آگوست 10

فضای، برای، مدرسه، اداری، پشتیبانی

…………………………………………………………….         55

 

جدول (9-2) استانداردهای سطوح خارجی مورد نیاز به متر مربع در مدارس روستایی ……………………….        56

 

جدول (10-2) شعاع دسترسی……………………………………………………………………………………………………….                 58

 

جدول (1-3) توزیع مدارس ابتدایی روستاهای فریدون شهر بر حسب منطقه وجنسیت در سال تحصیلی

87-1386…………………………………………………………………………………………………….. 68

 

جدول (1-4) تعداد معلمان ونوع مدرک آن ها………………………………………………… 71

 

جدول (2-4) تعداد معلمان وسابقه آن ها………………………………………………………… 72

 

جدول (3-4) سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل………………… 75

 

جدول (4-4) سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل………   76

 

جدول (5-4) سرانه فضای اداری اتاق استراحت معلمان برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل……………………………………………………………………………………………….. 77

جدول (6-4) سرانه فضای اداری (انبار داری) برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل 79

 

جدول (7-4) سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز در کل……………………………. 80

 

جدول (8-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هردانش آموز در عامل انبار وسایل نظافت وشستشو………………………………………………………………………………….. 82

 

جدول (9-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل سرویس های بهداشتی…………………………………………………………………………………………………. 82

 

جدول (10-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبخوری………………………………………………………………………………………………………….. 83

 

جدول (11-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبدارخانه……………………………………………………………………………………………………….. 83

 

جدول (12-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در کل……… 84

جدول (13-4) سرانه فضای گردش برای هر دانش در کل……………………………….. 86

 

جدول (14-4) مقایسه میانگین سرانه های موجود در استانداردهای مطلوب……… 88

 

جدول (15-4) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل………….. 89

 

جدول (16-4) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز درکل……………………. 91

 

جدول (17-4) نور کلاس………………………………………………………………………………. 92

 

جدول (18-4) رنگ کلاس …………………………………………………………………………….. 92

 

جدول (19-4) رنگ اداری ……………………………………………………………………………… 92

 

جدول (20-4) رنگ راهرو ها…………………………………………………………………………. 93

 

جدول (21-4) مربوط به جهت مدارس……………………………………………………………. 94

 

جدول (22-4) مربوط به کاربری های سازگار…………………………………………………. 94

 

جدول ( 23-4) مربوط به کاربری های ناسازگار……………………………………………….. 94

 

جدول (24-4) مربوط به فراوانی پاسخ های افراد در مورد قابلیت گسترده شدن   95

 

جدول (25-4) مربوط به وضعیت آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی مدارس……. 96

 

جدول ( 26-4) وضعیت انجمن اولیاء و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهر ستان فریدون شهر………………………………………………………………………………………..   97

 

جدول (27-4) کارائی داخلی مدارس ابتدایی روستایی شهر ستان فریدون شهر.. 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها                                                                                                             صفحه

 

نمودار(1-4) مربوط به تعداد معلمان ونوع مدرک آن………………………………………………………………….72

نمودار(2-4) مربوط به تعداد معلمان وسابقه آن ها …………………………………………………………………….73

 

نمودار (3-4) مربوط به سرانه فضای آموزشی در هر مدرسه …………………………………………………………74

 

نمودار (4-4) مربوط به سرانه فضای پرورشی در هر مدرسه ………………………………………………………75

 

نمودار (5-4) مربوط به سرانه اداری (اتاق استراحت معلمان) ………………………………………………………77

 

نمودار (6-4) مربوط به سرانه فضای اداری (دفتر ) درهر مدرسه ………………………………………………..78

 

نمودار (7-4) مربوط به سرانه فضای اداری در هر مدرسه ………………………………………………………….79

نمودار (8-4) مربوط به سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی در هر مدرسه ………………………………………84

 

نمودار (9-4) مربوط به سرانه فضای گردش در هر مدرسه……………………………………………………….86

 

نمودار (10-4) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل …………………………………….89

 

نمودار (11-4) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آ…………………………………………………………….90

 

نمودار (12-4) مربوط به فراوانی پاسخهای افراد در مورد قابلیت گسترده شدن………………………….94

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

  • 2
آگوست 10

روانشناسی، تربیتی ، نمایید برای، دانلود، دانلودی

انید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

  • 2
آگوست 10

).، of ، and ، in ، the 

نارساخوان تحولی در سایر مقاطع تحصیلی از جمله مقطع پیش دبستانی، مقطع ابتدایی پایه های اول و دوم و مقطع راهنمایی مورد بررسی قرار گیرد.

3) به مربیان اختلالهای یادگیری، پزشکان،روان شناسان و مشاوران پیشنهاد می گردد که با استفاده از شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بیکر در جهت بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان تحولی بکوشند.

4) با توجه به تعداد زیاد دانش آموزان نارساخوان در مقاطع ابتدایی، به مسئولین وزارت آموزش و پرورش بویژه به مدیران مقاطع ابتدایی توصیه می شود که بابهره گیری از متخصصان اختلالهای یادگیری به تشخیص و درمان دانش آموزان نارساخوان بپردازند.

5) به دانش پژوهان و پژوهشگران توصیه می گردد با استفاده از روشهای بالینی دقیق، براساس مدل خواندن بیکر به طبقه بندی و درمان دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی بپردازند.

4- کاربردهای آموزشی و پرورشی

با توجه به این امر مهم که یافته های هر پژوهشی، علاوه بر بعد نظری، از لحاظ عملی نیز حائز اهمیت است و ارزش و اهمیت این بعد عملی، زمانی مشخص خواهد شد که در جایگاه اصلی آن، یعنی نظام آموزشی و پرورشی مورد ارزیابی قرار گیرد. اینک، قطع نظر از محدودیت هایی که به آنها اشاره گردید و نیز با توجه به پیشنهاداتی که رعایت آنها، حرکت این پژوهش را در جهت یافته های کامل تری سوق خواهند داد، می توان از نکات زیر به عنوان بهره گیری های آموزشی و پرورشی صحبت کرد:

1) کاربرد شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بیکر می تواند به عنوان یک روش آموزشی موثر، در جهت افزایش میزان دقت، درک و سیالی خواندن دانش آموزان نارساخوان تحولی در ایران به کار گرفته شود.

2) چنانچه شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بیکر به دانش آموزان نارساخوان به صورت دقیق ارائه شود و علاقه و انگیزه دانش آموزان نارساخوان را برای دریافت این شیوه های درمانی افزایش دهد، نه فقط میزان کارآمدی خواندن این دانش آموزان افزایش خواهد یافت، بلکه قادر به حفظ و استمرار این آموخته ها نیز خواهند بود.

3) برای اثربخشی شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بیکر در ایران ضروری است که این شیوه ها به صورت کاربردی به معلمان مراکز اختلالهای یادگیری تدریس شود. به این جهت لازم است که سازمان آموزش و پرورش استثنایی در دوره آماده سازی معلمان مراکز اختلالهای یادگیری، آموزش این شیوه های درمانی را جزء برنامه آموزش خود قرار دهد.

منابع

1) منابع فارسی

– احدی، حسن. کاکاوند، علیرضا ( 1382 ). اختلالهای یادگیری ( از نظریه تا عمل ) تهران. انتشارات ارسباران.

– تقوی، سعید ( 1380 ). مقایسه مهارتهای حرکتی دانش آموزان عادی و نارسا خوان پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی شهر تهران با استفاده از مقیاس رشد حرکتی لینکلن ـ اورزتسکی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

– خیرالدین، جلیل باباپور. قراملکی، ناصر صبحی ( 1380 ). اختلالات یادگیری: رویکرد تشخیصی و درمانی. تهران. انتشارات سروش.

– دادستان، پریرخ ( 1379 ). اختلالهای زبان: روشهای تشخیص و بازپروری ( روان شناسی مرضی تحولی 3 ). تهران. انتشارات سمت.

– دلاکاتو، کارل. هـ . ( 1368 ). شیوه ای نو در درمان کودکان مبتلا به اختلال در خواندن. ترجمه فاطمه سرحدی زاده. تهران. انتشارات اطلس

– دلاور، علی ( 1378 ). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی تهران انتشارات رشد.

– دلاور، علی. نقشبندی، سیامک( 1380 ). تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران. انتشارات ارسباران.

– سیف، سوسن ( 1375 ). ناتوانیهای یادگیری. تهران. انتشارات نورکاظم.

– سادوک، بنیامین جیمز. سادوک. ویرجینیا الگوت ( 2003 ). خلاصه روانپزشکی. ترجمه حسن رفیعی و فرزین رضایی ( 1383 ). تهران. انتشارات ارجمند.

– شهیم، سیما ( 1373 ). مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان. شیراز. انتشارات دانشگاه شیراز.

– شیولون، ریچارد ( 1368 ). استدلال آماری در علوم رفتاری. ترجمه علیرضا کیامنش، تهران. انتشارات جهاد دانشگاهی.

– کریمی، یوسف ( 1380 ). اختلالات یادگیری. تهران. انتشارات ساولان.

– محمد اسماعیل، الهه ( 1383 ). بررسی اعتبار، روایی و تعیین نقاط برش اختلالهای پرسشنامه علائم مرضی کودکان (GSI-4) بر روی دانش آموزان 14-6 ساله مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران. تهران انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی .

– معظمی، داود ( 1378 ). مقدمات نوروسایکولوژی. تهران. انتشارات سمت.

– نصفت، مرتضی، همکاران (80 13). آزمون تشخیصی اختلال خواندن. گزارش نهایی طرح پژوهشی. تهران.

– والاس، جرالد. مک لافلین، جیمز. ( 1376 ). ناتوانیهای یادگیری: مفاهیم و ویژگیها. ترجمه تقی منشی طوسی، مشهد. انتشارات آستان قدس رضوی.

 

 

 

2) منابع انگلیسی

 

– Bakker,D.J. ( 1990 ).Neuropsychological  treatment  of  Dyslexia.New  york: oxford  university  press.

 

– Bakker,D.J., Bouma,A.,&Gardien, c.J.( 1990 ).Hemisphere – specific treatment   of   dyslexic   subtypes: A   Field   experiment.  Journal  of  learning  disabilities,vol. 23,No.3,pp.433-438.

 

– Bakker, D.J.,& licht,R. (1986 ) learning  to  read: changing  horses  in  midstream.. New  york: wiley.

 

– Bakker, D.J.,moerland, R., & Goekoop- Hoefkens,M. ( 1981 ). Effects  of  hemisphere specific  stimulation  on   the  reading   performance   of  dyslexic  boys: A  pilot  study. Journal  of  clinical  Neuropsychology,vol3,No.5,pp.155-159.

 

– Bakker, D.J.,& vinke,j. ( 1985 ).Effects  of  hemisphere – specific  stimulation  on  brain   activity  and  reading  in  dyslexics. Journal  of   clinical  and  Experimental   Neuropsychology,vol.7,No.4,pp. 505 – 525.

 

– Bakker, D.J. ( 2002 ). Teaching  the  brain.  In A.y.springer, E.L. cooley, & A.L. christensen ( Eds ), pathways  to  prominence  in   Neuropsychology: Reflections  of  20 th  century  pioneers. Philadelphia,pA: psychology  press.

 

– Bakker, D.j. ( 1992 ). Neuropsychological  classification  and  treatment  of  Dyslexia.  Journal  of  learning Disabilities. Vol. 25, No.2,pp. 102 – 109.

 

– Bakker, D.J. ( 2004). Treatment     of   Developmental  dyslexia: A  Review. Pediatric  Rehabilitation, in  press.

 

– Bodien,p. ( 1996 ). Using   scrambled  text  with   an  L-type   dyslexic: A  teaching    case   study. Dyslexia  Review,vol.7,No.7,pp.7,20-23.

 

– Byrnes,J.p ( 2001). Minds, Brains,  and  learning . New york  London. The  Guilford   Rress.

 

– cohen, B.H ( 2001 ). Explaining  psychological  statistics. ( second  Edition ). New york  university. John   wiley  &  sons, Inc publisher.

 

– Debray – Ritzen,p.& Debray, F.J. ( 1979 ).Comment  depister  une  dyslexia  chez  unpetit  ecolier. Paris: Nathan.

 

– Dryer,R.,Beale,J.,& lambert, A.. ( 1999 ). The  Balance   model  of  dyslexia  and  Remedial  training: An  evaluative  study. Journal  of  learning  Disabilities, vol.32, No.2,pp.174-186.

 

 

 

 

 

– Goldstein  B. H.& obrzut, J.E.(2001). Neuropsychological treatment  of  dyslexia   in   the  classroom  setting.  Journal  of  learning  Disabilities, vol. 34, No.3 ,pp.276-285.

 

– Grace, G.m. ( 1990). Effects   of  hemisphere – specific   stimulation   on  academic  performance  and  eventrelated   potentials  in  dyslexic   children. Unpublished  doctoral   dissertation, Victoria    university, Victoria, Canada.

 

– Hunt, N. & marshall, k ( 2002 ). Exceptional  children  and  youth.  Houghton  Mifflin  compary. Boston. New york.

 

— kappers, E.J. ( 1988 ). Neuropsychological   treatment   of   initial  dyslexia. In  A. vander  leij   &  J.  Hamers ( Eds ), Dyslexce 1988 ( pp. 57 – 68 ). Lisse. The  Netherlands : swets     &     zeitlinge.

 

– kappers,E.J. ( 1994 ). Neuropsychological  treatment   of   dyslexia   in  clinical  practice.  In    k.p.  van   den  Bos,l.s.  siegel   D.J.  Bakker, &   D. share  ( Eds. ), current    directions  in  dyslexia   Research ( pp. 235 – 250 ). Amsterdam / lisse, The  Netherlands: swets  zeitlinger.

 

– kapper, E.J.,Bos,w.N. (1991).Effecten   van   neuropscholgische   behandeling   van  dyslexieen. In  A, vander   leiJ   & E.J kappers ( Eds.), dyslexic. Lees  en  spellingproblemen: diagnostiek  en   interventie (pp.91 -114).

Leuven, Belgium: Acco.

 

— kappers, E. J., & Hamburger, H.B. ( 1994 ). Neuropsychological  treatment  of  dyslexia   in   outpatients. In R.  lict  &  G.  spyer ( Eds ), the  Balance  model    of   dyslexia: theoretical  and  clinical  progress (pp. 101 – 133 ).Assen,the  Netherlands: van   Gorcum.

 

– kappers, E.J. &  Dekker,M. ( 1995 ).Bilingual  effects   of  unilingual  neuropsychological  treatment   of  dyslexic  adolescents: A  pilt  study. Journal  of  the  international  Neuropsychological  society, vol.1,No.5,pp.494-500.

 

– kappers, E.J. (1997). Out  patient  treatment   of  dyslexia   through  stimulation  of  the  cerebral  hemispheres. Journal   of  learning  Disabilites, vol30,pp. No.1,100-125.

 

– lerner,J.W. (1997 ). Children  with  learning  disabilities: theories, diagnosis  and  teaching  strategies. Boston: Houghton  Mifflin.

 

– Lorusso. M.L ( 2004 ). The time  course  of  attentional  Focusing  in  dyslexic  and  normally  reading  children.  Journal of  Brain   and   cognition. Vol 53. 181-184.

 

– lorusso,M. l ( 2004 ). Hemispheric, attentional,  and  processing  speed  Factors  in  the  treatment  of  Developmental  dyslexia, Journal  of  Bran  and  cognition, vol. 55,No.5,pp.341-348.

 

– martin, G.N. ( 1998 ). Human  Neuropsychology. Prentice  Hall Europe

 

– Mash,E.J.& Barkley, R.A.( 1996 ). Child  psychopathology. New york: GuilFord  press.

 

– osman, B.B. ( 2000 ) learning  Disabilities  and  the  Risk of  psychiatric  Disorders  in  children  and  Adoleseents..American  psychiatric  press, Inc.

 

– Reid, G. ( 2003 ). Dyslexia: A  practitioner,s  Handbook. Third   Edition. John  wiley  &  sons  ltd,

 

– Robertson, J. ( 2000 a ). Neuropsychological  intervention  in  dyslexia: two  studies  on  British  pupils.  Journal  of  learning  Disabilities,vol.33,No.2pp.137-148.

 

– Robertson,J  and  D. J. Bakker ( 2002 ). The Balance model   of  Reading   and  Dyslexia.  Wiley, J  &  sons,ltd  publisher.

 

– Robertson,J. ( 2000 ). Dyslexia  and  Reading : A  Neuropsy  chological  Approach.  whuRR  publishers. London  and  philaDelphia.

 

– Russo, A.E. ( 1993 ). Effects  of  the  presence  of  pathological  left  handedness  indications  on  the  efficiency  of  a  neuropsychological   intervention  with  low achieving   Readers. Unpublished   doctoral  dissertation,university   of  Pennsylvania, Harrisburg.

 

– shapiro, J  &  Rich,R ( 1999 ). Facing   learning   Disabilities  in  the  Adult  years. New  york. oxford, university  press.

 

– smith,D.D.( 1998 ).Introduction  to  special  Education. Allyn  and  Bacon. University  of  New  mexico.

 

– smythe, I & Everatt, J and  salter, R ( 2004 ). International  book  of  Dyslexia  a  cross – language   comparison   and  practich  Guide. John  wiley   &   sons  ltd. The Atrium, southern   Gate,  chichester, west   Sussex  po19  Bsa , England.

 

– van  strien, J.w. Bakker, D.J., Bouma,A.  &  koops, w. ( 1990 ). Familial  resemblance  for  cognitive   abilities  in  Familis  with   p-type  dyslexic, L   type  dyslexic, or normal  reading  boys. Journal  of  clinical  and  Experimental  Neuropsychology, vol.12,No.5,pp. 843-856.

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

  • 2
آگوست 10

روانشناسی، کلمات، نارساخوان، تربیتی ، دانلودی

g>HEMSTIM :

برنامه‌نرم‌افزاری HEMSTIM در پژوهش حاضربه منظور تحریک خاص نیمکره‌های مغزی چپ و راست آزمودنیهای نارساخوان نوع L و P از طریق کانال دیداری بکاررفته و چهارچوب برنامه‌نظری آن بر اساس مدل تعادل خواندن بیکر شکل گرفته است. این برنامه‌ برای درمان کودکان نارساخوان نوع L / P در تحقیقات گوناگون بکار رفته است. استفاده از این برنامه، آزمایشگر را قادر می‌سازد که از طریق کانال دیداری به تحریک خاص نیمکره‌ها بپردازد. از طریق این برنامه، حروف یا کلمات در نیمه دیداری چپ یا راست دانش‌آموزان نارساخوان ارائه می‌گردد و آنها باید باصدای بلند آن را بخوانند. لازم به ذکر است که به منظور تحریک نیمکره‌مغزی راست و چپ آزمودنیهای نارساخوان نوع L / P به ترتیب از کلمات عینی و انتزاعی استفاده شده است. در طی هر جلسه آموزشی 20 کلمه ارائه می‌شود. فهرست کلمات مطابق فرهنگ جامعه ایرانی تهیه شده است و کلمات بکاررفته حداکثر دارای 5 حرف می‌باشد. و زمان ارائه کلمات نباید تحت هیچ شرایطی از MS300 بالاتر رود. کلمات عینی و انتزاعی تهیه شده در جداول مربوط به برنامه HEMSTIM تایپ شده است. لازم به ذکر است در این پژوهش 10 جدول از فهرست کلمات عینی و انتزاعی(هر فهرست شامل 20 کلمه و حروف الفبا) به منظور تحریک ویژه نیمکره‌های مغزی چپ و راست دانش‌آموزان نارساخوان نوع L / P تهیه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

جدول 4: کلمات عینی و انتزاعی برای دانش آموزان نارساخوان (نوع P/L)

حرف دوم (نوعP) حرف اول (نوع L) کشف حرف جایگاه حرف در کلمه کلمات انتزاعی (نوع P) کلمات عینی (نوع L) ردیف
ر ک ن ف رنگ کفش 1
ط ک ب د طول کمد 2
ذ ک ن ک ذهن کیف 3
غ س م ب غم سبز 4
ث ک ب ا ثروت کتاب 5
م ض گ ض مرگ ضبط 6
ز ک ر ا زمان کباب 7
م م م ا مهر ماه 8
غ ع ز ی غریبه عینک 9
ث ک ق ت ثروت کتاب 10
س ل ا س سلام لباس 11
ا د و ف ادب دفتر 12
غ س غ ب غم سبز 13
م م ک م مکان مانتو 14
ز س ا ی زیبا سیاه 15
ش ف س ش شعر فرش 16
ف ب ر ا فشار بهار 17
ف م ف ی فکر میز 18
ف ف ی ل فقر فیلم 19
ن م ا د نیاز مداد 20

 

6) فرم تاریخچه‌ی موردی[5] (مصاحبه با مادر): این پرسشنامه به منظور اطلاع از تاریخچه‌ فردی و خانوادگی دانش‌آموزان نارساخوان( از جمله فقدان آسیب شنیداری و دیداری و…) به کار رفته است.

 

[1] – child symptom Inventory

[2] – Sprafkin & Gadow

[3] – The screening Cut of  Score Method

[4] – The symptom severity score method

[5] – case History Form

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

  • 2
ژوئن 30

پایان نامه رشته مهندسی موادچدن های مقاوم به خوردگی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مواد – انتخاب ، شناسایی مواد

عنوان :

چدن های مقاوم به خوردگی

استاد راهنما :

دکتر ایوب حلوائی

نگارش :

سهیل ایرانی قمی

چکیده :

چدن های پر آلیاژ برای تولید قطعات مهندسی زیادی که احتیاج به مقاومت به

خوردگی دارند به کار می روند . توانایی تولید آسان و قابلیت خوب ریخته گری

وماشین کاری این مواد را گزینه مناسبی برای تولید قطعات پروژه های شیمیایی

تصفیه نفت خام جابجایی مواد غذایی و خدمات دریایی کرده است .

چدن های پر سیلیسیوم نسبت به دیگر چدن های آلیاژی بدلیل هزینه پایین تر

سیلیسیوم دارای قیمت پایین تری می باشد که به همین دلیل در مصارف عمومی

ضد خوردگی از این چدن ها استفاده میشود . این چدن ها همزمان با گسترش صنایع

شیمیایی گسترش پیدا گرده است ، این چدن ها مقاومت بسیار بالایی در مقابل

اسید های آلی و معدنی دارند .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ژوئن 30

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مواد : بررسی عملیات حرارتی فولاد های ابزاری مورد استفاده در قالب های کار سرد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مواد – انتخاب ، شناسایی مواد مهندسی

عنوان :

بررسی عملیات حرارتی فولاد های ابزاری مورد استفاده در قالب های کار سرد

استاد راهنما :

دکتر محمود حیدرزاده سهی

نگارش :

دانیال همتیان

چکیده :

فولاد های ابزار سرد گروه وسیع و گسترده ای از فولاد های الیاژی هستند که

برای شکل دهی و ماشین کاری مواد دیگر به کار می روند این فولاد ها به طور

گسترده در ابزارها قالب های شکل دهنده برشی اکستروژن پلاستیک و مواد

سرامیکی مورد استفاده قرار می گیرند بنابراین این نوع فولاد ها به نحوی طراحی

شده اند که دارای سختی بالا مقاومت به سایش عالی و پایداری تحت شرایط کاری

سخت باشند . البته برای آماده شدن آنها جهت استفاده در شرایط کاری نیاز به

یکسری عملیات قبلی می باشد به نحوی که ابتدا این فولاد ها باید ماشین کاری

شده تحت عملیات حرارتی مناسب قرار گرفته و برای رسیدن به ابعاد نهایی عملیات

سنگ زنی را برروی آنها انجام داد بعد از انجام این مراحل این فولاد ها باید دارای مقاومت

به سایش بالا چقرمگی مناسب خواص کششی و فشاری مناسب با شرایط کاری باشند .

عملیات حرارتی فولاد های ابزار مشابه با عملیات حرارتی فولاد های کم آلیاژ سختی پذیر

است . به بیان دیگر خواص نهایی آنها توسط آستنیته کردن تشکیل مارتنزیت و در پایان باز

پخت به دست می آید . اما فولاد های الیاژی عناصر آلیاژی زیادی دارند و لذا در ضمن تولید

و عملیات حرارتی آنها باید پیش بینی و احتیاط های لازم انجام شود . این امور جته دستیابی

به ریز ساختار مناسب متشکل از زمینه مارتنزیت باز پخت شده حاوی کاربید های آلیاژی

هستند .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ژوئن 30

پایان نامه بررسی عملیات حرارتی فولاد های ابزار مورد استفاده در قالب های کارسرد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مواد – انتخاب ، شناسایی مواد مهندسی

عنوان :

بررسی عملیات حرارتی فولاد های ابزار مورد استفاده در قالب های کارسرد

استاد راهنما :

دکتر محمود حیدرزاده سهی

نگارش :

دانیال همتیان

چکیده :

فولاد های ابزار سرد کار گروه وسیع و گسترده ای از فولاد های آلیاژی هستند

که برای شکل دهی و ماشین کاری مواد دیگر به کار می روند . این فولاد ها به

طور گسترده ای در ابزار ها قالب های شکل دهنده برشی اکستروژن پلاستیک

و مواد سرامیکی مورد استفاده قرار می گیرند . بنابراین این نوع فولاد ها به نحوی

طراحی شده اند که دارای سختی بالا مقاومت به سایش عالی و پیداری تحت

شرایط کاری سخت باشند . البته برای آماده شدن آنها جهت استفاده در شرایط

کاری نیاز به یکسری عملیات قبلی می باشد به نحوی که ابتدا این فولاد ها باید

ماشین کاری شده تحت عملیات حرارتی مناسب قرار گرفته و برای رسیدن به

ابعاد نهایی عملیات سنگ زنی را بروی آنها انجام داد. بعد از انجام این مراحل

این فولاد ها باید دارای مقاومت به سایش بالا چقرمگی خواص کششی و فشاری

مناسب با شرایط کاری باشند .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ژوئن 30

پایان نامه رشته مهندسی موادوشش های کامپوزیتی حاوی نانو ذرات الماس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مواد – انتخاب ، شناسایی و روش سخت مواد فلزی

عنوان :

پوشش های کامپوزیتی حاوی نانو ذرات الماس

استاد راهنما :

دکتر محمد مهدوی هادوی

نگارش :

پیمان ژگان

چکیده :

امروزه کامپوزیت های زمینه فلزی را می توان به عنوان دسته ای از مواد پیشرفته

در نظر گرفت که دارای مقاومت سایشی مطلوب وزن کم استحکام بالا مدول

الاستیسیته بالا و ضریب انبساط حرارتی بالا می باشد . معمولا ترکیبی از این

خواص به تنهایی در یک ماده ساده یافت نمی شود از این رو هدف از ساخت

مواد کامپوزیتی زمینه فلزی ترکیب خواص مطلوب فلزات و سرامیک ها بوده است .

فلزات ترکیب خوبی از خواصی چون استحکام انعطاف پذیری و مقاومت در دمای بالا

دارند ولی در برخی موارد پایداری کمی را از خود نشان می دهند در حالی که سرامیک

ها ترد و مستحکم می باشند با افزودن درصد کمی از فاز تقویت کننده سرامیکی به آلیاژ

های فلزی متداول می توان مقاومت سایشی را به مقدار زیادب افزایش داد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ژوئن 30

پایان نامه مهندسی مواد : بررسی روش تولید قطعات مسی به وسیله تزریق پودر MIM

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مواد – انتخاب ، شناسایی مواد مهندسی

عنوان :

بررسی روش تولید قطعات مسی به وسیله تزریق پودر MIM

نگارش :

فرزاد میرزا محمود خان وزیری

چکیده :

اخیرا در جهان نیاز و علاقه فزاینده ای در استفاده از قطعه های ریز مورد استفاده

در فرایند های ساخت و تولید ایجاد شده است که از مواد فلزی مخصوص تهیه

گردیده اند .

برای دستیابی آسان و ارزان به این قطعه ها روش تزریق فلز در قالب (MIM) به

طور گسترده ای تحت بررسی و پژ وهش قرار گرفته است . متاسفانه این روش

تاکنون در کشور تدوین نشده و مخصوص در صنعت مورد استفاده قرار نمی گیرند .

این فرایند برای تولید قطعاتی با ابعاد بسیار کوچک و دارای شکل پیچیده بسیار

پر اهمیت است روش کلی شامل مخلوط کردن پودر به همراه مخلوطی از چند

پلیمر است .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ژوئن 30

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد : بررسی گرافیت های پیرولیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مواد – انتخاب ، شناسایی و روش ساخت مواد فلزی

عنوان :

بررسی گرافیت های پیرولیتی

استاد راهنما :

دکتر حسین عبدی زاده

نگارش :

محمود کریمی

چکیده :

معنای کربن به زغال چوب محدود نمی شود و شامل گستره وسیعی از مواد می شود .

کربن ماده ای فیبر های با استحکام بالا یکی از بهترین روانساز ها محکم ترین کریستال

و سخت ترین ماده از آن بدست می آید به علاوه از کربن محصولی غیر کریستالی یکی از

بهترین جذب کننده های گاز و یکی از بهترین ممانعت کننده های گاز هلیوم بدست می

آید . هنوز تحقیق و مطالعه برروی انواع جدید کربن ادامه دارد . و مواد جدیدی مثل مولکول

های فولرین و الماس های هگزاگونال چند شکلی کشف شده است . اغلب خود اصلاح

کربن به معنای عنصر کربن در نظر می گیریم ولی درباره مواد کربنی باید ویژگی آن مواد

را توصیف کنیم مثل فیبر کربن ، کربن پیرولیتی ، کربن زجاجی و غیره …. طبیعت موادی

ک

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید