جولای 8

پایان نامه ارشد: طراحی مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی با رویکرد صنعتی سازی

گرایش : تکنولوژی معماری

عنوان : طراحی مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی با رویکرد صنعتی سازی

Continue reading

Category: معماری و شهرسازی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد: طراحی مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی با رویکرد صنعتی سازی بسته هستند
جولای 8

دانلود پایان نامه ارشد: طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی

عنوان : طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی

Continue reading

Category: معماری و شهرسازی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه ارشد: طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی بسته هستند
جولای 8

دانلود پایان نامه ارشد: توانمندسازی سکونتگاه‌ های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها

گرایش : برنامه ریزی منطقه ای

عنوان : توانمندسازی سکونتگاه‌ های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها

Continue reading

Category: معماری و شهرسازی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه ارشد: توانمندسازی سکونتگاه‌ های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها بسته هستند
جولای 4

پایان نامه ارشد: طراحی معماری فرهنگسرای گرافیک با رویکرد معماری سبز در اردبیل

عنوان : طراحی معماری فرهنگسرای گرافیک با رویکرد معماری سبز در اردبیل

Continue reading

Category: معماری و شهرسازی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد: طراحی معماری فرهنگسرای گرافیک با رویکرد معماری سبز در اردبیل بسته هستند
جولای 4

دانلود پایان نامه ارشد: طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

عنوان : طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

Continue reading

Category: معماری و شهرسازی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه ارشد: طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل بسته هستند
جولای 4

دانلود پایان نامه ارشد: طراحی و مکان یابی کارگاه های صنعتی در شهرستان بابل

عنوان : طراحی و مکان یابی کارگاه های صنعتی (خدمات خودرویی مزاحم) در شهرستان بابل

Continue reading

Category: معماری و شهرسازی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه ارشد: طراحی و مکان یابی کارگاه های صنعتی در شهرستان بابل بسته هستند
ژوئن 17

دانلود پایان نامه ارشد : نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

گرایش :معماری 

عنوان :  نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

Continue reading

Category: معماری و شهرسازی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه ارشد : نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان بسته هستند