دانلود رایگان مقالات رشته معماری

اصول معماری پایدار ایران نهفته در معماری کویر ۴۰

ساختار معماری محله ای در بافتهای کویری ایران ۱۲

پایداری منظر و بوم در مناطق گرم و خشک و کویری ایران ۱۴

نقش سازه در معماری کویری (نقش رسمی بندی درسازه های کویری) ۱۷

مصالح و معماری کویر ۱۱

معماری پایداری کویری ( طراحی موزه کویری سایه ها) ۸

ساختمانهای سنتی کویر( اجرای بناهای پایدار در سایه ی مصالح استاندارد) ۱۵

اثر فرم بر پایداری در مقابل زلزله در مناطق کویر ۸

معماری یخچال، شاهکاری در دل کویر ۱۲

راهکارهای حفاظت از بناهای تاریخی در برابر زمین زلزله ۱۴

آب در معماری کویر ( حوض خانه های شهر کاشان ) ۱۲

آب،نماد،کویر ۱۰

معماری خاک سازگار ترین معماری با طبیعت و سرشت انسان ۱۰

توسعه حیات درکویر ۲۰

تعامل خانه و شهر، بررسی جایگاه شهر در روند شکل گیری خانه- نمونه موردی شهر اردستان ۱۴

اکوتوریسم و جاذبه های طبیعی در جلب گردشگران در مناطق کویری ۱۷

معماری پایدار کویر، دیروز و امروز ۱۴

معماری پایدار کویر ۱۴