعی ، اقتصادی و پرورشی به بهبود آنان کمک کرد و به موقعیت رسید بخصوص در مورد مجرمین اتفاقی .

ولی هستند افرادی که بر اثر عدم تعادل روانی و یا اعتیاد به مواد مخدر مرتکب اعمال جنایت آمیز می‌شوند و خود در لحظه وقوع عمل جنایت آمیز به کاری که می‌کنند وقوف و آگاهی ندارند و قصد و عمد و انگیزه ای هم برای این عمل ندارند اینگونه افراد باید از جامعه دور شوند و به مؤسسات روان درمانی برای بهبود کامل سپرده شوند چون خطر اجتماعی آنان بیشتر از دو گروه دیگر است .

گروه دیگری هستند که در جامعه دارای قدرت ، ثروت و یا موقعیت اجتماعی هستند ، مرتکب اعمال خلافی می‌شوند و اعمال جرم آمیزشان بخاطر موقعیت شان یا از نظر دیگران پوشیده می ماند و یا جامعه قدرت محاکمه آنها را ندارد ولی با گذشت زمان و آگاهی روز افزون مردم از نفوذ اینگونه افراد روز بروز کاسته می‌شود چون دنیا بطرف عدالت اجتماعی پیش می رود .

جامعه جرم خیز

در جوامع پیشرفته و یا صنعتی امروزی که خود را اسیر تکنولوژی نموده و روابط انسانی را فراموش کرده اند تجاوز ، سرکشی ، عصیان ، کلاهبرداری ، سرقت ، آدم کشی با شدت و بیرحمی هر چه بیشتر پدیدار می گردد و مردم اینگونه جوامع را وحشتزده و هراسناک نمی‌نماید تا به حدی که همه از هم میترسند و یا به هم اعتماد ندارند . وقایع خونین و مرگبار هر روز بیشتر و شدیدتر می‌شود در حالیکه اکثر مردم جوامع امروزی نسبت به گذشته از آموزش های جدید ، بیشتر برخوردارند پس باید کمتر مرتکب چنین اعمال غیر انسانی شوند هر روز تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی مرم بیشتر می‌شود . فرزند کشی ، همسر کشی ، همنوع کشی و دیگر جنایاتی که شرحشان را از جراید و رسانه های گروهی میخوانیم و می‌بینیم همه و همه نشان بی ثباتی اجتماعی و ضعف روابط و اصول انسانی و اخلاقی است . بی اعتقادی و بی ایمانی مردم نسبت به اصول اخلاقی و انسانی که به گسترش اینگونه جریم و جنایات کمک کرده به این دلیل بیشتر می‌شود که به جای توجه به حیثیت انسانی به ارزش‌های مادی بیشتر توجه می‌کنند وقتی می خوانیم یکنفر در فلان جامعه در یک روز چند نفر را از نعمت زندگی محروم می‌کند و یا توسعه طلبی و جاه طلبی صاحبان قدرت  با ایجاد جنگها عده بیشماری از مردم بیگناه را بخاک و خون می کشاند فقط بخاطر اینکه عده ای که در کار صنایع تسلیحاتی سرمایه گذاری کرده اند به ثروت بیشتری دست یابند و رهبران انها به توسعه طلبی خود برسند در اینصورت برای مفهوم انسانی جائی باقی نمیماند . هنوز هم دنیا اثرات تلخ جنیات جنگ های جهانی را تحمل می‌کند و هنوز هم مشاهده معلولین جنگی احساسات انسانی مردم جوامع خویش را جریحه دار می‌نمایند راستی چرا ابرقدرتها با گسترش اینگونه اعمال اعتماد عمومی را کم می‌کنند و به بی ایمانی مردم نیز کمک می‌نمایند و تعادل اقتصادی و اجتماعی را در جهان و بعد در جوامع برهم میزنند . و بر هم خوردن تعادل اجتماعی و اقتصادی خود یکی از عوامل ازدیاد جرایم است چون پس از دستگیری مجرمین وقتی به علت ارتکاب جرمشان پی می بریم می‌بینیم که بیشتر ریشه اقتصادی و اجتماعی دارد تا جنبه روانی و تازه بیماریهای روانی از جنگها و گسترش اعتیاد و الکسیم ناشی می‌شود .

ازدیاد جرایم در جامعه امریکا به حدی رسیده است که در شهرهای بزرگ و صنعتی و تجارتی کسی جرأت پیاده روی در خیابان ها و پارکها را به هنگام شب ندارد و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی به حدی رسیده است که مردم در حالت هراس اجتماعی بسر می برند چون جرایم در اینگونه جوامع روزبروز بیشتر می‌شود .

وقتی به ریشه و علل ارتکاب جرایم توجه کنیم می‌بینیم آنقدر که جامعه و شرایط نامطلوب آن مؤثر است ، فرد گناهی ندارد .

برای شناخت علل اجتماعی ازدیاد جرایم در اینگونه جوامع باید به نادرستی قوانین جزا و عدم سازگاری آن قوانین با شرایط و اوضاع و احوال کنونی و کیفر بیش از حدی که برای بیشتر مجرمین در نظر می‌گیرند توجه کرد در  حالیکه همین قوانین جزای پوسیده و قدیمی در برابر عده ای ، آبستن حوادث و شرایط و روابط می‌شود و به نوبه خود دلیل عمده ای برای ارتکاب جنایت و تجاوزبه دیگران می‌شود .

با اینگونه قوانین جزا مجرمین را محکوم به مرگ می‌کنند یا به زندان می فرستد ولی آیا کشتن عده ای جز از بین بردن و نابودی معلول نتیجه گیری دارد ؟ علل اگر باقی بمانند ،معلولهای بیشتری را به وجود می آورند و دیگران جای جنایتکاران گذشته را می‌گیرند چنانچه مطالعه ای در زمینه درصد جرایم شود به این نتیجه می‌رسیم که روز بروز بر تعداد مجرمین افزوده می‌شود پس از قوانین جزا هم راهی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم نیست چنانکه کسی با ارتکاب عمل تجاوز جنسی به عنف در جامعه ما که منع قانونی دارد او را به 3 تا 7 سال زندان محکوم می‌کنیم و طبق همین قوانین اگر کسی بیش از 6 ماه محکومیت قضائی داشته باشد از کلیه حقوق اجتماعی محروم است حتی حق استخدام شدن را از او می‌گیرند یعنی کسی است که با یک خلاف که برای هر کس در زندگی ممکنست اتفاق افتد نمی‌تواند به استخدام دولت یا مؤسسات دیگر در آید و یا به تحصیل خود ادامه دهد پس جامعه و قوانین حقوقی ، عملا او را از ساخت اجتماعی بازداشته و به کجروی او کمک می‌کند.

حال باید دید با فرستادن جوانی به زندان او را در کنار چه کسانی قرار می‌دهیم و آیا زندان برایش بصورت آموزشگاه مناسبی در جهت آموزش شیوه های مختلف ارتکاب جرم در نمی آید ؟ اگر به شرح پرونده های جنائی دادگستری مراجعه کنیم می‌بینیم که چه انسانهائی قربانی قوانین کهنه جزائی شده و برای همیشه از جامعه طرد شده‌اند در حالیکه عملشان در اصل بر آورد نیاز جنسی و طبیعی آنها بوده است منتها بر اثر عدم آگاهی شیوه صحیح و جامعه پذیر ارضاء جنسی را نمی دانسته اند . همچنین است در مورد جرایم دیگر و چگونگی مجازات آنها .

رسانه های گروهی از طریق نمایش فیلم های جنائی تلویزیونی ، صفحات حوادث مطبوعات و رمان های پلیسی و جنائی نیز در امر یادگیری و ازدیاد جرایم تأثیر نامطلوبی دارند چون بسیاری از مجرمین جوان سعی کرده اند خود را بجای هنر پیشه های فیلم های جنائی گذارند به عبارت ساده تر اعمال آنها را تقلید نموده اند. مهاجرت و شهر گرائی روستائیان یکی دیگر از عوامل ازدیاد جرم است چون پس از مهاجرت به شهر به سختی می‌توانند خود را با قوانین و شرایط زندگی شهری و از همه مهمتر فرهنگ جامعه سازگار نمایند وضع مهاجرین مکزیکی در امریکا و ازدیاد جریام بین آنها و یا روستائیان جامعه ما که به علت عدم آگاهی زودتر در دام عوامل مخرب اجتماعی گرفتار می آیند و بنوبه خود مرتکب جرایم مختلفی می‌شوند از این نمونه اند .

عدم تأمین اقتصادی و اجتماعی از قبیل نداشتن مسکن مناسب و تغذیه درست و امکانات درمانی به ضعف روابط انسانی منجر می‌شود و ضعف روابط انسانی هم خود به خود به تجاوز و بی توجهی نسبت به دیگر افراد جامعه منجر می‌شود . اگر احتیاجات اولیه مردم تأمین شود . عصیان ، تجاوز و بدنبالش ارتکاب جرم کمتر خواهد شد چون فقر یکی از عوامل کشش به طرف ارتکاب جرک است ولی علت اصلی آن نیست . فرزندان خانواده‌های فقیر ممکنست در معرض برخورد رفتارهای ناپسند واقع شوند و مرتکب جرایمی گردند . ولی اغلب هم انسانهای مفیدی برای جامعه می‌شوند .

توجه به معیارهای ارزش مادی و مقام پرستی بجای توجه به حیثیت معنوی و انسانی در جوامع باصطلاح متمدن امروزی ممکن است به ارتکاب جرایم خاصی منجر شود مثلاً خود فروشی برخی برای کسب مقام در برخی جوامع و یا به خاطر تهیه و خرید وسائل زینتی و زیبائی بخصوص اگر در آمد نداشته باشند بدست آوردن آنها می‌تواند انگیزه ای برای ارتکاب جرم باشد .

عوامل شغلی نیز می‌تواند انگیزه ارتکاب جرم شوند مثلاً صاحبان قدرت و ثروت و سوداگران هر جامعه ممکنست در معرض خطر کشته شدن واقع شوند همچنین روانپزشکان در معرض خطر حمله بیماران روانی خود هستند و یا قضات نیز در معرض حمله مجرمین جامعه خویش می‌باشند و یا قاچاقچیان که برای پیشرفت کار خود ممکنست به دیگران صدمه ای برسانند .

محیط پرورشی نامساعد به بیکاری و ولگردی افراد کمک می‌کند و ولگردی به نوبه خود به ازدیاد ارتکاب جرایمی منجر شود و یا چنانچه والدینی که مجرمین حرفه ای هستند اگر فرزندانشان را خود پرورش دهند امکان ارتکاب جرایم آنان از طریق روش های تربیتی نادرست والدینشان وجود دارد .

با توجه به عوامل فوق جرم از این دیدگاه باید به عنوان یک پدیده ضد اجتماع مورد مطالعه و تحقیق واقع گردد و دراین گونه تحقیقات به همبستگی و ارتباط بین اعمال جرم آمیز و شرایط اقتصادی و اجتماعی و پرورشی جامعه نیز باید توجه کرد .

برای جلوگیری از ازدیاد ارتکاب جرایم در هر جامعه ابتدا باید محیط اجتماعی و نوع جرم را شناخت و به علل آن توجه کرد تا از طریق آموزش صحیح و ایجاد محیط سالم و باز آموزی روش زندگی درست را از طریق تعلیم حرفه ای خاص که مورد نیاز جامعه باشد به آنها یاد داد چون بیکاری یکی از عوامل ارتکاب جرم است تأمین زندگی اقتصادی مردم و فراهم آورن وسایل و امکانات زندگی به شکل صحیح در حد نیاز انسانی راه حل دیگری برای از بین بردن ارتکاب جرایم است .

رعایت و اجرای قانون بصورت عادلانه و برای همه بطور یکسان به ایمان مردم نسبت به معیار حقوقی کمک می‌کند چون احساس عدالت اجتماعی خود انگیزه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب جرم است . ایجاد امکانات درمانی در مؤسسات درمانی از طریق بحث درباره مسائل اجتماعی زنبگی مجرمین و نشان دادن زندگی صحیح له آنها با شرکت و اظهار نظر مجرمین در گروه درمان که شامل مددکار اجتماعی ، روانشناس ، روانپزشک و جامعه‌شناس است به نوبه خود روش صحیح زندگی را به آنها یاد می‌دهد و شانس بازگشت آنها را به جامعه و زندگی عادی بیشتر می‌کند . (فرجاد،                    1363: 186-180)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

منابع:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

منابع و مآخذ:

 • آسیب های اجتماعی ایران / مجموعه مقالات انجمن جامعه شناسی ایران ، 1383 ، تهران .
 • آسیب شناسی اجتماعی ایران ، مساواتی آذر. مجید ، 1374 ، تهران .
 • آسیب شناسی اجتماعی ، ستوده . هدایت ، 1372 ، تهران .
 • آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات ،‌فرجاد. محمد حسین ، 1374 ، تهران .
 • آسیب شناسی اجتماعی ( تأثیر زندان بر زندانی ) ، عبدی . عباس ، 1371 ، تهران .
 • بررسی عوامل مؤثر بر تکرار جرم ( پایان نامه کارشناسی ارشد) ، نوعی تیموری. محمد، مشهد
 • پرخاشگری وجنایت / مجموعه مقالات ، خرداد 1381 ، تهران .
 • تحلیل موردی چیست ؟ رابرت ک.ین ، ترجمه علی پاراسی.
 • جامعه شناسی ، گیرنز. آنتونی ،‌ترجمه محسنی . منوچهر ، 1382 ، تهران .
 1. جامعه شناسی زنان ،‌آبوت ، پاملا و دیگران ، ترجمه منیژه عراقی ، 1380 ، تهران
 2. جزوه درسی تکنیکهای خاص تحقیق ، زنجانی زاده . هما ، 1382 ، دانشگاه فردوسی .
 3. جزوه درسی روش تحقیق در علوم اجتماعی ، بهروان. حسین ، 1381 ، دانشگاه فردوسی .
 4. روش های تحقیق درعلوم اجتماعی ، کیوی. ریمون .
 5. شناسایی وضعیت زنان آسیب دیده شهر مشهد و ارائه راهکارهایی درجهت ساماندهی آنان ، نوعی تیموری و آرائی ، 1379 ، مشهد.
 6. فصل زنان/ مجموعه مقالات / احمدی خراسانی . نوشین ، 1380 ، تهران .
 7. کتاب زنان / مجموعه مقالات / شماره 19 ـ بهار 1382 ، تهران
 8. کتاب زنان / مجموعه مقالات / شماره 20 ـ بهار 1382 ، تهران
 9. کتاب زنان / مجموعه مقالات / شماره 22 ـ بهار 1383 ، تهران
 10. ماهنامه اصلاح و تربیت / شماره 7و6 ، شهریور و مهر 1381 ، تهران
 11. ماهنامه اصلاح و تربیت / شماره 76 و75 ، اردیبهشت و خرداد 1380، تهران
 12. مبانی جامعه شناسی ، کوئن. بروس ، ترجمه توسلی و فاضلی ، 1372 ، قم
 13. مبانی جرم شناسی ، کی نیا. مهدی ، 1373 ، تهران
 14. مبانی جرم شناسی ، کی نیا. مهدی ، جلد دوم ، 1373 ، تهران
 15. مجله جامع شناسی ایران / دوره پنجم ، شماره 2 ، تابستان 1383 ، تهران .
 16. نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ریتزر. جورج ، ترجمه محسن تلاشی ، 1374.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

واکنش های اجتماعی نسبت به کجروی:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

واکنش های اجتماعی نسبت به کجروی

با توجه به نادرستی نظریاتی که به کجروی جنبه مطلق می‌دهند ، در حال حاضر در قوانین هنجاری تغییرات فراوانی بوجود آمده است ، بنابراین در نوع گرایشهای افراد به کجروی هم تغییراتی پدیدار گشته است .

واکنش های گروهی که پس از تخطی فرد نسبت به هنجارهای اجتماعی بوجود میآید دارای مراحلی است . یعنی گروههای اجتماعی یا کجروی را تحمل می‌کنند و یا درصدد مجازات فرد کجرو برمیآیند .

ناهمنوائی اجتماعی را اکثریت افراد جامعه دیده می‌شود و مجموعه ای از این ناهمنوائی ها پس از مدتی بصورت هنجارهای ویژه ای در میآیند .

گروههای اجتماعی به پاره ای از کجرویها پس از مدتی جنبه هنجاری می بخشند و برایشان به هنجار می‌شود و این هنجارها را گروهها  بوسیله ترغیب فردی و جمعی و یا بصورت کسب اعتبار اجتماعی برای خود دوام می بخشند .

در اینجا باید متذکر شد که جوامع طبقاتی امروزی بیش از آنکه با مسائلی از قبیل تأیید تشویق و یا کسب افتخار و حیثیت اجتماعی مواجه باشند با کجرویهائی که هر آن بیشتر نضج می‌گیرد روبرو می‌شوند .

چون کجرویها با واکنش های گوناگون در جامعه روبرو می‌شوند کیفیت عدم پذیرش کجروی و شیوه های مبارزه با آن نیز مختلف است . گروههای اجتماعی در برابر کجروهای اجتماعی واکنشهای گوناگون از خود نشان می‌دهند که از آن جمله می‌توان تنفر، خشم ، بی علاقگی را نسبت بفرد کجرو در آنان مشاهده کرد .

گروههای اجتماعی فرد کجرو را از خود میرانند و یا از حقوق گروهی محروم می‌سازند . جامعه نیز با تنبیهات بدنی ، دستگیری ، اخذ جرائم تخلف ، و بالاخره زندانی کردن ( محدود کردن فرد به پذیرش نهادها ) با آنها مبارزه می‌کند .

کجرویها در جوامع گوناگون بگونه های مختلف ارزیابی می‌شوند . بنابراین به کجروی نمی‌توان جنبه یکسان داد . پس در موقعیت زمانی و مکانی مختلف کیفیت کجرویهای نیز متفاوت میگردد .

رفتاری که در حال حاضر در جامعه ما نابهنجار تلقی می‌شود ممکن است در آینده برای افراد همسن جامعه بهنجار گردد ، پس ما باین نتیجه می‌رسیم که نظریات و قضاوتها در مورد هنجارهای صحیح و یا غلط با گذشت زمان در تحول است و تغییر می یابد ..

نابهنجاریهائی که در رفتار کجروان مشاهده می‌شود در فرهنگ های مختلف معمولا متفاوت بوده و بطور کلی هنجارها و نابهنجارها حتی در یک جامعه در زمانهای مختلف نیز دائماً در تحول و تغییر است .

در بعضی از جوامع کنونی غرب همجنس بازی ـ فحشاء و مشروبخوری جرم تلقی نمی‌شود . مثلا در حال حاضر برخی اعمال در کشورهای اسکاندیناوی مجاز است که در ایران جرم محسوب می‌شود .

در پاره ای از جوامع نه تنها انحراف از هنجارهای اجتماعی جرم بحساب نمی آید . بلکه افراد جامعه به انجام اینگونه کجرویها هم ترغیب می‌شوند . مثلا امروزه در زندگی هنرمندان بورژوا و پولدارهای سربار و بی مصرف جامعه و مانند آنها رفتارهای نابهنجار یا انحراف رایج است و حتی جامعه با این رفتارها مدارا می‌کند . در حالیکه کجروی از هنجارهای اجتماعی معین ( از قبیل ادب ، نزاکت ، نوع لباس پوشیدن ، آداب غذا خوردن ) با تحقیر و ناسزا از طرف سایر افراد روبرو می‌شود .

برای کجرویهائی از قبیل قتل ـ ورود بخانه افراد برای ارتکاب جرم ـ غارت و غیره مجازاتهائی مانند جریمه ـ حبس و اعدام در نظر گرفته شده است . عواملی که باعث پدید آمدن کجروی گشته در موقعیتهای زمانی و مکانی مختلف متفاوت است . هنجارهای اجتماعی همگی همسان نبوده و از قدرت واحدی برخوردار نیستند و ارزش و استحکام آنها بگروههائی بستگی دارد که این هنجارها را پذیرا گشته و در جهت گسترش آن بر آمده اند . (فرجاد، 1363 : 29-25)

 

 

نظر مردم در مورد کجروی با توجه به قدرت آنها :

نه تنها در ایران بلکه در جامعه کنونی آمریکا نیز با توجه به فرهنگ های گسترده و متفاوت مردم تعیین نوع کجروی بطور دقیق بسیار مشکل است ، بعنوان مثال در گذشته افراد جامعه کجروی را دزدی ،ورود بخانه افراد جهت ارتکاب جرم ، فحشاء و اختلالات روانی میدانستند ، در صورتیکه در جامعه کنونی آمریکا کجروی مفهوم و شکل دیگری بخود گرفته است .

پس در هر جامعه ای در موقعیتهای زمانی و مکانی مختلف ضایعات برجسته جسمانی مردم و خصایص آنها ممکن است بدانان نسبت کجروی دهند . مثلا از جمله این کجرویها می‌توان ناتوانیهای جسمی ـ نارسائیها و نابهنجاریهای روحی از  قبیل فلج بودن ـ نابینائی ـ کند ذهنی و نارسائی های دماغی ـ چاقی ـ لکنت زبان ـ عدم رعایت صحیح آداب معاشرت ـ دروغگوئی ـ فریب دادن مردم ـ پیروی از مسلک برهنگی                 ( کسانی که معتقدند به برهنه بودن تمام بدن می‌باشند ) ـ چشم چرانی از راه پنجره ـ برای ارضاء امیال فشرده دروتی با خود را با لباسهای تنگ و کوتاه در ملاء عام بنمایش گذاشتن ـ اعتیاد بمواد مخدرـ کودک نامشروع و یا عدم پرداخت هزینه پرورش آنها ـ سرپیچی از قوانین اجتماعی و یا اصول بهداشتی ـ عدم اجرای صحیح معالجات طبی ـ سر پیچی از مقررات ورزشی آماتوری و حرفه ای را می‌توان نام برد .

برخی از جامعه‌شناسان طبقه بندیهای خاصی برای کجروی انجام داده‌اند ، و از کسانی که اینان کجرو می شناسند می‌توان رانندگان بی بند و بار اشخاص صلح طلب و یا کسانیکه طرفداران اصلاحات اساسی در جامعه هستند ،‌محافظه کاران ، افرادی که ثروت زیادی دارند و کسانی که بسیار فقیر می‌باشند ـ پیران ـ الکلیستها و کسانی که مطلقاً مشروب نمی نوشند و گروههای آشوبگر موتور سوار را نام برده اند . از کجرویهائی که به اشخاص با نفوذ جامعه کسانیکه دارای پایگاه عمده و با ارزشی در جامعه هستند از قبیل سیاستمداران ، بارزگانان ، پزشکان ،حقوقندانان و مانند آنها می‌توان نسبت داد ،‌فریب دادن و یا تهیه گزارشهای نادرست است .

در جوامع شهری هنجارهائی وجود دارد که افراد ملزم برعایت آنها می‌باشند البته نباید از نظر دور داشت که این افراد گذشته از اجباری که برعایت هنجارهای شهری دارند باید از قوانینی که در اجتماعات کوچکتر جامعه نیز وجود دارد پیروی کنند .

کجروی نیز باید از دیدگاه کسانی که با آن سر و کار داشته و آن را مشاهده و حس می‌کنند تجزیه و تحلیل شود . یکی از جامعه‌شناسان این مطلب مهم را بدینگونه بیان کرده است : در چشمان بینندگان کجروی واکنشهائی بوجود میآید که می‌توان آنرا کاملا احساس کرد . تقریباً کلیه اعمال خلاف و واکنش های نامساعد فرد از نظر دیگران مذموم و ناپسند شمرده می‌شود ( که البته این بدلیل خودستائی و خود پرستی افراد          است ) زیرا باکثر افراد یعنی ( من و شما ) وسیله افراد و گروههای اجتماعی بر چسب کجروی میخورد و این واقعیت برای کسانی که از جهان و فرهنگ اجتماعی خود به جهان و فرهنگهای اجتماعی دیگر پا گذارده اند کاملا احساس شده است .

جامعه‌شناس دیگری می‌گوید : هیچ یک از رفتارهای بشری بخودی خود جنبه انحراف و کجروی بخود نگرفته است ، بلکه افرادی که مستقیم یا غیر مستقیم ناظر بر این رفتارها بوده اند بدانها جنبه کجروی داده‌اند . (همان منبع: 34-31)

 

نظرات کجروی :

یکی از دلایل جامعه‌شناسان را از مطالعه ماهیت اولیه کجروی به واکنش اجتماعی و مسائل مربوط به آن رهنمون میسازد . اینست که نسبت دادن کجروی به فرد او را برای کجرویهای جدید آماده میسازد . درست است که مجازات کجروان اجتماعی یعنی قانون شکنان ، جنایتکاران ،‌همجنس بازان ، معتادان بمواد مخدر ، فاحشه ها ،‌دیوانگان بوسیله مأموران دولتی و جلوگیری از فعالیتهای تخریبی آنان از امکان بوجود آمدن کجرویهای بیشتر جلوگیری بعمل میآورد ولی اکثر اوقات کجرو شناختن اشخاص آنها را به کجرویهای جدیدی ترغیب می‌نماید . (همان منبع : 37)

عنوان کجروی بفرد دادن بعواملی از قبیل طبقه اجتماعی ،‌نوع شغل ، نژاد ،‌مذهب زمینه‌های اخلاقی ،‌گروه سنی ، سوابق قبلی کجروی فرد ، فشارهائی که فرد را وادار بکجروی کرده است فشار واکنش عمومی مردم بر فرد کجرو و عواملی که امکان کجروی را فراهم می آورد بستگی دارد . (همان منبع : 38)

بکر Becker در تعریف از شناخت کجرویها تا حدودی اغراق نموده چون معتقد است که کجروان افرادی هستند که بر آنان بر چسب کجروی خورده و تعیین آن بعهده مردم می‌باشد و نتیجه ای که بدست می آید این است که افراد را وادار می‌کند که از قوانین و آئین ها پیروی کنند .

پس در این تعریف فرد زمانی کجرو  خوانده می‌شود که جامعه او را کجرو بشناسد و سپس واکنش شدید پلیس و سایر نمایندگان قانونی جامعه که مسئولیت نظم و کنترل اجتماعی را در دست دارند بر انگیزد. برای اینکه رفتاری را به عنوان کجروی بشناسیم باید در وهله نخست افراد جامعه ، انحراف آن را تشخیص دهند.

باید دانست ارائه تعریفی پیرامون کجروی که بتواند جامع باشد بسیار مشکل است زیرا هنجارها در جوامع مختلف ، متفاوت هستند . بهر حال در تعریفی که در بیشتر کتابهای درسی از کجروی شده چنین بر می آید که کجروان اجتماعی اشخاصی هستند که بر آنها بر چسب کجروی خورده است .

شور Shour عناصر تشکیل دهنده کجروی را که در تعریف بکر Becker آمده تأئید نموده و تعریف زیر را عنوان کرده است :

« زمانی که ما عنوان کجرو بر فرد می‌گذاریم بدان معنی است که او از هنجارهای گروهی خود سر پیچی کرده است ،‌از طرف دیگر افرادی که دارای رفتار نابهنجار هستند با واکنش نامساعد و جمعی گروه روبرو می‌شوند ، گروه در وهله نخست سعی بر مدارا می‌کند یعنی تلاش می‌کند حتی المقدور رفتار فرد کجرو را تحمل کند یعنی گروه ، فرد را وادار می‌کند که از رفتار خود دست بردارد و در صورتی که فرد از این پذیرش امتناع ورزد او را از گروه میراند و یا تنبیه و مجازات می‌کند . »

تا بحال بر تعریف بکر انتقادات فراوانی شده زیرا او در تعریفش غلو نموده و واقعیت اینست که تعریف او برای کجروی کافی بنظر نمی‌رسد . ممکن است گروهی از افراد تصور نمایند زمانی که به پاره ای از رفتارها جنبه کجروی داده شود . پس از چندی این رفتارها از لحاظ بین المللی هم بعنوان کجروی پذیرفته شوند . ولی مسلم است که این گروه در اشتباه می‌باشند چون نمی‌توان به کجروی جنبه بین المللی داده و آن را از این دیدگاه وسیع جهانی بررسی کرد .

یکی از جامعه‌شناسان در مورد تعیین کجروی چنین نوشته است .

کجروی در مراحل اولیه تکوین خود به عناوینی که به آن داده شده و مزمت هائی که درباره اش صورت گرفته ارتباطی ندارد یعنی شخص کجرویی توجه است به اینکه ، عملی را که انجام می‌دهد کجروی است یا خیر او فقط کار خود را انجام می‌دهد . اشخاص در موقعتها و شرایط خاصی به کجروی گرایش پیدا می‌کنند یعنی شرایط زندگی است که آنها را وادار به کجروی و تخطی از هنجارها می‌نماید چون به هیچ یک از قوانینی که دیگران در این مورد وضع کرده اند توجهی ندارند . تعریف فوق که بر اساس واکنشهای اجتماعی بیان شده تعریفی است جامع و کامل از کجرویهای اجتماعی ، و باین ترتیب هر کنشی کجروی خوانده نخواهد شد . مگر آنکه جزئیات آن بر ما روشن شود و واکنشی در ما ایجاد کند پس کجروی آنست که واکنش های نامساعدی در افراد ایجاد کند .

ماهیت غیر منطقی و بی اساس بودن این نظریه را با مثال زیر می‌توان روشن تر بیان کرد: فرض کنید دو نفر که عمل زنای محصنه را انجام می‌دهند می‌توانند عمل غیر اخلاقی خود را بدون اینکه کسی از آن مطلع شود انجام دهند بنابراین بنظر سایر افراد آنها مرتکب هیچ نوع بی عفتی و کجروی نشده‌اند اما در این مورد کجروی انجام گرفته ولی هیچ گونه واکنشی نامساعد بوجود نیآمده است .

پس نوع کجروی را نمی‌توان نسبت به واکنش مردم تعیین کرد و یا تشخیص داد چون برخی اوقات تصورات مردم در مورد کجروی بحدی بلند پروازانه است که با واقعیت فاصله ای بسیار پیدا می‌کند . بنابراین زمانی که ما در مورد کیفیت تعیین کجروی و پدید آمدن واکنشهای خاصی در برابر آن سخت می گوئیم کجروی را با توجه به موقعیتهای زمان ،‌مکان و شرایط ویژه آن عمل در آن جامعه و با توجه به اصل نسبی بودن آن در نظر گرفته ایم . (همان منبع :42-40)

کجرویهائی که توسط تجار ، مدیران شرکتها و سیاستمداران ( از قبیل کلاهبرداریها و دزدیهای بزرگ ـ رفتارهای همجنس بازانه و یا روابط جنسی مشترک ـ مصرف ماری جوانا ـ رانندگی در حین مستی و جرائم دیگر ) انجام می‌شود مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد چون قانون همیشه وسیله اغنیا و قدرتمندان وشع شده و هیچوقت نمی‌تواند به مجازات واضعین خود بپردازد . (همان منبع : 43)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

طلاق و روابط خانوادگی:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

الف) طلاق و روابط خانوادگی

در مورد زنان ، طلاق نسبت به جرم عموماً حالت متغیر مستقل دارد . بیش از 35 درصد زنان زندانی در زندگی خود با طلاق مواجه شده‌اند و از این میان 76 درصد آنان قبل از آمدن به زندان مطلقه بوده اند و فقط 24 درصد آن ها را شوهرانشان ، پس از زندانی شدن شان ، طلاق داده‌اند . در مجموع ، می‌توان گفت که نخست زنان جوان تر ، به هنگام وقوع جرم به محض زندانی شدن با احتمال طلاق مواجه می‌شوند و سپس زنان معتاد و متهمه به روابط نامشروع با چنین پدیده ای روبه رویند .

حدود 14 درصد زنان یا نگران حفظ وضعیت پیشین خود در خانواده هستند یا از آن گریزانند . این در مورد مجرمانی منکراتی و زنان جوان تر بیشتر مصداق دارد . مشکلی که برای زنان زندانی وجود دارد این است که نزدیک به 40 درصد آنان ملاقات کننده ندارند ، و ملاقاتی کمتر از 20 درصد آن از اکثر بستگان درجه یکشان تشکیل شده است . سرپرستی فرزندان بیش از 20 درصد زنان زندانی به خویشاوندان آن ها یا دولت منتقل شده و به همین نسبت نیز سرپرستی آنان با تغییرات دردرون خانواده مواجه بوده است . در بقیه موارد تغییری در سرپرستی وجود نداشته است . در بیش از 34 درصدموارد ، زندانی شدن مادر در تحصیلات فرزندان ، به صورت ترک تحصیل همه یا تعدادی از آن ها ،‌تأثیر داشته است . عامل مؤثر در این امر سابقه دار بودن شوهر است که موجب تأثیرات بیشتر در وضع تحصیلی فرزندان می‌شود ، به علاوه ، امکانات مددکاری و دادیاری زندان به کاهش این تأثیرات کمک می‌کند . ترک تحصیل فرزندان زنان زندانی ساکن شهر بیشتر است .

 

ب) طرد اجتماعی و خانوادگی

حدود 54 درصد پاسخ گویان ، پس از اولین بار آزادی ، از طرف اقوام و آشنایان طرد شده‌اند یا با بی اعتنایی و بی اعتمادی آن ها رو به رو شده‌اند ، یا تصور می‌کنند که پس از آزادی با چنین وضعی مواجه خواهند شد . آن درصد برای دوستان و آشنایان به حدود 40 درصد کاهش می یابد ، معتادان بیش از دیگر مجرمان از طرف دوستانشان طرد شده یا احتمال طرد شدن دارند .

 

ج ) اشتغال

بیش از 37 درصد زنان شاغل مزدبگیر ، پس از اولین بار آزادی از زندان ، یا بیکار شده‌اند یا ناچار شده‌اند که شغل خود را تغییر دهند . در نتیجه بیشتر آنان به سوی مشاغلی روی آورده اند  که ویژگی خود اشتغالی دارد و با عنوان کارکن مستقل شناخته می‌شود . طبعاً چنین مشاغلی موجب کاهش هزینه ارتکال مجدد جرم می‌شود .

 

د) تغییر درجرایم و کیفیت ارتکاب آن ها

کیفیت ارتکاب جرم در  دفعات دوم و سوم به نسبت بار اول افزایش یافته است ، نسبت تغییر جرم در زنان کمتر از مردان است و حدود 87 درصد زندانیان در دفعات بعد همان جرمی را مرتکب می‌شوند که در دفعه اول مرتکب شده‌اند . ولی ، در          مجموع ، جرم سرقت در زندان جذابیت بیشتری برای گرایش یافتن زندانیان دیگر به آن دارد .

 

هـ ) یادگیری شگردها و حیله های قانونی برای فرار از مجازات

با افزایش مدت حبس و سابقه و سواد نزد زنان میزان یادگیری شگرد جرایم و حیل قانونی افزایش می یابد . ولی اعمال مدیریت ارشادی در زندان موجب کاهش در یادگیری این امور است .

 

و ) کاهش تأثیر بازدارندگی مجازات زندان

بهبود امکانات غذایی از تأثیر بازدارندگی مجازات زندان کم می‌کند ، همچنین افزایش مدت حبس و تعدد سابقه نیز تأثیر مشابه دارد . بازدارندگی مجازات زندان برای معتادان کمتر از دیگر مجرمان است .

ز) دیدگاه نسبت به قانون و دستگاه قضایی

با افزایش مدت حبس و میزان سواد ،‌زنان نسبت به قانون و دستگاه قضایی                 بدبین تر می‌شوند . به علاوه ، افزایش طول مدت بازداشت نیز موجب بدبینی بیشتر به این دو مقوله است .

 

ح) تغییر در ارزش‌های اجتماعی

به طور کلی ، در اهداف و ارزش‌های اجتماعی زندانیان معتاد تغییرات بیشتری پدید می آید . این تغییرات با افزایش طول مدت حبس بیشتر می‌شود . همچنین در اهداف و ارزش‌های اجتماعی مجرمان مالی و ساکنان روستا تغییرات کمتری پدید می آید .

نکته اساسی این که تغییرات در حوزه ارزش‌ها و اهداف بیشتر به تغییرات عینی در نزدگی وابسته است . به عبارت دیگر ، زندانیانی که شگردهای ارتکاب جرایم و حیل قانونی را بیشتر یادگرفته اند یا بیشتر مورد طرد خانواده قرار گرفته اند ، در حوزه ارزش‌ها و اهداف نیز تغییرات بیشتری نسبت به معیارهای جامعه از خود بروز داده‌اند . (عبدی ، 1383 : 394-391)

مفهوم مطلق کجروی

جامعه‌شناسان تا قبل از سال 1950 برای تجلیل و بیان مفهوم کجروی با مشکلاتی مواجه بوده اند زیرا این جامعه‌شناسان برخی از رفتارهای آدمی را تحت عنون کجروی و یا رفتارهای نابهنجار طبقه بندی کرده بودند و این گونه جامعه‌شناسان در این مورد متفق الرأی بودند که کجروی یعنی انجام عملی که بصورت قانون شکنی و سر پیچی از آن باشد یا به عبارت ساده تر عمل کسی را که مرتکب جرمی میشد کجروی یا انحراف میگفتند و آن را خاص طبقات فقیر و تهیدست جامعه میدانستند و طبقات دیگر را از کجروی بدور میدانستند .

این جامعه‌شناسان مفاهیم دیگری از قبیل فحشاء ـ همجنس بازی ـ اختلالات روانی ـ الکسیم مصرف غیر قانونی مواد مخدر و خودکشی را نیز تحت عنوان کجروی مورد مطالعه قرار میداند . بنابراین هر نوع رفتار دیگر غیر از اعمال فوق را بهیچوجه کجروی نمیدانستند . اعمال و رفتاری هم وجود دارند که از نظر بیشترین مردم دنیا کجروی است در حالیکه مطلق گرایان آنها را کجروی نمیدانند مانند تبعیض نژادی .

این مطلق گرائی در مورد رفتار و سلوک آدمیان جامعه‌شناسان را باین ادعا واداشت که قوانین اجتماعی به مفهوم مطلق برای افراد جامعه وضع و مشخص شده و نیازی به توضیح فراوان ندارند .

مطلق گرایان معتقدند که با توجه به موقعیتهای اجتماعی و معیارهای ارزشی فرهنگی ، فرد تلاش می‌کند که ببالاترین ارزشهای انسانی دست یابد و خود را به کجرویهای اجتماعی آلوده نسازد .

مطلق گرایان معتقدند انگیزه خود کشی یا الکسیم ارزشهای انسانی و استعدادهای نهفته شخص را از بین برد و او را بکجروی همیشگی مبتلا میسازد . یعنی فرد برای همیشه کجور باقی می ماند .

بد نیست در اینجا بعضی از نظریاتی که مطلق گرایان اظهار داشته اند ذکر کنیم ،‌بعنوان مثال در مورد خود کشی مطلق گرا چنین میگوید :

« بدیهی است که زندگی همیشه بهتر از مرگ بوده است » .

در اوایل قرن اخیر با توجه به نظراتی که در مورد کجروی توسط عده ای از جامعه‌شناسان مطلق گرا اظهار شده کجروی را بعنوان درد اجتماعی بمردم معرفی            کرده اند ، البته در اینجا لازم است تذکر داده شود که تحلیل مفاهیم مربوط به درد شناسی اجتماعی تا بعد از سال 1930 نیز ادامه یافت .

یکی از کتابهای جامعه‌شناسی در سال 1930 درد شناسی اجتماعی را چنین تعریف کرده است :

« جامعه از افرادی تشکیل میگردد که دارای روابط و مناسبات اجتماعی می‌باشند و غالباً ناسازگاریهائی در مناسبات و روابط اجتماع آنها صورت می پذیرد که مطالعه آنها را درد شناسی اجتماعی میگوئیم ».

زمانی که از دیدگاه بیولوژیکی بدردهای اجتماعی بنگریم کجروی بعنوان یکنوع بیماری همگانی و یا سر پیچی از پذیرش هنجارها باید تلقی شود . کسانی که از چنین دیدگاهی دردهای اجتماعی را تحلیل می‌کنند باین نکته مهم توجه ندارند که عوامل بوجود آورنده جنایت در موقعیتهای زمانی و مکانی مختلف متفاوت است ولی عناصری که بدان وسیله انواع بیماریهای سرطان و یا امراض دیگر را می‌توان تشخیص داد در کلیه جوامع و در بین تمام افراد بشر یکسان است یعنی ریشه دردهای اجتماعی با توجه به فرهنگ هر جامعه و در هر زمان تفاوت دارد در حالیکه در مورد بیماریهای جسمی           بی توجه به زمان و مکان در همه جا یکیست .

بعبارت ساده تر علل بیماریهای جسمی در همه جای دنیا یکیست در حالیکه علل بیماریهای اجتماعی تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی و زمان و مکان است و نسبی است نه مطلق .

در این مورد ( هوارد بکر ) Howard Becker چنین میگوید :

« ما اگر پیرامون نظراتی که درباره عوامل مؤثر در سلامت ارگانیسم داده شده تحقیق کنیم مشاهده خواهیم کرد که عقاید کم و بیش مشابهند ، در صورتیکه وقتی بعقاید جامعه‌شناسانی بر می خوریم که از دید گاه بیولوژیکی به درد شناسی اجتماعی مینگرند و رفتار کجروان را بدین ترتیب تحلیل می‌کنند به نظراتی کاملا متناقص و متفاوت بر میخوریم که بهیچوجه با یکدیگر متجانس و همانند نیستند . زیرا افراد بشر را راجع به رفتار منطقی و یا غیر منطقی دارای نظرات متفاوتی هستند »

باید دانست بیان تعریفی که در این مورد بتواند حتی موافقت گروه اجتماعی محدودی از جامعه‌شناسان روانشناسان و روانکاوان را بخود جلب کند مشکل بنظر می‌رسد ، پس چگونه می‌توان ملاکی چون سلامت ارگانیسم در مورد درد شناسی اجتماعی ارائه داد که مود قبول همگان باشد .

در نتیجه می‌توان چنین نتیجه گرفت و گفت ریشه تمام کجروی ها در محیط اجتماع است پس هیچکس کجرو متولد نمی‌شود . بنابراین کجروها بیماران اجتماعی هستند که مانند بیماران جسمی قابل درمان و علاجند در صورتیکه عوامل کجروی موجود در محیط اجتماعی از بین برده شوند .

در واقع کجروی نتیجه تعاریف اجتماعی و موازین و مقررات اخلاقی است که بوسیله سایرین بر فرد تحمیل می‌شود .

برای شناخت ماهیت کجروی باید نظم اجتماعی را دقیقاً بررسی نموده و عوامل کجروی را در نظم اجتماعی جستجو کرد . مسئله ای را که باید مورد توجه قرار دهیم انیست که هر کس فعالیتهای اجتماعی خود را به پیروی از فعالیتهای دیگران انجام می‌دهند و تلاش دارد خود را با سایرین منطبق سازد ، بالنتیجه تئوریهائی که مربوط به کجروی افراد است عموماً به مجموعه ای از کنش های متقابل اجتماعی افراد ارتباط پیدا می‌کند ، بنابراین برای شناخت کجرویها در ابتدا باید ساخت و ماهیت مفاهیم اخلاقی جامعه را بررسی کرد و کیفیت اخلاق جامعه را در وهله نخست از مشاهدات فرد و طرز تلقی او از اعمال و کنش های دیگران باید جستجو کرد .

کجروی اجتماعی تخطی از نظم اخلاقی خاصی است که فحشاء استعمال مواد مخدر ، رفتارهای غیر قانونی و نابهنجار و یا قمار بازی بدین دلیل ماهیتی غیر قابل قبول در جامعه یافته اند که از لحاظ توده مردم اقدام به چنین کارهائی کم و بیش ناپسند         است . کجروی ، نظم اجتماعی را مختل نموده و مشکلاتی برای جامعه بوجود میآورد . بعنوان مثال شخصی که معتاد بمواد مخدر است بدون آنکه هیچگونه فعالیت اجتماعی خاصی نداشته باشد ممکنست بطور غیر مستقیم از سرمایه های شخصی دیگران بدزدد و باعتیاد خود اختصاص دهد و بالنتیجه هماهنگی اجتماعی را بر هم میزند . فاحشه ای که فعالیت خود را در یکی از خیابانها متمرکز نموده است بمرور ایام در آن ناحیه                   بی حرمتی اخلاقی بوجود میآورد ،و ممکن است مردم هر زنی را که از آن خیابان عبور می‌کند فاحشه بدانند. زمانی که ارزشهای اخلاقی ، یعنی آنچه که از لحاظ اجتماعی مورد احترام افراد جامعه است ، شناختیم می‌توانیم کجرویهای اجتماعی را مشخص کنیم ولی باید توجه داشت که اخلاق جامعه  مانند کجروی ، مفهومی مطلق نداشته و نسبی است. (فرجاد، 1363 : 25-21)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

تأثیر زندان در زنان:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

مورد هشتم:

ز.م ـ 23 ساله به جرم مواد مخدر دستگیر شده و اظهار می دارد که کاملاً بی گناه بوده دارای 2 فرزند می‌باشد و به مدت 3 سال در زندان می‌باشد و 2 سال از آزادیش می گذرد بنا به اظهاراتش زمانی که به منزل یکی از دوستان می رود مأموران به خانه آنها آمده و بعد از پیدا کردن مواد مخدر صاحبخانه اعلام می دارد که مواد متعلق به او است و به دلیل اینکه نمی‌تواند ثابت کند 2 سال در زندان می ماند بعد عفو خورده و آزاد می‌شود.

فقط شوهرش به ملاقاتش می رود.ولی از زمان آزادیش خبر ندارد و شبی که عفو خورد به همراه تعدادی دیگر به تنهایی به خانه بر می گردد. در زمان محکومیت چند بار توانسته به مرخصی بیاید بعد از آزادی متوجه می‌شود که تمام زندگیش را از دست داده و باید از نو آغاز کند.همسرش راننده جاده بوده و خانه هم اجاره ای بوده و وسایل خانه گاهی توسط دزد سرقت می شده و بقیه هم به خاطر جریمه فروخته می‌شود.بعد از آزادی ابتدا تحقیر می‌شود که چرا با هر کس آداب و معاشرت می‌کند ولی وقتی رفت و آمد با دوستان گذشته را کنار می‌گذارد همسرش او را می پذیرد .

در ابتدا که در زندان است به مدت 3 ماه خودش در زندان از فرزندانش نگهداری می‌کرد اما بعد از سه ماه بچه سه ساله را به بیرون می فرستد که خواهر زن از او نگهداری می‌کند. از مشکل مالی رنج می برد و اینکه زمان میخواهد تا بتواند دوباره زندگی‌اش اثر را بسازد و سر و سامان بدهد.چندباری به دلیل پرخاشگری و بی احترامی به همسرش کارشان تا به مرحله جدایی هم کشیده که همسرش علت را در زندان رفتن زن می داند و می‌گوید رویش باز شده و پرو شده که این طور جواب مرا می‌دهد اما تا حدودی بهتر شده و به زندگی باز گشته است.خوشحالی است از اینکه زمانی را که زندان بوده همسرش ترکش نکرده و منتظر بازگشت او مانده است.

مورد نهم

م- د

جرم : استفاده مواد

مدت محکومیت: 1 سال

سن : 35 سال

سابقه محکومیت : ندارد

بعد از چند بار مراجعه موفق شدم با ایشان صحبت کنم .تازه از سر وکار آمده بوده و خسته به نظر می‌رسید .

« 17 ساله بودم که ازدواج کردم.همسرم را خیلی دوست داشتم اما خانواده همسرم از ازدواج ما راضی نبودند و بعد از 1 سال که از زندگی ما می گذشت و صاحب فرزند اولم شده بودم برادر همسرم او را راضی کرد که ازدواج مجدد داشته باشد. اما همسر او متوجه من و فرزندم شد و فوراً از شوهرم جدا شد.همیشه نارضایتی را در نگاهشان             می دیدم که مرا در حد خانواده خودشان نمی دانستند.کم کم به جمع دوستان پناه بردم. در مهمانی ها و عروسی ها معمولاً دور هم جمع می شدیم و خوش می گذراندیم بعد از عمل جراحی سزارین که انجام داده بودم به تحریک دوستانم برای تسکین درد شروع به مصرف مواد مخدر کردم.همسرم از این مسأله اطلاعی نداشت و صبح به صبح              می خوردم و آنقدر جا در خانه برای مخفی کردنش داشتم که کسی متوجه نشود. همیشه از خرجی خانه می زدم تا بتواند خرج مواد را جور کنم و وقتی به بی پولی می خوردم به سراغ طلاهایم می رفتم و به بهانه گم  شدن آنها را می فروختم .همسرم اعتماد زیادی به من داشت و از آنجاییکه از دوستان من اطلاعی نداشت هیچ وقت به این مسأله شک نکرد. تا اینکه بر اثر دعوا و مشاجره با یکی از همین دوستان تلفنی محل زندگیم گزارش داده شد و دستگیر شدم. زمانی که مأموران در منزل ما بودند همسرم از محل کار              برمی گشت و بهت زده در چشمانم نگاه می‌کرد .باور این مسأله برایش غیر ممکن بود. فرزندانم خجالت زده به گوشه ای پناه برده بودند و می لرزیدند .همسرم مواد مصرف می‌کرد اما همیشگی نبود. فقط به خاطر تنگی نفس که داشت گاهی مصرف می‌کرد.

در زندان یا همه جور آدم نشست و برخاست داشتم و به آنها شماره تلفن دادم که بعد از آزادی با هم   رابطه داشته باشیم اما بعد از اینکه آزاد شدم همسرم اجازه ارتباط با هیچ کدام را نداد و دیگر ارتباطی نداشتم در یکسالی که در زندان بودم خانواده ام به کلی از هم پاشید همسرم از من شکایت کرده بود و اداعای طلاق کرده بود اما فرزندانم و فامیل و بستگان مانع این کار شدند و خواستند که یک فرصت دیگر به من داده شود. از زمانی که برگشته ام در خانه های مردم کار می‌کنم و نمی‌گذارم حتی یکروز بیکاری وسوسه ام کند و دوباره طعم خانه خرابی را بچشم نمی خواهم خانواده ام را از دست بدهم.

هیچ کدام از فرزندانم از این مسأله اطلاعی نداشتند و حالا که آزاد شده ام پسر بزرگم که 17 سال دارد هنوز نتوانسته به من اعتماد کند و مرا به عنوان محرم خود قبول کند مرتب می‌گوید تو آبروی مرا در میان هم سن و سالانم برده ای.اگر دعوا شود همه مرا به خاطر وجود تو سرزنش می‌کنند به همین دلیل کمتر به خانه می آید و سعی می‌کند در میان پسرهای همسایه کمتر باشد تا او را مسخره نکنند .همسرم هم مرتب با خانه تماس می‌گیرد و می پرسد اگر درخانه باشم مشغول به چه کاری هستم و مرتب مرا زیر نظر دارد .از این مسأله ناراحت نیستم چون می خواهم دوباره اعتماد همسرم و دیگران را به خودم جلب کنم و دلم می خواهد هر طور است مرا امتحان کنند .

درابتدای آزادیم اگر جایی می رفتیم و چیزی گم می شد همه نگاهها به سوی من بود و خیلی شرمنده می شدم .می دانم باعث سرشکستگی هم خودم و هم خانواده ام شده ام.خانواده همسرم تحقیرم کردند و از من تعهد گرفته اند که به سراغ کارهای گذشته نروم.

هیچ وقت فکر نمی‌کردم به این راحتی معتاد شوم و این همه عواقب را به دنبال داشته باشد .الان هم همه تلاشم را می‌کنم که فقط اعتماد فرزندانم را جلب کنم و بتوانم پناهشان باشم» .در میان صحبتهایش دختر بزرگش که 15 سال دارد از مدرسه می آید خیلی معمولی سلام می‌کند و می رود و هیچ عاطفه ای در بین مادر و فرزند دیده نمی‌شود.

پسر 17 ساله اش اندکی بعد  پیدایش می‌شود و صحبتهای ما را می شنود ومی‌گوید« بنویسید که مادرم باعث شد دیگر بین دوستانم نتوانم سر بلند کنم و هر بار بخواهم صحبت کنم آنها مهر اعتیاد مادرم و زندان رفتنش را بر پیشانی ام می زنند و با هیچ کس دوست ندارم ارتباط داشته باشم فقط به خاطر مادرم.»

 

 

 

 

 

 

مجازات زندان

اگرچه زندان از گذشته های دور وجود داشته ، از قرن 19 به بعد اصلی ترین شکل مجازات شده است . این تحول شکل در مجازات تا حدود زیادی ناشی از تغییر در اولویت های اهداف مجازات یا تکمیل این اهداف است .

در نظام کیفری قدیم تنها هدف مجازات ایجاد رعب و وحشت بود ، به همین دلیل مجازات‌ها بیشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتی که همگان شاهد آن نیودند معنایی نداشت ( فوکو ، 1378 : 74-75) ، اگر چه این نحوه مجازات از منظر دورکم بیش از آن که کارکرد رعب و وحشت داشته باشد ، ناظر به تأمین هدف دیگری است که همان تقویت همبستگی اجتماعی از طریق ارضای وجدان جمعی است ( آرون ، 1363: 22) ، بنابراین ، هر قدر وجدان جمعی قوی تر باشد ، خشم عمومی بر ضد جرم حادتر است ( همان : 19 ) در این نظام کیفری ،زندان جایگاه ویژه ای ندارد و طبعاً مجازات‌ها ، علی الاصول ، بدنی و تعذیبی اند ، و حتی عنصر تعذیب یک رکن مجازات است . به طوری که قتل مجرم همراه با مراسم تعذیب است و کمتر به قتل عادی وی اکتفا می‌شود .

در مراحل بعد، موقعیت ارتکاب جرم و شخصیت مجرم نیز اهمیت یافت ، از این زوایه هدف و کارکرد مجازات آن است که نه تنها در بزهکار شوق زندگی را بر انگیزاند ، بلکه به او توان زندگی کردن رهد ( فوکو ، 1378 : 29 ) لذا در نظام جدید درباره فایده کیفر برای جامعه و فرد مجرم چون وچرا می‌شود . اگر چه هیچ گاه نخستین هدف مجازات و نیز پیشگیری از وقوع جرم فراموش نشد ، هدف اخیر نیز به آن اضافه گردید . در این نظام ، تنبیه دو تغییر مهم می‌کند : اول این که متوجه جسم و بدن نیست ،بلکه قلب و اندیشه و اراده و امیال هدف قرار می‌گیرد ، دوم این که در منظر عام صورت نمی‌گیرد ومردم از صحنه مجازات غایب شده‌اند . به همین دلیل ، در این نظام زندان ، که آزادی فرد را سلب می‌کند، شیوه اصلی تنبیه شناخته شده است و مجازاتی بدنی و از جمله اعدام در بسیاری از کشورها لغو شده یا در عمل اجرا نمی‌شود ( آنسل ، 1356:20).

اهداف دوگانه ای که برای مجازات زندان منظور می‌شود ، یعنی زندان برای مجازات و زندان همچون شیوه اصلاحی ، به ندرت با یکدیگر جمع شده‌اند، چرا که زندان ، به دلیل ساختارش ، معمولاً غیر عادلانه با زندانی رفتار می‌کند و ، در نهایت ، موجب افزایش کینه زندانی نسبت به عدالت و قانون می‌شود و حتی ممکن است موجب بیگانگی بیشتر فرد با جامعه و در نتیجه مقدمات افزایش ارتکاب جرم شود . به قول فوکو ، به جای آن که زندان برای اجرای قوانین و آموزش احترام به قوانین در نظر گرفته شود ، تمامی عملکرد آن بر وجه سوء استفاده از قدرت جریان پیدا می‌کند                      ( فوکو، 1378 : 332) . به عبارت دیگر ، می‌توان گفت که زندان موجب تشدید آن چه لمرت انحراف ثانویه می نامد ( ورسلی ، 1378: 535-539) می گردد . دلیل اصلی این ناکار آمدی برای اصلاح زندانی در ماهیت اساسی زندان نهفته است که در آن وظیفه نگهبانی مقامات زندان بر سایر اهداف ترجیح دارد ، و زندان به تعبیر گافمن مؤسسه ای تام است ، یعنی محل اقامتی است که در آن زندانیان برای مدت معینی از عمر خود زیر نظارت تقریباً مطلق مقامات اداری قرار دارند. گافمن استدلال می‌کند که ماهیت اساسی مؤسسه تام به گونه ای است که مشکلات موجود ساکنان خود را تشدید می‌کند و در دراز مدت مسئولیت های اجتماعی بهنجاری را که بر عهده آنان است دشوارتر می‌نماید ( رابرتسون ، 1372: 190) . دوگانگی مذکور خود را به گونه دیگری نیز نشان می‌دهد. اگر زندان ها برای افراد به صورت مکان هایی ناخوشایند در آیند ، احتمالاً به بازداشتن متخلفان بالقوه از ارتکاب به جرم کمک می‌کنند . اما دستیابی به هدف های بازپروری با زندانی شدن زندانیان بی نهایت دشوار می‌شود ( گیدنز ، 1373: 152) ، در واقع ، شاید بتوان گفت که دستیابی به دو هدف اصلاح و مجازات به طور همزمان ، در عمل ممکن نیست ( فتاح ، 1371: 88) . حتی برخی تحقیقات اخیر در پی اثبات این هستند که تدابیر اصلاحی ـ درمانی ، در مقایسه با اجرای مجازت های کلاسیک ، نتایج بهتری در زمینه پیشگیری از تکرار جرم به دست نمی‌دهد ( گسن ، 1371: 307 به بعد ؛ کلارکسون ، 1371 : 251) از این رو ، برخی دیگر از این تفکر دفاع می‌کنند که اصلاح زندان باید همچون هدفی جنبی ، ولی مطلوب ، باقی بماند ، زیرا اگر هدف اصلی مجازات در نظر گرفته شود ، نظریه اصلاح خدشه‌دار می‌شود و به نتایج مطلوب نخواهد انجامید ( کلارکسون ، 1371 ،  : 253 ) .

به همین دلیل ، در دهه های گذشته ، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم ، دیدگاه جدیدی با عنوان جنبش دفاع اجتماعی تقویت شده است . این دیدگاه در نقد نظام موجودکیفری و مخالفت با تکیه صرف بر جنبه حقوقی کیفر شکل گرفته است ( آنسل ، 1366: 43) . حتی برخی خواهان تغییر عنوان قانون کیفری به دفاع یا حمایت اجتماعی و طالب متروک شدن لفظ کیفر شده‌اند ( حسینی نژاد، 1370 : 134) . در نتیجه این  دیدگاه هاست که اکنون شیوه های جدیدکیفری از قبیل حبس خانگی ، آزادی یا قید التزام ، محکومیت تعلیقی ، امکان مرخصی های زیاد و … رواج بیشتری پیدا کرده است . ضمن این که به مسئله جرم زایی زندان همچون موضوع مهمی در مطالعات آسیب‌شناسانه توجه شده است و قسمتی از دستور کار کنگره مهم جرم شناسی 1950 پاریس را به خود اختصاص داده است ( آنسل ، 1366 : 97) (عبدی،‌ 1383 : 383-380)

تأثیر زندان در زنان

به طور کلی ، بیشتر زنان زندانی حداقل یک بار ازدواج کرده اند و از گروه های سنی 30 سال به بالاترند . بیشتر آن ها از مناطق شهری اند و عموماً بی سواد یا کم سواد هستند . به طور متوسط ، 1/3 فرزند دارند ، و حدود 11 برابر بیش از زنان دیگر شاغل اند. مشاغل آن ها ، مشاغل سخت یدی مثل کارگری و کشاورزی است . بیشترین جرایم آن ها ،‌به ترتیب مواد مخدر ،‌60 درصد و سپس منکرات ، 23 درصد است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

مورد مطالعاتی:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

مورد دوم

نام : س ـ ا

جرم : همدستی در قتل عمد

مدت محکومیت: 18 ماه

سابقه محکومیت : ندارد.

سن : 22 سال و مجرد

در حالی که با مادر و خواهرش مشغول صحبت کردن بودیم از محل کارش برمی گردد و بدون اینکه خستگی اش بر طرف شود بعد از فهمیدن موضوع آرام شروع به صحبت می‌کند.

« از زمانی که به یاد می آوردم همیشه نسبت به پدر احساس دوری و تنفر داشتم زمانی را که در مأموریت بود و با زنان صیغه ای می گذراند برای ما بهترین زمان بود که از او دور باشیم واو را نبینیم و به تنهایی زندگی کردن در کنار مادر عادت کرده بودیم.وجودش برایمان فقط مملو از عذاب و نگرانی بود. همیشه از آمدنش  ترس داشتیم.هر بار که می آمد سوغاتش فحاشی و کتک بود انگار رحم و مروت در دلش وجود نداشت.

خیلی تصادفی آن حادثه اتفاق افتاد (خواهرش صحبت او را قطع می‌کند و می‌گوید که علت قتل را توضیح داده ایم و تو نمی خواهد اشاره کنی و می فهمم که در حال پنهان کردن چیزی هستند و از ترس برملا شدن خواستند که با هم یک صحبت باشند.) .

وارد محیط زندان که شدم خودم را تنها احساس می ‌کردم.مطمئناً کسی که برای اولین بار می آید هیچ پناهی را احساس نمی‌کند اما بقیه که چند سابقه دارند با ورود به زندان به سراغ هم بندی خود می روند.و بعد از مدتی با مادرم به یک بند آمدیم. خیلی می ترسیدم از اینکه نام زندانی را با خود یدک می کشم و ازاینکه بیرون از زندان چه چیزی در انتظارم است. مطمئن بودم دیگر هیچکس به عنوان یک دختر ساده و پاک و آرام به من نظر نخواهد داشت بلکه هر کس بنا به تصورش در رابطه با من فکر خواهد کرد .فقط 18 سالم بود و برای آمدن و تجربه کردن زود بود بعد از گذراندن دروان محکومیت به خانه برگشتم.به نظرم آمد که هیچ چیز تغییر نکرده و برخورد همه همان طور که بوده است. آنهایی که از قبل هم رفتارشان خوب بود همانطور بودند آنهایی هم که مثل خانواده پدرم رفتار خوبی نداشتند و زیاد با هم ارتباط نداشتیم بدتر از گذشته شده بود. دلم می خواست درس بخوانم و دانشگاه بروم.اما روحم خسته بود و نمی‌توانستم خودم را با درس خواندن مشغول کنم. از طرفی مادرم هنوز در زندان بود و باید از نظر مالی کمک خرج می شدم. به همین دلیل به دنبال کار رفتم.در شرکتهای خصوصی کار پیدا کردم و مشغول شدم .بعداز یکسال برای تمدید قرار داد از شرکت بیرون آمدم و دنبال حقوق بیشتر در شرکتی دیگر کار کردم. »  در پاسخ به سؤال اینکه همکارانش از سابقه محکومیتش خبر دارند، در حالی که مرتب تکان می خورد و این پا و آن پا می‌کرد گفت: «برایم مهم نیست که بفهمند اما تا به حال متوجه نشده‌اند» (شاید به همین دلیل است که هر سال در یکجا کار می‌کند) در حال صحبت کردن هستیم که مادرش می آید و خواهش می‌کند آرام صحبت کنیم تا همسایه ها متوجه نشوند.

مرتب و پشت سر هم صحبت نمی‌کند و هیچ انسجامی در کلامش نیست. در رابطه با دختران فامیل می‌گویدکه «با تأخیر توانستم به آنها بقبولانم که تغییری نکرده ام و آنها هم با تأخیر مرا پذیرفتند.»

از محیط بیرون و اجتماع ترس دارم با اینکه همیشه سعی کرده ام سرم به کار خودم باشد باز هم از نبود یک حامی و یک پناه که مطمئناً در هر خانواده‌ای پدر عهده دارش است بی نصیبم ولی می دانم که بودن پدر هم هیچ کمکی نمی‌کرد زیرا او مسئولیتی در قبال من و دیگران در وجودش حس نمی‌کرد.

نسبت به دختران هم سنش خیلی ساده و بی آرایش دیده می‌شود و پوششی معمولی دارد و به جای اینکه نسبت به اقتضای سنش پر از هیجان و شادی باشد دارای روحیه انزواطلبی است و خیلی آرام و سرد نسبت به هر چیزی سخن می‌گوید.

 

 

مورد سوم

نام :ش ـ م

جرم : خرید و فروش مواد مخدر

مدت محکومیت : 5 سال

سابقه محکومیت : 2 بار

سن : 36 سال

نزدیک ظهر است که به خانه شان می‌رسیم. از شهر خیلی دور است و در محله ای  سکونت دارد که بیشترشان زابلی هستند .با سبدی پر از نان از دور می آید .با مهربانی به خانه دعوتمان می‌کند خانه ای با دو اتاق کوچک که با مادر و تعدادی از بچه های خواهر و برادر همسر زندگی می‌کنند.

چهره ای زیبا دارد و زیر بار این‌ همه مشکل خود را نشان می‌دهد.

شروع به صحبت می‌کند لهجه دارد و مشکل می‌شود تمام حرفهایش را متوجه شد.

« زمان سیل زابل همراه خانواده ام به مشهد آمدیم.13 ساله بودم که با همسرم ازدواج کردم او هم سنش کم بود و خیلی دوستش داشتم.مسگری می‌کرد و زندگی گروهیمان را می چرخاند اما تعدادمان زیاد بود. خودم 4 تا بچه داشتم اما یک دختر خواهر شوهرم که زندان است هم پیش من بود و از کوچکی مرا به عنوان مادر می شناسد.بچه های یک برادر شوهرم هم به دلیل اعتیاد و نداشتن کار پیش ما زندگی می‌کردند و از پس خرجمان بر نمی آمد.

تا اینکه خواهرزاده اش به او پیشنهاد فروش مواد را داد و چون در اطراف ما                 خیلی ها این کار را می‌کردند ما هم قبول کردیم.هیچ اصراری به من نداشت که کمک کنم اما دلم می خواست اگر اتفاقی می‌افتد برای هر دوی ما باشد و کمکش کردم. در خانه می فروختیم و هر دو دستگیر شدیم اما هیچکداممان معتاد نبودیم و بعد از 1 سال (مورد سوم) آزاد شدیم مرتبه دوم هم چند ماهی در زندان بودیم و آزاد شدم اما اینبار جدی بود حکم اعدام هر دو نفرمان صادر شد وکیل گرفتم اما فایده ای نداشت و همسرم اعدام شد خواهش کردم که مرا به جای او اعدام کنند و او به عنوان سرپرست فرزندانم بماند اما نشد.»

بغض می‌کند و چشمان سبز رنگش خیس می‌شود و مرتب به عکس همسرش که در میان لوح افتخار پسرانش نصب شده نگاه می‌کند.متوجه می‌شود که به عکس نگاه می‌کنم خودرا جمع و جور می‌کند وادامه می‌دهد «زمانی که در زندان بودم هفته در میان مادر همسرم و مادرم به ملاقاتمان می آمدند خواهرهای همسرم هم تا او زنده بود               می آمدند اما بعداز اعدام انگار که مرا مقصر می دانستند و دیگر به سراغم نیامدند .در صورتی که تمام اشتباه ها از طرف خانواده همسرم بود که به این کار کشیده شدیم» مادر همسرش با لهجه خودشان به میان حرفش می آید و شروع به سر و صدا می‌کند و خانواده زن را مقصر می داند. » همان زمان بود که دختر 13 ساله ام را به عقد پسر عمه دیگرش درآورند و من که امیدی به آزادی نداشتم گفتم هر کار خودتان می خواهید انجام دهید .از فرزندان مادر همسرم نگهداری می‌کرد و بنا به گفته خودشان تمام پس اندازی که از فروش مواد در گذشته به دست آورده بودیم در این چند سال خرج بچه ها شد و تمام.

بعد از اینکه آزاد شدم با مادر همسرم که به دنبالم آمده بود به خانه برگشتم و با بدترین چیزی که مواجه شدم دخترم بود که در بستر بیماری افتاده بود و آنجا احساس کردم که با وجود مراقبتهای دیگران چقدر دخترم از نبود من دچار مشکل بوده و چقدر به من نیاز دارد. در زندان توانستم با کمک مرکز مراقبت بعد از خروج از زندان که ماهیانه کمک نقدی و غیر نقدی به خانواده ام می‌کردند فرزندان را به مدرسه بفرستم.دخترم که در خانه است هیچ علاقه ای به تحصیل ندارد بارها شده از طرف همسایه ها خواسته اند که برایشان شروع به کار کنم اما می‌گویم آن زمان که همسرم زنده بود و اینکار را کردم باعث شدم خاک بر سر شوم و شوهرم را از دست دادم حالا دیگر محال است و با پولی که در تابستان و پاییز از برداشت محصول به دست می آورم زندگی را تأمین می‌کنم. گاهی هم در خانه ها کارگری می‌کنم.کمکهای مرکز هم هست و باعث نشده که مجدد به سمت کار خلاف بروم وسرگرم زندگی هستم.فرزندانم بزرگ شده‌اند و نمی خواهم راه اشتباه زندگی کردن را جلویشان بگذارم می خواهم درس عبرتشان باشم تا کار و تلاش کنند.»

می رود تا نان ها را اطاق دیگر ببرد فرصتی می‌شود تا اتاق را کامل ببینم به جز فرش های کهنه و قدیمی، تلویزیون ولوازم صوتی، تصویری کامل است هر چند هر کدام ارزان قیمت است اما به گفته مددکاران مرکز که برای بازدید همراهم هستند همیشه فقیرترین خانه ها هم وسایل صوتی تصویری دارند. تعداد بچه های زیادی در خانه هستند اما بچه های خودش مدرسه هستند می آید و ادامه می‌دهد «مادر همسرم اصرار دارد که ازدواج کنم و سایه ی مردی بالای سرم باشد اما هنوز هم نمی‌توانم بعد از 6 سال به فکر مرد دیگری باشم .با اینکه مشکلات زیادی از نظر اقتصادی دارم. اما کار می‌کنم و ازدواج نمی‌کنم مشکل دیگرم این است که برادر همسرم معتاد است و به خانه ما رفت و آمد زیادی دارد و فرزندانش نیز اینجا هستند .فرزندان من هم دارند بزرگ می‌شوند و من نمی خواهم از او تأثیر بگیرند و سر این مسأله همیشه با مادر همسرم درگیر هستم.هر چند در محیطی نا امن زندگی می‌کنیم اما همه همسایه ها از نوع خودمان هستند و بیشترشان سابقه زندانی شدن را دارند و برایشان زندان رفتن من                 بی اهمیت بود.خانواده ام زیاد اهل رفت و آمد نیستند فقط گاهی مادرم می آید که با مادر همسرم درگیر می‌شود و زود می رود.خانواده همسرم هم اوضاع خوبی ندارند و یک خواهر و برادرش در زندان هستند اما خدا را شکر خانواده‌ای که دخترم عروسشان شده از بقیه بهتر هستند و دامادم اهل کار می‌باشد و تا به حال هیچ سرزنشی در رابطه با زندان رفتن من به دخترم نداشته است.»

مورد چهارم

نام: ه.ب

جرم : خرید و فروش مواد مخدر

مدت محکومیت: 1 سال

سابقه محکومیت : 2 بار

سن : 28 سال

به مرکز مراقبت مراجعه کرده بود و فرصتی پیش آمد تا با هم صحبت کنیم صورتی گندمگون دارد و نسبت به سنش بیشتر نشان می‌دهد لباس هایش همه براساس مد تنظیم شده و مرتب است .با مادر و فرزند 4 ساله اش آمده و از او می خواهم که از خودش بگوید.

« 10 ساله بودم که برای اولین بار به جرم خرید مواد برای پدرم زندانی شدم.پدرم به عهده نگرفت و مرا به زندان انداختند.بعداز 2 سال که بیرون آمدن چون پدرم در خانه همسرش ساکن بود مرا نپذیرفت و از طرف مادرم که در زندان بود خواسته شد که ما را به بهزیستی بدهند و تا 20 سالگی آنجا بودم بعد از اینکه مادرم از زندان بیرون آمد ما که هفت خواهر و برادر بودیم پیش مادر بازگشتیم و از طرف شوهر خواهرم به همسرم معرفی شدم و ازدواج کردم.همسرم معتاد بود و از من خواست که چون تا به حال با خلاف آشنا شده ام در خرید و فروش مواد کمکم کند بعداز ازدواج به جرم مواد 2 سال در زندان بودم و چون از موقعیت بارداری استفاده کرده بودم و مواد جا به جا می‌کردم مجبور شدم فرزندم را در زندان به دنیا بیاورم که البته الان هم مشکل عصبی دارد ودارای کم خونی می‌باشد و مطمئناً از دورانی که به همراه من تجربه کرده است.بعد از اینکه آزاد شدم چون زندگی را باخته بودم مجدد شروع کردم و اینبار فرزند دومم را باردار بودم که دستگیر شدم . فرزند دومم را هم در زندان به دنیا آوردم و حالا هر دو پیشم بودند.هر دفعه تصمیم می گرفتم اگر بیرون رفتم خلاف نکنم ولی راه دیگری ندارم. همسرم که معتاد است و خرجش را هم من می‌دهم و مرتب در زندان است.خودم هم با وجود 2 بچه کوچک سابقه محکومیت نمی‌توانم در جایی مشغول به کار شوم پس باید سرمایه ای جور کنم تا بتوانم کار را شروع کنم هر دفعه به خودم می‌گویم اگر بیرون رفتم هرماشینی جلوی پایم ترمز زد سوار می‌شوم و خرج زندگیم را درمی آورم و فقط دلم به حال بچه هایم می سوزد که کسی را ندارند و پشیمان می‌شوم. در زندان آرایشگری و بافتنی را یاد گرفته ام اما سرمایه ندارم که بخواهم شروع کنم.الان هم به خاطر مشکل فرزندم مجبور شده ام از خانه مادرم بیرون بیایم و یک اطاق اجاره کنم .مادرم از نوه هایش نگهداری می‌کند چون بعضی از خواهرها و برادرانم یا همسرانشان در زندان هستند وهمه با هم زندگی می‌کنند.»

از او می خواهم بیشتر راجع به کمبود همسرش صحبت کند و اینکه چه مشکلاتی برای یک زن تنها وجود دارد.

از مشکلات مادی می‌گوید واینکه همسرش هم که باشد هیچ فرق نمی‌کند و من کاملاً آلوده شدم چون شرم این کار برایم از بین رفته و خیلی زود با محیط خلاف آشنا شده ام.پدرم زنان صیغه ای زیادی داشت و توسط همانها هم معتاد شد و راه خلاف را به راحتی به ما یاد داد.من هم تحمل فشار و سختی را ندارم.الان هم قول نمی‌دهم که به دنبال کار خلاف نروم. هنوز 2 سه ماهی نیست که آزاد شده ام هر چند دلم برای              بچه هایم می سوزد اما اگر به من فشار بیاید مطمئناً مجدد خلاف را شروع می‌کنم». هر چند بعید نیست که شروع کرده باشد زیرا ظاهری مرتب دارد ولی آن چنان تهدید آمیز این صحبت ها را می گفت که انگار توقع داشت دیگران مشکلات مالی او را رفع کنند و تاوان کارهای او را بپردازند و اصلاً خود را مقصر نمی دانست و هیچ تلاشی برای زندگی سالم در او وجود نداشت.زیرا بیشتر سالهای عمرش را در خارج از خانه گذرانده بود که هیچ کنترلی بر رفتارش وجود نداشته و مثل یک علف خود را شکل گرفته است.

جایی که زندگی می‌کردیم برایشان عادی شده بود که هر چند وقت یکبار یکی از خانواده را دستگیر می‌کردند و هیچ عکس العملی نشان نمی دادند اما مسلم بود که اگر خواستگاری هم برای هر کدام از ما پیدا می شد همسایه ها سنگ تمام می گذاشتند وهمه چیز را می گفتند برای همین عروس ها و دامادهای خانواده هم از خودمان خلاف تر بودند. حالا هم جایی که اطاق کرایه کردم مردم زحمتکشی زندگی می‌کنند که صبح تا شب دنبال نان در آوردن هستند وهنوز فرصت جستجو در رابطه با زندگی من پیدا نکردند. می دانم اگر بفهمند تنها زندگی می‌کنم سر و کله مفت خورها پیدا می‌شود و تنهایم نمی‌گذارند». بحث که به اینجا رسید پرسیدم تا حالا اینکار را کردی ؟ با عصابنیت برگشت به سمت من و انگار می خواست از چیزی که نداشت دفاع کند و با قاطعیت گفت :« نه ، اگر بخواهم خیلی زود پولدار می شم ، وضعم رو به راه می شه ولی بعداً نمی دانم، که اینکار را انجام خواهم داد یا نه . »

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

مورد مطالعاتی: دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

مورد پنجم:

نام : ز- ن

جرم: مواد

مدت محکومیت: 2 سال

سابقه 2 بار

مورد پنجم که ما در مورد چهارم است بیان می دارد که 2 مرتبه تا به حال در زندان بوده است و مرتبه اول به دلیل نزاع و درگیری بر سرزمینی که داشته به زندان می‌افتد و چون بچه هایش کوچک بودند با خود به زندان می برد.در زندان تنها است و فقط با بچه هایش مشغول است. قبل از محکومیت با اینکه همسرش ازدواج مجدد داشته وضع مالی اش خوب است تا اینکه به زندان افتاده و بعد از 3 سال بچه ها از زندان بیرون آمده و به دست نامادری سپرده می‌شوند و طی اظهارات مادر و دختر به دلیل آزار و اذیت به بهزیستی سپرده می‌شوند.

سالها می گذرد و زن هیچ مهری نسبت به همسرش ندارد و هر کدام برای خود زندگی می‌کنند بچه ها هم که در کودکی طعم زندان رفتن را چشیده اند هر کدام به جرمی مجدد به زندان باز می گردند و ترس از زندان رفتن بر ایشان بی معنا می‌شود و طبیعتاً هیچ کدام هم ازدواج موفقی ندارند.عروس بزرگترش مواد در خانه نگهداری می‌کند تا در زمان مشخص برای فروش ببرد اما با بازرسی مأمور مواد پیدا شده و پیر زن را محکوم می‌کنند .مجدداً با 12 نوه که هر کدام مادر یا پدرشان و یا هر دو در زندان هستند به زندان می رود و راه را برای نوه ها هم باز می‌کند تا آینده ای بهتر از فرزندانش را برای آنها هم باز کند.

در زندان هیچ ملاقاتی ندارد و پدرو مادر را در کودکی از دست داده و برادرانش هم او را مایه سرشکستگی و بی آبروی خود می دانند و خواهر ندارد.وی اظهار می دارد که قبل از انقلاب خودش مأمور شهربانی بوده و 15 سال سابقه کار دارد که توسط همسرش باز خرید می‌شود ولی ورق زندگی برایش برای همیشه بر می گردد.

مورد ششم

نام : ص ـ ب ، 36 ساله که مدت 4 سال به دلیل حمل مواد مخدر در زندان بوده 3 سال است که از زندان آزاد شده و دارای 2 فرزند می‌باشد مطلقه است و مجدداً 2 سال پیش ازدواج کرده است.

« 14 ساله بودم که ازدواج کردم بعد از اینکه  به فاصله 11 ماه دارای 2 فرزند پسر شدم متوجه شدم که همسرم معتاد می‌باشد تمام تلاشم را برای ترک او انجام دادم ولی موفق نشدم در 18 سالگی از او طلاق گرفته و به تنهایی مسئولیت زندگی ام را به عهده گرفتم در یک مهمانپذیر مشغول به کار شدم فقط به دلیل اینکه سنم برای بیمه از طرف کار فرما کم بود وآنها احساس می‌کردند که لغزش برای یک زن طلاق گرفته در سن کم زیاد است مرا بیرون کردند و بیکار شدم ..با دختری آشنا شدم که پدرش صاحب مسافرخانه مجاور بود وخرید وفروش مواد را به من پیشنهاد داد.دیدم کار راحتی است انجام دادم خرده فروشی نمی‌کردم و کامل به شهرستانهای اطراف می بردم .فقط برای تأمین نیاز مالی زندگی هر اندازه که نیاز داشتم فروختم و تا مدتی از آن پول استفاده می‌کردم زمانی که تمام می شد مجدد شروع می‌کردم .خانواده ام هیچ کدام خبر نداشتند اما مشکوک شده بودند که از چه راهی خرج فرزندانم را می‌دهم بعد از تحقیق متوجه کارم شدند .ابتدا طردم کردند ولی چون دیدند خودم آلوده نیستم و فقط برای تأمین زندگی این کار را می‌کنم دیگر کاری با من نداشتند.فرزندانم 13 و 14 ساله شده بودند که به فکر افتادم اگر کسی به فرزند خودم مواد بدهد من چه عکس العملی انجام خواهم داد.» دستش را توی دستم گذاشت یخ بود انگار داشت قبضه روح می شد با هیجان حرف می زد.

«پشیمان از کار گذشته فروش را کنار گذاشتم و بعد از 6 ماه به اصرار پسر همسایه مان که از من تقاضای کمک کرده بود برای تهیه مواد رفته و دستگیر شدم.

در زندان خیلی به کارهای گذشته ام فکر کردم و از خدا خواستم به من فرصت دوباره دهد فقط به خاطر آینده فرزندانم و اینکه ثابت کنم می‌توانم زندگی راخوب بسازم.در زندان عروسک سازی را آموختم و بعد از آزادی با وامی که از طریق مرکز دریافت کرده بودم. کارگاه کوچک عروسک دوزی ایجاد کردم و مشغول به کار شدم. از نظر جسمانی و روحی سخت بیمار هستم و از مشکل تیروئید رنج می برم. اما خدا را شکر می‌کنم که فرزندانم سالم هستند و به هیچ چیز آلوده نشدند.

زمانی که در زندان بودم خانواده ام به ملاقاتم می آمدند و 2 بار فرزندانم را نیز با خود آورند اما خودم خواستم که فرزندانم را به ملاقات نیاورند تا محیط رویشان تأثیری نگذارد.

پدر و مادرم از فرزندانم نگهداری می‌کردند و کاری می‌کردند که نبود پدر و مادر تأثیر زیادی در روحیه شان ایجاد نکند .افراد جدید مثل عروسها و دامادها که به فامیل اضافه شده بودند فکر می‌کردند که من به دلیل ازدواج مجدد در شهر دیگری ساکن هستم .در دوران محکومیت هم چند باری به مرخصی آمدم و از این بابت مطمئن بودند پس از آزادی هم به همین دلیل پذیرفتم که با شخصی که قبلاًا ازدواج کرده بود و همسرش طلاق گرفته بود ازدواج کنم به او تمام واقعیت را گفتم و از او خواستم برای ساختن زندگی به من کمک کند و همین کار را هم کرد اما متأسفانه خودش هم به دلیل بیماری به عنوان دارو مواد مصرف می‌کرد.و حالا هم در  زندان بند باز است و روزها در مسافرخانه برادرش مشغول به کار می‌باشد و تلاش می‌کنیم که هر طور هست زندگی را بسازیم و به سمت خلاف نرویم . الان 3 سال است که به هر نحوی مشکلات زندگی را تحمل کرده ام و به سوی خلاف نرفته ام .پسر بزرگم هم مشغول به کار می‌باشد و توانسته‌اند مجدد به من اعتماد کرده و مرا محرم اسرار خودش بداند .خانواده همسرم هم فقط مادرش اطلاع دارد و بقیه هیچ کدام خبر ندارد و اعتماد زیادی به من دارند وهمه تحصیل کرده و کارمند می‌باشند ، باید تلاش کنم که در زندگی مقابل آن ها چیزی کم نداشته باشم . مطمئناً این بازگشت به زندگی ناشی از اعتماد خانواده و اطرافیانم به من بود که قبول کردند بعد از آزادی با من هیچ رفتار تحقیر آمیزی نداشته باشند و گذشته ام را فراموش کردند و باورشان شد که فقط برای تأمین خود و فرزندانم این کار را کردم و شاهد بودند . زمانی که مشغول به کار چون منشی گری در شرکتهای خصوصی می شدم دیگر خرید و فروش نمی‌کردم و فقط در زمان بیکاری و نداری بود.

آنها حتی به خاطر من خانه را تغییر دادند که همسایه ها علت بودن فرزندان مرا در خانه شان را نپرسند و به راحتی بتوانند فرزندان مرا تحت پوشش قرار دهند .

در زندان به دلیل اینکه علاوه بر کارگاه عروسک سازی، نامه نویس هم بودم درد دل بسیاری از زندانیان را می شنیدم و می دیدم که آنها خیلی از من بدبخت تر هستند و من در بیرون از زندان چقدر خوشبخت بوده ام و کار خلاف می‌کردم لااقل خانواده‌ای خوب داشتم که می‌توانستم به جای کمک از دوستان از آنها کمک گرفته و به این راه کشیده نمی شدم.

مورد هفتم

ف.م. 25 ساله چند بار به دلیل مصرف مواد زندانی شده است . رنگ پریده به نظر می آید با چشمانی که از حدقه بیرون زده است . حالتی عجیب دارد با ظاهری نامرتب و اصلاً مناسب سنش نیست. فرزند کوچکی را در آغوش دارد که نامرتب و ژولیده است .با تردید شروع به سخن گفتن می‌کند.

از 18 سالگی در راه مدرسه که به دلیل مردودی زیاد به مدرسه شبانه می رفتم توسط دوستانم معتاد شدم و بدون اینکه خانواده اطلاعی داشته باشند.مواد مصرف خودم برای خرید مواد می رفتم دستگیر شدم و خانواده مطلع می‌شوند.

فقط مادرم به ملاقاتم می آید و برادر و خواهر کوچک را به ملاقات نمی آورد که مبادا جایی و یا در بین فامیل این مسأله را بیان کنند .خانواده مادر و پدر هر دو در شهرستان ساکن هستند و هیچ کدام از زندان رفتن من مطلع نشدند. در زندان قالی بافی می‌کردم و در بهداری نیز کاری پیدا کردم و در بند زندانیان کارگر از سایرین جدا بودیم و با خستگی تمام فرصت معاشرت با بقیه را نداشتم. (بعد از اینکه از زندان آزاد شدم به عنوان آشپز در رستوران مشغول به کار شدم.در سن 23 سالگی ازدواج کردم به همسرم هم واقعیت را گفتم او مردی سالم بود که قبول کرد به صورت صیغه ای با من ازدواج کند و بعد از اینکه باردار شدم در زمان زایمان مرا در بیمارستان رها کرد و رفت.هر کجا که به فکرم می‌رسید رفتم اما نتوانستم او را پیدا کنم .حالا فرزندم هم بدون شناسنامه است و مشکلات زیادی دارم. )

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

سئوالات تحقیق:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

مفهوم نظریه مرتن :

مرتن مفهوم نظریه دورکیم را بطور استادانه مورد بررسی مجدد قرار دارد و چنین گفت : اگر از لحاظ فرهنگی ، اهداف تجویز شده برای فرد غیر قابل حصول گردد                   « همچنانکه برای بیشتر افراد جوان و طبقه کارگر و طبقه پائین پیش می آید » بین آنچه برای « ایده آل » بودن پایدار می ماند و آنچه قابل حصول است ، اختلاف حاصل می‌شود و نتیجه آن نیز به سرخوردگی و سرکشی بعدی منجر می‌شود. (همان منبع : 26،27)

 

روش تحقیق :‌

با توجه به عنوان طرح و موضوع تشریح شده در بیان مسأله تحقیق،  مناسب ترین روش،‌استفاده از روش تحقیق کیفی با استفاده از مطالعات موردی است به این دلیل که ما در این تحقیق به دنبال بررسی یک واقعیت اجتماعی در سطح عمیق و ژرفائی هستیم و بنابراین کشف تغییرات عمقی و بنیادین زندگی موردها دراولویت قرار دارد.

تکنیک خاص این تحقیق مشاهده و مصاحبه عمیق مبنی بر  case study می‌باشد که مناسبت ترین نوع تکنیک در این روش تحقیق می‌باشد .

جامعه آماری چون روش تحقیق کیفی می‌باشد و تأکید برمطالعه موردی سعی خواهد شد یک نمونه تصادفی شامل 10 تا 15 مورد، مورد بررسی ژرفایی قرار گیرد.

 

مطالعه موردی چیست ؟

مطالعه موردی ، معمولترین روش مشاهده میدانی است.محققی که به مطالعه موردی دست می زند، باید به ثبت و ضبط کامل و جامع جزئیات و ابعاد مختلف موضوع مورد مطالعه بپردازد. محقق می‌تواند روش مشاهده  همراه با مشارکت ، یا جز آن را برگزیند چنانچه مطالعه موردی بارخدادهای پیشین پیوند داشته باشد ، پژوهنده به دقت همه منابع بایگانی شده را که به موضوع مربوط است جستجو می‌کند و با همه اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن رویداد درگیر بوده اند و اکنون دسترسی به آنها ممکن است به مصاحبه و گفتگو می‌پردازد .

بروس کوئن ، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل ، 1372: 41

 

سئوالات تحقیق :‌

از آنجا که این پژوهش در سطح توصیفی انجام می پذیرد،‌دارای فرضیه ، معنای خاص علمی نیست اما جهت هدایت بهتر تحقیق و رسیدن به اهداف مطروحه ، سئوالات محوری که در حکم فرضیات وصفی می‌باشند طرح می گردد.

 1. مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان چیست؟
 2. آیا زندانی زن در گذشته نیز سابقه زندانی شدن داشته است؟
 3. آیا زندانی زن در گذشته رفتارهای انحرافی داشته است؟
 4. قبل از محکومیت زندانی با چه افرادی رابطه داشته است؟
 5. در دوران محکومیت چقدر توانسته با دوستان گذشته خود در زندان تماس داشته باشد و‌آیا آنها با وی ملاقات داشته اند؟
 6. در دوران محکومیت چقدر توانسته با زندانیان ارتباط برقرار کنند و این ارتباط از چه نوعی است؟ (فقط در حد سلام و علیک یا ارتباط عمیق)
 7. خانواده زندانی چقدر در گذشته از کارهای او آگاه بودند؟
 8. اگر زندانی متأهل است شیوه برخورد همسرش با او چگونه بوده است؟‌(در دوران محکومیت)
 9. اگر فرزند دارد آیا فرزندان از وضعیت او مطلع بوده اند؟
 10. نحوه برخورد خانواده (پدر،‌مادر، خواهر و برادر) با زندانی در زمان دوران محکومیت چگونه بوده است؟
 11. نحوه‌برخورد خانواده ( پدر،‌مادر و … ) با زندانی پس از آزاری چگونه بوده است؟
 12. بعد از آزادی چقدر توانسته یا خواسته با دوستان گذشته ارتباط برقرار کند؟
 13. اگر قبل از زندانی شدن زندانی در محیط اجتماعی مشغول به کار بوده آیا پس از آزادی نیز به آن محیط بازگشته است؟
 14. رفتار همسر زندانی پس از آزاد شدن با وی چگونه است؟
 15. رفتار فرزندان پس از آزادی با وی چگونه است؟
 16. رفتار فرزندان در دوران محکومیت با وی چگونه است؟
 17. همسایگان و افرادی که در یک منطقه زندگی می‌کنند چقدر از جرم او مطلع بوده اند و چگونه با وی رفتار می‌کنند؟
 18. آیا خانواده زندانی پس از زندانی شدن او تغییر مکان داده‌اند و از این مسأله اظهار ناراحتی می‌کنند؟‌(به لحاظ آبروی اجتماعی)
 19. آیا زندانی به طور کلی توانسته به محیط خانواده باز گردد یا فقط به محیط دوستان بازگشته است؟
 20. اگر زندانی قبل از محکومیت در محیط اجتماعی مشغول به کار بوده همکاران با وی چگونه برخورد کرده اند؟

مورد اول

نام رم : ز

جرم : قتل عمد

مدت محکومیت : 2 سال

سابقه محکومیت : ندارد

در حال اسباب کشی هستند اوضاع کاملاً بهم ریخته است.سراغ مددجو را می‌گیرم تا از او راجع به روزهای بعد از زندان بپرسم.متوجه قصدم که می‌شود، واکنش عصبی نشان می‌دهد. می‌گوید : دلم نمی خواهد راجع به آن روزها صحبت کنم. و هیچ حرفی برای گفتن ندارم.الان هم در حال اسباب کشی هستیم و کلی کار در خانه دارم.او را اراضی می‌کنم که وقتش را نمی‌گیرم و سریع شروع به صحبت می‌کند تا به ادامه کارهایش برسد.

«اوضاع خانه را که می‌بینید .خودم تنها و این‌ همه مسئولیت زندگی که همه بر عهده خودم است.البته فرزندان خوبی دارم.که آنها هم تنهایم نمی‌گذارند و کمکم می‌کنند .از ابتدای زندگی و از آن زمانی که به یاد دارم همیشه بر سر هر مسأله‌ای با همسرم بگو مگو داشتیم با اطرافیان خوب بود و اهل معاشرت و صحبت اما در خانه که می آمد تمام عصبانیتش را بر روی من و بچه ها خالی می‌کرد و تا می‌توانست کتک کاری می‌کرد.آن شب وحشیانه به سمت من و بچه ها حمله کرد.و …»

به همراه دختر و پسرم به جرم قتل همسرم زندانی شدیم و بعد از 2سال بچه ها تواستند رضایت پدر همسرم را با دادن دیه جلب کنند و او را راضی کنند که حکم آزادی مرا بدهد.خدا از سر تقصیراتش نگذرد که باعث شد به اجاره نشینی بیفتیم با تنفر از خانواده همسرش صحبت می‌کند و هیچ علاقه ای در وجودش موج نمی زند.

«انگار اصلاً با ما نسبت فامیلی ندارند هرچند خودم این نسبت را قطع کردم اما فرزندانم که حکم نوه هایش را دارند.نسبت به آنها هم بی تفاوت هستند و حتی سراغی از ما نمی‌گیرند.شوهرم به بهانه مأموریت هر شهری که می رفت یک زن صیغه ای برای خودش پیدا می‌کرد و هیچ علاقه ای به خانواده نداشت.بچه ها همیشه با خودم بودند و به پدرشان وابستگی نداشتند.»

صحبت را قطع می‌کند و به دنبال کارهای عقب افتاده اش می رود وبیان می‌کند که: «نگران کارهای خانه هستم با دخترم صحبت کنید من، مجدداً برمی گردم.»

اما چهره اش چیز دیگری را نشان می‌دهد. چشمانش پر از اشک شده و با بغض نمی‌تواند صحبت کند.شاید نمی خواهد بچه هایش متوجه نگرانیش شوند که به دختر می سپارد و می رود.

دخترش ادامه می‌دهد :« زمانی که مادر و خواهر و برادرم در زندان بودند چند ماهی را به خانه خواهر بزرگم رفتم. اما آنجا هر چه داشتیم توسط خواهرم گرفته شد و بعد از 2 ماه به بهانه اختلاف با همسرش ما را به خانه خودمان فرستاد. به دنبال حقوق بازنشستگی پدرم رفته و توانستم برای خودم و برادر دیگرم که در خانه بود حقوق را  زنده کنم.ولی به خواهر و مادر و برادرم که در زندان بودند، حقوقی تعلق نمی‌گیرد(براساس قانون اگر فرزندی پدر و مادر خود را بکشد از ارث ، محروم خواهد شد.)

کمی از فشار مالی کاسته شده چون در حال تحصیل بودم نمی‌توانستم کار بکنم و مجبور بودم به اوضاع خانه برسم و پیگیر کار مادر و بقیه باشم. همسایه ها در نبود مادر برای او دعا می‌کردند که اعدام نشود و لااقل سایه او بالای سرمان باشد و همه هر طور که می‌توانستند ازما حمایت می‌کردند .بعد از انجام یک معامله پا یا پای خانه به پدر بزرگم واگذار شد و توانستم حکم رضایت و آزادی مادرم را بگیریم.»

مادر می آید و دختر را به دنبال کاری می فرستد و خود ادامه می‌دهد:

فعلاًفشار مالی سختی را تحمل می‌کنم اما نمی دانم آینده دو دخترم با کاری که کردیم چه می‌شود.هر دو به سن ازدواج رسیده اند اما مطمئن نیستم که خواستگار خوبی داشته باشند. در این محله از ترس اینکه بفهمند قتل کرده ام و پشت سر خودم و فرزندانم حرفهایی بزنند با همسایگان جدید هیچ ارتباطی ندارم و حالا هم بعداز یکسال اجاره نشینی به جایی دیگر می روم که با من ناآشنا باشند. به جز دخترم زمانی که در زندان بودم  کس دیگری به ملاقاتم نمی آمد.خانواده‌ام نسبت به کاری که انجام داده هیچ واکنشی نشان ندادند.شاید از اینکه خودشان عامل بدبختی و ازدواج من با این مرد بودند هیچ نمی‌گویند ومرا راحت گذاشته اند ولی خیلی کم با آنها رفت و آمد می‌کنم و به کلی با هیچ کس معاشرت نداریم و بیشتر تنها هستیم و به کسی اعتماد نداریم.

پشیمانم از اینکه چرا به تنهایی جرم را به عهده نگرفتم و اجازه دادم که پسر نوجوانم با سن کم به زندان بیاید و تا حدودی سرنوشتش و آینده اش را تغییر دادم.

از بودن دراین جامعه هم برای دخترانم و هم پسرانم خصوصاً پسرم که تجربه ای هم کسب کرده احساس نگرانی می‌کنم وهیچ احساس امنیت و حمایتی ندارم و همیشه سعی می‌کنم با فرزندانم یکجا باشم تا خطری تهدیدشان نکند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت