مارس 25

اختلالهای یادگیری-دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی12

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

د-اختلالهای یادگیری:

اصطلاح اختلالهای یادگیری در مقیاس کوچک هم پیش از اصطلاح بدعملکردی جزئی مغز و همزمان با آن ظاهر گردید. مربیان آموزش و پرورش به دنبال اصطلاحی می‌گشتند که با امر تعلیم و تربیت مناسبت بیشتری داشته باشد. ساموئل کرک در سال 1963 اصطلاح اختلالهای یادگیری را در نشست والدین و مربیان در شیکاگو پیشنهاد کرد . این اصطلاح فوراً مورد پذیرش والدین قرار گرفت. این اصطلاح مفهوم جامعی است که انواع اختلالهای یادگیری را دربر دارد بدون آنکه حیطه خاصی از نارسایی یادگیری دانش‌آموزان را شناسایی کند. از مزایای این اصطلاح آن است که از جنبه‌های پزشکی اجتناب می‌کند و بر جنبه‌های آموزشی تمرکز دارد. به نظر می‌رسد این اصطلاح مورد پذیرش والدین، مربیان و دانش‌آموزان واقع شود. اصطلاح اختلالهای یادگیری اکنون در قانون ایالات متحده امریکا و سراسر دنیا به رسمیت شناخته شده است (لرنر، 1993).

3)دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه‌های مدارس

در طی دوره یکپارچگی[1] (1960-1980) اختلالهای یادگیری در مدارس سراسر امریکا به صورت یک رشته کارآمد درآمد. برنامه‌های حوزه اختلالهای یادگیری به سرعت به صورت نظامدار درآمد، معلمان تحت آموزش برنامه‌های مزبور قرار گرفتند و کلاس‌های مربوط به این حوزه آغاز گردید (لرنر، 1993).

به طور کلی این دوره با رشد سریع برنامه‌های مدارس جهت آموزش کودکان مبتلا به اختلالهای یادگیری، به کارگیری نظریه‌های مختلف، تکنیک‌های ارزیابی، راهبردهای آموزشی؛ و تصویب قوانین برای حمایت از حقوق این دسته از کودکان مشخص می‌شود.

از دهه 1960 تا دهه 1970، برنامه‌های مدارس عمومی به طور سریع در سراسر کشور تدوین گردید. در چندین حوزه لازم بود که این تحول ایجاد گردد: فشارهای والدینی، افزایش در اطلاعات حرفه‌ای ـ تخصصی، تهیه برنامه‌های آموزشی برای معلمان، ارائه خدمات برای دانش‌آموزان مبتلا به اختلالهای یادگیری. بیشتر برنامه‌های آموزشی نخستین بار برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی تدوین گردید آنها نظام آموزشی سنتی را در آموزش ویژه آن زمان بکار بردند. همچنین برنامه‌های آموزشی خاصی برای دانش‌آموزان نوجوان مبتلا به اختلالهای یادگیری در مقطع دبیرستان به کار رفت. بسیاری از آزمونهای جدید و مواد آموزشی در طی این دوره توسعه یافتند. و تعداد بیشماری از دانش‌آموزان تحت عنوان اختلالهای یادگیری در مدارس شناسایی شدند (لرنر، 1993).

4)دوره معاصر[2] (از سال 1980 تاکنون):

این مرحله زمان ظهور جهت‌گیریهایی است که میدان عمل این حوزه مطالعاتی را گسترش داده است. در میان دستاوردهای دوره معاصر موارد زیر به چشم می‌خورد: انواع کودکان مبتلا به اختلالهای یادگیری که هر کدام از آنها زبان و فرهنگ متفاوتی دارند، کودکان مبتلا به نارسایی توجه و تفاوتهای مربوط به اختلالهای یادگیری خفیف و شدید در مدارس شناسایی شده، و آموزش و پرورش، اهداف ملی و آموزش برای سالهای آتی طوری تغییر داده شده است که براساس آن به این نوع کودکان بیش از پیش توجه شود. همچنین کاربرد تکنولوژی رایانه در جهت کمک به این کودکان افزایش یافته است (لرنر، 1993).

[1] – Integration phase

[2] – contemporary phase

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

مارس 25

بدعملکردی جزئی مغز :دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی11

بدعملکردی جزئی مغز :دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 11

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

ج ـ بدعملکردی جزئی مغز

در طول دهه‌های 1960، کلمنتس[1] با ارائه اصطلاح بدعملکردی جزئی مغز تغییری در اصطلاح‌شناسی به عمل آورد. این اصطلاح مفهوم آسیب جزئی مغز را با خود به همراه آورد و آن را با مسائل یادگیری پیوند زد. آسیب مغزی می‌تواند روی یک پیوستار از حالت شدید تا خفیف درجه‌بندی شود. کودکان دارای آسیب‌های شدید مغزی از قبیل فلج مغزی و صرع فوراً مشخص می‌شوند، اما کودکان دارای آسیبهای خفیف به شیوه‌های ظریف‌تری تحت تأثیر واقع می‌شوند. بد عملکردی جزئی مغز بسیار شبیه به آسیب‌مغزی است از آن جهت که هر دو اصطلاح بر صدمه مغز متمرکزند، اما بدعملکردی جزئی مغز، اندیشه آسیب جزئی یا بدعملکردی را رواج داد. به اعتقاد کلمنتس، بدعملکردی جزئی مغز برای توصیف کودکان دارای هوشبهر نزدیک به متوسط همراه با اختلالهای ویژه یادگیری و اختلالهای رفتاری بکار می‌رود که این اختلال ناشی از اختلال کارکرد سیستم اعصاب مرکزی می‌باشد. بنابراین، کودک مبتلا به بدعملکردی جزئی مغز از کودک مبتلا به اختلال شدید مغز متمایز می‌گردد (لرنر، 1993).

کلمنتس همچنین اظهار نمود که 38 اصطلاح متفاوت برای شناسایی این کودکان مطرح شده‌اند. کلمنتس آنها را به دو گروه طبقه‌بندی کرد(1) افرادی که علل اختلال آنها بیولوژیکی است (به عنوان مثال بدعملکردی عصب‌شناختی) و (2) افرادی که علل اختلال آنها رفتاری است.

[1] – Celements

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

مارس 25

سندرم اشتراوس -دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن

ب- سندرم اشتراوس

سندرم اشتراوس  -دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 10

استیونس و بیرچ (1957) توصیه کرده‌اند که اصطلاح سندرم اشتراوس جایگزین آسیب دیده مغزی شود. در حال حاضر، سندرم اشتراوس در توصیف کسانی به کار می‌رود که بسیاری یا همه ویژگیهای زیر را به نمایش بگذارند:

1ـ رفتارهای نامعقول و نامناسب در برابر تحریک ملایم

2ـ فعالیت حرکتی بیش از اندازه و بی‌تناسب با محرک

3ـ سازمان‌دهی ضعیف رفتار

4ـ حواس پرتی بیش از حد عادی تحت شرایط عادی

5ـ تصورات غلط با ثبات و مداوم

6ـ بیش فعالی مداوم

7ـ عملکردهای حرکتی ناشیانه و ضعیف دایمی (کریمی، 1380)

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

مارس 25

تعریف اداره خدمات توانبخشی از اختلالهای یادگیری دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی

4) تعریف اداره خدمات توانبخشی از اختلالهای یادگیری

اداره خدمات توانبخشی[1] (RSA)، اختلالهای یادگیری را در چهارچوب دیدگاه عصب ـ روان‌شناختی[2] تبیین و تعریف ذیل را ارائه نمود:

«افراد مبتلا به اختلالهای یادگیری در زمینه‌هایی از جمله ادراک و فهم یا کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری دچار مشکل هستند. این اختلال ناشی از بدعملکردی سیستم اعصاب مرکزی است. این اختلال به صورت مشکلاتی در یک یا چند زمینه از جمله توجه، استدلال، حافظه، ارتباط، خواندن، نوشتن، هجی کردن، حساب، هماهنگی، شایستگی اجتماعی و رشد یافتگی هیجانی آشکار می‌گرد» (شایپرو و ریچ،[3] 1999).

شایان ذکر است که برخی از تعاریف اختلالهای یادگیری از جمله کمیته مشترک ملی واداره خدمات توانبخشی ، اختلالهای یادگیری را ناشی از بدعملکردی سیستم اعصاب مرکزی می‌دانند که مدنظر هدف پژوهش حاضر است. پژوهش حاضر به تشخیص، طبقه‌بندی و درمان نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی پرداخته است. این دیدگاه، برمبنای مدل تعادل خواندن بیکر نارساخوانی را ناشی از بدعملکردی سیستم اعصاب مرکزی می‌داند. به اعتقاد بیکر (2002) نارساخوانی ناشی از وجود نارسایی در کنش نیمکره مغزی چپ یا راست می‌باشد.

 

2ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری

به اعتقد لرنر (1993) فرآیند تحول وشکل‌گیری اختلالهای یادگیری چهار دوره متمایز را پشت سر گذاشته است. این چهار دوره به شرح زیر است:

تاکنون – 1980 1980-1960 1960-1930 1930-1800
دوره معاصر، ظهور جهت‌گیری‌ها دوره یکپارچگی، به‌کارگیری ابزارها در مدارس دوره انتقالی، مطالعه بالینی کودکان دوره بینانگذاری، تحقیقات مربوط به مغز

 

 1)دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درباره مغز:

دوره بنیانگذاری[4] (1800 تا 1930) با تحقیقات علمی پایه در مورد مغز و اختلالات آن مشخص می‌شود. نظریه آسیب مغزی درباره کودکان مبتلا به اختلالهای یادگیری در این دوره شکل گرفته است. بسیاری از تحقیقات نخستین درباره مغز توسط پزشکان صورت گرفته است که آنها به مطالعه بیمارانی پرداخته‌اند که در اثر ضربه، تصادف یا بیماری دچار آسیب شده بودند. این دانشمندان،‌ داده‌های خود را از طریق مطالعه رفتار بیمارانی که توانایی سخن گفتن یا خواندن را از دست داده بودند، بدست آوردند. همچنین، دانشمندان از طریق کالبدشکافی به مطالعه مغز بیماران آسیب‌دیده پرداختند و آنها به این نتایج دست یافتند که فقدان توانایی سخن گفتن یا خواندن در بیماران مزبور به نواحی خاصی از مغز مربوط می‌شود که آسیب دیده است (لرنر، 1993). پاره‌ای از مفاهیم مهم در این دوره به شرح ذیل است:

یک اندیشه شایع در قرن نوزدهم اعتقاد به جمجمه شناسی[5] بود که رفتار غیرطبیعی و کنش مغز از طریق مطالعه شکل جمجمه فرد مشخص می‌گردید. اعتقاد بر این بود که آسیب دیدگی سر[6]، مسائلی را در مورد مغز روشن می‌سازد. در دهه 1860، پاول بروکا[7] از طریق کالبد شکافی به مطالعه مغز بیمارانی که توانایی سخن گفتن را از دست داده بودند، پرداخت. او دریافت که نواحی خاصی از مغز (سمت چپ لب پیشانی[8]) آسیب دیده است (لرنر، 1993). کشف مهم وی به طور وسیع مورد توجه قرار گرفت، از آن زمان به بعد، فقدان توانایی سخن گفتن، آفازیای بروکا[9] نامیده شد. در این زمان، فردی به نام جان هاگلینگ جکسون[10] (1874) نظریه موضع‌یابی[11] را مورد انتقاد قرار داد و اعتقاد داشت که تمام نواحی مغز با یکدیگر در ارتباط هستند و آسیب وارده به یک ناحیه مغز، کنش کلی مغز را تغییر می‌دهد. او مخالف این امر بود که مغز انسان از مجموعه‌ای از مراکز مستقل تشکیل شده است. کارل ورنیکه[12] (1908) نواحی دیگری از مغز (لب‌گیجگاهی[13]) را توصیف کرد و وی این ناحیه را مسئول درک گفتار یا درک شنیداری دانست. ورنیکه مانند بروکا براین باور بود که نواحی خاصی از مغز، فعالیت‌های خاصی را کنترل می‌کند .

جیمز هنشل وود[14] (1917) پزشکی بود که اختلال کوری کلمه[15] را مورد مطالعه قرار داد که این اختلال را به عنوان ناتوانی در تفسیر زبان نوشتاری علیرغم داشتن بینایی طبیعی تعریف کرد. وی علل ناتوانی خواندن پسری باهوش را مربوط به وجود نارسایی در شکنج زاویه‌دار[16] (ناحیه خاصی در مغز)مغز دانست (به نقل از لرنر، 1993).

در سال 1919، کرت گلد ستین پزشکی بود که در طی جنگ جهانی اول به درمان سربازان آسیب دیده مغزی می‌پرداخت، او بر این باور بود که آسیب مغزی، رفتار افراد را متأثر می‌سازد، و پی برد که بسیاری از سربازان مبتلا به آسیب مغزی، دچار آشفتگی ادراکی، حواس‌پرتی[17] و بیش فعالی شده بودند. آنها همچنین قادر نبودند بخوبی بخوانند و بنویسند. سالها بعد، آلفرد اشتراوس[18] و هینزورنر[19] (1940) کارگلدستین را ادامه دادند.

اما آنها مطالعه خود را از سربازان آسیب دیده مغزی به دانش‌آموزان آسیب دیده مغزی گسترش دادند. نتایج این مؤلفان در مورد دانش‌آموزان مبتلا به آسیب مغزی نشان داد که شباهت‌های بسیاری بین گروه مورد مطالعه آنان و گروه مورد مطالعه گلدستین وجود دارد. یعنی هر دو گروه رفتارهای مشابهی نشان دادند. بنابراین، این پیشگامان در شکل‌گیری اختلالهای یادگیری نقش مهمی دارند و تمرکز آنها روی آسیب مغزی موجب گردید که امروزه این حوزه اختلالهای یادگیری از آن متأثر گردد (اسمیت، 1998).

2) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان

در دوره انتقالی[20]، (1960-1930) مطالعات علمی در مورد مغز به سوی مطالعه بالینی کودکان مبتلا به اختلالهای یادگیری سوق داده شد و در جهت روشهای آموزشی سوگیری گردید. روان‌شناسان و مربیان، ابزاری برای تشخیص و درمان فراهم کردند، و آنها به مطالعه انواع اختلالهای یادگیری خاص که در کودکان مشاهده شده بود، پرداختند.

تعدادی از متخصصان، نقش مهمی در شکل‌گیری حوزه اختلالهای یادگیری ایفاء نمودند. یکی از پیشگامان این حوزه، ساموئل ارتون[21] (1937) یک نورولوژیست بود که علت اختلالهای زبان را فقدان برتری مغز دانست واین امر منجر به تحول روشهای آموزشی گردید که به عنوان روش گلینگهام[22] شناخته شد. وی انجمن نارساخوانی ارتون را تأسیس کرد و کار وی را ادامه داد و امروزه این انجمن نقش فعالی در قلمرو اختلالهای یادگیری دارد. گریس فرنالد[23] (1943) به عنوان یک مربی نقش مهمی در رشد حوزه اختلالهای یادگیری داشت. فرنالد با تأسیس یک کلینیک درمانی در دانشگاه کالیفرنیا در لوس‌آنجلس، یک رویکرد ترمیمی[24] برای آموزش خواندن و هجی کردن تدوین کرد. سایر پیشگامانی که در تحول قلمرو اختلالهای یادگیری نقش‌مهمی داشته‌اند عبارتند از: نیویل کپارت[25]، مارین فراستیگ[26]، هلمرمایکل باست[27]، ساموئل کرک[28]، بارش[29]، ویلیام گریک شانک[30].

در طول دوره انتقال، تغییرات بسیاری در اصطلاح‌شناسی ایجاد گردید. در این دوره اصطلاحاتی از جمله کودکان آسیب دیده مغزی[31]، سندرم اشتراوس[32]،  بدعملکردی جزئی مغز[33] و اختلالهای یادگیری بکار رفت. تحول و تغییرات اصطلاحات بیانگر پیشرفت تاریخی این حوزه است. پاره‌ای از این اصطلاحات علل مشکلات را به عوامل زیست‌شناختی نسبت می‌دادند و پاره‌ای دیگر آن را به عوامل محیطی و رفتاری نسبت می‌دادند.

اکنون به تشریح اصطلاحات مزبور در دوره انتقال می‌پردازیم:

الف ـ کودکان آسیب دیده مغزی:

می‌توان گفت که بخشی از مطالعات اصلی و رسمی مربوط به اختلالهای یادگیری با کارهای اشتراوس و همکاران وی آغاز شد. در اواخر دهه‌های 1930 و 1940، اشتراوس و ورنر، به هم پیوستند تا به مطالعه کودکان عقب‌مانده که عقب‌ماندگی آنها ناشی از آسیب دیدگی مغزی بود بپردازند. حاصل کار آنها نخستین کتاب «آسیب‌شناسی روانی و آموزش کودک آسیب دیده مغزی» به وسیله اشتراوس ولتینن[34] (1947) بود. در این اثر کلاسیک، آنان کودکان آسیب دیده مغزی را چنین توصیف کرده‌اند:

«کودکان آسیب دیده مغزی کودکی است که قبل، یا در حین، یا پس از تولد آسیبی به مغز او وارد شده یا دچار عفونت در مغز شده باشد. در نتیجه چنین آسیبی، ممکن است نارسایی در دستگاه عصبی حرکتی ایجاد شود یا نشود؛ به هر حال چنین کودکی ممکن است اختلالاتی در ادراک، تفکر، و رفتارهای هیجانی به ظهور برساند، چه به تنهایی و چه به صورت ترکیبی. این اختلالها را می‌توان با آزمونهای خاصی نشان داد. این اختلالها مانع فرآیند عادی یادگیری شده یا آنرا کند می‌کنند. روشهای آموزشی ویژه‌ای طراحی شده‌اند تا این نقصهای ویژه را رفع کنند (کریمی، ،1380، ص 4).

اشتراوس ولتینن (1947) معتقدند که این آسیبهای مغزی بیشتر حاصل عوامل برون‌زاد[35] هستند تا عوامل درون‌زاد[36]. آسیب برون‌زاد به آسیبی اطلاق می‌شد که خارج از ساختار ژنتیکی باشد (مثلاً نرسیدن اکسیژن در جریان تولد، تب فوق‌العاده شدید در دوره نوزادی، یا آسیب وارد شدن به سر به وسیله چیزهایی چون فورسپس). عوامل درون زاد به ساختارهای مغزی یا الگوهای ارثی اطلاق می شود که باعث ایجاد اختلال در یادگیری می‌شوند. اشتراوس و همکاران وی بین ویژگی‌های این دو عقب‌ماندگی (یعنی عقب‌مانده برون‌زاد[37] و عقب‌مانده درون‌زاد) تفکیک قائل شده‌اند. آنها هفت معیار برای طبقه‌بندی کودک عقب‌مانده برون‌زاد وضع کرده‌اند که چهار معیار آن معیارهای رفتاری است که در زیر توضیح داده می‌شوند:

1) اختلال های ادراکی[38]: هنگام نگاه کردن به یک تصویر، کودک دارای اختلال ادراکی ممکن است به جای دیدن کل آن، تنها جزئیات آن را ببینید یا زمینه و تصویر را از هم تمیز ندهد. مثلاً خطوطی که تشکیل یک مثلث داده‌اند ممکن است به صورت سه خط جدا از هم و بی‌ارتباط به هم دیده شوند. همین طور کودکی که دارای مشکل زمینه و تصویر است، ممکن است در دنبال کردن حروفی که روی یک زمینه شامل منظره یک دورنما نوشته شده باشند، اشکال داشته باشد.

2) درجاماندگی[39]: درجاماندگی به معنی ادامه دادن یک فعالیت پس از آنکه آن را شروع کرده‌انداین اختلال معمولاً با دشواری در تغییر دادن از یک فعالیت به فعالیت دیگر همراه است. مثلاً کودک ممکن است به طور مکرر یک تصویر را رنگ کند و نتواند از آن دست کشیده به رنگ کردن تصویر دیگری بپردازند.

3) اختلالات مفهومی یا تفکر[40]: این اختلالات به مسائلی اطلاق می‌شود که در ارتباط با سازماندهی اطلاعات یا افکارند.

4) اختلالهای رفتاری[41]: کودک دارای اختلال رفتاری ممکن است دارای رفتارهای بازداری نشده و بدون کنترل باشد، که می‌توانند به صورت الگوهای رفتار بیش فعالی، نامعقول، یا انفجاری جلوه کنند.

سه معیار دیگر که به عنوان معیارهای زیست شناختی طبقه‌بندی شده‌اند، به شرح زیرند:

1) علائم خفیف عصب شناختی[42]: این نابهنجاریهای ظریف و متعدد عصب‌شناختی می‌توانند شکل نابهنجاریهای کلی، آشفتگی در مورد غلبه طرفی، گام برداشتن‌های ناشیانه، یا مشکلاتی در انجام تکالیف حرکتی ظریف را به خود بگیرند.

2) تاریخچه آسیب‌دیدگی عصب‌شناختی[43]: این وضعیت شامل شواهدی در پیشینه‌های پزشکی است که گویای صدمه خوردن به دستگاه عصبی است.

3) فقدان تاریخچه عقب‌ماندگی ذهنی[44]: این معیار نابهنجاریهای مغزی ناشی از عوامل درون‌زاد یا ژنتیکی را نفی می‌کنند.

بعدها اشتراوس مشخص کرد که تشخیص آسیب مغزی می‌تواند تنها با استفاده از معیارهای رفتاری صورت پذیرد. حذف ضروری بودن معیارهای زیست شناختی، فشار تشخیص دهندگان برای تعیین آسیب مغزی را کاهش داد و آسیب‌مغزی را تبدیل به یک اصطلاح شبه ـ پزشکی[45] کرد.

اشتراوس و همکاران وی مبنای تحقیقات و توصیفهای خود را کار با کودکان عقب‌مانده ذهنی قراردادند. کارهای آنها سرخطی شد برای کروک شانک تا مطالعاتی را در زمینه اثرات آسیب مغزی بر کودکان دارای بهره هوشی بهنجار آغاز کند. او و همکارانش اعلام کردند که مسائل ادراکی توضیح داده شده به وسیله اشتراوس منحصر به کودکان عقب‌مانده نیست. صاحبنظران حرفه‌ای و دیگران آگاهی یافتن نسبت به کودکان در همه سطوح بهره هوشی را که مشکلات یادگیری آنها اساساً به آسیب مغزی منحصر بود، آغاز کردند. کروک شانک و همکاران وی شیوه‌های مداخله برای کودکان آسیب دیده مغزی را توضیح دادند. آنها اساساً بر نیاز به سازمان یافتگی مطالب، کاهش محرکها (عوامل حواس پرتی)، و فعالیتهای ادراکی ـ حرکتی[46] برای این کودکان تأکید ورزیدند (کریمی، 1380).

اما افراد بسیاری به اصطلاح آسیب مغزی اعتراض کردند. والدین آن را منفی می‌دانستند زیرا تصور می‌کردند که این اصطلاح بر وضعیتی دایمی دلالت می‌کند. ورتیس[47] (1956) اظهار داشت که این اصطلاح، به عنوان ابزاری برای طبقه‌بندی، توصیف، یا آموزش به کودکان، ارزش ناچیزی دارد. استیونس[48] و بیرچ[49] (1957) چهار مورداعتراض مهم را مطرح کردند. آنها به ویژه به این نکات اشاره کردند که اصطلاح آسیب دیده مغزی (الف) علت ـ محور[50] است و به جنبه‌های رفتاری وضعیت مربوط نمی‌شود، (ب) با وضعیت‌هایی که دامنه گسترده‌ای دارند (مثل فلج مغزی و صرع) تداعی می‌شود که فاقد معنای مشخص است، (ج) برای برنامه‌ریزی‌های آموزشی مناسب مفید نیست، و (د) بیش از حد گسترده است و منجر به بیش ساده انگاری می‌شود.

[1] – Rehabilitation Services Administration

[2] – Psycho-neurolgical

[3] – Shapiro & Rich

[4] – Foundation phase

[5] – phrenology

[6] – Bumps on the head

[7] – Broca

[8] – Left Frontal Lobe

[9] – Broca’s aphasia

[10] – Hughlings Jackson

[11] – Localization

[12] – Wernicke

[13] – Temporal Lobe

[14] – Hinshelwood

[15] – word blindness

[16] – angular gyrus

[17] – Distractibility

[18] – strauss

[19] – werner

[20] – Transition phase

[21] – Orton

[22] – Gillingham

[23] – Fernald

[24] – Remedial

[25] – Kephart

[26] – Frostig

[27] – Mykel bust

[28] – Kirk

[29] – Barsch

[30] – Gruickshank

[31] – Brain – injured children

[32] – strauss syndrome

[33] – Minimal brain Dysfunction

[34] – Lehtinen

[35] – exogeneous

[36] – endogeneous

[37] – exogeneous Retarded

[38] – perceptual disorder

[39] – perseveration

[40] – conceptual or thinking disorders

[41] – Behaviornal disorders

[42] – slight neurological signs

[43] – A history of neurological impairment

[44] – No history of mental Retardation

[45] – pseudo – medical

[46] – perceptual-motor

[47] – wortis

[48] – stevens

[49] – Birch

[50] – cause – oriented

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

مارس 25

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی -فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات اثرات درمان نوروسایکولوژی

 

مطالب فصل دوم در دو بخش کلی، تحت عنوان مبانی نظری و یافته‌های پژوهشی مطرح می‌گردد:

بخش اول: مبانی نظری

1ـ تعریف اختلالهای یادگیری

اصطلاح اختلالهای یادگیری از نیاز به تشخیص و خدمت به دانش‌آموزانی برخاسته است که به طور مداوم در کارهای درسی خود با شکست مواجه می‌شوند، و در عین حال در چهارچوب سنتی کودکان استثنایی نمی‌گنجند. شاخه‌های علمی متعددی به این حیطه کمک کرده‌اند (مثلاً پزشکی، زبان‌شناسی، روان‌شناسی، و آموزش و پرورش)، و حاصل این چندرشته‌ای بودن مبنایی، سبب بوجود آمدن اصطلاحات و تعریفهای متعددی گردیده است.

اصطلاح اختلالهای یادگیری[1] نخستین بار توسط ساموئل کرک[2] در سال 1963 مطرح گردید. کرک در جلسه نشست والدین و مربیان در شیکاگو این اصطلاح را پیشنهاد نمود و این به خاطر برچسبهای گوناگونی بود که برای توصیف کودکانی با هوش طبیعی که دچار مشکلات یادگیری بودند، به کار می‌رفت. این چنین کودکان اغلب به عنوان آسیب دیده خفیف مغزی،[3] کندآموز[4]، نارساخوان یا معلولیت ادراکی[5]، نامگذاری شده‌اند که هر یک از این اصطلاحات با محدودیتهایی همراه بودند (لرنر، 1993).

بنابراین از زمان پیدایش حوزه اختلالهای یادگیری، متخصصان به دنبال تعریف مناسبی می‌گشتند که به طور جامع، ماهیت ویژه اختلالهای یادگیری را تبیین کند. به دلیل ماهیت پیچیده این حوزه، متخصصان تاکنون قادر نبوده‌اند، تعریف جامعی از اختلالهای یادگیری ارائه دهند. تعاریف بسیاری توسط متخصصان عصب‌شناختی و روان‌شناختی صورت گرفته است که در ذیل به ارائه شاخص ترین آنها می‌پردازیم:

1) تعریف کمیته مشورتی ملی در مورد کودکان معلول (NACHC)

کمیته مشورتی ملی در مورد کودکان معلول[6] (NACHC) در سال 1968 شکل گرفت تا یک تعریف قابل قبول در زمینه اختلالهای یادگیری ارائه کند. این کمیته تحت سرپرستی کرک، تعریفی ارائه کرد که در قانون عمومی 230-91 آئین‌نامه اختلالهای یادگیری خاص در سال 1969 گنجانده شد. این تعریف به شرح ذیل است:

«کودکان مبتلا به اختلالهای یادگیری خاص در یک یا چند فرآیند اساسی روان‌شناختی از قبیل فهم یا کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری مشکل دارند، این مشکلات ممکن است به صورت اختلال در گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا حساب بروز کند. این تعریف شامل شرایطی از جمله نارساییهای ادراکی، آسیب مغزی، بدعملکردی جزئی مغز[7]، نارساخوانی، زبان پریشی تحولی[8] و غیره می‌شود، اما آن دسته از مشکلات یادگیری را که نتیجه نقصهای بینایی، شنوایی، یا حرکتی، عقب‌ماندگی ذهنی، اختلالهای هیجانی یا محرومیتهای محیطی است، شامل نمی‌شود» (لرنر، 1993).

این تعریف به طور گسترده پذیرفته شد و در بسیاری از ایالت ‌های امریکا مورد استفاده قرار گرفت. نتایج دو بررسی که به وسیله وزرات آموزش و پرورش امریکا در سالهای 1974 و 1975 انجام شد، نشان داد که 62 درصد از 50 ایالت امریکا تعریف مزبور را بکار بردند (مرسر[9]، فورگان[10]، و ولکلینگ[11]، 1976، مارفی[12]، 1976). پس از چندی انتقادهای فزاینده نسبت به تعریف NACHC و ارائه قانون عمومی 142-94 موجب شد تا تلاشهای زیادی برای اصلاح و بهبود تعریف مذکور صورت گیرد. مسئولیت اصلاح این تعریف را وزارت آموزش و پرورش امریکا برعهده گرفت. در سال 1977 تعریف دقیق‌تری از اختلالهای یادگیری در آئین‌نامه فدرال[13] بیان گردید.

2) تعریف آئین‌نامه فدرال (1977):

وزارت آموزش و پرورش امریکا پس از تلاشهای گسترده برای اصلاح تعریف کمیته مشورت ملی (NACHC) آئین‌نامه فدرال 1977 را انتشار داد که شامل مقررات وضع شده برای تعریف و مشخص کردن دانش‌آموزان دارای اختلالهای یادگیری تحت قانون 142-94 بود. این تعریف تقریباً مشابه با تعریف کمیته مشورتی ملی در مورد کودکان معلول می باشد (NACHC). وبه شرح زیراست:

«اختلال یادگیری ویژه به معنی اختلال در یک یا چند فرآیند اساسی روان‌شناختی مانند درک یا کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری است که ممکن است خود را به صورت توانایی ناقص در گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا انجام محاسبات ریاضی نشان دهد. این اصطلاح شامل اختلالهای ادراکی، آسیب‌مغزی، بدعملکردی جزئی مغز، نارساخوانی و زبان پریشی تحولی می‌شود. اما کودکانی را که مشکلات یادگیری آنان ناشی از نقصهای بینایی، شنوایی، یا حرکتی بوده یا براثر عقب‌ماندگی ذهنی، اختلال هیجانی، یا محرومیت‌های محیطی، فرهنگی یا اقتصادی ایجاد شده باشد، دربرنمی ‌گیرد (به نقل از هانت و مارشال[14]، 2002).»

این تعریف به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته و بسیاری از ایالت‌ها (بیش از 50 ایالت) در امریکا، تعریف فدرال را در زمینه اختلالهای یادگیری ویژه به عنوان تعریف ایالت خود بکار بردند. براساس این تعریف ، در صورتی یک دانش‌آموز مبتلا به اختلال یادگیری است که اولاً تجارب و امکانات یادگیری متناسب با سن و توانایی‌اش ارائه شود، اما وی نتواند در یک یا چند زمینه از قبیل زبان گفتاری، درک مطلب شنیداری، زبان نوشتاری، مهارتهای اساسی خواندن، درک مطلب، محاسبات یا استدلال‌های ریاضی متناسب با سن و توانایی خود پیشرفت کند. ثانیاً یک ناهمخوانی شدید بین پیشرفت تحصیلی و هوشبهر کودک وجود داشته باشد (هانت و مارشال، 2002).

3) تعریف کمیته مشترک ملی از اختلالهای یادگیری

نارضایتی نسبت به تعریف آئین‌نامه فدرال (1977) منجر به شکل‌گیری کمیته مشترک ملی درباره اختلالهای یادگیری[15] (NJCLD) و ارائه یک تعریف گردید. این کمیته مرکب از نمایندگانی است از انجمن شنوایی، زبان، گفتار امریکا[16] (ASHA)، انجمن کودکان و بزرگسالان دارای اختلالهای یادگیری[17] (ACLD) (در حال حاضر انجمن اختلالهای یادگیری امریکا[18] (LADD)، شورای اختلالهای یادگیری[19] (CID)، بخش کودکان دارای اختلالهای ارتباطی[20] (DCED)، انجمن بین‌المللی خواندن[21] (IRA) و انجمن نارساخوانی ارتون (ODS) که تعریف زیر را به طور مشترک ارائه نموده‌اند:

«اختلالهای یادگیری یک اصطلاح کلی است و به گروهی ناهمگن از اختلالها اطلاق می‌شود که به صورت مشکلات جدی در اکتساب و کاربرد گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال کردن، یا توانایی‌های ریاضی تظاهر می‌کند. این اختلالها نسبت به فرد درونی هستند و فرض بر این است که ناشی از اختلال کارکرد سیستم اعصاب مرکزی است و ممکن است در تمام طول عمر رخ دهد.امکان دارد اختلالهای یادگیری با مشکلات در رفتارهای خود ـ گردانی[22]، ادراک اجتماعی و تعامل اجتماعی همراه باشد. اما هیچیک به تنهایی سبب اختلالهای یادگیری نمی‌شوند. اگرچه اختلالهای یادگیری ممکن است با سایر شرایط معلولیت (مثل آسیب‌دیدگی حسی[23]، عقب‌ماندگی ذهنی، اختلالهای هیجانی شدید) یا عوامل محیطی (مثل تفاوتهای فرهنگی، آموزش نامناسب یا ناکافی)، همراه باشد، ولی نتیجه مستقیم آن وضعیت‌ها یا عوامل محیطی نیست (کمیته مشترک ملی، 1988، ص1؛   به نقل ازاسمیت[24]، 1998).

ارائه دهندگان تعریف کمیته مشترک ملی معتقدند: تعریفی که آنها ارائه داده‌اند نسبت به تعریف فدرال چند امتیاز دارد: 1ـ این تعریف منحصراً به کودکان محدود نمی‌شود؛ 2ـ این تعریف از ذکر عبارت «فرآیندهای روان‌شناختی اساسی» که بسیار بحث‌انگیز بوده ، اجتناب کرده است؛ 3ـ هجی کردن را به این دلیل که از نظر منطقی جزیی از نوشتن است دربر نگرفته است؛ 4ـ از ذکر شرایطی که تعریف آن مشکل است (نظیر نارسایی ادراکی، نارساخوانی، بدعملکردی جزئی مغز) و سردرگمی زیادی به وجود آورده‌اند، خودداری کرده است و 5ـ این تعریف به روشنی بیان می‌کند که اختلالهای یادگیری ممکن است با سایر شرایط معلولیت همراه باشد. وجه امتیاز دیگری که بین تعریف فدرال و تعریف کمیته مشترک ملی وجود دارد این است که تعریف اخیر، اختلالهای یادگیری را معلول اختلال عملکرد سیستم اعصاب مرکزی می‌داند (هالاهان، 1985).

[1] – Learning disorder

[2] – Kirk

[3] – Minimal brain injoury

[4] – slow learner

[5] – perceptually handicapped

[6] – National Advisory Committee on Handicapped (NACHC)

[7] – Minimal brain dysfunction

[8] – Developmental Aphasia

[9] – Mercer

[10] – Forgone

[11] – Wolking

[12] – Murphy

[13] – Federal Register

[14] – Hunt & Marshall

[15] – National Joint Committee on Lerning Disabilities.

[16] – American speech, Language, Hearing Association (ASHA)

[17] – Association For Children and Adults with learning disability (ACLD)

[18] – Learning Disabilities Association of American (LDAA)

[19] – Council For Learning Disabilities (CLD)

[20] – Division of Children with Communication Disordres.

[21] – International Reading Association (IRA)

[22] – Self – Regulatory

[23] – Sensory impairment

[24] – Smith

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی -فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 8

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

مارس 25

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها

4ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 8

الف ـ متغیر مستقل: شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی

در این پژوهش، شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر برای درمان دانش‌آموزان نارساخوان نوع P/L بکار بسته شده است. شیوه درمانی بکار بسته شده در این پژوهش، تحریک خاص نیمکره‌ها[1] (HSS) از طریق کانال دیداری[2] (Hss-Vis) و کانال لامسه‌ای[3] (Hss-tac) می‌باشد. تحریک خاص نیمکره‌ها به معنای تحریک نیمکره مغزی چپ کودکان نارساخوان نوع P و تحریک نیمکره مغزی راست کودکان نارساخوان نوع L از طریق کانال دیداری و لامسه‌ای می‌باشد. (بیکر و رابرتسون، 2002).

ب ـ متغیر وابسته: میزان کارآمدی در خواندن (دقت، سرعت و درک خواندن)

به لحاظ عملیاتی نمراتی که دانش‌آموزان نارساخوان در آزمون تشخیصی اختلال خواندن کسب می‌کنند، مبین میزان کارآمدی آنها در خواندن است. به وسیله این آزمون، سه خصوصیت عمده بالینی یعنی اشتباهات خواندن (از قبیل حذف، افزودن، جابجایی، جایگزینی و وارونه‌خوانی)، سرعت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان نارساخوان مورد سنجش قرارمی گیرد. در این آزمون،‌ به ازای هر نوع خطا یک نمره به آزمودنی تعلق گرفته و مجموع نمرات وی در خطاها به عنوان خطای کلی آزمودنی منظورمی گردد.همچنین به ازای پاسخ صحیح به هریک ازسؤالهای درک مطلب نیز یک نمره به آزمودنی داده می شود. بنابراین دامنه نمرات در درک مطلب 0 تا 6 می‌باشد. در نهایت، میزان مدتی که آزمودنی از شروع تا پایان متن خواندن (برحسب ثانیه) صرف می‌کند، شاخص سرعت خواندن محسوب می‌گردد. (نصفت و همکاران،  1380 ).

ج ـ متغیرهای کنترل:

1) بهره‌هوشی در سطح طبیعی (105-95)

2) سن: 9 تا 11 سال

3) زبان مادری: فارسی

4) فقدان دو زبانگی

5) فقدان آسیب‌های شنوایی وبینایی ،  نداشتن اختلال بیش فعالی واختلال سلوک


خلاصه

در این فصل، گستره علمی مساله مورد بررسی قرار گرفته اند. مساله اصلی این پژوهش، بررسی اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی نوع p/lمی باشد. هدف از انجام این پژوهش در ایران، اثربخشی شیوه های نوروسایکولوژی بیکر در درمان دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی با توجه به اهمیت نقش زبان مادری آنها ( فارسی ) است. درصورت تحقق اهداف فوق، می توان نتایج آن را به صورت کاربردی در درمان دانش آموزان نارساخوان ( نوع p/l ) به کار بست.

سپس سوالها و فرضیه های پژوهش، متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

در فصل بعد، پیشینه تحقیقات در دو بخش کلی تحت عنوان مبانی نظری و یافته های پژوهشی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

 

 

[1] – Hemisphere Specific Stimulation (HSS)

[2] – visual channel

[3] – tactile channel

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

مارس 25

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اهداف، سؤالها و فرضیه‌های پژوهش : اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 6

3ـ اهداف، سؤالها و فرضیه‌های پژوهش

الف ـ اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش در ایران به شرح ذیل است:

1ـنخستین هدف بررسی اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی بیکر در درمان دانش‌آموزان ایرانی مبتلا به نارساخوانی با توجه به اهمیت نقش زبان مادری آنها (فارسی)است.

2ـ هدف دوم این است که نتایج حاصله در ایران با نتایج تحقیقات کشورهای دیگر در زمینه درمان نوروسایکولوژی نارساخوانی برمبنای مدل تعادل بیکر مقایسه گردد.

3ـ سومین هدف این است که در صورتی که یافته‌های پژوهش حاضر، تغییراتی را در مدل تعادل بیکر برحسب فرهنگ خاص کودکان نارساخوان ایرانی با توجه به نقش زبان فارسی نشان دهد، می‌توان تغییرات حاصله را به عنوان مدل درمان جدیدی که با ویژگی‌های دانش‌آموزان نارساخوان ایرانی منطبق است، ارائه داد.

در صورت تحقق اهداف فوق ، می‌توان از نتایج این پژوهش در درمان دانش‌آموزان مذکور سود جست. و این شیوه‌های درمانی را می‌توان به متخصصان پزشکی، روان‌پزشکی، روان‌شناسی و مربیان مراکز اختلالهای یادگیری معرفی نمود.

ب ـ سؤالهای پژوهش

هدف پژوهش حاضر پاسخ به سؤالهای زیر است:

1ـ آیا شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی( نوعl/p) را افزایش می‌دهد؟

الف ـ آیا شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان دقت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوع L را افزایش می‌دهد؟

ب ـ آیا شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان درک خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوعL/ P را افزایش می‌دهد؟

ج ـ آیا شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان سرعت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوع P را افزایش می‌دهد؟

د ـ آیا اثرات شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی در دانش‌آموزان نارساخوان (نوعP/L) پس از گذشت 4 ماه از درمان پایدار می‌ماند.

ج ـ فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:

1ـ شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی(نوعl/p) را افزایش می‌دهد.

الف ـ شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان دقت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوع L را افزایش می‌دهد.

ب ـ شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان درک خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوعL /P را افزایش می‌دهد.

ج ـ شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان سرعت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوع P را افزایش می‌دهد.

د ـ اثرات شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی در دانش‌آموزان نارساخوان (نوع P/L) پس از گذشت 4 ماه از درمان پایدار می‌ماند.

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

مارس 25

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اهمیت و ضرورت مسأله :اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 5

2ـ اهمیت و ضرورت مسأله

نارساخوانی از شایع‌ترین اختلالهای یادگیری در بین دانش‌آموزان سنین دبستان به شمار می‌رود که 80 درصد کودکان مبتلا به اختلال یادگیری دارای نارساخوانی می‌باشند (لی‌یون[1]، 1995؛ کرک[2] و همکاران، 1975). همچنین به اعتقاد پاره‌ای از مؤلفان از جمله کارنین، سیلبرت[3] و همکاران (1990) نارساخوانی علت اصلی شکست دانش‌آموزان در مدارس می‌باشد. تجربیات خواندن به طور قوی، احساس کفایت و شایستگی، خودپنداره وعزت‌نفس دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر آن، شکست خواندن می‌تواند منجر به اختلال رفتاری، اضطراب و فقدان انگیزش گردد. در مطالعه وانگر[4] و همکاران (1996) به این موضوع اشاره شده که تقریباًنیمی از این کودکان به خاطر عملکردهای تحصیلی ضعیف از مدرسه اخراج می‌شوند. دنیای امروز، یک دنیای ماشینی با فن‌آوری بالاست و نیاز به افرادی دارد که در سطوح بالای آموزش قرار داشته باشند. توانایی خواندن یک ابزار کلیدی برای بازآموزی در حوزه شغلی و همین طور برای حفظ شغل است. به هر حال، خواندن، مشکل تحصیلی عمده‌ای برای دانش‌آموزان ناتوان در یادگیری است. ناتوانی خواندن پیامدهای بسیار جدی در مورد پیشرفت تحصیلی، استخدام و موفقیت در زندگی دارد (لرنر، 1997).

بنابراین، فرآیند خواندن در آغاز مدرسه از اهمیت و حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. از آنجایی که توانایی و مهارت کودکان در خواندن، تأثیر قابل توجهی در سازگاری فردی ـ اجتماعی و سلامت روانی آنها دارد، لازم است توجه خاصی در امر تشخیص و درمان کودکان نارساخوان گردد.

علاوه بر آن، نارساخوانی، فرآیند یادگیری کودکان را در یک یا چند زمینه مانند خواندن، نوشتن و هجی کردن تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا، با توجه به مشکلات دانش‌آموزان نارساخوان در سطح خواندن، نوشتن و هجی کردن، ضرورت بکار بستن روشهای بازپروری در درمان  آنان مطرح می‌گردد. از میان روشهای بازپروری نارساخوانی، اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی در درمان نارساخوانی در تحقیقات متعددی نشان داده شده است. لذا، ضرورت انجام این پژوهش بیش از پیش آشکار می‌گردد.

بنابراین، پژوهش حاضر می‌تواند از لحاظ کاربردی در دو زمینه حائز اهمیت باشد. اولاً چنانکه یافته‌های حاصل از این پژوهش، اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی را در درمان کودکان نارساخوان نشان دهد، می‌توان نتایج آن را به صورت کاربردی در درمان کودکان نارساخوان به کار بست. افزون بر آن، مربیان، پزشکان، روان‌پزشکان و روان‌شناسان می‌توانند با استفاده از این روشها در جهت بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان بکوشند.

ثانیاً، از آنجائیکه مطالعات انجام شده در ایران نشان می‌دهد که تاکنون هیچ‌گونه پژوهشی در زمینه بررسی اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی در درمان دانش‌آموزان نارساخوان بر مبنای مدل تعادل بیکر انجام نشده است. لذا پژوهش حاضر ممکن است هم از لحاظ نظری وهم کاربردی بتواند راهگشای تحقیقات آتی در این زمینه باشد و شمه‌ای از ادبیات تحقیق موردنیاز در این خصوص را فراهم سازد.

[1] – Lyon

[2] – Kirk

[3] – Carnin & cilbert

4- Vanger

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

مارس 25

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی -بیان مساله پایان نامه اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 4

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

1ـ بیان مسأله

نارساخوانی[1]براساس تعریف انجمن نارساخوانی انگلستان، ترکیبی از تواناییها و مشکلات است که فرآیند یادگیری را در یک یا چند زمینه از جمله خواندن، نوشتن و هجی کردن تحت تأثیر قرار می‌دهد. این اختلال ممکن است با مشکلاتی در زمینه‌های سرعت پردازش، حافظه کوتاه مدت، توالی، ادراک دیداری/ شنیداری، زبان گفتاری و مهارتهای حرکتی نیز همراه باشد (به نقل از رید[2]، 2003).

به اعتقادفارمروکلین[3](1995) نارساخوانی تحولی[4] نوعی اختلال خاص خواندن است که کودکان مبتلا علیرغم داشتن هوشبهر طبیعی و آموزش مناسب و فقدان نارسایی حسی آشکار در زمینه خواندن دچار مشکل هستند (به نقل از لارسو[5] و همکاران، 2004).

بنابراین، می‌توان نارساخوانی را به عنوان مشکل پایدار یادگیری خواندن و خودکار شدن آن در کودکانی دانست که دچار عقب‌ماندگی شدید یا نارسایی حسی نیستند ولی توانایی خواندن در آنها به طور معناداری پایین‌تر از حد توانایی آنها در زمینه‌های دیگر است (دُبره ـ ریتزن[6] و همکاران، 1979)

شایع‌ترین اشتباههای کودکان نارساخوان شامل اشتباههای دیداری بین حروفی که از لحاظ شکلی نزدیک به یکدیگرند (مانند ج،چ)، اشتباههای شنیداری بخصوص بین صوتهای مجاور (مانند ب،پ) و ناتوانی در برقراری رابطه بین حروف و صداها، حذف حروف صامت (مانند مرسه به جای مدرسه)، حذف برخی از هجاها، معکوس کردن و جابجا کردن حروف و هجاها در یک کلمه و افزودن حروف صامت می‌باشد (دادستان، 1379).

علاوه بر آن، مؤلفانی همچون اولسن[7] و همکاران؛ 1994؛ استانوویچ[8]، 1986، مشکلات کودکان نارساخوان در فهم معنای متن را به طور عمده ناشی از ناتوانی در خواندن کلمه‌های مجزا و مشکلات از رمز درآوری این کلمه‌ها دانسته‌اند (به نقل از ماش[9] و بارکلی[10]، 1996).

نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ناشی از اختلال در ساختار و کنش نیمکره‌های مغزی می‌باشد. نوروسایکولوژی علمی است که به بررسی رابطه علوم روان‌شناسی و عصب‌شناختی می‌پردازد. این حوزه، رشد و یکپارچگی سیستم اعصاب مرکزی و ارتباط بین کنش مغز و رفتار انسان را مورد مطالعه قرار می‌دهد (فنیل[11]، 1995). این رویکرد، نارساخوانی را ناشی از وجود نارسایی در یکی از نیمکره‌های مغزی چپ و راست و یا هر دو نیمکره مغزی می‌داند.

برمبنای مدل تعادل خواندن[12] بیکر[13] (2002، 1990) نارساخوانی ناشی از وجود نارسایی در نیمکره مغزی چپ یا نیمکره مغزی راست می‌باشد. این مدل برمبنای دیدگاه نوروسایکولوژی ایجاد شده است که به تبیین انواع نارساخوانی و تحول خواندن می‌پردازد. طبق این مدل، خواندن عمدتاً در مراحل مقدماتی توسط نیمکره راست و در مراحل پیشرفته توسط نیمکره چپ صورت می‌گیرد. نیمکره راست با توجه به کارکردش در تفکر فضایی در ابتدا وظیفه استخراج جنبه‌های دیداری ـ فضایی کلمه نوشته شده را به عهده دارد. در شروع خواندن، مغز باید کلمه نوشته شده را از نظر شکل فضایی آن تجزیه و تحلیل کند و سپس این شکل فضایی با صدا و معنای آن بایستی درک شود.

به مرور زمان با کسب مهارت در خواندن و خودکار شدن خواندن، از اهمیت مرحله اول کاسته می‌شود و مرحله معنایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و در مراحل پیشرفته، خواننده بیشتر از نیمکره چپ خود استفاده می‌کند. اهمیت این انتقال از نیمکره راست به نیمکره چپ مغز در تحقیقات متعدد که توسط بیکر و همکارانش صورت گرفته، نشان داده شده و مورد تأیید قرار گرفته است (دریر[14] و همکاران، 1999). بنابراین، تحول خواندن متضمن انتقال کار از نیمکره راست به نیمکره چپ مغز می‌باشد. در حالیکه در برخی از کودکان این انتقال صورت نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد که عدم انجام این انتقال بیشتر مربوط به خودکار نشدن خواندن باشد. احتمالاً در اینجا اختلال ساختاری یا کنشی در یکی از دو نیمکره مغزی چپ یا راست وجود دارد. در این شرایط کودک نارساخوان هر بار سعی می‌کند رابطه بین شکل حروف نوشته شده و صدا و مفهوم آن را پیدا کند و از آنجایی که این ارتباط خودکار نشده است، خواندن کند و به صورت منقطع انجام می‌شود. کودک دچار خطاهای چندپارگی[15] (از قبیل کند خواندن، ایجاد وقفه و درنگ روی کلمات و تکرار آن و.‌..) می‌شود که سرعت و سیالی خواندن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بیکر این نوع اختلال خواندن را نوع p (ادراکی[16]) نامیده است (بیکر و رابرتسون[17]، 2002).

نوع دیگر اختلال وقتی است که انتقال به نیمکره چپ زودتر از موعد انجام شده است و یا اصولاً از ابتدا در خواندن کلمات، نیمکره چپ نقش اساسی بازی کرده است. در نتیجه این نوع اختلال، روال طبیعی بازشناسی شکل کلمه و سپس تبدیل آن به صوت و معنی طی نمی‌شود. در نتیجه کودکان نارساخوان دچار خطاهای اساسی[18] (از قبیل خطاهای مربوط به حذف‌ها[19]، وارونه سازی ها[20] و جابجایی[21] حروف و هجاها در یک کلمه) می‌شوند. بیکر این نوع اختلال خواندن را نوع L (زبانشناختی[22]) می‌نامد (بیکرورابرتسون، 2002).

بیکر برمبنای دیدگاه نوروسایکولوژی به  طبقه‌بندی و درمان کودکان نارساخوان نوع P/L پرداخته است. به اعتقاد بیکر، مغز این قابلیت را داردکه از راه تحریکهای عصب شناختی تغییر یابد. یعنی برطبق مدل تعادل بیکر با تحریک نیمکره مغزی چپ می‌توان به درمان کودکان نارساخوان نوع P پرداخت و با تحریک نیمکره مغزی راست به درمان کودکان نارساخوان نوع L پرداخت. زیرا کودکان نارساخوان نوع P دارای نارسایی در نیمکره چپ وکودکان نارساخوان نوع L دارای نارسایی در نیمکره راست می‌باشند. بنابراین، برای درمان کودکان نارساخوان نوع P/L، تحریک یکی از دو نیمکره مغزی راست یا چپ مناسب است (بیکر و رابرتسون، 2002).

در تحقیقات فزاینده‌ای اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی در درمان انواع کودکان نارساخوان برطبق مدل تعادل بیکر نشان داده شده است. پاره‌ای از محققان از جمله بیکر، بوما و گاردین[23]، 1990؛ بیکر و لیچ[24]، 1986؛ بیکر و مورلند[25]، 1981؛ بیکر و وینک[26]، 1985؛ اسپایر[27]، دجانگ[28]، و بیکر، 1987؛ گریس[29]، 1990؛ کپر[30]، 1987، 1988، 1993، 1994؛ کپروباس[31]، 1991، کپروهمبرگر[32]، 1994 راسو[33]، 1993؛ وان استرین[34] و همکاران، 1995؛ رابرتسون، 2000؛ بیکرورابرتسون، 2002؛ بیکر، 2004؛ گلدستین و آبرزات، 2001؛ دریر و همکاران، 1999 در تحقیقات خود، اثربخشی شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی را در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوع P/L نشان داده‌اند. یعنی این محققان با تحریک یکی از دو نیمکره مغزی چپ و راست با توجه به نوع اختلال خواندن موفق به درمان کودکان نارساخوان شده‌اند.

همچنین تحقیقات آزمایشی و بالینی بسیاری برروی کودکان نارساخوان سایر کشورها بازبانهای مختلف از جمله انگلیسی (رابرتسون، 2000، بادین[35]، 1996؛ کپرودکر[36]، 1995؛ گلدستین و آبرزات[37]، 2001)، ایتالیایی (لارسوو همکاران، 2004)، فنلاندی (نیوونن[38] و همکاران، 1992) و هلندی (کپر، 1997؛ بیکر و همکاران، 1996) صورت گرفته است. این محققان از تحریک یکی از دو نیمکره مغزی چپ و راست به درمان کودکان نارساخوان نوع P/L با درنظر گرفتن زبان مادری آنها پرداخته‌اند (به نقل از بیکر و رابرتسون، 2002).

به طور کلی، نتایج پژوهشهای گوناگون در بسیاری از کشورهای غربی (از جمله انگلیس، امریکا، ایتالیا و هلند و.‌..) اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی را در درمان دانش‌آموزان نارساخوان نوع P/L (با درنظر گرفتن زبان مادری آنها) برطبق مدل تعادل خواندن بیکر نشان داده‌اند. اما بررسی‌های انجام شده در کشورهای آسیایی حاکی از آن است که تاکنون هیچ‌گونه پژوهشی در زمینه بررسی اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی در درمان انواع کودکان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیکر صورت نگرفته است.

بنابراین در راستای اهداف فوق، پژوهش حاضر درصدد است اثر شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی بیکر را در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان (نوع P/L) ایرانی دارای زبان مادری فارسی مورد بررسی قرار دهد. لذا، مسأله اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال کلی است که آیا کاربرد شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان ایرانی مؤثر است؟

[1]– Dyslexia

[2] – Reid

[3] – farmer & kiein

4 – Developmental Dyslexia

5 – Lorusso.

6 -Debray-Ritzen

[7] – olson,.

[8] – Stanovich

[9] – Mash

[10] – Barkley

[11] – Fennell

[12] – Balance Model of Reading

[13] – Bakker

[14] – Dryer

[15] – Fragmentation error

[16] – Perceptual

3 – Robertson

4- substantive error

[19] – omissions

[20] – Reversals

[21] – substitutions

[22] – linguistic

[23] – Boma and Gardien

[24] – Licht

[25] – Moerland

[26] – Vink

[27] – Spyer

[28] – De Jong

[29] – Grace

[30] – Kapper

[31] – Bos

[32] – Hamburger

[33] – Russo

[34] – Van strien

[35] – Bodien

[36] – Dekker

[37] – Goldstein & Obrzut

[38] – Neuvonen

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

مارس 25

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی -مقدمه پایان نامه اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 3

 

مقدمه

در قرن حاضر، نارساخوانی یکی از مباحث چالش برانگیز آموزش و پرورش ویژه به شمار می رود. به اعتقاد پاره ای از متخصصان اختلالهای یادگیری حدود 80 درصد دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری، در خواندن مشکل دارند ( به نقل از لرنر، 1997 ). ضعف در خواندن معمولاً منجر به مشکلات دیگری می شود. این گونه کودکان فرصت های استخدامی را از دست می دهند. بسیاری از کودکان به خاطر عملکرد تحصیلی ضعیف و شکست های مکرر از مدرسه اخراج می شوند.

فن آوری پیشرفته و اتوماتیک شدن کارها در جهان امروز ایجاب می کند که افراد تحصیلات بالایی داشته باشند. مشاغل قدیمی به سرعت منسوخ می شود و فرایند بازآموزی به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر درمی آید. و پیش بینی می شود کارمندان در هر شغلی به دفعات مجبور شوند به بازآموزی در حرفه خود بپردازند تا آمادگی های لازم را برای مشاغل جدید کسب کنند. توانایی خواندن به صورتی کارآمد، ابزاری مهم در بازآموزی و حفظ شغل است. به هر حال، خواندن مشکل تحصیلی عمده ای برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری است. ناتوانی خواندن پیامدهای بسیار جدی در مورد پیشرفت تحصیلی، استخدام و موفقیت در زندگی دارد ( لرنر، 1997 ).[1] کودکان مبتلا به نارساخوانی در هنگام خواندن مرتکب اشتباهات متعددی می شوند. این اشتباهات با حذف، افزودن یا وارونه نمودن کلمات مشخص می شود. این کودکان در تفکیک بین حروف از نظر شکل و اندازه دچار مشکل هستند، به خصوص حروفی که فقط از نظر جهت یابی و طول خطوط با هم تفاوت دارند. سرعت خواندن آنها پایین و غالباً با حداقل درک همراه است. اکثر کودکان نارساخوان توانایی رونویسی از متن چاپی را دارند، اما تقریباً آنها درهجی کردن ضعیف هستند. این کودکان ممکن است از وسط یا آخر کلمه شروع به خواندن نمایند. نارسایی در به خاطر آوردن و عدم استمرار فراخوانی موجب
می شود که فرد اسم و صدای حروف را بخوبی به خاطر نیاورد و از آن پرهیز می کنند. اضطراب آنها در مقابل تقاضاهایی که زبان نوشتاری را ایجاب می کند، افزایش می یابد، اکثر کودکان مبتلا به نارساخوانی که آموزشهای کمکی دریافت نمی کنند ممکن از شکست مستمر و یاس ناشی از آن دچار احساس شرم و تحقیر شوند. با گذشت زمان این احساسها عمیق تر می گردند. کودکان بزرگتر ممکن است احساس خشم یا افسردگی پیدا کنند و احترام به نفس پایین نشان دهند. ( کاپلان ـ سادوک، 2003 ، ترجمه رفیعی ورضاعی ).

لذا، متخصصان با توجه به مشکلات عمده دانش آموزان نارساخوان در سطح خواندن، نوشتن و هجی کردن، از دیدگاههای مختلف به تبیین نارساخوانی پرداخته اند. در پژوهش حاضر، نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی تبیین شده است. نوروسایکولوژی به عنوان شاخه ای از تحقیقات مغز در بیست سال اخیر به مثابه یک گرایش تخصصی در روان شناسی به شمار می آید. نوروسایکولوژی به تبیین رابطه بین مغز و رفتار می پردازد. و می خواهد به چگونگی کنش مغز پی ببرد، به طور مثال چه مکانیزمهایی در تفکر، یادگیری و احساس اهمیت دارند و چگونه راه اندازی می شود و چه تاثیری بر رفتار انسان دارند. نوروسایکولوژی از روشهای همچون تخریب، تحریک و ثبت استفاده می کند. روشهای نوروسایکولوژی تجربی بر ارائه محرک مبتنی هستند. در این زمینه از روشهای ارائه محرک به نیمی از میدان دید، یکی از دو گوش و تحریک لمس جانبی استفاده می کنند. در تمام این موارد هنگامی که تحریک ارائه می شود، پاسخ پس از تحلیل شناختی به صورت جانبی ظاهر می شود. در این پژوهش نیز برای درمان نارساخوانی از روش تحریک استفاده شده است.

به اعتقاد پاره ای از مولفان نوروسایکولوژی، نارساخوانی ناشی از نارسایی در یکی از نیمکره های مغزی چپ و راست و یا هر دو نیمکره مغزی است. بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر ( 2002 ) نارساخوانی ناشی از وجود نارسایی در نیمکره مغزی چپ یا نیمکره مغزی راست می باشد. این مدل بر مبنای دیدگاه نوروسایکولوژی ایجاد شده است که به طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان ( نوعp/l ) و درمان آنان می پردازد.

به اعتقاد بیکر ( 2002 ) مغز این آمادگی را دارد که از راه تحریکهای عصب شناختی تغییر یابد. یعنی می توان با تحریک نیمکره چپ، عملکرد خواندن کودکان نارسا خوان نوعp را بهبود بخشید و با تحریک نیمکره راست می توان عملکرد خواندن کودکان نارساخوان نوعl را بهبود بخشید. بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر، کودکان نارساخوان نوعp هنگام یادگیری خواندن از مزایای نیمکره چپ و کودکان نارساخوان نوعl از کنش نیمکره راست بهره کمی برده اند. بنابراین، تحریک یکی از نیمکره های مغزی با توجه به نوع نارساخوانی مناسب به نظر می رسد.

درراستای اهداف فوق، دراین پژوهش نیز نیز برای درمان دانش آموزان نارساخوان نوعp/l از شیوه های درمانی تحریک خاص نیمکره ها (Hss ) از طریق کانال دیداری و لامسه ای استفاده شده است. لذا در این پژوهش، اثربخشی شیوه های درمانی نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد بررسی قرار می گیرد.

[1] – Lerner

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره