ژوئن 30

پایان نامه بررسی رژیم غنی از چربی و پرخوری ناشی از آن

دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

عنوان :

بررسی رژیم غنی از چربی و پرخوری ناشی از آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

انترواستاتین یک پپتید پنج اسید آمینه ای روده‌ای- مغزی است که متعاقب شکسته شدن آنزیم پروکولیپاز لوزالمعده ای آزاد می‌گردد. اثرات مهاری این هورمون بر اخذ چربی در جوندگان چه به صورت تجویز مرکزی و چه محیطی به اثبات رسیده است. در مطالعه‌ی حاضر تزریق درون بطن مغزی انترواستاتین بر اخذ غذا و چربی در جوجه‌های نوزاد مورد بررسی قرار گرفت. در تجربه اول متعاقب سه ساعت گرسنگی در جوجه‌هایی که جیره استاندارد دریافت نمودند، دوز‌های مختلف انترواستاتین تجویز گردید. مرحله دوم مشابه مرحله اول بوده با این تفاوت که به پرندگان گرسنگی شبانه اعمال گردید. در مرحله سوم متعاقب سه ساعت گرسنگی و در مرحله چهارم متعاقب گرسنگی شبانه در جوجه‌‌هایی که به جیره ی پرچرب سازش داده شده بودند، اثرات دوزهای مختلف انترواستاتین مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج حاصل نشان دادکه تجویز درون بطن مغزی انترواستاتین در جوجه‌هایی که سه ساعت گرسنگی کشیده بودند باعث افزایش وابسته به دوز مصرف غذای پرچرب می گردد در حالی که در آن هایی که گرسنگی شبانه را تحمل نموده بودند سبب کاهش اخذ چربی می شود. اما به هر حال اخذ غذا چه در حالت سه ساعت گرسنگی وچه درگرسنگی شبانه تحت تاثیر انترواستاتین قرار نگرفت.

این نتایج نشان می دهند که انترواستاتین در مغز جوجه‌ها عمل نموده و اخذ چربی را متاثر می‌نماید. به نظر می‌رسد که در جوجه‌ها نیز همانند جوندگان اثرات خورانشی انترواستاتین به صورت دو فازی است.

کلمات کلیدی: انترواستاتین ، اخذ غذا، اخذ چربی، گرسنگی، جوجه های نوز

فهرست مطالب

فصل اول)مقدمه و هدف(………………………………………………………………………….. 1

فصل دوم)کلیات (………………………………………………………………………………… 6

1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………….. 7

2-2- رژیم غنی از چربی و پرخوری ناشی از آن………………………………………………….. 8

3-2- نوع چربی و اهمیت آن……………………………………………………………………… 9

4-2-  نوع چربی و بیان پپتیدهای مرتبط با تنظیم اشتها……………………………………………. 10

5-2- ترشح هورمون های روده ای……………………………………………………………….. 10

6-2- خورانش متاثر از اسیدهای چرب ترانس……………………………………………………. 11

7-2- سیستم اندوکانابینوئیدی و پیشبرد چاقی متعاقب مصرف جیره پرچرب………………………. 12

8-2- لذیذ بودن چربی و مصرف آن……………………………………………………………… 13

9-2- کنترل مصرف انرژی از طریق گرما زایی…………………………………………………… 14

10-2- پپتیدهای دخیل در تنظیم اخذ چربی………………………………………………………. 15

1-10-2- گالانین…………………………………………………………………………………. 17

2-10-2-  پپتید مرتبط با آگوتی………………………………………………………………….. 17

3-10-2- گرلین………………………………………………………………………………….. 19

4-10-2- کوله سیستوکنین……………………………………………………………………….. 20

5-10-2- نوروپپتیدY……………………………………………………………………………… 22

6-10-2- آپولیپوپروتئین A-IV……………………………………………………………………. 23

7-10-2- انترواستاتین…………………………………………………………………………….. 24

1-7-10-2- مکانیسم عمل انترواستاتین……………………………………………………………. 28

2-7-10-2- زیر واحد β آنزیم F1-ATPase به عنوان گیرنده انترواستاتین………………………….. 28

3-7-10-2- مسیر غیر مستقیم……………………………………………………………………… 29

4-7-10-2- مکانسیم داخل سلولی انترواستاتین……………………………………………………. 30

5-7-10-2- انترواستاتین و تقویت اتلاف انرژی…………………………………………………… 30

6-7-10-2- انترواستاتین به عنوان تنظیم گر درون زاد اخذ چربی ………………………………….. 31

فصل سوم)مواد و روش کار(………………………………………………………………………. 33

1-3-  پرورش و نگهداری پرندگان……………………………………………………………….. 34

2-3-  جیره غذایی………………………………………………………………………………… 34

3-3-  تهیه محلول های تزریقی……………………………………………………………………. 36

4-3- مراحل آزمایش……………………………………………………………………………… 36

5-3-  روند انجام آزمایش………………………………………………………………………… 37

6-3- روش انجام تزریق درون بطنی……………………………………………………………….. 39

7-3- روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………….. 40

فصل چهارم) نتایج (………………………………………………………………………………. 41

فصل پنجم) بحث(………………………………………………………………………………… 48

و….

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  

ژوئن 30

پایان نامه بررسی و سنجش میزان سازگاری و رابطه آن با تیپ های شخصیتی در بین دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب سال تحصیلی 90-89

مقدمه

با نگاهی به اطراف خود متوجه وجود افراد مختلفی با رفتارهای متنوع آن ها می شویم که هر یک از آن ها ویژگی های رفتاری مخصوص به خود برخوردار هستند عده ای قانون پذیرند عده ی دیگری از قانون سرپیچی می کنند بعضی منضبط هستند و گروه دیگر مخالف آن ، تعدادی شاداب و خوشرویند و عده ای عصبانی و ناراضی ، بعضی فعال و سریع تصمیم گیری می کنند و عده ی دیگری کند و محافظه کار … به هر حال این رفتارها به گونه ای است که هر بیننده با دیدن آن وادار به نوعی اظهار نظر می شوند مثلاً می گویند فلانی بسیار معاشرتی است یا دیگری فردی با شخصیت است والی آخر . به عبارت دیگر رفتارهای ظاهری افراد جلوه ای از شخصیت آن ها را برای بیننده آشکار می سازد که خود وسیله ای برای برخورد و تعامل با دیگران است .

می توان گفت که شخصیت مجموعه ای از رفتارهای کلی افراد است که تنها به امور بدنی و روانی محدود نمی شود بلکه استعدادها و تمایلات و ایده آن ها نیز در شخصیت دخالت دارند . همین شخصیت منحصر به خصوصیات رفتاری نیست بلکه زمینه ای است که این ویژگی ها در آن به شکل خاصی ظاهر می شوند و با یکدیگر ارتباط می یابند به همین دلیل است که بعضی خصوصیات در افراد مشترک است ( شالچیان ، 1370 ، ص 219) .

کلمه شخصیت که در زبان لاتین پرسونالیت خوانده می شود ریشه در کلمه پرسونا دارد این کلمه در یونان قدیم به نقاب یا ماسکی گفته می شد که با دیگران تئاتر به چهره می زدند . با گذشت زمان معنای شخصیت گسترده تر شد . تمامی معنای شخصیت را نمی توان در یک نظریه خاصی یافت بلکه هر مکتب و هر فردی با توجه به دیدگاه خود از شخصیت تعریف خاصی ارائه کرده است اما می توان بر اساس کل تعاریفی که تاکنون از شخصیت شده است تعریف جامعی از شخصیت ارائه داد ، شخصیت عبارت است از مجموعه سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاً مداوم که بر روی هم یک فرد را از افراد دیگر متمایز می کند ( شاملو ، 1372 ، ص 37 ) .

قدیمی ترین نظریه ها درباره شخصیت مربوط به بقراط حکیم یونانی است که نظریه ی مزاجهای چهارگانه صفراوی ، سوداوی ، بلغمی و اموی را مطرح کرده است . فرض او در اینجا همانند بیشتر نظریه های سنخ شناسی بعدی این است که فرد حاصل ترکیب خاصی از این چهار مزاج است و در هر فرد به طور معمول یکی از مزاجها برتری دارد . دیگر نظریه های سنخ شناسی متعلق به کرچمر و شلدون است که کوشیدند به شکلی جذاب و جالب سنخ های بدنی را به انواع شخصیت ها ربط بدهند. کارل یونگ هم گرچه عمدتاً تحت مکتب روانکاوی طبقه بندی می شود اما از آن جا که نوعی تقسیم بندی سنخ شناسی از افراد بصورت درونگرا و برون گرا ارائه داده است می تواند در زمره سنخ شناسان به حساب آید ( کریمی ، 1382 ، ص 6 ) .

درونگرایی و برونگرایی از جمله تیپ های شخصیتی هستند که هر فرد بر اساس ویژگی های خاص رفتاری ، انگیزه ها ، علایق ، خواسته ها و غیره در گروه منحصر به خود قرار می دهند و نحوه عملکرد فرد را در موقعیت های گوناگون تعیین می کند و می توان بر اساس این ویژگی ها و گروه خاصی که فرد را آن قرار می گیرد به پیش بینی رفتار فرد در آینده پرداخت . روانشناسان از جمله روانشناسان علم روان کاوی با دیدگاهها و نظرات مختلف درباره ی آن اظهار نظر و ابراز عقیده کرده اند و هر یک نظر بخصوص را درباره ی آن ارائه داده اند . هر کس در اصل به یکی از این دو طریق با جهان ارتباط برقرار می کند اگر چه جهت دیگر نیز همیشه برای فرد باقی می ماند .

در حالت درونگرایی ، جهت گیری اصل فرد به درون و جانب خویش است فرد درونگرا دو دل ، محتاط و متفکر است . فرد برونگرا به بیرون و به جهان خارج گرایش دارد . از نظر اجتماعی درگیر ، فعال و متهور است ( پروین و همکاران ،1381، ص 60) .

اگر درونگرایی و برونگرایی در حد کمال در افراد ظاهر شوند ما را در برابر شخصیت نابهنجار قرار می دهند که اولی به صورت اختلال اسکیزوفرنی و دومی بصورت اختلال هیستری تظاهر خواهد نمود . تعداد این افراد البته بسیار کم است و اکثریت مردم میان این دو قطب نهایی جای دارند . عده ای نزدیکتر به قطب نهایی درونگرایی و گروهی نزدیکتر به قطب نهایی برونگرایی هستند . عده کثیری هم هر دو جنبه برونگرایی و درونگرایی را به طور متعادل دارا می باشند که اصطلاح آمبی ورت به آن ها اطلاق می شود ( علی اکبر سیف به نقل از یونگ ، 1913 ) .

 

بیان مسئله

ارزیابی شخصیت یکی از حوزه های اصلی کاربرد روانشناسی در دنیای واقعی است بعنوان مثال روانشناسان بالینی از طریق   ارزیابی شخصیت می کوشند که افراد بهنجار را از افراد نابهنجار متمایز کرده و در عین حال نشانه ها و احساسهای بیمارانشان را درک می کنند بدین ترتیب تنها از طریق   ارزیابی شخصیت است که متخصصان بالینی می توانند بهترین روش درمان را برگزینند .( کریمی و همکاران ، 1384 ،ص 12 ). یکی از مسائل شخصیت این است که آیا عوامل ذهنی و روانی در دنیای تجربه شخصی فرد تأثیر بیشتری را بر روی ساختار فرد می گذارد و یا عوامل عینی بیرون از فرد مؤثر است . در خصوص این مسئله بین رفتارگرایان و پدیدارشناسان تفاوت بارزی وجود دارد  بعنوان مثالرارز بعنوان نماینده پدیدارشناسان معتقد است که دنیای درون هر فرد و نوع برداشت او از واقعیات بر رفتار او تأثیر بیشتری دارد تا عوامل بیرونی.

اسکینر بعنوان نماینده رفتارگرایان معتقد است که وظیفه اصلی تحلیل عملی این است که چگونگی رفتار شخص را تشریح کند یعنی اینکه رفتار فرد بعنوان یک سیستم فیزیکی در رابطه با شرایط فیزیکی و زیستی او و اینکه چگونه تکامل می یابد شکل گرفته و تغییر می کند .

سنجش شخصیت یکی از مسایل عمده مورد توجه روانشناسان است . مسئله مهمی که هدف اصلی این تحقیق دستیابی به آن است ، این است که آیا بین تیپ های شخصیتی درونگرا و برونگرا و میزان سازگاری رابطه وجود دارد یا خیر ؟

به بیان دیگر آیا یک دسته خصوصیات و ویژگیهای شخصیتی فردی می تواند تعیین کننده میزان  سازگاری فرد در برخورد به تغییرات محیطی و موقعیتهای جدید باشد ؟

 

اهمیت و ضرورت مسئله مورد پژوهش :

کنجکاوی ذاتی انسان درباره رفتارهای خویش می تواند دلیل شخصی مطاعه و پژوهش درباره شخصیت محسوب شود انسان همواره با این سؤال رو به رو بوده است که چرا او اینگونه عمل و احساس می کند . چرا پاسخ به یک موقععیت واحد ، دو نفر به شیوه متفاوت عمل می کنند چرا یکی پرخاشگری خود را آشکار کرده و دیگری آنرا بازداری میکند چرایکی نترس و شجاع و دیگری ترسوست چرا یکی اجتماعی و دیگری خجالتی است ؟ چرا با خواهر و برادر های خود با اینکه در یک محیط پرورش پیدا کرده ایم تا اندازه زیادی تفاوت داریم چرا یک نفر در زندگی از نظر ازدواج ، شغل و ارتباط با دوستان فرد موفقی محسوب می شود در صورتیکه شخصیت دیگری با همان امکانات در این امر شکست می خورد .

شکی نیست که که نیاز به شناخت خود و کنجکاوی درباره انگیزه ها و ترسها در اکثر افراد وجود دارد لذا  مطالعه رویکردهای شخصیت می تواند حداقل نقطه آغاز مناسبی برای تکلیف مشکل و طولانی خودشناسی باشد ( کریمی و همکاران ، 1384 ، ص 6 )

شناخت شخصیت ، ویژکیها ، چگونگی شکل گیری ، عوامل مؤثر در ایجاد شخصیت و مسائلی از این قبیل از یک جنبه حس کنجکاوی و میل به حقیقت جویی را در انسان به دنبال دارد : زیرا این نوع شناخت نوعی خود شناسی است و شخص هنگام مطالعه کردن موضوعهای ذکر شده غالباٌ آن دانسته ها را با خود مقایسه کرده و تطبیق می دهد و احتمالاٌ با  این شناخت نوعی طبقه بندی انجان می دهند یعنی خود را در یکی از تیپ های شخصیتی قرار می دهند یا خود را دارای ویژگیهای شخصیتی خاص می بینند از سوی دیگر این شناختها و اطلاعات به شخص امکان میدهد که در ارتباط متقابل با دیگران موضعگیریهای مناسب و آگاهانه داشته باشد . بعنوان مثال اگر ما دری که کودکان در حدود سنین 3 تا 4 سالگی بیشترین میزان حسادت را نشان می دهند ، چناچه کودک خود را در این سنین حسود ببیند ، دچار نگرانی و اضطراب نخواهد شد زیرا میداند که این ویژگی یک حالت طبیعی در سن خاص کودک اوست .( کریمی ، 1382 ، ص 10 )

اگر از جنبه دیگر به این شناخت بنگریم می بینیم که داشتن اطلاعات و دانش لازم درباره شخصیت تنها به کار عادی دانستن برخی رفتارها در مراحل مختلف رشد شخصیت نمی آید بلکه این دانش در پیشگیری یا اقدام احتمالی در مورد بروز اختلالها و نابسامانیهای شخصی نیز می تواند به کمک این فرد بیاید به عنوان مثال وقتی والدین می دانند که شیوه تربیتی خشن سبب ضد اجتماعی  شدن و پرخاشگر شدن کودکان می شود خواهند توانست شیوه تربیتی خود را برای پیشگیری از چنین نتایج ناگواری تنظیم کند.( همان منبع ، ص 11 )

ارزشیابی شخصیت در بین مکاتب مختلف با توجه به چشم اندازی که نسبت به ماهیت انسان دارند متفاوت است مثلاٌ رفتارگرایان به تجارب محیطی ، روانکاوان به انگیزه های ناهوشیار طرفداران دیدگاه صفات به رگه و ریخت ، شناخت گرایان همچون جورج کلی به فرآیند و ساختارهای شناختی تأکید می ورزند اما همه روانشناسان به اتفاق معتقدند ارزشیابی شخصیت و تیپ های شخصیتی  یکی از عوامل مؤثر در تعیین سازگاری شخص با محیط است ( مک کین ، 1996 ،ص 58 )

از مزایای انجام این تحقیق می توان به این موارد اشاره کرد : 1- انجام و مطالعه   این تحقیق موجب ایجاد نوعی خودشناسی در شخص می شود و شخص می تواند خود را در یکی از تیپ های شخصیتی   قرار دهد . 2- پی بردن و فهمیدن این مطلب که هر شخص دارای یک شخصیت خاص و مختص به خود است و حتی اشخاصی که در یک محیط یکسان پرورش یافته اند می توانند دارای شخصیت های متفاوتی باشند 3- کسب این آگاهی که برای ایجاد ارتباط با هر شخصی باید متناسب با نوع شخصیت وی عمل کرد و این آگاهی موجب می شود که فرد در ارتباط با دیگران موضعگیریهای مناسب و آگاهانه داشته باشد .

از مضرات انجام ندادن این تحقیق می توان به این موارد اشاره کرد: 1- شخص نتواند خود را انگونه که هست بشناسد و این ناآگاهی از نوع تیپ  شخصیتی  خود ، باعث شود که شخص در انجام کارهایش با مشکل رو به رو شود و نتواند موفقیتی در زندگی کسب کند به عبارت دیگر انتظارات شخص از خودش با تواناییهای او سازگاری ندارد .

2- از آنجا که شخص به این مطلب آگاهی پیدا نکرده که هر شخص دارای یک شخصیت منحصر به فرد است لذا در ارتباط با همه اشخاص از یک نوع روش ارتباطی استفاده می کند و قادر نخواهد بود در ارتباط با دیگران روش  های ارتباطی مناسب و آگاهانه را به کار بگیرد و این امر می تواند سازگاری او با محیط اطراف مشکل ایجاد کند .

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ژوئن 30

پایان نامه اثرات تجویز عصاره ی گیاه خارخاسک بر روی کیفیت اسپرم در موش

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده دامپزشکی

 موضوع:

اثرات تجویز عصاره ی گیاه خارخاسک(Tribulus terrestris)  بر روی کیفیت اسپرم در موش بعد از حرارت دادن اسکروتوم

استاد راهنما:

دکتر جلیل آبشناس

استاد مشاور:

دکتر همایون بابائی

داوران:

دکترلادن عمادی

دکتر سید نورالدین نعمت اللهی ماهانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول : مقدمه و هدف

مقدمه و هدف…………………………………………………………………………………………………………..2

فصل دوم : کلیات و بررسی منابع موجود

1-2- بررسی کلی گیاه خارخاسک و یافته های قبلی……………………………………………………….5

1-1-2-  طبقه بندی علمی گیاه……………………………………………………………………………5

2-1-2- نام های مختلف این گیاه در جهان و مشخصات ظاهری آن…………………………..5

3-1-2-  دامنه ی جغرافیایی رویش گیاه خار خاسک در ایران و جهان……………………….6

4-1-2-  محتویات شیمیایی  گیاه خارخاسک………………………………………………………..7

5-1-2- ساپونین های موجود  در گیاه………………………………………………………………….7

6-1-2-  خواص  دارویی و استفاد ه های  درمانی  خارخاسک………………………………….8

7-1-2-  محصولات دارویی خارخاسک موجود در بازار………………………………………11

8-1-2-  عوارض جانبی………………………………………………………………………………….11

2-2- آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی حیوان نر……………………………………………………..12

1-2-2- بیضه………………………………………………………………………………………………..12

2-2-2- مجرای آوران……………………………………………………………………………………14

3-2-2- اپیدیدیم و مجرای وابران……………………………………………………………………..15

4-2-2- انتقال، بلوغ و ذخیره اسپرم در اپیدیدیم…………………………………………………..17

5-2-2- غدد ضمیمه جنسی……………………………………………………………………………..17

6-2-2- روند اسپرم زایی…………………………………………………………………………………18

7-2-2- ساختار و عمل اسپرم…………………………………………………………………………..20

8-2-2- تنظیم هورمونی روند اسپرم زایی……………………………………………………………20

3-2- عوامل مخرب اسپرماتوژنز………………………………………………………………………………..21

4-2- اثرات مخرب حرارت و افزایش دما بر دستگاه تولید مثلی نر…………………………………..21

1-4-2- روش های مختلف حرارت دادن بیضه ها در مطالعات تجربی……………………..22

2-4-2- تاثیر حرارت بر بیضه ها……………………………………………………………………….22

3-4-2- تأثیر حرارت  روی بافت بیضه………………………………………………………………24

4-4-2- تاثیر  حرارت  روی بر روی فعالیت اندوکرینی ………………………………………..24

5-4-2- تاثیر براسپرم های موجود در مایع rete testis…………………………………………..24

6-4-2- تاثیر حرارت بر اسپرم موجود در مایع منی……………………………………………….25

7-4-2- تاثیر حرارت روی باروری و بارورسازی و اسپرم ها………………………………….25

8-4-2- مکانیسم اثرات حاصل از حرارت بر روی بیضه………………………………………..26

9-4-2- تأثیر حرارت بر روی اسپرم زایی……………………………………………………………29

فصل سوم : مواد  و روش کار

1-3- مواد مصرفی و غیر مصرفی……………………………………………………………………………….32

2-3- مواد و لوازم عصاره گیری………………………………………………………………………………..32

3-3- روش کار……………………………………………………………………………………………………..33

1-3-3- تهیه گیاه و عصاره گیری……………………………………………………………………..33

2-3-3- حیوانات مورد استفاده…………………………………………………………………………33

3-3-3-  نحوه ی حرارت دادن اسکروتوم…………………………………………………………..34

4-3-3- گروه بندی نهایی و برنامه ی درمانی………………………………………………………34

5-3-3- روش نمونه گیری و ارزیابی…………………………………………………………………35

6-3-3- روش مطالعه ی آماری………………………………………………………………………..36

و…..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  

ژوئن 30

پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان سازگاری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه و راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب

مقدمه :

امروزه فناوری اطلاعات به مدد فن آوری ارتباطات فراگیر شده و جهان را دگرگون ساخته است. مهمترین تغییراتی که این فناوری در جهان به وجود آورده به وسیله مارشال مک لوهان در یک عبارت خلاصه شده است و آن تغییراتی به معنی تبدیل جهان به یک دهکده جهانی است، بدین معنا که مردم نقاط مختلف در کشورهای سراسر کره زمین به مثابه ساکنان یک دهکده امکان برقراری ارتباط با یکدیگر و اطلاع از اخبار و رویدادهای جهانی را دارند. نزدیکی روز افزون شهروندان دهکده جهانی به یکدیگر، تبادل فرهنگها، تعامل تدابیر، ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی مردم و دسترسی سریع به اطلاعات تولیدی در جهان، همگی از دستاوردهای با ارزش فناوری ارتباطات است. از سوی دیگر، فناوری اطلاعات ابزار قدرتمندی استکه در کمترین زمان ممکن می­تواند میان مردم جهان ارتباط برقرار سازد. این ابزار ارتباطی قدرتمند با اطلاعات سروکار دارد. (جعفر نژاد قمی، 1383، ص 14)

امروزه جهان در قرن بیست و یکم با تحولات عظیم روزافزونی رو به روست. تحولاتی که دانش ها و نیازهای جدید می­آفرینند، نیازهایی که از یک طرف به رفاه بیشتر جوامع کمک می­کند و از طرف دیگر به مشکلات آنها می­افزاید. این تحولات، روز به روز بار مسئولیت و وظایف نهادها و سازمان­های اجتماعی را سنگین­تر و لزوم آشنایی با «فناوری­های اطلاعات» را الزامی می­سازد.

زمانی سواد به معنای توانایی خواندن و نوشتن بود و افراد دارای سواد خواندن و نوشتن مورد احترام همگان بودند تا جائیکه حتماً رسول مکرّم اسلام در ازای آزادی اسیران جنگ بدر آنهایی که سواد داشتند را ملزم به یاد دادن سواد به افراد گرداند. در عصر دیجیتال سواد نمی­تواند تنها به معنای خواندن و نوشتن باشد و مسلماً این عصر، نیازمند سواد دیجیتالی نیز می­باشد. سواد دیجیتالی به معنای شناخت وسایل و تجهیزات این عصر و استفاده­ی درست، بهینه و سود از آنهاست که البته تجهیزات هم نیازمند توانایی خواندن و نوشتن حتی به زبان­های دیگر از جمله انگلیسی می­باشد.

استفاده از فناوری اطلاعات با معرفی دنیای دیجیتال و تجهیزات آن و چگونگی استفاده از آنها سعی دارد مطالبی ضروری و پایه را درباره ی این عصر در اختیار شما قرار دهد و یا معلومات شما را در این مورد افزایش دهد و یا بهبود بخشد.

کاربرد فناوری­های جدید اطلاعاتی و تغییراتی سریع آن، موجب بروز تحولات بسیار در کلیه جنبه­های یادگیری و آموزش شده است. شبکه­های ارتباطی و اطلاعاتی بویژه اینترنت چهره آموزش سنتی و تعامل میان معلم و شاگرد را در تمام سطوح آن از پیش دبستانی تا دانشگاهی دگرگون کرده­اند. به سبب اهمیت فناوری و ایجاد فرهنگ مناسب برای بهره­گیری از آن، آموزش در مورد فناوری­های جدید از همان کودکی و در دوران دبستان در برنامه درسی کشورهای پیشرفته گنجانده شده و د انش آموزان از اوان کودکی با اصطلاحات فناوری و نحوه استفاده از آن آشنا می­شوند. لذا با توجه به تحولات ناشی از بروز پدیده فناوری اطلاعات- ارتباطات و تغییرات نیازهای دانش آموزان، لازم است آموزش و پرورش به توانمند سازی    دانش آموزان برای یادگیری مستمر و بازاندیشی درباره مفهوم فرآیند یاد دهی- یادگیری تأکید داشته باشد.(حقیقت دوست، 1381، ص 44)

 

بیان مسئله :

با توجه به تعریف جدید یونسکو از فرد باسواد، مبنی بر ضرورت یادگیری سود رایانه­ای، توجه عمیق تر به محتوای آموزشی و سیستم­های نو آموزشی امری بدیهی به شمار می­آید. در این راستا کشورهای گوناگون دنیا بویژه کشورهای پیشرفته و همچون آمریکا، نیوزلند و … دیر زمانی است که توجه خاصی به نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در امر آموزش و ÷رورش داشته­اند و هزینه قابل توجهی را در امر بکارگیری ابزارهای مناسب در امر آموزش صرف کرده­اند. (دلمقانی، 1382، ص 58).

با توجه به هدف آموزش و پرورش در شکوفا سازی استعدادها و خلاقیت­های دانش آموزان از یکسو و از سوی دیگر، با توجه به نتایج حاصله از برنامه­های فن­آوری ارتباطات و اطلاعات در نظامهای آموزشی کشورهای پیشرفته، انتظار می­رود که آموزش و پرورش ایران نیز، تغییراتی را در نظام آموزشی بویژه از بعد برنامه­های درسی ایجاد نماید. برای ایجاد نظامی پاسخگو به تحولات فناوری در آموزش و پرورش، مهم­ترین مرحله، سازماندهی مجدد برنامه درسی است.(دیناروند، 1382، صص23 و 24)

روند گسترش فناوری و تأثیرگذاری آن در تمامی شئونات زندگی به ویژه آموزش، ضرورت استفاده از فناوری­های اطلاعات و مدیریت صحیح در به کارگیری آن در فرایند یاد دهی- یادگیری را امری مسلم    می­سازد.

تحقیقات علمی انجام شده، بر افزایش سطح بهره­وری آموزشی از طریق غنی سازی محیط­های آموزشی با استفاده از فناوری­های جدید تأکید دارند، علاوه بر آن متخصصان فناوری آموزشی استفاده از رسانه­های نوین آموزشی را در فرآیند سیستماتیک یاددهی- یادگیری مورد تأکید قرار می­دهند. به طوری که می­دانیم، امروزه اطلاعات نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می­کند و در شرایط کنونی دستیابی به دانش نوین و مدیریت آن امکان توسعه و پیشرفت را برای بیشتر جوامع فراهم کرده است، بنابراین زندگی در دنیای کنونی نیازمند آموزش و پرورش مبتنی بر دانایی، تحقیق و نوآوری است و استفاده از فناوری­های جدید ارتباطی، ما را در این امر یاری می­کند و سبب ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی- یادگیری، ایجاد فرصت­های یادگیری برابر، توجه به تفاوتهای فردی و کمال بخشیدن به خود و محیط پیرامون می­شود. تلفیق دانش مبتنی بر تحقیق و پژوهش، تجربه و شایستگی برای ایجاد خلاقیت و بروز ایده­های نو جهت افزایش توان کنترل به منظور نیل به اهداف تعیین شده زمانی ممکن شده که فناوری اطلاعات پدیدار آمد. (اسحاقیان، 1380، ص 64)

فناوری اطلاعات به عنوان بستر و ابزار قدرتمند، معیارهای جدید برای ارزیابی، تصمیم­گیری و نظارت و برنامه ریزی تعریف می­کند، بررسی­های اخیر فناوری اطلاعات را یکی از عوامل تولید دانسته به منزله دارایی محسوب می­کند، به طوری که هزینه­های مرتبط بر آن نوعی سرمایه­گذاری محسوب می­شود و حتی برخی آن را جزء اصلی عوامل تولید می­دانند.

به عبارت دیگر، فناوری اطلاعات را منبعی برای افزایش توان و بهینه­سازی عواملی چون نیروی انسانی، ابزار و سرمایه گذاری تلقی نموده و نتیجه­گیری می­کنند که بدون این منبع ارزشمند عوامل مذکور به صورت استاتیک عمل خواهند کرد و حرکت پویایی نخواهند داشت.

به عبارت دیگر فناوری اطلاعات را می­توان در خدمت نیل به جامعه اطلاعاتی تعریف کرد. در این صورت باید گفت که تمدن حاصل فعالیت­های آموزشی و پرورشی است و در جنبه مثبت آن بیش از آن که به سرمایه متکی باشد، متکی بر نیروی خلاقیت بشری است. اینترنت بزرگترین و عمومی­ترین شبکه­ای است که از ارتباط و اتصال هزاران شبکه و رایانه به وجود آمده است، قابلیت­های چند رسانه­ای اینترنت، یعنی امکان دریافت­های فایل صوتی، تصویری، همراه با گرافیک غنی و سرعت بالای دریافت اطلاعات شده است که اینترنت با زندگی انسان امروز گره بخورد. در کنار قابلیت­های مختلف اینترنت، قابلیت آموزشی آن، چه در قالب آموزش­های رسمی و چه به عنوان ابزار کمک آموزشی،گستردگی بسیاری یافته است. به طوری که امروزه در قرن بیست و یکم استفاده از اطلاعات در اینترنت یکی از معیارهای باسوادی به شمار می­آید. قابلیت اینترنت به عنوان یک ابزار کمک آموزشی هر روز بیشتر تثبیت می­شود. بسیاری ازکشورهای پیشرفته از امکانات اینترنت بهره­مند هستند و در تمامی موارد آموزشی استفاده می­کنند و یک مهارت اصلی برای دانش آموزان به حساب می­آید.

لذا طرح پژوهشی حاضر در صدد یافتن پاسخ به سؤال اساسی زیر است :

آیا میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه و راهنمایی تأثیر دارد؟

 

ضرورت و اهمیت تحقیق :

دانش آموزان باید بیاموزند که به جای انباشت حقایق علمی در ذهن، چگونه بیندیشند، تصمیم بگیرند، درباره امور و دروس بدرستی قضاوت کنند، خود، تحقیق و پژوهش کنند و به حقایق برسند و معلمان نیز به این امور باور برسند که موقعیت پژوهشی را برای دانش آموزان فراهم کنند. معلمان باید بدانند که موقعیت پژوهش و تفکر و خلاقیت با دستور دادن، موعظه کردن، القا و ترغیب به تقلید و اطاعت از دیگران به وجود آورد.

زیرا محدود کردن فرآیند آموزش انتقال و حفظ حقایق علمی، سنتی عمل کردن در امر آموزش و       کلاس ­های درس رشد طبیعی اندیشه و خلاقیت دانش­آموزان را محدود خواهد کرد. متخصصان تعلیم و تربیت افرادی چون «انیس» «لیپمن» و «پاول» با توجه به تحولات چالش­ها، و رویکردهای جدید علمی بر این باورند که تربیت انسان متفکر،کاوشگر، خلاق و نقاد باید نخستین هدف تعلیم و تربیت باشد.(بلوچ،1387، صص 25 و 26)

هر چند که هدف اصلی ما از این تحقیق و بررسی مطالعه­ی واقعیت است و اما چنین نیست که صرفاً به مطالعه­ی آن بسنده کنیم و به اصلاح آن علاقه مند نباشیم. تحقیقات اگر دارای بهره ذهنی باشند و فقط تأکید بر این عمل داشته باشند (صرفاً مطالعه واقعیت) باید آنها را بی­ارزش قلمداد کرد. اگر مسائل تئوریک و عملی را به دقت از هم تفکیک کنیم برای نادیده گرفتن دومی(عملی) نیست بلکه برعکس به منظور داشتن موقعیت برای حل آنست.

امروزه وجود تحولات عظیم که به وجود آورنده­ی دانش ها و نیازهای جدیداند، ضرورت وجود دسترسی به فناوری­های اطلاعات را اثبات می­کند.

مسئولان مقاطع باید از توان ترکیب مهارتهای فنی و انسانی و ادراکی برای اثر بخشی در سازمان بهره­مند باشند و بدیهی است که به دست آوردن مهارت مزبور بدون دسترسی به اطلاعات در این زمینه­ها ناممکن است.

سازمان­ها به طور اعم و سازمان­های کوچک بطور اخصّ برای زنده ماندن و ادامه­ی حیات خود باید خود را به روز کنند و فناوری­های اطلاعات به عنوان یک سیستم گسترده برای ادامه­ی حیات و بهبود کیفیت یاری دهنده آنهاست. و یا به تعبیری دیگر به جرأت می­توان گفت فناوری­های اطلاعات نبض و شریان حیاتی هر سازمان اعم از کوچک یا بزرگ محسوب می­شود. با وجود پیدایش علوم مختلف و نظریات گوناگون برای کمک به اداره کردن سازمان­ها، مؤسسات و … و لزوم آگاهی از آنها داشتن اطلاع در این زمینه­ها ضروری به نظر می­رسد و بدین فناوری­های اطلاعات جایگاه ویژه­ای یافته است.

با توجه به این که سازندگی هرکشوری در گرو وجود سازمانهای پویا و فعال و افراد واجد شرایط می­باشد، لذا لازم می­گردد سرمایه گذاری­های درازمدت در جهت تربیت نیروی انسانی فعال که بتواند اطلاعات را استخراج و آنرا بکارگیرد، صورت پذیرد. البته این مرحله هزینه زیاد و امکانات فراوان و زمان کافی می­باشد که باید مدّ نظر قرار گیرد.

تغییرات در جامعه باعث ایجاد و نیازهای جدید در افراد می­شود. فناوری­های اطلاعات نقش حیاتی و مهمی در زمینه این نیازها ایفا می­کند. در صورتی که به سواد رایانه­ای عموم افراد توجه شود فن­آوری اطلاعات به هیچ وجه توسعه نخواهند یافت. رایانه­ها به عنوان ابزارهای مناسب موجب آماده کردن و سازگاری دانش آموزان در امر سازگاری و پیشرفت تحصیلی آنها با محیط مدرسه و یادگیری می­باشد.

رایانه ­ها همچنین موجب آماده کردن دانش آموزان برای سازگاری و پذیرش تغییر و تحول فناوری­های آموزشی و وسیله­ای بالقوه برای خودآموزی و خود رهبری دانش آموزان موجب افزایش بازدهی آموزش و تقویت عملکرد دانش آموزان در کلاسهای درسی می­کردند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ژوئن 30

پایان نامه مطالعه تغییرات هماتولوژیک، بیوشیمیایی و پاتولوژیک در بزهای آلوده به سیستی سرکوس تنیوکولیس

دانشگاه شهید باهنر کرمان

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

 گرایش دامپزشکی

موضوع:

مطالعه تغییرات هماتولوژیک، بیوشیمیایی و پاتولوژیک در بزهای آلوده به سیستی سرکوس تنیوکولیس

استاد راهنما:

محمد حسین رادفر

استاد مشاور:

رضا خیراندیش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 مطالعه تغییرات خون شناسی, بیوشیمیائی و پاتولوژیک در بزهای آلوده  به سیستی سرکوس تنیوکولیس  

سیستی سرکوس تنیوکولیس مرحله  متاسستود تنیا هیداتیژنا در ایران اندمیک می باشد. مهاجرت این انگل در بافت کبد باعث تورم ضربه ای در کبد و مرگ حیوانات جوان می گردد. در 50 بز آلوده به سیستی سرکوس تنیوکولیس در مقایسه با 50 بز غیر آلوده به کیست, تغییرات خون شناسی, بیوشیمیائی و پاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های خون و کبد از کشتارگاه کرمان گرفته شد. نمونه های خون در آزمایشگاه مورد آنالیز قرار گرفت و نمونه های کبد جهت بررسی ضایعات پاتولوژیک مطالعه شدند. در حیوانات آلوده به طور معنی داری در تعداد گلبولهای قرمز, میزان هموگلوبین, حجم کلی سلولهای خونی و پروتئین کل کاهش  و در تعداد گلبولهای سفید, آسپارتات آمینوترانسفراز, آلانین آمینوترانسفراز آلکالین فسفاتاز و بیلی روبین افزایش مشاهده گردید. میزان گلوکز, کراتینین میانگین حجم گلبولهای قرمز و میانگین غلظت هموگلوبین در بزهای آلوده به کیست در مقایسه با بزهای گروه غیر آلوده به کیست تغییری مشاهده نشد. ضایعات میکروسکوپی کبد شامل کانونهای بزرگ و متحدالمرکز خونریزی در مرحله مهاجرت انگل و کاهش تعداد هپاتوسیتها, اتساع سینوزوئیدها, حضور سلولهای اماسی در فضاهای پورتال و تشکیل کیست انگلی دو لایه بود.

این مطالعه نشان داد که کیست سیستی سرکوس تنیوکولیس یک مشکل جدی در گله های بز بوده و تولیدات دامی را تحت تائیر قرار می دهد.

کلید واژه: فاکتورهای بیوشیمیایی، خون شناسی، پاتولوژیکی.

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و هدف

1-1 مقدمه و هدف ………………………………………………………………………………………………..1

فصل دوم کلیات

1-2 طبقه بندی انگل تیناهیداتیژنا…………………………………………………………………………………4

2-2 ریخت شناسی انگل بالغ………………………………………………………………………………………4

3-2 دستگاه ها وبافتهای بدن انگل بالغ………………………………………………………………………….5

4-2 سیستم تولید مثل…………………………………………………………………………………………………7

5-2 تغذیه انگل………………………………………………………………………………………………………10

6-2 متابولیسم…………………………………………………………………………………………………………..11

7-2 چرخه زندگی انگل…………………………………………………………………………………………..12

8-2 بیماریزایی انگل در گوشتخواران…………………………………………………………………………13

9-2 تشخیص آلودگیهای سستود سگ و گربه……………………………………………………………..13

10-2 درمان تنیازیس در گوشتخواران………………………………………………………………………..14

11-2 پیشگیری و کنترل تنیاهیداتیژنا در میزان نهائی…………………………………………………….15

12-2 اپیدمیولوژی نوزاد سستود در میزبان واسط…………………………………………………………..17

13-2 بیماری زایی متاسستود انگل در میزان واسط……………………………………………………….18

14-2 تشخیص آلودگی متاسستود در میزان واسط……………………………………………………….18

15-2 درمان فرم نوزاد در نشخوارکنندگان………………………………………………………………….19

16-2 ایمنی شناسی متاسستود در میزان واسط……………………………………………………………..19

17-2 واکسیناسیون………………………………………………………………………………………………….21

18-2  شیوع انگل بالغ در دنیا و ایران………………………………………………………………………22

فصل سوم روش کار

1-3  مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………….24

فصل چهارم نتایج

1-4  نتایج……………………………………………………………………………………………………………….28

جداول بیوشیمیایی…………………………………………………………………………………………………..30

جداول خون شناسی ……………………………………………………………………………………………….33

و….

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  

ژوئن 30

پایان نامه بررسی وضعیت مشتری مداری و عوامل موثر بر آن در بازار زنجان

چکیده :

مشتریان ، محرکان اصلی برای سازمان های تجاری که به دنبال بهبودهای عمده در مسیر پیشرفت هستند ، به شمار می آیند . هیچ کسب و کاری بدون مشتری قادر به ادامه حیات نمی باشد . بنابراین ، بسیار ضروری و حیاتی است که هر سازمان و موسسه ای ، چارچوبی برای درک ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت رضایت مشتریانش داشته باشد.   تلاش و تحقیقات فراوانی که امروزه در جهت ارتقای ابزار های مدیریت عملکرد و گسترش نگرش مشتری مداری توسط محققین و کارشناسان صورت می گیرد ، بیانگر آن است که رضایت مشتری ، یکی از مهمترین عوامل در تعیین موفقیت سازمان ها در امر تجارت و سودآوری بشمار می آید . در نتیجه ایجاد و پیاده سازی سیستم های اندازه گیری و پایش رضایت مشتری ، بعنوان مهمترین شاخص در امر بهبود عملکرد از نیازهای اساسی سازمانهای امروزی به شمار می رود . بنابراین در این تحقیق نیز با درک ضرورت و اهمیت موضوع مشتری مداری و اندازه گیری رضایت مشتری و با در نظر گرفتن بازار زنجان و مجمع امور صنفی به عنوان نمونه مطالعاتی ( بعنوان مجموعه ای که بطور کاملا مستقیم و بیش از دیگر مجموعه ها با مشتریان فراوانی در ارتباط می باشد ) ، درصدد شناسایی عوامل موثر بر مشتری مداری و تعیین ضریب اهمیت عوامل شناسایی شده جهت ارتقاء سطح رضایت مشتری در این نهاد هستیم . این تحقیق به لحاظ روش انجام ، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف نیز کاربردی است متغیر های مستقل که عوامل شناسایی شده موثر بر رضایتمندی مشتری ( متغیر وابسته ) در نهاد مذکور هستند ، عبارتند از : بعد اطلاع رسانی ، بعد رفتاری کارکنان ، بعد فضا و تجهیزات فیزیکی ، بعد کیفیت محصولات ارائه شده ، بعد نحوه اداره شکایات که متناسب با هر یک از این عوامل و رضایتمندی مشتری ؛ 5 فرضیه تدوین شده است . فرضیات تحقیق ، با روش های t استودنت ، ضریب همبستگی اسپیرمن ، آزمون معنی داری β در رگرسیون خطی و در نهایت روش رگرسیون گام به گام ، آزمون شده که نتایج تحقیق حاکی از این است که : میزان رضایتمندی مشریان در بازار زنجان ، بین زیاد > 25/3 > متوسط می باشد . امتیاز بازار مذکور در بعد اطلاع رسانی معادل 25/2 ( بین کم و متوسط و نزدیک تر به کم ) ، در بعد نحوه برخورد و رفتار کارکنان معادل 21/3 ( بین متوسط و زیاد و نزدیکتر به متوسط ) ، در بعد فضا و تجهیزات فیزیکی معدل 67/2 ( بین کم و متوسط و نزدکتر به متوسط ) ، در بعد کیفیت معادل 94/3 ( بین متوسط و زیاد و نزدیک به زیاد ) و در بعد نحوه اداره شکایت نیز معادل 20/2 ( بین کم و متوسط و نزدیک به کم ) می باشد . به جز فرضیه اول که در ارتباط با رابطه معنی دار بعد اطلاع رسانی و رضایت مشتریان می باشد ، تمام فرضیات تحقیق ، توسط آزمون های فوق الذکر تایید گشته و اولویت بندب و ضریب اهمیت عوامل موثر بر رضایت مشتری در نهایت با روش رگرسیون گام به گام بدین صورت برآورد گردیده است :

رضایتمندی مشتریان = 99/5  + 708/0 ( کیفیت محصولات )  + 642/0 (رفتار کارکنان)  + 571/0 ( نحوه اداره شکایات )  +413/0 (فضا و تجهیزات )

در نهایت در مورد برآورد کارایی و عملکرد مشتری گرایانه نهاد بازار از دید کارشناسان ، نمره یا درجه مشتری گرایی در بازار زنجان ، از عدد 1 تا 7 معادل 87/4 تخمین زده شده ( معادل عدد 146 از مجموع 210 امتیاز ) . مقایسه این عدد با معادل آن در شازمان های دیگر ، حاکی از عملکرد تقریبا مناسب و خوب سازمان مذکور در راستای مشتری مداری می باشد.

مقدمه :

امروزه بسیاری از سازمانها حد اعلای ارزش آفرینی موسسه خویش را در رضایت مخاطبان معنا می کنند. برنامه های راهبردی ، بیانیه های ماموریت و خط مشی این سازمانها ، خود دلیلی روشن بر این مدعاست. در زمان کنونی ، اندازه گیری و تعیین سطح رضایت مشتریان یک سازمان به یکی از دغدغه های اصلی مدیران و دست اندرکاران سازمانهای تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی بدل گشته است . کشورهای توسعه یافته مدتی است که با تعریف معیاری تحت عنوان ” شاخص رضایت مشتری ( CSI )” ، راهکارهایی  برای سنجش این مهم ارایه کرده اند . اهمیت این شاخص تا بدانجاست که این کشورها این معیار را نه تنها برای سازمانها و صنایع مختلف بلکهبصورت ملی مورد بررسی قرار می دهند جایگاه شاخص ملی رضایت مشتریان را هم بهای GNP دانسته و از نتایج آن در برنامه ریزیهای راهبردی خرد و کلان بهره می برند. بدین ترتیب هر سازمان جدای از هدف پدید آورندگان آن با ماموریت کلی تامین برخی از نیاز های بعضی از اقشار جامعه ایجاد می شود . اگر سازمان نتواند ماموریت خود را در حد قابل قبول مورد نظر نیازمندان به آن انجام دهد ، هدف پدید آورندگان آن نیز تامین نمی شود و از سوی آنان توجیهی برای بقا و ادامه کار سازمان باقی نمی ماند. بنابراین توجه به حد قابل قبول مورد نظر نیازمندان سازمان از سوی پدیدآورندگان و گردآورندگان آن از اهمیت بالایی برخوردار است . به چنین امری در حوزه های علمی مربوط ” رضایت مشتری ” گفته می شود.

از سوی دیگر کارایی خدمات تا حد زیادی به برآوردن خواسته ها ی استفاده کنندگان بستگی دارد و خدمات در نهایت بایستی برحسب میزان رضایت استفاده کننده ارزیابی شود ( 1988 lancaster  ) .

بدون تردید کیفیت مطلوب خدمات را هنگامی می توان تضمین نمود که انتظار استفاده از خدمت مورد نظر برآورده شده و یا چیزی فراتر از انتظار به اوعرضه شده باشد. روشن است که برای حصول چنین نتیجه ای باید دست اندرکاران ارائه دهنده خدمات با برقرار نمودن ارتباط تنگاتنگ با جامعه استفاده کننده ، از علایق ، فعالیت ها و نیاز های اطلاعاتی آنان آگاه شده ، و از این آگاهی در جهت رفع نیاز ها و خواسته های استفاده کنندگان ، برطرف نمودن کاستی ها و بالا بردن کارایی خدمت بهره جویند. علاوه بر این دریافت بازخورد از استفاده کنندگان خدمات برای ارائه دهندگان خدمات اهمیت زیادی داشته و آگاهی از چگونگی عملکردشان یکی از عوامل کلیدی موفقیت آنها در ارائه خدمات می باشد.

1-1-مقدمه:

امروزه بسیاری از سازمانها حد اعلای ارزش آفرینی موسسه خویش را در رضایت مخاطبان معنا می کنند. برنامه های راهبردی ، بیانیه های ماموریت و خط مشی این سازمانها ، خود دلیلی روشن بر این مدعاست. در زمان کنونی ، اندازه گیری و تعیین سطح رضایت مشتریان یک سازمان به یکی از دغدغه های اصلی مدیران و دست اندرکاران سازمانهای تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی بدل گشته است . کشورهای توسعه یافته مدتی است که با تعریف معیاری تحت عنوان ” شاخص رضایت مشتری ( CSI )” ، راهکارهایی  برای سنجش این مهم ارایه کرده اند . اهمیت این شاخص تا بدانجاست که این کشورها این معیار را نه تنها برای سازمانها و صنایع مختلف بلکهبصورت ملی مورد بررسی قرار می دهند جایگاه شاخص ملی رضایت مشتریان را هم بهای GNP دانسته و از نتایج آن در برنامه ریزیهای راهبردی خرد و کلان بهره می برند. بدین ترتیب هر سازمان جدای از هدف پدید آورندگان آن با ماموریت کلی تامین برخی از نیاز های بعضی از اقشار جامعه ایجاد می شود . اگر سازمان نتواند ماموریت خود را در حد قابل قبول مورد نظر نیازمندان به آن انجام دهد ، هدف پدید آورندگان آن نیز تامین نمی شود و از سوی آنان توجیهی برای بقا و ادامه کار سازمان باقی نمی ماند. بنابراین توجه به حد قابل قبول مورد نظر نیازمندان سازمان از سوی پدیدآورندگان و گردآورندگان آن از اهمیت بالایی برخوردار است . به چنین امری در حوزه های علمی مربوط ” رضایت مشتری ” گفته می شود.

از سوی دیگر کارایی خدمات تا حد زیادی به برآوردن خواسته ها ی استفاده کنندگان بستگی دارد و خدمات در نهایت بایستی برحسب میزان رضایت استفاده کننده ارزیابی شود ( 1988 lancaster  ) .

بدون تردید کیفیت مطلوب خدمات را هنگامی می توان تضمین نمود که انتظار استفاده از خدمت مورد نظر برآورده شده و یا چیزی فراتر از انتظار به اوعرضه شده باشد. روشن است که برای حصول چنین نتیجه ای باید دست اندرکاران ارائه دهنده خدمات با برقرار نمودن ارتباط تنگاتنگ با جامعه استفاده کننده ، از علایق ، فعالیت ها و نیاز های اطلاعاتی آنان آگاه شده ، و از این آگاهی در جهت رفع نیاز ها و خواسته های استفاده کنندگان ، برطرف نمودن کاستی ها و بالا بردن کارایی خدمت بهره جویند. علاوه بر این دریافت بازخورد از استفاده کنندگان خدمات برای ارائه دهندگان خدمات اهمیت زیادی داشته و آگاهی از چگونگی عملکردشان یکی از عوامل کلیدی موفقیت آنها در ارائه خدمات می باشد.

1-2- تشریح و بیان موضوع :

پیش تر و شاید تا اواخر قرن بیستم میلادی ، تامین رضایت مشتری بیشتر از یک جنبه شعار گونه برخوردار بود ، اما تلاش فراوانی که امروزه در جهت ارتقای ابزار های مدیریت کیفیت و گسترش فرهنگ مشتری گرایی توسط محققان ، کارشناسان و مدیران سازمان ها می گیرد، همه نشان دهنده آنست که اکنون رضایت مشتری به باور همگان از مهمترین شاخص ها در تعیین موفقیت سازمان ها و بهبود سودآوری به شمار می آید و از آنجا که امروزه تامین رضایت مشتری به یکی از الزامات اساسی سیستم های مدیریت کیفیت همچون ایزو 9000 و یا جوایز تعالی سازمانی همچون EFQM بدل گشته ، بنابراین این موضوع جزء اصلی ترین دغدغه های بنگاه های اقتصادی به شمار می رود. بطور کلی یکی از اصلی ترین ابعاد نظام های مدیریت کیفیت و مدل های تعالی سازمانی ( همچون EFQM در اروپا و یا ملکوم بالدریج [1] در آمریکا) رضایتمندی مشتریان می باشد. بطوریکه در مدل اروپایی ، برای ارزیابی یک سازمان موفق ف معیار رضایتمشتریان ، 20 درصد کل نمره را به خود اختصاص داده و در جایزه کشور آمریکا نیز بین 20 تا 30 درصد کل ارزش دریافتی ، متعلق به شاخص رضایتمندی مشتریان است . با این توصیف ، پیاده سازی سیستم های اندازه گیری و پایش رضایت مشتری به عنوان یکی از مهمترین جنبه های بهبود کیفیت ، از نیاز های اساسی سازمان های امروزی محسوب می گردند.

در ایران نیز طی یک دهه اخیر و با معرفی مدل ها و ابزار های مدیریت کیفی همچون نظام مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) ، مدل های تعالی سازمان و رویکرد گسترش عملکرد کیفی [2] ( QFD ) که همگی با هدف تامین رضایت و خواسته های مشتری توسعه یافته اند ، موضوعاتی همچون رضایت مشتری و توجه به نیازمندی های آنان از جایگاهی ویژه برخوردار گردیده است .

کشور های توسعه یافته مدتی است که با تعریف ” شاخص رضایت مشتری ” ، راهکارهایی برای سنجش این مهم ارائه کرده اند . اهمیت این شاخص تا بدانجاست که این کشور ها این معیار را نه تنها برای سازمانها و صنایع مختلف بلکه به صورت ملی مورد بررسی قرار داده و جایگاه شاخص ملی رضایت مشتریان را هم بهای تولید ناخالص ملی GNP [3] دانسته و از نتایج آن در برنامه ریزی های راهبردی خرد و کلان بهره می برد.

بازار زنجان ، با توجه به اینکه وظیفه خدمات دهی به حوزه های مختلفی را در زنجان با توزیع جغرافیایی در سطوح استان به عهده دارد؛ باید به مقوله مدیریت ارتباط با مشتری در جهت افزایش رضایت مشتری ، نگاه ویژه ای داشته باشد . از این رو در این پژوهش به مطالعه و بررسی عوامل مشتری مداری در بازار زنجان پرداخته خواهد شد.بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که میزان رضایت مشتریان بازار زنجان از صنوف این بازار تا چه اندازه است ؟ و در چه زمینه میزان رضایت مشتریان پایین می باشد و از چه راهکارهایی می توان برای افزایش میزان مشتری مداری استفاده کرد ؟

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ژوئن 30

پایان نامه اثرات تجویز عصاره چای سبز برروی کیفیت اسپرم در موش

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده دامپزشکی

موضوع:

اثرات تجویز عصاره چای سبز برروی کیفیت اسپرم در موش بعد از حرارت دادن بیضه ها

استاد راهنما:

دکتر جلیل آبشناس

دکتر همایون بابایی

استاد مشاور:

دکتر فریبا شریفی فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 چای سبز از برگ های جوان گیاه کاملیا سینسیس تهیه می شود که غنی از مواد آنتی اکسیدان، ضد التهاب و ضد سرطان است. هر عاملی که باعث افزایش دمای بیضه ها شود، مانند دمای محیطی بالایا استرس حرارتی موضعی در ناحیه بیضه، می تواند باعث اختلال در اسپرماتوژنز و ناباروری ناشی از آزواسپرمی و الیگواسپرمی شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات درمانی حاصل از تجویز خوراکی عصاره گیاهی چای سبز بر روی اسپرماتوژنز در موش هایی است که بیضه آن ها تحت استرس حرارتی قرار گرفته است. بدین منظور تعداد 90 سر موش سوری نر بالغ انتخاب و به شش گروه، شامل دو گروه کنترل چای سبز، دو گروه درمانی با چای بعد از حرارت دادن، یک گروه کنترل حرارت و یک گروه کنترل عادی تقسیم شده و بیضه موش های مربوط به گروه های درمانی و کنترل حرارت، تحت استرس حرارتی موضعی ناحیه اسکروتوم توسط حمام آب گرم 42 درجه سانتی گراد بمدت 20 دقیقه قرار گرفت، سپس گروه های درمانی تحت تجویز خوراکی و روزانه با دوزهای mg / kg 500 و750 قرار گرفته و سرانجام در روزهای 14 و 28 و 42 با نمونه گیری از بیضه و اپیدیدیم آن ها تعداد، میزان زنده مانی و حرکت اسپرم های موجود در دم اپیدیدیم ارزیابی گردید. نتایج نشان می دهد درحالیکه اثرات مخرب حرارت بر روی اسپرماتوژنز و باروری در نتایج حاصل از گروه حرارت کاملا پیداست، تجویز عصاره مذکور بعد از گذشت 28 روز با دوزmg / kg  500 باعث بهبود فاکتورهای مربوط به باروری و خصوصیات اسپرمی مذکور و تخفیف اثرات مخرب ناشی از حرارت بر روی بیضه ها می شود.

کلمات کلیدی : چای سبز، موش، اسپرماتوژنز، استرس حرارتی ، بیضه.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول : مقدمه و هدف

مقدمه و هدف…………………………………………………………………………………………………………………2

فصل دوم : کلیات و بررسی منابع موجود

1-2- بررسی کلی گیاه چای سبز و یافته های قبلی………………………………………………………………….6

1-1-2-  گیاه شناسی چای سبز…………………………………………………………………………………..6

2-1-2- محتویات شیمیایی  گیاه چای سبز……………………………………………………………………7

3-1-2-  پلی فنولهای عمده موجود در چای سبز…………………………………………………………..8

4-1-2-  استفاده ها ی درمانی و خواص دارویی این گیاه………………………………………………..9

5-1-2- انواع مشهور چای موجود در دنیا ………………………………………………………………….11

6-1-2-  عوارض جانبی …………………………………………………………………………………………12

2-2- آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی حیوان نر…………………………………………………………….13

1-2-2- بیضه………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-2- مجرای آوران……………………………………………………………………………………………16

3-2-2- اپیدیدیم و مجرای وابران…………………………………………………………………………….17

4-2-2- انتقال، بلوغ و ذخیره اسپرم در اپیدیدیم…………………………………………………………..18

5-2-2- غدد ضمیمه جنسی……………………………………………………………………………………..19

6-2-2- روند اسپرم زایی………………………………………………………………………………………..20

7-2-2- ساختار و عمل اسپرم…………………………………………………………………………………..21

و….

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  ز

ژوئن 30

پایان نامه جهت گیری استراتژیک برمدیریت برند

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان :

جهت گیری استراتژیک برمدیریت برند

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

رند پدیده ای است کل نگر و نباید ارزشهای آن را به صورت جداگانه تحلیل کرد بلکه باید این اجزا را مرتبط باهم نگریست . هر آنچه سازمان انجام می دهد از پتاتسیل تاثیر گذاری بر برند برخوردار است ، لذا فرهنگ و جهت گیری کلی استراتژیک کسب و کار ، باید به نحوه یکپارچه و بر هم منطبق شوند که بتوانند برند برتر برای ذینفعان به وجود آورند . برند تعهد وعده ای است که شما در هر فعالیت بازار یابی ، هر حرکت یا تصمیم گیری سازمانی و هر تعامل با مشتری ، به آنها می دهید و تال ش می کنید که در بلند مدت به آن وفادار بمانید . در این راستا باید در مدیریت نام تجاری تمام چارچوب هایی را که در مدیریت یک سازمان به کار می بریم رعایت کرد .)کریمی و دیگران 5831. ، ص .)83-15

جهت گیری استراتژیک به عنوان یک فرهنگ و فرآیندی کل نگر و بلند مدت در نظ ر گرفته می شود . جهت گیری استراتژیک به کاربرد دستورالعمل های استراتژیک توسط شرکت به منظور ایجاد رفتارهای مناسب جهت عملکرد عالی مداوم اطالق می شود .یکی از جوانب مهم جهت گیری استراتژیک ایجاد ارزش ها و رفتارهای مشترک در داخل سازمان می باشد . وقتی که جهت گیری استراتژ یک در تمام سطوح سازمان گسترش یابد تبدیل به فرهنگ سازمان خواهد شد . ) Gatignon and )Xuereb;Menguc , 2005 از ویژگی های این سازمان ها توجه بسیار زیاد به فضای رقابتی و تحلیل شرایط موجود و ایجاد و ارتقای منابع استراتژیک سازمان می باشد . ای سازمان ها به طور دائم و مستمر نقاط قوت و ضعف خود را به لحاظ شرایط داخلی ، فرصت ها و تهدید های موجود در بازار و فضای پیرامونی شان مورد بررسی قرار می دهند و با انطباق این دو با یکدیگر سعی می کنند تا نقاط ضعفشان را کم رنگ تر نمایند و از سوی دیگر ، ضمن بهره جستن از فرصت ها ، تمام تالش خود را می کنند تا تهدید ها را تبدیل به فرصت نمایند . بتابراین این فرهنگ ، می تواند تاثیر مهمی بر موفقیت سازمان کهآن نیز در گرو بهره برداری استراتژیک از منابع و کسب رضایت و وفاداری مشتریان است ، داشته باشد .

)2-1بیان مسئله و اهمیت موضوع

الف(بیان مسئله

در قرن جدید چالش های فراوانی پیش روی شرکت هاست . مواردی چون تشدید رقابت جهانی ، شکاف شدید درآمدی ، آلودگی زیشت محیطی ، سهل انگاری در خصوص زیر بناها ، رکودهای اقتصادی ، فقدان مهارت نیروی کار و بسیاری از مسائل فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کند

.تمامی این موارد را می توان تهدیداتی در نظر گرفت که سازمان ها با آنها موجه هستند .البته در عین حال می توان آنها را نوعی فرصت در نظر گرفت ، چرا که نمود قابلیت های یک سازمان زمانی است که این تهدید ها را به فرصت تبدیل نماید. به عالوه ، این تهدید تنها منبع فرصت های حرفه ای محسوب نمی شود .فرصت هایی را در نظر آورید که پیشرفت های علمی و تکنولوژی فراروی شرکت ها قرار داده است .نقش بازاریابی مساعدت به شرکت ها در بهره برداری و استفاده ازاین فرصت هاست.برند به عنوان یکی از ابزارهای بازاریابی ، نقش مهمی در جذابیت و افزایش فرصت ها برای سازمان خواهد داشت . شرکت ها و محصوالتشان نیاز دارند که در میان تمامی ذینفعان،به راحتی شناخته شده و دارای هویت باشند .بنابراین ، امروزه ، دالیل بسیار زیادی وجود دارد برای اینکه شرکت ها برند و یا برندهای خود را مدیریت و کنترل نمایند ، از جمله تولید ، فروش ، سودآوری ، جذب و استخدام نیروی انسانی کارآمد ، و همچنین صادرات به بازارهای جهانی و … ،بدین منظور ، بدون شک بایستی در کشور خود ابزار ها و استراتژی های بازاریابی خود را با آگاهی از مدیریت برند تطبیق دهند .شرکت ها برای ایجاد یک موقعیت قدرتمند در بازار نیاز به درک صحیح نیروهای محیطی که بر قابلیت بازاریابی آنها موثرند ، می باشند که آنها عبارتند از ، اندازه بازار داخلی ، میزان آموزش عموم ، نیروی کار ماهر ،هزینه شغل ، مشوق های مالیاتی ، امنیت و دیگر عوامل . آنها دایماً بایستی بر محیط نظارت داشته باشند و همواره درک صحیحی از فرصت ها و تهدید های موجود در بازار و نیروهای رقابتی که در محیط وجود دارد ، بدست آورند .آن نیازمند توسعه و ارائه مشوق ها و مدیریت عواملی است که ممکن است بر تصمیم گیری خریدار موثر

باشد . این عوامل شامل تصویر ، زیرساخت ها ، کشش بازار و مردم که این زیر مجموعه ها با وظایف متعددی در مدیریت برند شرکت ها خواهد بود. ) )Kotler Philip;Gertner.David;2002

مشکالتی که امروزه مدیران بازاریابی را به خود مشغول کرده ، عبارت است از آنکه تالش آنها برای خلق و نگهداری برند فاقد برنامه ریزی های الزم بوده ، به دلیل عدم شناخت ویژگی های برند و عدم شناخت روش های صحیح مدیریت برند نمی توانند به صورت اثر بخشی ، محصول را با برند پیوند بزنند

. اغلب مدیران بازاریابی و یا مدیران برند ، مفاهیم بازاریابی را از قبیل شناخت نیازهای مشتری ، موضوع یابی ، فعالیت های ترفیعی و تبلیغی به خوبی می دانند و تجربه فراوانی در اجرای آنان دارند ، اما در مجموع آنچه آنها را در بازاریابی محصوالت و خدمات دچار مشکل می کند ، آن است که نمی توانند مفاهیم بازاریابی و استراتژی های سازمان را در راه ارتقای ارزش برند به کار گیرند .اینها همه از آنجا ناشی می شود که شناخت درستی از برند به عنوان یکی از مهمترین دارایی های نا مشهود شرکت ندارند و برداشت آنها از دارایی صرفاً شامل چیزهایی است که در نظر می آید و قابل لمس است . همانگونه که علم مدیریت سازمان می تواند مدیران موسسات تولیدی را با استفاده از ابزارهای مدیریتی نظیر هدف گذاری ، برنامه ریزی ، هماهنگی ، بسیج منابع و امکانات و کنترل یاری دهد تا به هدف های سازمان دست یابد . رویکرد استراتژیک و علم مدیریت برند نیز مدیران را قادر می شازد تا برنامه ریزی صحیحی در راستای دستیابی به اهداف برند بکنند ، به گونه ای که بدون به هدر دادن منابع میزان دستیابی به اهداف بیشینه شود .)کریمی و دیگران.ص )83

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ژوئن 30

پایان نامه انتشار فیلوژنتیکی جدایه های اشریشیاکلی واجد ژنهای کد کننده شیگا توکسین و انتیمین

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده دامپزشکی

 موضوع:

  انتشار فیلوژنتیکی جدایه های اشریشیاکلی واجد ژنهای کد کننده شیگا توکسین و انتیمین در مدفوع بلدرچین های سالم

اساتید راهنما:

دکتر رضا قنبرپور

دکتر محمود صالحی

استاد مشاور:

دکتر  محمد خلیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

خلاصه فارسی

دسته ای از سویه های اشریشیاکلی که قابلیت بیماری زایی در بلدرچین را ندارند اما از جنبه بهداشت عمومی با اهمیت تلقی می شوند سویه های تولید کننده شیگاتوکسین می باشند. هدف از این مطالعه شناسایی گروه و تحت گروه های فیلوژنی و تعیین حضور ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در جدایه های اشریشیاکلی از مدفوع از بلدرچین های سالم بوده است. در این مطلعه 235 نمونه مدفوع از بلدرچین سالم جمع آوری شده و متعاقبا جداسازی و تعیین هویت بیوشیمیایی سویه های اشریشیاکلی انجام گردید. از تمامی نمونه های اخذ شده از باکتری اشریشیاکلی جدا شد و اسیدنوکلئیک از جدایه ها استخراج گردید. جدایه های طی دو روش مولتی پلکس PCR مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج آزمایش PCR معلوم گردید که 235 جدایه مورد آزمایش در 4 گروه فیلوژنی انتشار دارند که بیشترین فراوانی مربوط به گروه A (55/62 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گروه B2 (90/8 درصد) بوده است. از طرف دیگر 9 جدایه (83/3 درصد) نسبت به یکی از ژن های stx1، stx2 و eae مثبت بوده اند. بیشترین فراوانی مربوط به ژن eae ( 13/2 درصد) بود همچنین 3 جدایه (28/1 درصد ) دارای ژن stx2 و یک جدایه (43/0 درصد ) نیز واجد ژن stx1 بود. نه جدایه ی (83/3 درصد) مثبت از نظر ژن های قابل بررسی در چهار گروه فیلوژنی A ، B1، B2 و D انتشار داشتند. تنها جدایه ی مثبت از نظر ژن stx1 در گروه فیلوژنی D قرار داشت سه جدایه ی مثبت از نظر ژن stx2 در دو گروه فیلوژنیD, A انشتار داشت. پنج جدایه ی مثبت از نظر ژن eae در چهار گروه فیلوژنی A ، B1، Dو B2 قرار اشتند از نظر آنتی بیوگرام بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به اکسی تتراسایکلین بود که 234 جدایه (57/99 درصد ) نسبت به این آنتی بیوتیک مقام بوده. بعد از  تتراسایکلین بیشترین میزان مقاومت مربوط به آمپی سیلین بود که 160 جدایه (09/68 درصد) نسبت به این آنتی بیوتیک مقاوم بودند.  کلمات کلیدی: اشریشیاکلی، بلدرچین ، شیگاتوکسین، فیلوژنی

 فهرست مطالب

خلاصه فارسی………………………………………………………………………………………………….

فصل اول:  مقدمه و هدف

مقدمه و هدف ……………………………………………………………………………………………….0

فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع موجود

1-2- کلیاتی در مورد سویه های تولید کننده شیگاتوکسین ((STEC اشریشیاکلی………………….5

1-1-2- وروتوکسین ها یا توکسین های شبیه شیگا  …………………………………………………………..5

و….

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  

ژوئن 30

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان محصولات دارویی شرکت داروسازی سها

چکیده

دارو از مهمترین کالاها در تجارت امروزی بشر به لحاظ اثرگذاری آن بر سلامت انسان هاست و امروزه صنعت داروسازی به عنوان یکی از کلیدی ترین و عظیم ترین صنایع جهان مطرح است. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان شرکت داروسازی سها و همچنین شناسایی تعامل بین این عوامل و بررسی پیامد های آن انجام گرفته است. این مطالعه در پی آن است که بدانیم مشتریان براساس چه پارامترهایی محصولات دارویی را ارزیابی کرده و چه عواملی در رضایت آنان قبل و پس از خرید دارو، موثرند و از این پارامترها به عنوان مبنای بهبود رضایت مشتریان شرکت داروسازی سها و ایجاد اعتماد برای خرید مجدد آنها استفاده کنیم. در این تحقیق پس از مرور ادبیات مطرح در حوزه رضایت مشتری و بررسی مدل های مربوطه، مدلی از فرایند شکل گیری رضایتمندی در مشتریان با توجه به محرک  های اصلی آن بر اساس مدل شاخص رضایت مشتری آمریکا (ACSI) که جامع ترین مدل سنجش رضایت مشتری است، برای محصولات دارویی شرکت سها با توجه به ویژگی های خاص کیفی دارو، ویژه سازی گردید و سپس به جمع آوری داده ها برای آزمون این مدل در حجم نمونه ای از مشتریان محصول پرداخته شد. سپس داده ها ی گرد آوری شده توسط روش الگوسازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند تا مدل پیشنهادی و فرضیات مدل مورد آزمون قرار گیرند. نتایج تحلیل مدل، پشتیبانی کننده فرضیات ارائه شده در مدل نظری تحقیق بودند. از جمله یافته های مهم این تحقیق وجود تاثیرات و روابط قوی میان انتظارات مشتری، کیفیت دریافتی، و ارزش دریافتی  از محصولات دارویی شرکت سها بر رضایتمندی مشتریان آن شرکت بود. بنابراین با توجه به نتایج یافته ها، 3 عامل مهم و موثر بر رضایتمندی مشتریان سها شامل انتظارات مشتریان، کیفیت دریافتی از مصرف داروها و ارزش دریافتی از محصولات دارویی شناسایی و توجه به شکایات و وفاداری مشتریان به عنوان عوامل موثر بر حفظ بازار مورد تأکید قرارگرفتند.

 1-1مقدمه

صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع استراتژیک که نقش مهمی در سلامت و امنیت جامعه ایفاء می کند، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. بدون شک رضایت مشتریان این صنعت یکی از موضوع های بسیار راهبردی در دهه ی اخیر است. اکنون که در اقتصاد جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند، شرکت ها دیگر نمی توانند نسبت به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند. آنها باید همه فعالیت ها و توانمندی های خود را متوجه رضایت مشتری کنند. چرا که تنها منبع برگشت سرمایه، مشتریان هستند. به طور متوسط شرکت ها سالانه حدود ده تا سی درصد از مشتریان خود را از دست می دهند. اما آنها اغلب نمی دانند که چه مشتری هایی را در چه زمان و به چه دلیل از دست می دهند. اغلب شرکت ها بدون نگرانی در مورد مشتری هایی که از دست می دهند، به طور سنتی تاکید زیادی بر جذب مشتری های جدید دارند. چنین شرکت هایی مانند سطل ته سوراخی هستند که مشتریان خود را همچون آب از دست می دهند و مدیران شرکت به جای مسدود کردن سوراخ، در جستجوی منابع جدیدی جهت جذب هر چه بیشتر مشتری ها هستند(نیگل هیل، 1385، 122).

تا چند دهه قبل محصولات و خدمات ارائه شده از سوی سازمان ها، بیش از آنکه منطبق با خواسته ها و الزامات مشتریان آنها باشد، نتیجه فکر خلاق مهندسان طراح آنها به شمار می رفت. به عبارت دیگر نقش مشتری در اکثر موارد تنها به یک مصرف کننده قانع محدود می شد و این مهندسان سازمان بودند که در فرایند تکوین محصول نقش وی را نیز بازی می کردند. اما این تفکر تنها تا دهه های آخر قرن گذشته دوام داشت و رقابتی شدن بازار ها، فروپاشی مرزهای تجاری، جهانی شدن اقتصاد و در نهایت افزایش سطح انتظارات و الزامات مشتریان. موجب افزایش توجه و اهمیت به خواسته ها و الزامات مشتریان گردید (رضایی و دیگران، 1380).

بررسی و تامین رضایت مشتری با در نظر گرفتن خواسته ها و الزامات مشتریان در طراحی و تولید محصولات در بلند مدت می تواند منجر به افزایش وفاداری گردد، عنصری که در شرایط متلاطم اقتصادی و رقابتی امروز کلید حیاتی و مایه نجات سازمان ها به شمار می رود که به نوبه ی خود می تواند در افزایش سهم و سودآوری سازمان ها نقش بسزایی داشته باشد(کاوسی و سقایی، 1384، 17).

وجود مشکلات مختلف اقتصادی، عدم توجه کافی به فرهنگ مشتری مداری، عدم بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری،کیفیت پایین محصولات، وجود محصولات خارجی رقیب، سبب کاهش اقبال عمومی نسبت به محصولات تولیدی داخل کشور گشته و از توان رقابتی و حضور آنان در بازارهای جهانی به شدت کاسته است. در این پژوهش سعی شده است با توجه به اهمیتی که رضایت مشتری برای موفقیت سازمان ها دارد و همچنین ضرورت شناخت نیازهای مشتریان، به بررسی مفهوم رضایت مندی مشتریان از طریق شناسایی دقیق خواسته های اساسی، عملکردی و انگیزشی پرداخته شود و در همین راستا عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان محصولات دارویی شرکت سها شناسایی شود.

1-2مراحل اجرای تحقیق

فرآیند تحقیق حاضر درشکل (1-1) آمده است :

مطالعات اکتشافی برای تعیین موضوع
مرحله مقدماتی
کاوش و مصاحبه برای تعیین موضوع
جمع آوری ادبیات تحقیق
 فصل اول کلیات
تهیه کلیات طرح پژوهش وتصویب پروپزال
تهیه چهارچوب نظری ادبیات تحقیق
 فصل دوم ادبیات
تحلیل مدل های مختلف رضایت مشتری با توجه به ادبیات موضوع ومطالعات صورت گرفته
انتخاب یکی از  مدل های  سنجش رضایت مشتری با توجه ادبیات تحقیق
فصل سوم روش تحقیق
توزیع وگردآوری پرسشنامه آ
سنجش روایی وپایایی پرسشنامه
تهیه پرسشنامه بر اساس مدل انتخاب شده تحقیق
فصل پنجم نتیجه گیری
 تحلیل روابط بین منغیرهای پژوهش و انجام آزمون آماری با استفاده از روش حل  معادلات ساختاری SEM))
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها
پاسخگویی به سوالات تحقیق با توجه به مطالعه ادبیات تحقیق و پرسشنامه
تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از  برنامه  spss,lisrel 8
تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات وراهکارها

شکل 1-1 مراحل اجرای تحقیق

1-3بیان مسئله

شرکت داروسازی سها با هدف تامین نیازهای دارویی کشور و صدور آن به بازارهای مصرف در سال 1385 تاسیس و به بهره برداری رسید. این شرکت یکی از شرکت های تخصصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران می باشد، که همواره با رعایت استانداردهای بین‌المللی صنعت داروسازی، به منظور ورود به بازارهای بین‌المللی دارو و ارتقاء نظام فعالیت‌های اصلی، آخرین تکنولوژی جهانی در زمینه ساخت فرآورده های دارویی را بکار گرفته است. این شرکت با تلاش در جهت سلامت جامعه و با تعیین اهداف متعالی از جمله: حفظ و ارتقاء کیفیت، دسترسی آسان جامعه به دارو، خدمت‌ رسانی بهتر به بیماران، استفاده از متدهای جدید تولید، اشتغال‌زایی، جلوگیری از خروج ارز از کشور و سودآوری مناسب برای توسعه‌ بخش بهداشت، درمان و سلامت می‌کوشد . تحقق این اهداف نیازمند مطالعه بخش‌های مختلف تکنولوژی و علمی، شناسایی محصولات جدید دارویی، قرار گرفتن در لیست مجاز نظام دارویی ایران و اصلاح کیفیت چرخه تولید و توسعه سیستم‌های داروسازی نوین می‌باشد. سیاست‌های فروش و صادرات این شرکت نیز با برنامه‌هایی در زمینه ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان با ارائه مستمر محصول به مشتری، ایجاد نوآوری در بازاریابی فروش، ارتباط دوستانه و رقابت منطقی با شرکت‌های رقیب داخل و خارج از کشور و هم‌چنین استفاده از توانایی شرکت‌های ایرانی صادر کننده دنبال می‌شود. شرکت داروسازی سها با ارائه جدیدترین داروها در زمینه بیماری های مهم بر اساس آخرین استاندارد های بین المللی و با در نظر گرفتن مناسب ترین قیمت برای مصرف کننده نهایی، نقش مهمی را در بخش سلامت کشور ایفا می نماید. شرکت داروسازی سها از ابتدای تاسیس با شعار سلامتی همه انسان ها فعالیت خود را آغاز نموده است و در حال حاضر درمیان  تولیدکنندگان دارویی ایران حائز رتبه 26 در کشور می باشد. رشد سالانه فروش داخلی این شرکت حداقل به میزان 10 درصد می باشد. محصولات این شرکت از طریق 11مرکز توزیع  و پخش در سرتاسر ایران در دسترس بیماران قرار می گیرد . این آمار با توجه به سرمایه گذاری چشمگیر صورت گرفته و میزان تقاضای دارو در بازار بالقوه موجود رضایت مدیران فروش و ارشد شرکت را  برآورده نکرده است و پژوهشگران را بر آن داشته تا از طریق شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان خود،  بتوانند با اتخاذ تصمیم ها و برنامه های صحیح میزان فروش و در نتیجه  سهم  بازار خود را ارتقاء دهند.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.