می 4

هدف شاخه متوسطه فنی و حر فه ای : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی :بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای

هدف شاخه متوسطه فنی و حر فه ای :
هدف از شاخه متوسطه فنی و حر فه ای، اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مناسب برای هدایت آنان سمت اشتغال مفید و احراز آمادگی نسبی برای ادامه تحصیلات عالی تر کاربردی ،علمی است .
این شاخه مشتمل بر چند گروه است از جمله :صنعت ، کشاورزی ، اداری ،بازر گانی ، هنر ، مدیریت خانواده ، بهیاری ،تربیت بدنی ، دانش آموزان طی سه سال باید حدود 96 واحد درس بگذارنند که حدود شصت واحد آن دروس مشترک تمام گرو هها است . بیشتر در دو پایه اول و دوم ارائه می شود . این دروس با دروس مشترک شاخه نظری همسان است . دروس اختصاصی در هر رشته نیز 36 واحد است که بیشتر در پایه اول ارائه میشود. (صافی ،1374 )شاخه متوسطه کار دانش :هدف از شاخه متوسطه کار و دانش (مهارت آموزی ) تربیت نیروی انسانی ، سطوح نیمه ماهر و استاد کار و سر پرست مورد نیاز بخش های صنعت ، کشاورزی ،خدمات بر اساس نیاز های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور است به نحوی که هر یک از افراد شاغل یا متقاضیان اشتغال در جامعه برای کاری که انجام می دهند یا داوطلب انجام آن هستند ، دانش ومهارت کافی کسب کنند .
فارغ التحصیلان این شاخه در صورت احراز شرایط می توانند در دور ههای علمی – کار بردی ادامه تحصیل دهند . به فارغ التحصیلان دوره راهنمایی یا معادل آن پس از گذراندن 32 واحد پودمان مهارت و توفیق در آزمون جامع استاندارد مهارت در حرفه مر بوط ،گواهینامه درجه دوم مهارت داده می شود . دارند گان گواهینامه درجه دوم مهارت یا معادل آن پس از گذراندن حدود شانزده واحد پودمان مهارت و توفیق در آزمون جامع استاندارد مهارت در حرفه مربوط، گواهینامه درجه دوم مهارت داده می شود . دارندگان گواهینامه درجه دوم مهارت یا معادل آن ، پس از گذراندن حدود شانزده واحد پودمان مهارت و توفیق در آزمون استانداردمهارت به دریافت گواهینامه درجه یک مهارت نائل می شوند به کسانی که دیپلم کاردانی داده می شود ، که علاوه بر اخذ گواهینامه درجه یک مهارت یا معادل آن در حرفه مورد نظر 48 واحد دروس عمومی شاخه های نظری و فنی و حرفه ای را بگذرانند . (صا فی ، 1374 )
با ایجاد مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش :
1- عدم تساوی امکانات آموزش از میان می رود .
2- از عدم علاقه به مدرسه و ترک تحصیل دانش آموزان کاسته می شود .
3- شکست های تحصیلی در بین دانش آموزان کم می شود .
4- تاءکید بیش از حد بر رشته ای خاص کاسته می شود .
5- از ساختمان مدرسه در تمام سال حداکثر استفاده به عمل می آید .
6- بیگانگی ، یاس و نا کامی به دلیل عدم پیشرفت تحصیلی از میان می رود .
فارغ التحصیلان این دبیرستان ها هنگامی که تصمیم به اشتغال بگیرند مدرک تحصیلی آنها مهارت و علاقه آنها را در زمینه ای خاص به وضوح نشان می دهد .
در حالی که فارغ التحصیلان دروس نظری تازه باید بیندیشند که علاقه آنها در چه زمینه ای است .
برنامه تحصیلات حرفه ای:
دوره تحصیلات حرفه ای بدین منظور مطرح گردیده است که دانش آموزان را جهت اشتغال به کار سود مند ، بلافاصله پس از اتمام این دوره دبیرستان آماده سازد . به طور کلی در این برنامه دانش آموزان نیمی از وقت خود را صرف آموزش های عمومی و نیمی دیگر را صرف درس های حرفه ای می کنند . حدود 20% محصلین دبیرستانی سراسر کشور در این برنامه تحصیل می کنند . میزان بیکاری در بین فارغ التحصیلان دبیرستان در رشته تعلیمات حرفه ای از 5% در مقایسه با 12% یا بیشتر گروه سنی خود در رشته های دیگر ،کمتر است .بیش از 20% فارغ التحصیلان از مدارس ، احساس می کنند که در درجه دوم اهمیت قرار دارند و یا هوش و استعداد کافی ندارند . لیکن این ها سریع تر کار پیدا می کنند .از مشاغل خود فنی تر هستند و بیش از فارغ التحصیلان رشته های دیگر دبیرستان کارهای خود را نگه می دارند .

کمک به هر محصل در آماده شدن برای یک شاخه :
مدارس کشور معمولاً از اهداف مختلفی بر خوردار ند، که یکی از اهداف موضوع آماده سازی دانش آْموزان برای کار بعد از فارغ التحصیل شدن می باشد . در دبیرستان های آمریکا همیشه به منزله وسیله جهت آماده سازی افراد برای کار محسوب شده اند . اغلب کار فرمایان انتظار دارند که تعلیم و تربیت فرد او را در زمینه مهارت های مربوط ارتباط و تبادل نظر ، عادات مطلوب کار و احساس مسوولیت آماده سازد . در حالی که افرادی که به دانشگاه می روند پیوسته رو به تزاید است .
اغلب دانش آموزان به تحصیلات رسمی خود ،بعد از کلاس دوازدهم یا قبل از آن ، خاتمه می دهند . این دسته از محصلین طالبی آمادگی برای کاری هستند ، که در آمدی ثابت داشته و امنیت آنها را تا حدی تاءمین نماید . این ها به دنبال مشاغلی هستند که نیازمند مهارت هایی است که در خلال سال های تحصیلی خود کسب کرده اند . کار زمان کارگرانی را می خواهند که ماهر ، قابل اعتماد و دقیق ووقت شناس بوده ، بتوانند با همکاران و سر پرستان خود کنار آیند و علاقمند به منافع شرکت باشند .(بروس ،1369 )
هر جامعه ای برای رشد و شکوفایی افراد خود برنامه هایی را متناسب با وضع موجود در زمینه های مختلف ارائه می دهد ، تا زمینه ترقی و رشد برای جامعه و افراد آن تسریع گردد. یکی از برنامه ریز ی ها در ارتباط با نیازمندی های صنعتی جامعه است که کشور ما با درایت پایه ای و اساسی طرح ریزی نگردد ، همان خواهد شد که در سایر رشته ها انبوه تحصیل کرده متوسطه و عالی داشته باشیم ولی جامعه ما در حل بسیاری از معضلات اجتماعی و مشکلات علمی و صنعتی عاجز مانده باشد .
اهداف کمی در برنامه نیم سال 66-62
1-تعداد هنر جویان فنی و حرفه ای از 889/128 نفر در سال 1361 به 387043 نفر در سال 1366 خواهد رسید .
2- رشته آموزش متوسطه عمومی در طول برنامه به طور متوسط 6% و رشد آموزش متوسطه فنی و حرفه ای به طور متوسط 2% افزایش خواهد داشت .
3-سهم هنر جویان رشته کشاورزی از 1/4% به 6/6% در سال 1366 و سهم هنر جویان رشته صنعت از 2/62 % به 8/59% و سهم هنر جویان رشته خدمات از 7/33 به 6/33% خواهد رسید .(تعلیم و تربیت ،1365 )
آموزش متوسطه از نظر کمی در سال تحصیلی 65-64
در سال تحصیلی 65- 64 تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل در دوره های مختلف 328/ 561 /10 نفر بالغ گردیده است .در نشریه خلاصه آمار وزارت آموزش و پرورش دفتر هماهنگی طرح ها و برنامه ریزی توسعه آماده است که تعداد دانش آموزان نسبت به سال تحصیلی گذشته بیش از 000/806 نفر (30/8% ) افزایش داشته است . از این تعداد 335 /144/6 نفر پسر و 003/417/4 نفر دختر بوده است .از تعداد کل دانش آمو زان 8/370/4 نفر در مناطق روستایی تحصیل کرده اند . تعداد 328/561/10 دانش آموزدر 483/370 کلاس و 70025 مدرسه بوده اند و جمع کارکنان شاغل در مدارس و ادارات آموزش در این سال به 145/634 نفر بالغ گردیده است . از328/561/10 دانش آموز 283/994 نفرمتوسطه و 352/195 نفر در متوسطه فنی و حرفه ای به تحصیل اشتغال داشته اند که 413/104 نفر در هنرستان های فنی و 578/83 نفر در مدارس بازر گانی و حرفه ای و 7361 نفر و در مدارس متوسطه فنی و حرفه ای روستا ها 5849 نفر تحصیل کرده اند .
بررسی وضعیت کار کنان مدارس متوسطه نشان می دهد که در سال تحصیلی 64-63در این دوره (عمومی ، فنی ،حرفه ای ، 70845 نفر فعالیت داشته اند ، که 52769 نفر در دوره متوسطه عمومی و بقیه در فنی و حرفه ای بوده اند . از 52769 نفر کارکنان دوره متوسطه نظری 19440 نفر زن بوده اند . از 70845 نفر کارکنان دوره متوسطه 35395 نفر یعنی 19/66 % لیسانس بالاتر بوده اند .(تعلیم و تربیت ،1356 )
در سال 64-63 از 000/760 9 دانش آموز حدود 000/901 نفر در دوره متوسطه نظری وحدود 000/170 در دوره متوسطه فنی و حرفه ای تحصیل کرده اند .در سال تحصیلی 65-64 حدود 000/195 دانش آموز هنرستانی نیز در 708 مدرسه فنی و حرفه ای تحصیل کرده اند .
در سال تحصیلی 65-64 از حدود 000/195/1 دانش آموز دوره متوسطه 000/195 در متوسطه فنی و حرفه ای 861/043/1 دانش آموز فنی و 83647 دانش آموز بازرگانی و حرفه ای 397/7 دانش آموز کشاورزی تحصیل کرده اند .
توزیع داوطلبان در امتحانات نهایی متوسطه 65-64 از 000/260 داوطلب دوره متوسطه نظری وفنی و حرفه ای 074/22 نفر در فنی و کشاورزی و 035/9 نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی متوسطه 65- 64 از 000/260 داوطلب دوره متوسطه نظری و فنی و حرفه ای 074/22 نفر در فنی و کشاورزی و 035/9 نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی خرداد شرکت داشته اند (تعلیم و تربیت ،1356 )

نتیجه گیری :
در یک جمع بندی کلی به نظر می رسد که روند تعلمی و تربیت جهانی از توجه به مبانی و مسائل ذهنی و معنوی شروع شده و به سوی عملی و یدی شدن حرکت کرده و در نهایت به نقطه ای رسیده است که ما به آن تعلیم و تربیت ، فنی و حرفه ای می گوییم .این جریانات بالنده ناشی از نیاز جوامع گوناگون به رشد و توسعه امکانات مادی و رفاهی بوده است . که نتیجه آن اختراعات و اکتشافات مهمی است که انجام شده وزندگی انسان های دگرگون ساخته است .
در موقعیت کنو نی کشور ما که از نتایج از این اختراعات و تکنو لوژی سود می برد و خود نیز در آن سهم می باشد. لازم است که توجه بیشتری بدان مبذول دارد .
با گسترش تحقیقات در کلیه علوم جاری علی الخصوص علوم فنی و حرفه ای در متن کار قرار گیرد تا بتوانندپا به سوی کشور های اروپایی و پیشرفته حرکت کرده و از قافله عقب بماند .
مدارس فنی و حرفه ای و رشته های مربوط به کار و دانش می توانندپاسخگوی نیازهای فنی و حرفه ای کشور باشند .به شرط آن که این امر جدی گرفته شود و روز به روز با باز خوردهای علمی ، اشکالات و معایب آنها بر طرف شده و بر اساس نیاز های جدید جامعه تغییر نماید.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

می 4

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ: دانلود پایان نامه علوم تربیتی,افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

3-4-4. پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ:

این پرسشنامه توسط اولسن،[1] فورنیر،[2] و درانکمن[3] (1989؛ به نقل از ثنایی، 1379) طراحی‌شده است‌و به منظور ارزیابی زمینه‌های بالقوه‌مشکل زا یا شناسایی زمینه‌های قدرت و پربار سازی روابط زناشویی به کار می‌رود. همچنین از این پرسشنامه برای تشخیص زوج‌هایی استفاده می‌شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند. به علاوه این پرسشنامه به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعددی برای بررسی رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است (ثنایی، 1379). این آزمون دارای دو فرم 115 سوالی و 125 سوالی است که از 12 خرده آزمون تشکیل شده است. خرده آزمونها عبارتند از:

تحریف‌آرمانی، رضایت‌زناشویی، مسائل شخصی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیتهای اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزند پروری، خانواده و دوستان، نقش‌های مساوات طلبی، و جهت گیری مذهبی. ویژگی‌های روان سنجی این پرسشنامه توسط سلیمانیان (1373) محاسبه‌شده و فرم کوتاه این پرسشنامه دارای 47 سوال می‌باشد. این پرسشنامه به صورت 5 گزینه‌ای (کاملا موافقم، موافقم، نه موافقم نه مخالف، مخالفم، کاملا مخالفم) درجه بندی شده است. نمره‌های کمتر از 30 نشانگر نارضایتی شدید همسران، نمرات بین 30 تا 40 عدم رضایت زناشویی، نمرات بین 40 تا 60 نشانگر رضایت نسبی و متوسط از روابط زناشویی، نمرات 60 تا 70 نشانگر رضایت زیاد و نمرات بالای 70 نشانگر رضایت فوق العاده زیاد از روابط زناشویی زوجین است (ثنایی، 1379).

 • روایی و پایایی پرسشنامه رضایت‌زناشویی انریچ: ضرایب آلفای پرسشنامه انریچ از گزارش اولسن، فورنیر و درانکمن (1989؛ به نقل از ثنایی، 1379) برای خرده مقیاس‌های تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسائل شخصی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت‌مالی، فعالیتهای اوقات‌فراغت، رابطه جنسی، فرزند‌پروری، خانواده و دوستان، و نقش‌های مساوات طلبی به ترتیب زیر است: 90/0، 81/0، 73/0، 68/0، 75/0، 74/0، 76/0، 48/0، 77/0، 72/0 و 71/0. ضریب همبستگی این پرسشنامه با مقیاس‌های رضایت خانوادگی بین 41/0 تا 61/0 و با مقیاس‌های رضایت از زندگی بین 32/0 تا 41/0 است که نشان دهنده روایی سازه است. جدول (4-3) پایایی خرده مقیاس‌های آزمون انریچ را در تحقیقات مختلف نشان می‌دهد.
خرده مقیاس‌ها اولسون و فاورز (1989)- آلفای کرانباخ اولسون، فورنیر و درانکمن (1982)- آلفای کرانباخ اولسون، فورنیر و درانمکن (1982)- آزمون- بازآزمون
1. تحریف آرمانی 83/0 92/0 92/0
2. رضایت زناشویی 86/0 81/0 86/0
3. مسائل شخصیتی 82/0 73/0 81/0
4. ارتباط 82/0 86/0 90/0
5. حل تعارض 84/0 75/0 90/0
6. مدیریت مالی 82/0 74/0 88/0
7. فعالیت اوقات فراغت 71/0 76/0 77/0
8. روابط جنسی 85/0 84/0 92/0
9. فرزند پروری 78/0 77/0 79/0
10. خانواده و دوستان 79/0 82/0 82/0
11. نقش‌های مساوات طلبی 68/0 90/0 90/0
12. گرایش مذهبی 84/0 89/0 79/0

جدول (4-3): پایایی زیر مقیاس‌های آزمون انریچ در تحقیقات مختلف (اولسون و فاورز، 1989).

 

[1] . Olson

[2] . Fournier

[3] . Drunchman

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

می 4

اهداف تحقیق:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

1-4. اهداف تحقیق

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

1-5. فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌ی اصلی:

1) درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان موثر است.

فرضیه‌های فرعی:

2) درمان براساس رویکرد طرحواره- محور در بهبود نحوه ارتباط زناشویی زنان موثر است.

3) درمان براساس رویکرد طرحواره- محور در بهبود روش‌های حل تعارض زنان موثر است.

4) درمان براساس رویکرد طرحواره- محور در بهبود رابطه جنسی زنان موثر است.

1-6. متغیرها

متغیر مستقل: درمان طرحواره- محور است که توسط یانگ و همکارانش (2003-1990) توسعه یافته و یک درمان ترکیبی است.

متغیرهای وابسته: متغیرهای رضایت زناشویی، نحوه ارتباط، حمل تعارض و رابطه توسعه یافته و یک درمان ترکیبی است.

متغیرهای وابسته: متغیرهای زناشویی، نحوه ارتباط، حمل تعارض و رابطه جنسی هستند که توسط‌پرسشنامه رضایت‌زناشویی انریچ (ENRICH) اندازه گیری می‌شوند.

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی

تعریف مفهومی رضایت زناشویی: حالتی از رضایت و خشنودی در ازدواج است که از جنبه‌های درون فردی، تجارب ذهنی خوشایند و از جنبه میان فردی، هماهنگی میان انتظارات یک فرد با طرف مقابل است که در زمینه‌های گوناگونی چون سبک زندگی، ارتباط، رابطه‌جنسی، درآمد‌و تصمیم‌گیری وجود دارد (برنشتاین و برنشتاین، 1986؛ ترجمه سهرابی، 1384؛ گاتمن و همکاران، 1993).

تعریف عملیاتی رضایت زناشویی: در این پژوهش «رضایت زناشویی»، نمره‌ای است که آزمودنی‌ها در آزمون رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) بدست می‌آورند.

ارتباط[1]: عبارتست از فرآیندی که در طی آن زن و شوهر چه به صورت کلامی در قالب گفتار و چه به صورت غیر کلامی در قالب گوش دادن، تامل، حالت چهره و ژست‌های مختلف با یکدیگر به تبادل احساسات یکدیگر می‌پردازند. یکی از راههای نگریستن به‌ساختار خانواده، توجه به الگوی ارتباطی زوجین، یعنی کانال‌های ارتباطی است که از طریق آنها زن و شوهر با یکدیگر به تعامل مثبت می‌پردازند (فاورز[2] و اولسون،[3] 1996).

حل تعارض[4]: حل تعارض بر انعطاف پذیری همسران در تشخیص مساله و حل آن، راهبردها و روش‌های بحث‌های مربوط به حل تعارض اشاره دارد (فاورز و اولسون، همان منبع).

روابط جنسی[5]: احساسات افراد نسبت به روابط جنسی با همسرشان، میزان رضایت از ابراز عواطف، سطح راحت بودن در صحبت راجع به مسائل جنسی، نگرش‌ها در مورد رفتار جنسی و رابطه جنسی در این حیطه گنجانده می‌شود. همچنین تصمیم گیری راجع به تنظیم خانواده و نگرش در مورد تعرض جنسی در رابطه زناشویی در این حیطه قرار دارد (فاورز و اولسون، همان منبع).

* نحوه ارتباط، حل تعارض و رابطه جنسی، هر کدام خرده مقیاس‌هایی هستند که توسط پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ اندازه گیری می‌شوند.

طرحواره: واژه «طرحواره» در حوزه‌های پژوهشی مختلفی به کار برده شده است. طرحواره به‌طور کلی، به‌عنوان ساختار، قالب یا‌چارچوب تعریف می‌شود. طرحواره‌ها در احساسی که ما از خودمان داریم، نقش محوری دارند. در بافت روان شناسی و روان درمانی، طرحواره به طور کلی به عنوان یک اصل سازمان بخش کلی در نظر گرفته می‌شود که برای درک تجارب زندگی هر فرد ضروری است. طرحواره‌ها، در اوایل زندگی شکل می‌گیرند و خودشان را به تجارب بعدی زندگی تحمیل می‌کنند. با این‌تعریف کلی، طرحواره می‌تواند مثبت‌یا منفی و‌سازگار یا ناسازگار باشد و می‌تواند در اوایل زندگی یا در مسیر بعدی زندگی شکل بگیرد (یانگ و همکاران، 2003).

تعریف مفهومی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه: یانگ (2003-1990) معتقد‌است برخی از طرحواره‌ها به ویژه آنهایی که عمدتا در نتیجه تجارب ناگوار دوران کودکی شکل می‌گیرند، ناکارآمد هستند می‌توانند باعث بروز مشکلات بین فردی شوند. این طرحواره‌ها که تحت عنوان طرحواره‌های ناسازگار اولیه بررسی شده‌اند، الگوهای هیجانی و‌شناختی خود آسیب‌رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته‌اند و در مسیر زندگی تکرار می‌شوند. البته رفتار یک فرد بخشی از طرحواره محسوب نمی‌شود، چون یانگ معتقد است که رفتارهای ناسازگار بین فردی در پاسخ به طرحواره به وجود می‌آیند. بنابراین رفتارها از طرحواره‌ها نشات می‌گیرند ولی بخشی از آن نیستند (یانگ و همکاران، همان منبع). طرحواره‌های ناکارآمد اولیه به پنج حوزه اصلی تقسیم می‌شوند.

تعریف عملیاتی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه: در‌این پژوهش، منظور از « طرحواره‌های ناکارآمد اولیه»، طرحواره‌هایی هستند که براساس پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ[6](YSQ) نمره 3 و بالاتر می‌گیرند. این پرسشنامه در جلسه اول به گروه آزمایش داده شده تا آن را به عنوان تکلیف خانگی تکمیل کنند.

طرحواره‌های حوزه بریدگی/ طرد[7]: این حوزه مربوط به ارضا نشدن نیاز به امنیت و برقرار ارتباط رضایت بخش با دیگران است. انتظار اینکه نیازهای شخصی ثبات و امنیت و تعلق خاطر به شیوه‌ای قابل پیش بینی ارضا نخواهد شد (کاستیل و همکاران، 2007). طرحواره‌های این حوزه عبارتند از: رها شدگی/ بی ثباتی، بی اعتمادی/ بد رفتاری، محرومیت هیجانی، نقص/ شرم، انزوای اجتماعی/ بیگانگی.

طرحواره‌های حوزه خود گردانی و عمل مختل[8]: این حوزه انتظارات فرد از خودش و محیط را در مورد امکان جدا شدن، مستقل شدن، بقا و عملکرد موفقیت آمیز را در برمی‌گیرد؛ به نحوی که فرد‌احساس می‌کند برای جدایی، بقا و عملکرد مستقل یا انجام موفقیت‌آمیز تکالیف توانایی کافی ندارد‌(کاستیل[9] و‌همکاران، همان‌منبع). طرحواره‌های این حوزه عبارتند از: وابستگی/ بی کفایتی، آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری، خود تحول نیافته/ خود گرفتار، شکست.

طرحواره‌های حوزه محدودیت‌های مختل[10]: این حوزه، نمایانگر نقص در مسئولیت‌ها و محدودیت‌های فردی برای خود از قبیل مسئولیت پذیری نسبت به دیگران یا اهداف بلند مدت در زندگی می‌باشد و منجر به مشکلاتی در رابطه با رعایت حقوق دیگران و همکاران با آنان جهت تعهد می‌شود (کاستیل و همکاران، همان منبع). طرحواره‌های این حوزه عبارتند از: استحقاق/ بزرگ منشی، خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی.

طرحواره‌های حوزه معطوف به دیگران بودن[11]: این حوزه نمایانگر تمرکز بیش از حد فرد به تمایلات و احساسات دیگران و در مقابل نادیده گرفتن نیازهای خود به منظور دریافت عشق و پذیرش، تداوم ارتباط با دیگران یا اجتناب از انتقام و تلافی دیگران است (کاستیل و همکاران، همان منبع). طرحواره‌های این حوزه عبارتند از: اطاعت، ایثار، پذیرش جویی/ جلب توجه.

طرحواره‌های حوزه‌گوش به‌زنگی بیش از حد و بازداری[12]: افرادی که طرحواره‌های مربوط به این حیطه را دارند بیش از حد بر واپس زنی احساسات و تکانه‌های خود انگیخته تاکید دارند و قوانین درونی شده آنها چندان سخت گیرانه است که مانع برقراری روابط‌صمیمانه و‌آرامش برای فرد می‌شود (کاستیل و همکاران، همان منبع). طرحواره‌های این حوزه عبارتند از: منفی گرایی/ بد بینی، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه/ عیب جویی افراطی، تنبیه.

تعریف مفهومی طرحواره درمانی: طرحواره درمانی، یک درمان ترکیبی است که به وسیله یانگ و همکارانش (2003- 1990) براساس مفاهیم درمان شناختی- رفتاری رشد یافت. این درمان ترکیبی از رویکردهای شناختی- رفتاری، دلبستگی، گشتالت، روابط موضوعی، ساختار گرایی، و روانکاوی است. طرحواره درمانی بر کشف ریشه‌های تحولی دوران کودکی و نوجوانی، مشکلات روان شناختی، تکنیک‌های هیجانی، روابط درمانگر و بیمار و سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد تاکید دارد.

تعریف عملیاتی طرحواره درمانی: در این پژوهش منظور از « طرحواره درمانی»، پروتکل درمانی کوتاه مدت یانگ است (یانگ و همکاران، 2003) که به مدت 8 جلسه 45 دقیقه‌ای اجرا شد و فرصت آن ضمیمه است.

[1] . Relation ship

[2] . Fowers

[3] . Olson

[4] . conflict solving

[5] . sexual relationship

[6] . Young Schema questionare

[7] . Disconnection- Rejection

[8] . Impaired

[9] . Castille

[10] . Impaired limits

[11] . Other- Directedness

[12] . Over vigilance- Inhibition

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

می 4

بحث ونتیجه گیری: دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری
پرخاشگری فعل و انفعالی است که گاهی فرد جهت اینکه خود را تخلیه کند و به سرکوبی امیال و اطرافیان خود می پردازد که اگر این حس کنترل نشود ممکن است که عواقب شخصی را در پیش بگیرد و این می تواند مخرب با شد مخصوصاً که در دوران جوانی و کودکی باید مراقب بود تا روحیه ستیزه جویی در فرد به عنوان مخرب ظاهر نشود چرا که ممکن است عواقب خطرناکی داشته باشد مخصوصاً محیط دانشگاه و مدرسه می تواند تاثیری بسزایی در نوع برخورد با دیگران داشته باشد که هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی مقاطع دبستان به جز مقطع اول شهر قزوین است که فرضیه های عنوان شده پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد و همین پرخاشگری در بین مقاطع سوم و چهارم تفاوت وجود دارد و فرضیه سوم پرخاشگری در بین مقاطع دوم و پنجم تفاوت وجود دارد و فرضیه چهارم که پرخاشگری در بین دانش آموزان ممتاز و دانش آموزان ضعیف از لحاظ درسی تفاوت هستند که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقاطع دبستان که 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون پرخاشگری بر روی آنها اجرا گردیده است که دارای 29 سؤال است و جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغییر و ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج آن به این صورت است که بین پرخاشگر ی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری دارد و همین طور پرخاشگری در بین دانش آموزان ممتاز و ضعیف دارای تفاوت است ولی پرخاشگری در بین دانش آموزان مقاطع دوم و پنجم و چهارم و سوم دارای تفاوت نیست که تحقیق حاضر با تحقیق رحمانی در سال 1370 که تحت عنوان بررسی رابطه پرخاشگری و افسردگی در بین حدود سنی 18 ساله شهر ملایر که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین پرخاشگری و افسردگی رابطه وجود دارد و همین طور تحقیق افضلی پور در سال 1369 تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه پرخاشگری والدین و عزت نفس کودکان در مقطع پنجم ابتدایی شهر ورامین انجام داده است که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین پرخاشگری والدین و عزت نفس کودکان رابطه معنی داری وجود دارد .
وهممین طور تحقیق ارهانی در سال 1370 که تحقیقی تحت عنوان مقایسه پرخاشگری در بین کودکان دارای سرپرست و فاقد سرپرست حدود سنی 7 ساله شهر قوچان که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین پرخاشگری کودکان دارای سرپرست و فاقد سرپرست تفاوت وجود دارد .
و همین طور تحقیق اصلانی در سال 1368 که تحقیقی تحت عنوان مقایسه پرخاشگری در بین زنان مطلقه و زنان دارای شوهر که نتایج کل آن حاکی از آن است که پرخاشگری در بین زنان مطلقه بیشتر از زنان دارای شوهر است .
محدودیت ها
1- استفاده از مطالب و منابع معتبر در رابطه با تحقیق حاضر
2- عدم استفاده از مطالب اینترنتی و جدید
3- محدودیت زمانی در اجرای تحقیق
4- عدم همکاری آزمودنی ها جهت انجام تحقیق حاضر
5- عدم دسترسی به پرسش نامه های معتبر در جهت تکمیل پروژه

پیشنهادات
1- استفاده از مطالب و منابع معتبر در رابطه با تحقیق حاضر
2- دسترسی قرار دادن پرسش نامه های معتبر
3- تعمیم دادن موضوع به حدود سنی متفاوت
4- بالا بردن اطلاعات از طریق تحقیقات جدید و تازه
5- بالا بردن زمان ارائه تحقیق جهت ارائه بهتر

منابع و مآخذ
– آزاد – حسین – آسیب روانی – انتشارات رشد تهران 1384
– بهادری – احمد – نظریه های روان درمانی – انتشارات باران تهران 1385
– پوررجبلی – مصطفی – پرخاشگری و کودکان – انتشارات نور تهران 1384
– سعیدی راد – بهمن – اختلالات روانی –انتشارات راهبرتهران1383
– ستوده- هدایت الله- روان شناسی اجتماعی – انتشارات بهارتهران1385
– شاملو- سعید-سلامت روانی- انتشارات ارجمند- تهران1384
– شعاری نژاد-علی اکبر- روان شناسی رشد-انتشارات ارسبادان تهران 1385
– رحیمیان – حوریه بانو – پرخاشگری و روشهای درمانی – انتشارات سحت –تهران 1385
– دعوی نژاد – بهادر – اختلالات رفتاری- انتشارات فرهنگیان – تهران 1385
– محمدی – سید یحیی – نظریه های روان درمانی – انتشارات سحت –تهران 1386
– ی – منیره – پرخاشگری – انتشارات – تهران 1383
– لطف آبادی – حسین- (1385) . روان شناسی شخصیت، تهران، انتشارات نور
– نوروزی- ابراهیم- (1383) پرخاشگری و راهکارهای آن، تهران، انتشارات بهار.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

می 4

پرخاشگری چگونه یاد گرفته می شود ؟: دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

 

پرخاشگری چگونه یاد گرفته می شود ؟

تجربه شخصی و مشاهده دیگران به ما یاد داده است که پرخاشگری اغلب بی نتیجه نیست . مطالعات نشان می دهد که حیوانات را می توان با کمک یک سری در گیریها از موجوداتی مطیع و سر به راه به جنگنده هایی افسار گسیخته تبدیل کرد . کودکان را نیز می توان تحت تاثیر قرار داد ف کودکی که پرخاشگریش نسبت به دیگر کودکان با موفقیت همراه باشد ، استعداد پرخاشگری بیشتری را در آینده دارد (پترسون و همکاران ، 1967 ) . به همین ترتیب ، بازیکنان پرخاشگری هاکی – کسانی که در بازیهای خشن خطاهای بیشتری را مرتکب می شوند – گلهای بیشتری می زنند تا بازیکنان غیر پرخاشگر . در هر دوی ایم موارد ، به نظر می رسد پرخاشگری وسیله ای است برای دستیابی به پاداشهای خاص (Myers , 1988 : 410  )

آلبرت بندورا [1](1961) پیشروی نظریه یادگیری اجتماعی عقیده دارد که پرخاشگری نه تنها از طریق تجربه ؛ بلکه با مشاهده رفتار دیگران نیز مانند بسیاری از رفتارهای اجتماعی دیگر آموخته  می شود .

بندورا دو گروه کودک را انتخاب کرد و هر گروه را در معرض تماشای یکی از دو فیلم کوتاه قرار داد . در یکی از این فیلمها ، الگو یک فرد بزرگسال بود که عروسکی (دلقک باد شده ) را به شیوه خشونت بار مورد ضرب و شتم قرار می داد . در فیلم دیگر الگو به روشی غیر خشونت آمیز و آرام و کاملاً ساکت با عروسک بازی می کرد . بعد از نمایش فیلم به کودکان هر دو گروه اجازه داده شد که آزادانه در یک اتاق که پر از اسباب بازیها  از جمله عروسک مورد استفاده الگو بود ،بازی کنند . مشاهده رفتار آنان نشان داد که کودکانی که رفتار پرخاشگرانه و خشونت آمیز مدل را دیده بودند بیشتر از گروهی که چنین رفتاری  را  ندیده  بودند تمایل  به انجام رفتار پرخاشگرانه و خشونت آمیز با عروسک  را داشتند  .

نقش رسانه ها ی گروهی و فیلمهای تلویزیونی در آموزش پرخاشگری

رسانه های گروهی در شکل دهی و آموزش رفتارهای گوناگون نقش مهمی به عهده دارند . همان طوری که در بحث از نظریه بندورا مطرح شد ، یادگیری مشاهده ای و سر مشق گیری از دیگران بخش مهمی از یادگیری های ما را تشکیل می دهد . بر اساس گزارش مجله اخبار آمریکا و گزارشهای جهان ، کودکان آمریکایی روزانه یازده ساعت با ویدئو ، تلویزیون کابلی و تلویزیونهایی که بابت هر بار تماشا باید برای آن پول پرداخت ، سرو کار دارند .  به این ترتیب تلویزیون ، قصه گو ، له له نصیحت گر ، معلم و پدر و مادر بچه ها شده است . کودکان آمریکایی در دوره ابتدایی 5000 ساعت و در پایان دبیرستان 19000 ساعت به تلویزیون نگاه می کنند و این ارقام شگفت آور نشانگر زمانی بیشتر از مدت زمانی است که آنها در کلاس درس حضور پیدا می کنند . بر اساس تحقیق پرایل [2] (1981 ) یک کودک آمریکایی بین 5 تا 15 سال به طور متوسط بیشتر از 13400 صحنه خشونت بار و خرابکارانه را از تلویزیون تماشا می کند .

رسانه های گروهی هر رو بیش از پیش فیلمهای خشن و وحشیانه را به نمایش در می آورند و کتاب و نوارهایی از همین مقوله را منتشر می سازند . یافته های پژوهشی نشان می دهد که فیلمهای سینمایی ، تلویزیونی و ویدئویی از عوامل بسیار مؤثر در کجرویها و بزهکاریهای جوانان هستند . نمایش اعمال خشونت بار ، کشتار ، جنایت ، خون آشامی و نیز صحنه های هیجان انگیز در فزونی و تشدید کجرویها اثر بسزایی دارد . البته باید توجه داشت که همه تماشاگران به اندازه تحت تأثیر فیلمهای بد آموز قرار نمی گیرند ؛ بلکه با توجه به آموخته ها و تجربه های پیشین خود برداشتهای گوناگونی دارند . هنگامی که افراد برای تماشای فیلم می روند ، دارای ضمیری چون ” لوح سفید ” نیستند ؛ بلکه قبلاً زمینه انفعالی پیدا کرده اند که انتخاب نوع فیلم ، خود دلیل اندیشه پیش ساخته آنان است .

البته نقش رسانه های گروهی را در کم کردن پرخاشگری نمی توان نادیده گرفت . برای نمونه چنانچه عملکرد رسانه های گروهی به شکلی باشد که انتظارات بیش از حدی از نظر اجتماعی و  شخصی در مردم پدید آورد که با واقعیات زندگی آنها انطباق نداشته باشد ؛ این مسأله  موجب  رنجش ، تحریک پذیری  و توهم خواهد شد  و کوتاهترین راه برای پالایش روانی برای فرد ،  پرخاشگری است . اما اگر رسانه های گروهی واقعیتهای اجتماعی را عرضه کنند و راهکارهای مقابله با ناکامی را به افراد بیاموزند و بتوانند افرادی را به عنوان الگو مطرح کنند که به خاطر شخصیت سالم و پشتکار و ویژگیهای مثبت دیگر ، در زندگی خود موفق شده اند . می توانند نقش مهمی را در بهسازی جامعه ایفا کنند .

آیا پرخاشگری همواره زیان آور است یا فایده هایی نیز دارد ؟

بر خلاف آنچه در بادی امر به نظر می رسد ، پرخاشگری همیشه ناپسند و زیان آور نیست ؛  بلکه اگر از حد اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشکلات زندگی و ترقی و تعالی و آسایش آدمی باشد ، نه تنها سودمند است ، بلکه ضرورت نیز دارد . البته اشکال بزرگی که در اینجا وجود دارد ، این است که نمی توان میان پرخاشگریهای ناپسند و زیان آور و آنهایی که برای زندگی ضرورت دارد و سودمند است ، حدی معین کرد و خط فاصلی کشید . کودکی که علیه بزرگترها سرکشی می کند پرکشی می کند پرخاشگر است ، ولی در عین حال نشان می دهد که انگیزه ای او را به سوی استقلال ، که جزء ضروری و باارزش رشد است ، رهبری می کند .

بر اساس مطالعه انجام شده در برخی از میمونها ، متوجه شده اند که پرخاشگری در گروهی از آنها نقش مهمی در تغذیه ، تولید مثل و تعیین شیوه تسلط ایفا می کند و قویترین و پرخاشگرترین مذکر گروه از طریق ابزار پرخاشگری ، مقام مسلط را به خود اختصاص می دهد (ارونسون ،1369 : 173 ) . به نظر می رسد وضع و حال رفتار آدمی نیز به همین گونه است کوششهای بچه میمون و کودک انسان که از روی کنجاوی و کسب استقلال صورت می گیرد ، گاه با پرخاشگری همراه است . پرخاشگری در مواقعی چاشنی اساسی رشد کودک است و او نمی تواند بی آن ، بندهای وابستگی خود را از دیگران (مادر یا دیگر بزرگسالان ) بگسلد و بر خود تکیه کند و به تدریج استقلال شخصی به دست بیاورد .

جین گودال [3] جانورشناس انگلیسی در جنگلهای تانگانیکا مشاهده کرد که یک  شمپانزه  نر  بزرگ با غرور و تبختر تمام از سر لاشه جانوری که به تازگی کشته بود کنار رفت تا ماده ای که بچه کوچکی داشت از آن بخورد ، هیچ یک از نرهایی که ناظر صحنه بودند ، با تمام عجز و ناله ای که کردند ، اجازه چشیدن آن را نیز نیافتند (ولاهوس ،1357 : 140 ). رفتار شمپانزه  را می توان پرخاشگری ” نوعدوستانه ” نامید . گاه از دیدگاه دیگری استدلال می شود که پرخاشگری عمل مفید و لازمی است . فروید معتقد بود که اگر انسان برای ابراز پرخاشگری اجازه نیابد ، نیروی پرخاشگرانه انباشته شده و سرانجام به شکل خشونت مفرط و یا بیماری روانی ظاهر می شود .

کنترل پرخاشگری

روان شناسی فروید ، کلیه اعمال آدمی را با دو غریزه زندگی و مرگ تحلیل می کند و می گوید غریزه مرگ هم باید به شکلی تخلیه شود : یا به بیرون ، به صورت پرخاشگری و دیگر کشی ، و یا به درون ، به صورت اعمال خود – تخریبی و خودکشی . به همین دلیل است که نمی توان پرخاشگری را به کلی ریشه کن کرد ، حداکثر کاری که می شود کرد ” پالایش ” آن است ؛ یعنی هدایت کارمایه ( انرژی ) این غریزه در جهتی که مورد قبول اجتماع و به سود آن باشد . مثل : مسابقات ورزشی ، فعالیتهای سیاسی و رقابتهای سالم .

به تعبیر فروید برای پالایش روانی و کنترل پرخاشگری راه حلهایی وجود دارد :

 • صرف نیرو در فعالیتهای بدنی از قبیل  بازیهای ورزشی  ، جست و خیز ، مشت زدن به کیسه بوکس و غیره . بازیهای رقابتی راه گریزی است برای کنترل پرخاشگری ؛
 • اشتغال به پرخاشگری خیالی و غیر مخرب . شواهد حاکی از آن است که ” خیالپردازی ” درباره پرخاشگری احساس بهتری به مردم می دهد و حتی می تواند منجر به کاهش موقتی در پرخاشگری گردد.
 • اعمال پرخاشگری مستقیم ، حمله به ناکام کننده ، صدمه زدن به او ، ناراحت کردن او ، ناسزا گفتن به او و جز اینها ؛
 • دوری جستن از موقعیتهای پرخاشگری ؛
 • برای رهایی از تنشهای روانی ، بزرگسالان باید فرصتهایی به دست آوردند تا مانند کودکان رفتار کنند . این روش به آنان این امکان را می دهد تا مانند زمانی که در مهد کودک بوده اند ، تقریباً هر کاری را که دوست دارند در محیط گردهمایی خود انجام دهند (بازگشت به زمان کودکی ).

از خود بیگانگی انسان امروز

چندی پیش ، در شهر مارلیک کرج ، مردی در یک اقدام جنون آمیز با به آتش کشیدن خانه اش ، خانواده یازده نفری خود را به کام مرگ فرستاد. او در وصیت نامه ای که از خود به جای گذاشت ، نوشته بود ” … انسانها بی احساس شده اند ، عاطفه از بین رفته و انسانها ماشینی شده اند … ” ظاهراً نویسنده این مطلب می خواسته است ، مفهومی را بیان کند که جامعه شناسان به آن ” از خود بیگانگی “[4]گویند . فروغ فرخزاد با درون بینی شاعرانه خود ، ماشینی شدن  ومسخ شدن تدریجی انسان امروز را در شعر ” دیدار در شب ” توصیف می کند و ” زنده های امروزی را چیزی به جز تفاله یک زنده نمی داند ” [5] و ویرژیل گئورگیو نویسنده رمان ساعت 25 می نویسد : ” وقتی که انسان با ماشین همانند شود و هویت ماشینی پیدا کند ؛ در آن موقع دیگر انسانی در پهنای زمین باقی نخواهد ماند .”

" مهاتما گاندی " [6]تمدن ماشینی را " عصر سیاه " می نامد و می گوید : " به زعم این تمدن ،  مادیات تنها هدف زندگی است و در آن کمترین اعتنایی به معنویات نمی شود . این تمدن اروپاییان را دیوانه می کند و ایشان را بنده زر می سازد ... قلب تمدن جدید " ماشین " است .

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

می 4

فهرست:پایان نامه رایگان روانشناسی,آشنایی با دانش آموزان استثنایی

 

 

آشنایی با دانش آموزان استثنایی

 

 

به نام خداوند جان و خرد                       کزین برتر اندیشه برنگذرد

“اگر تعالی وجود داشته باشد و اگر قرار باشد که ما به این تعالی دست یابیم. تنها از طریق خدمت ویاری به دانش آموزان امکان پذیر است.”

 

“چگونگی ارتباط والدین و خواهران و برادران ودیگر اعضای خانواده با کودک معلول و با یکدیگر: که: وجود یک کودک داری مشکل در منزل برروابط تمام اعضای خانواده اثرات اجتناب ناپذیری که بسیار پیچیده می گذارد…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرآغاز سخن

به نام خداوند جان وخرد                        کزین برتر اندیشه برنگذرد

ای خدای بزرگ من به بهشت تو طمعی ندارم. محرک من در این زندگی تنها وتنها عشق به وجود لایزال تواست. تو را می ستایم. نه بخاطر پاداشی مناسب، بلکه از آن جهت که خالق منی؛ خالقی برحق، عادل وتوانا. خطا نمی کنم و براعمال ورفتار خویش دقت می نمایم نه به آن سبب که در ازای آن چیزی طلب کنم بلکه بدان سبب که رفتار صحیح، گفتار خوب وکردار نیک از وظایف هر انسانی است.

تو راسپاس می گویم نه بدان جهت که همه چیز به من داده ای بلکه از آن جهت که :

” آنچه را نداده ای نیز مصلحت، آن بوده است.”

 

”             دمکراسی واقعی               “

دمکراسی واقعی و عدالت اجتماعی زمانی در جامعه ای به صورت کامل برقرار می گردد که آن جامعه برای تمامی افراد خود امکاناتی برابر و مساوی فراهم آورد تا هرکس به فراخور حال و استعداد خویش از آن بهره ای مناسب گیرد.

فهرست


عنوان                                  صفحه

فصل اول : مقدمات و تاریخچه

1- آغاز سخن

2- پیش گفتار

3- بررسی آماری و سابقه

4- تعریف استثنایی

5- تاریخچه:-

6- در ایران-

فصل دوم: دسته بندی و تعریف و ویژگیهای بالینی

1- انواع استثنایی

2- تعریف ها:

3- علل و عوامل

4- عقب ماندگی و اختلالات ژنتیک

5- انواع سندرم ها

6- منگولیسم یا سندرم دان

7- سندرم صدای گربه و سوپرمن و کلاین فلتر

8- عوامل ناشناخته وهیدروسفال و میکروسفال

9- مسائل دوران بارداری

10- انواع بیماری ها و ضربه ها در تمام موارد

11- سن مادر و عاملRH

12- سوخت و ساز (متابولیسم

13- عوامل فرهنگی

فصل سوم: عکس العمل والدین

1- انواع خانواده- پذیرنده، انکارکننده و پنهان کننده

2- ارتباط خانواده با فرزند عقب مانده

3- واکنش های گوناگون خانواده

فصل چهارم: پیشگیری

1-پیش گیری

2-برنامه ریزی پیش گیری و مشاوره ژنتیک

3-مشکلات جنسی کودکان عقب مانده ذهنی

فصل پنجم: آموزش وپرورش

1-آموزش و پرورش و توان بخشی

سخن آخر- توصیه و پیشنهادهای لازم: کلام آخر با فرجام سخن

منابع و مراجع

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

می 4

اقدامات لازم بهداشتی پزشکان:پایان نامه رایگان روانشناسی,آشنایی با دانش آموزان استثنایی

د. توصیه، در اقدامات لازم بهداشتی به پزشکان:

برای اینکه کودکی سالم پا به عرصه وجود گذارد، عوامل بسیاری لازم است علاوه بر آنکه خود پدر و مادر باید از سلامت برخوردار باشند، می‌باید حتی الامکان ناقل معلولیت نیز نباشند. از اولین مرحله بسته شدن نطفه و نخستین مراحل حپات در مرحله جنینی تا نهایت دوره بارداری مادر و بعد مرحله زایمان، یا پای گذاردن در جهت شروع زندگی مستقل و بعد خوکردن با شرایط محیطی دنیای موجود،همه و همه مواردی هستند که دقیقاً باید تحت کنترل باشند تا کودکی سالم بدنیا بیاید. بدیهی است که در شرایط طبیعی و بدون نظر گرفتن کنترلهای لازم نیز ممکنست کودک سالم داشته باشیم، ولی در اینصورت فقط ممکن است. این بدان معناست که در عین حال نیز ممکنست بچه ناسالم داشته باشیم. بنابراین چنانچه مایلیم درصد سلامت کودکان را افزایش دهیم، به همان نسبت نیز لازمست عوامل مختلف و خطراتی را که ممکنست سلامت کودک را به خطر اندازد و هرچه بیشتر و بهتر تحت کنترل درآوریم وبهتر ین کنترل کننده این وضع پزشکان هستند. شاید قدم اول و اساسی ترین نکته در این رابطه وجود پزشکان بحد مورد نیاز جامعه است تا بتوان انتظار داشت تولد هر کودک در هر منطقه تحت نظر پزشک انجام گیرد, ولی می‌دانیم که این آرزو د ربرنامه کوتاه مدت غیر عملی است.

نکته دیگر راغب نمودن مردم درمراجعه به پزشک و استفاده از توصیه های پزشکی طی دوره بچه دار شدن است که این نیز می‌باید از فعالیتهای مستمر ستاد پیشگیری از معلولیت ذهنی باشد. زیرا در پناه حفظ بهداشت و کنترل پزشکی است که می‌توان امیدوار بود درصد قابل توجهی از معلولیتهای ذهنی کاسته خواهد شد.

پزشکان می‌باید درمواجهه با مسئله بچه دارشدن از طریق پرسش‌نامه ای مدون و دقیق تمام مشخصات لازم برای تشخیصهای اولیه را بدست آورده براساس آن در صورت لزوم اقدامات لازم را انجام دهند. این پرسشنامه می‌تواند شامل سوالاتی درزمینه مسائل مربوط به ژنتیک خانواده, مسئله R.h, مسئله سوابق بیماریها در والدین وغیره باشد.

علاوه بر آن پزشکان می‌باید دقیقاً تمام مدت بارداری را تحت کنترل خود قرار داده توصیه های لازم را به مادران بنمایند ونهایتاً درموقع زایمان, با توجه به نکات خاص در امر احتیاط نسبت به سلامت کودک اقدامات لازم را انجام دهند. در بدو تولد براساس تست های خاص از سلامت کودک از نظر میزان قند, میزان کلسیم, اشکالات تیروئیدی و اشکالات آنزیمی‌تا حد ممکن آگاهی حاصل نموده, تمام اطلاعات لازم کودک را در دفترچه بهداشتی کودک ثبت نمایند.

مثالهائی از موارد قابل توصیه وقابل اجراء در امر پیشگیری ودرمان, در بدو بروز معلولیتهای ذهنی

1- معمولاً بد نیست که عموم مردم آموزش ببینند که هنگام ازدواج ویا قبل از بچه دارشدن جهت مشورت بمراکز مشاوره ژنتیک ودرصورت عدم دسترسی به آن به پزشک متخصص مراجعه نموده, درمورد اقدام به بچه دارشدن توصیه های لازم را که از طرف آنان می‌شود مورد توجه قرار دهند.

تصمیم به چنین اقداماتی درموارد ذیل باید با تأکید بیشتری توصیه شود :

الف : وقتی ازدواج فامیلی صورت می‌گیرد.

ب : وقتی فامیل یا یکی از افراد خانواده یکی ازطرفین دچار معلولیت یامشکلی مشابه است.

ج : وقتی یکی از طرفین دچار مشکلاتی چون معلولیت, صرع, ناراحتی قندخون وامثال آن می‌باشد.

د : وقتی خانواده ای صاحب فرزند یا فرزندانی معلول بوده, در عین حال متمایل به داشتن فرزند یا فرزندانی دیگر است.

 • 1- باید از طریق توصیه حتی الامکان از بارداری زنان در سنین کم (نوجوانی)د ودرسنین بالا (بزرگسالی یعنی بالای 40 سال) ممانعت نمود.
 • 2- توصیه شود درمواردی که مادر برای جلوگیری از بچه دارشدن مدتی از وسائل غیرطبیعی استفاده نموده یاکورتاژ کرده, همچنین درمواردی که مادری بخاطر ضعف رحم یا خونریزیهای دوره بارداری بچه سقط کرده است, باید دقیقاً تحت نظر پزشک متخصص اقدام به بچه دار شدن نماید.
 • 3- مسئله ناهمسازی خون نوزاد و مادرh)) باید از طریق پزشکان مورد دقت قرار گیرد.
 • 4- درطی دوره بارداری خصوصاً در هفته ها و ماههای اول, استفاده از داروهای مسکن وآرام بخش همچنین آنتی بیوتیکها از طرف پزشکان باید مورد دقت قرار گرفته, در مورد رعایت آنها توصیه لازم به زن باردار ارائه شود.
 • 5- وضعیت تغذیه مادر درطی دوره بارداری, چه از طریق راهنمائیهای مستقیم توسط نشانه های ستاد پیشگیری وچه از طریق پزشکان باید به زنان باردار توصیه گردد.
 • 6- پرهیز از رادیوگرافی ودرمعرض اشعه ایکس قرارگرفتن خصوصاً در ماههای اول بارداری باید شدیداً رعایت شود.
 • 7- به مادران باردار توصیه شود تا از برخورد ونزدیکی به مبتلایان به بیماریهای عفونی خصوصاً سرخجه, بالاخص درماههای اول بارداری پرهیز نمایند.
 • 8- به مادران توصیه شود حتی الامکان در هنگام بارداری از استعمال مواد مخدر ودخانیات پرهیز نمایند.

9- حتی الامکان زنان باردار می‌باید از تحریکات هیجانی شدید به دور باشند.

10- پزشکان و حتی خود مادران می‌باید از خطر نرسیدن اکسیژن به کودک در هنگام تولد آگاهی داشته, حتی الامکان با انجام اقداماتی احتیاطی, می‌توان مانع به وجود آوردن یک چنین مشکلی جلوگیری کرد.

11- تا حد ممکن درزایمانهای مشکل استفاده از ابزار ووسائلی چون فورسپس سپس اجتناب شده, در صورت امکان از طرق دیگری که به نحوی بهتر سلامت مادر وکودک را تضمین می‌نماید (سزارین) استفاده گردد.

12- باید مصراً از بیمارستانها وزایشگاهها خواسته شد تا در بدو تولد نوزاد, میزان قند وکلسیم کودک را اندازه گیری کنند تا در صورت مواجهه بامورد “هیپوگلیسمی” یا “هیپوکالسیمی” اقدامات بموقع انجام گردد.

13- باید بر اثر تدوین قانون, مصراً از بیمارستانها وزایشگاهها خواسته شود تا در بدو تولد کودک را از نقطه نظر اختلالات آنزیمی‌”فنیل کیتونوریا” ویا “گالاکتوزمی” و همچنین اختلالات تیروئید تست کرده, درصورت مشاهده اقدامات عاجل درجهت دارو درمانی به عمل آورده, رژیم غذایی خاص را تا زمان مورد لزوم تحت کنترل ونظارت قرار دهند.

14- مسمومیت با املاح سرب, در اثربازی کردن با اسباب بازیهائی که رنگ سربی دارند, با تماس با وسائل قدیمی‌که واجد املاح سرب می‌باشند. توجه دادن به این امر به مادران و پزشکان اطفال حائز اهمیت است.

15- توصیه درمواظبت از طفل درسالهای اول زندگی, در برخورد با بیماریهای عفونی خصوصاً مننژیت و رساندن فوری کودک بمراجع درمانی.

16- توصیه درمواظبت از کودک, درمواجهه با سوانح وتصادفاتی که منجر به صدمات مغزی می‌گردد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

می 4

توصیه های مهم برای کاستن ناسازگاری و پرخاشگری کودکان: دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

توصیه های مهم برای کاستن ناسازگاری و پرخاشگری کودکان

از خود بپرسید آیا این رفتار حائز اهمیت است ؟ همان طور که قبلاً مشاهده کردید تنبیه بیش از حد بی اثر بوده و دور و تسلسل را تشدید می کند شما باید هر چه کمتر ولی موثر تنبیه کنید .

زمانی که شما شاهد رفتار « دست خودش نیست » که به خلق و خو ارتباط دارد می شوید و به مرور زمان می آموزید که چگونه با آن به صورتی متفاوت به وسیله اداره کردن رفتار ، و نه تنبیه کردن مدارا کنید ، کم و بیش به همان فهرست رفتار حائز اهمیت که در بخش قبلی آن را تهیه نموده اید بر می گردید . این طرز رفتار بد فقط می تواند به وسیله خود کمک بهبود یابد و اگر به او آشکارا بگویی که نباید آن را انجام دهد باید بیاموزد و بداند که اگر روزی از روی عمد آن را تکرار کند چه در انتظارش خواهد بود .

مجازات نمادین

از روی تجربیات من شدت وحدت مجازات به اندازه روشی که شما مجازات می کنید اهمیت ندارد. مثلاً پنج دقیقه در اتاق بودن همان اثر را بر روی کودک می گذارد که شصت دقیقه معمولی را گذراندن . در واقع نباید از یک کودک خردسال توقع داشت که بتواند برای مدت طولانی در اتاقش تنها بماند .

فکر نکنید اگر مجازات شما سبک باشد اقتدار خود را از دست می دهید . مهم این است که شما تنبیه را در نظر بگیرید و آن را تا به آخر مرحله اجرا در بیاورید این است که آن را موثر خواهد دانست .

بنابراین سعی کنید مجازات را منصفانه انتخاب کنید ولی آن را با جدیت و حتی سنگدلی اجرا نمایید.سنگدلی به معنای ترساندن کودک نیست بلکه نشان دهنده آن است که شما اقتدار و جدیت کافی رویارویی با کودک را دارید و آن را به طفل نیز بفهمانید . زمانی که کودک شما درک کرد شما در مورد تهدیدات خود جدی هستند در خواهد یافت که چقدر با یک جمله جدی ولی برنده می توانید او را ساکت کنید . اگر این کار را ادامه دهی تنبیه خواهی شد .

مقررات و انتظارات را مشخص و روشن بیان کنید

هر کودکی وقتی بداند که والدین او به آنچه می گویند عمل می کنند بهتر رفتار خواهد کرد . رفتار به خصوصی که انجام آن مجاز نیست باید با ترتیب بخصوصی دنبال شود مقررات شما باید روشن و فهم آنها ساده باشد . در این صورت کودک شما می داند که توقعات شما چیست و چه مقرر شده است .

شما تا به حال روی مقررات اولیه مصمم شده اید و آنها را با سادگی و واقع بینی با طفل خود در میان گذاشته اید . قانون تازه ای در خانه مقرر شده است از حالا به بعد تو اجازه نداری که کسی را کتک بزنی . اگر این کار را تکرار کنی با حبس شدن در اتاقت مجازات خواهی شد . بار اولی که کودک شما مثلاً خواهرش را کتک زد ، خوب است که به او یاد آوری کنید اما اگر این کار دوباره نیز انجام داد به سرعت و به طور جدی عمل کنید و مجازات برنامه ریزی شده قبلی را انجام دهید . او خواهرش را کتک زده و در این مورد به او تذکر داده شده است ولی قانون را شکسته پس باید در اتاقش حبس شود بلافاصله بعد از رفتار بد ، مجازات باید به سرعت و جدی انجام شود و نباید آن را به تاخیر انداخت .

چگونه تنبیه کنید

کوتاه : همیشه نظرات خود را در موقع تنبیه به طور مختصر بیان کنید : « تو مرتکب چنین کاری شده ای که مجاز نبوده ای در این صورت مجازات تواین است » هیچ گاه مسائل را بیش از حد شرح ندهید . برای مثال شما میز تحریر چوبی زیبایی در اتاق نشیمن دارید . پسر شما دوست دارد که اسباب بازیهایش را روی آن نهاده و آنجا به بازی بپردازد و شما در مورد خراش افتادن بر روی آن نگرانید .

مادری که زیاده از حد حاشیه می رود و توضیح می دهد خواهد گفت :

پوریا این یک قطعه اسباب قیمتی است اگر تو اسباب بازیهایت را روی آن قرار دهی به خصوص ماشینها و کامیونهایت را امکان اینکه آن را خراش دهی زیاد است اگر خراش بیفتد مادرت باید آن را به مغازه تعمیر مبلمان ببرد تا آن را تعمیر کند که البته خرج زیادی دارد . این کار پدرت را عصبانی خواهد کرد بنابراین روی این میز بازی نکن .

به جای این شما باید یک گوشزد کوتاه به طفل بکنید : پوریا تو می دانی که اجازه نداری روی این میز بازی کنی و اگر این کار را بکنی من به تو اجازه تماشای فیلم کارتون امشب را نخواهم داد. اگر پوریا امتناع ورزید بلافاصله بگویی که او امشب از تماشای تلویزیون محروم است .

با طفل جر و بحث نکنید و چانه نزنید

اشکال بسیاری از والدین کودکان ناسازگار این است که کودک در نظر دارد آن چنان قوی است که او را به چشم یک آدم بزرگسال می نگرند و خود را محتاج به تشریح اعمال خود و تصمیماتشان می بینند اما شما نباید با کودکان ناسازگار چانه بزنید بلکه مقررات را وضع می نماید و اگر کودک چون و چرای آن را سوال و رفتاری می کند که در نظر شما حائز اهمیت و قابل ایستادگی است باید جواب دهید : چون من اینطور می گویم یا چون این قانون منزل ماست . این بدین معنی نیست که شما یک مستبد خود کامه و بی رحم هستند در واقع مقررات شما از نظر کودک بسیار منطقی و بجاست هدف در اینجا نشان دادن قدرت شما به طریقی واقع بینانه و بی طرفانه است .

برای مثال اگر دختراتان سر میز ، غذا را سلف می کند و شما معتقدید که این رفتار مهم است باید در موقعی که سر میز غذا نیستید به او تذکر بدهید که اگر غذا را تف کند به اتاقش فرستاده خواهد شد اگر یک بار کار را کرد برای اولین بار و آخرین بار باید به او تذکر داد که تنبیه خواهد شد و به اتاقش فرستاده خواهد شد او بار دیگر این کار را می کند .

شما نباید به هیچ وجه اجازه دهید چنین بگو مگویی بین شما رخ دهد.

سارا به اتاقت برو .

مامان خواهش می کنم . من منظوری نداشتم و فقط تصادفی این کار را کردم . ولی من منظورم همان است که گفتم .

اما مامان تکه گوشتی که به من داده بودی به قدری سفت بود که جویدنش مشکل بود و لای دندانهایم رفت .

تو باید همین الان به اتاقت بروی .

مامان خواهش می کنم من دیگر این کار را نمی کنم دفعه آخر است .

سارا

پس بگذار به اتاق نشیمن بروم .

این گفتگو باید جایگزین با گفتگوی زیر شود .

خوب سارا به تو تذکر داده بودم ولی تو دوباره عمل را تکرار کردی . حالا باید برای پنج دقیقه به اتاقت بروی .

مامان خواهش می کنم منظوری نداشتم .

به اتاقت برو بحث نکن .

چرا

چون من این طور می گویم .

بهترین سیاست برای خانواده یک کودک ناسازگار باید طبق الگوی یک خود کامه خیر خواه بنا شود تا بر طبق یک دموکراسی کودک حق رایی در انتخاب و تصمیم گیری در مورد مجازات خود نداشته باشد . دوباره به یاد داشته باشید شما نمی خواهید یک فرد بی رحم باشید ولی می خواهید رهبری مقتدر باشید .

جدی باشید

به جای داد و فریاد بر سر کودک یک لحن صدای موثر را تمرین کنید صدای شما باید تاکید شما را برسانید در مورد کودک خردسال بخصوص لحن صدا بسیار مهم است . با طفل خوشایند سخن نگویید که طفل احساس می کند شما به حرف خود عمل نخواهید کرد .حالا عزیزم ما دوست نداریم با مداد رنگی روی کاغذ دیواری نقاشی کنی .

بچه های خوب این کار ها را نمی کنند باشد ؟خوب عزیز دلم ؟ دفعه دیگر که می خواهی نقاشی کنی روی یک کاغذ این کار بکن و آن را به مادر بده .

 

 

به جای این باید جدی باشید :

من نمی خواهم هیچ وقت تو را در حال نقاشی روی کاغذ دیواری و یا هر جای دیگری بجز دفتر نقاشی خودت ببینم می فهمی ؟ بسیاری از والدین نمی فهمند که چقدر از کودک خود خواسته اند که از رفتار آنان پشتیبانی شود . مادری که به کودک خود می گوید حالا به اتاقت برو باشد . قدرت خود را کتمان می کند و از کودک انتظار دارد که او مثلاً بگوید باشد مادر من خیلی دوست دارم که به اتاقم بروم . در به کار بردن ضمیرهای شخصی دقت به خرج دهید . جملاتی نظیر حالا وقت آن است که ما به رختخواب برویم . معنی متفاوتی با جمله وقت خواب تو فرا رسیده است دارند.

زیاده از حد گوش نکنید

در مورد تذکر زیادی دو مطلب وجود دارد . اول اینکه کودک شما ممکن است شما را امتحان و مطمئن شود که در گفته خود پا بر جایید یا نه . در این صورت بسیار مهم است مجازاتی است مجازاتی را که تصمیم گرفته بودند اجرا کرده و از اخطارهای مکرر خودداری کنید . یک یاد آوری کافی است اما بعد از آن اعمال لازم است که باید همراه با لحن جدی و حالت محکم باشد .

شما نباید مرتباً اخطار کنید که مثلاً سارا اگر با ساعت مادر بازی کنی تنبیه می شوی .

سارا آیا شنیدی چه گفتم من به تو گفتم با آن بازی نکن دوباره تکرا می کنم که این کار را نکن .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

می 4

اهمیت و ضرورت تحقیق : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

اهمیت و ضرورت تحقیق
بر خلاف آنچه در بادی امر به نظر می رسد ، پرخاشگری همیشه ناپسند و زیان آور نیست بلکه اگر از حد اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشکلات زندگی و ترقی و تعالی و آسایش آدمی باشد ، نه تنها سودمند است بلکه ضرورت نیز دارد البته اشکال بزرگی در این جا وجود دارد این است که نمی توان میان پرخاشگری ناپسند و زیان آور و آنهایی که برای زندگی ضرورت دارد و سودمند است ، حری معین کرد و خط فاصلی کشید ولی در عین حال نشان می دهد که انگیزه ای او را به سوی استقلال ، که جزء ضروری و با ارزش رشد است رهبری کند بلکه اعمال آدمی را با دو غریزه زندگی و مرگ تحلیل می کند می گوید غریزه مرگ هم باید به شکلی تخلیه شود یا به بیرون به صورت پرخاشگری و دیگر و یا به درون به صورت اعمال خود تخریبی و خودکشی و به همین دلیل امید است با ارائه پژوهشهای انجام شده بتوانیم از میزان پرخاشگری والدین کاسته تا تأثیر منفی بر روی دانش آموزان دارد ننماید.
اهداف تحقیق
هدف از تحقیق حاضر عبارتند از بررسی پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جزء اول دبستان است و اینکه آیا پرخاشگری والدین می تواند در پیشرفت تحصیلی نقشی داشته باشد یا نه و آیا روابط والدین با فرزندان خود باید شده و سنجیده باشد یا نه و از طرف دیگر آیا پرخاشگری در بین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی با هم متفاوت است یا نه به این صورت که هر چقدر سن دانش آموزان بالا می رود پرخاشگری هم بیشتر می شود.

فرضیه تحقیق
بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان مقطع ابتدایی رابطه وجود دارد .
پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع دوم ابتدایی بیشتر از مقطع پنجم ابتدایی است.
پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی بیشتر از مقطع چهارم ابتدایی است
پرخاشگری در بین دانش آموزان ضعیف بیشتر از دانش آموزان ممتاز است .
متغییر مساله تحقیق
پرخاشگری متغییر وابسته
پیشرفت تحصیلی متغیر مستقل
دانش آموزان مقطع دوم و سوم و چهارم و پنجم : متغییر کنترل شده
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم
پرخاشگری عبارتند از صدمه زدن به خود یا گیری باشدو آنچه حائز اهمیت است ، قصد ونیت رفتارکننده یعنی آسیب رسانیدن و رفتاری که به دیگران آسیب می رساند و به معنی در لغت به معنای ستیزه و تندی کردن آمده و معادل انگلیسی آن Aggression است اما در اصطلاح یک واکنش عمومی و پدیده نابهنجار اجتماعی است که به قصد آزار کسی یا آسیب رساندن به چیزی ابراز می شود. و در کل یک رفتار آسیب زا در صورتی پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد به منظور صدمه زدن به دیگری انجام پذیرد.
و بالاخره عبارتند از نمره آزمودنی که از آزمون پرخاشگری بدست آورده است .
پیشرفت تحصیلی عبارتند از مؤفقیت و عرصه های آموزشی و تحصیلی دانش آموزان که جمع نمرات بدست آمده در یک سال تحصیلی به عنوان معدل یا میانگین به حساب می اید که در صورت مؤفقیت به آن پیشرفت تحصیلی در حد بالا عنوان می شود .

فصل دوم
پیشینه وادبیات تحقیق

مقدمه
” پرخاشگری ” در لغت به معنای ستیزه و تندی کردن آمده و معادل آن در زبان انگلیسی واژه Aggression است اما در اصطلاح روان شناسی پرخاشگری یک واکنش عمومی و پدیده نابهنجار اجتماعی است که به قصد آزار کسی یا آسیب رساندن به چیزی ابزار می شود. آن چه در این تعریف حائز اهمیت است قصد و نیت رفتار کننده می باشد یعنی یک رفتار آسیب زا در صورتی پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد ، به منظور صدمه زدن به دیگری انجام پذیرد .
بنابراین پرخاشگری به فردی اطلاق می شود که تمایل به حمله کردن و مبارزه طلبی دارد . صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی در مورد پرخاشگری به دو دسته تقسیم شده اند : فروید ( واضع مکتب روانکاوی ) و لورنز (Lornez – جانور شناس اتریشی ) و گروهی دیگر آن را یک رفتار دفاعی آموخته شده و اکتسابی می دانند همچون بندورا (Bandura ) اما محققان با در نظر گرفتن جنبه های مختلف این قضیه به دو نتیجه گیری دست یافته اند :
1- پرخاشگری نتیجه تعامل پیچیده بین تمایلات و پاسخ های آموخته شده است .
2- پرخاشگری در انسان ، حتی اگر هم ذاتی باشد ، به شدت تحت تاثیر عوامل اجتماعی قرار دارد .
این دیده هنگامی بروز می کند که کودک یا نوجوان در رسیدن به هدف خود به مانع برخورد کند و نتواند به آسانی و آرامی آن را از بین برد بنابراین رفتار و عملکرد خود را به صورت : ایجاد مزاحمت برای دیگران ، جنگ و ستیز با همسالان بر هم زدن محیط ، خراب کردن اشیا و وسایل دیگران و .. . بروز می کند .
تعریف خشم
خشم بنابر تعریف برانگیخته شدن عواطف جریحه دار شده است . اگر چه نقطه آغاز این برانگیختی عواطف و احساسات ماست اما دامنه تاثیر آن به فکر و بدن ما نیز سرایت می کند . به عبارت دیگر خشم همه ابعاد وجود ما را در بر می گیرد.
علل و ریشه های خشم
علل فیزیکی : عدم تعادل هورمونی می توند منجر به خشم شود . پر کاری غده تیروئید و ترشح بیش از حر هورمون تیرکسی از عوامل رایج بروز خشم و عصبیت است . خانم ها در دوران قاعدگی به غلت بر هم خوردن تعادل هورمونی در معرض عصبانیت قرار می گیرند . ازجمله عوامل دیگر رایج می توان به خستگی اشاره کرد . هر چه سطح خستگی شخص بیشتر باشد امکان تجلی خشم فراتر می رود .
شایان ذکر است زیگموند فروید خشم را یکی از گرایشات (Drive ) ذاتی می داند. برای فروید خشم جزیی از تار و پود وجود ماست . ما همانگونه که در حالت طبیعی با دست و پا به دنیا می آییم با خشم نیز زاده می شویم .
تحقیقی که به این بخش از مقاله اختصاص یافته است،تمرکز ویژه‌ایی بر خشونت در تلویزیون و بازیهای ویدئویی خواهد داشت.تقریباً این تحقیق‌ صرفاً درخصوص بازیهای اینترنتی خشونت‌آمیز وتأثیر ناشی از آن برکودکان به عمل آمد،اما اگر شخص ماهیت تعاملی(برهم کنشی)این بازیها را در نظر گیرد،صرفاً ممکن است ارتباطی وجود داشته باشد.مطالعه کلیدی نشان دادکه ارتباط میان خشونت در رسانه‌ها توسط شخصی بنام دکتر ارون (Eron) ارائه گردیده است.وی گروهی از افراد جوان را برای مدت 22سال مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه دست یافت که افرادی که بیشتر به تلویزیون تماشا می کنند در سن هشت سالگی قریب به یقین خشن بوده،در سن30 سالگی،مرتکب جنایات هولناک بیشتری شده و درهنگام مشروب خواری پرخاشگرتر و تهاجمی‌تر بوده و کودکان خود را بطور بیرحمانه‌تری نسبت به دیگران تنبیه می‌نمایند.با انجام تحقیقات دیگر،مطالعات دکتر ارون(Eron)تکرار گردیده و نتایج مشابه به دست آمد.طی تحقیقات بعدی،برندن سنتروال(Brandon Centerwall)،جنایتکاران جوان محکوم به زندان را که مرتکب جرائم خشونت آمیز شده بودند را مورد مطالعه اجمالی قرار داد.
تحقیقی که به این بخش از مقاله اختصاص یافته است،تمرکز ویژه‌ایی بر خشونت در تلویزیون و بازیهای ویدئویی خواهد داشت.تقریباً این تحقیق‌ صرفاً درخصوص بازیهای اینترنتی خشونت‌آمیز وتأثیر ناشی از آن برکودکان به عمل آمد،اما اگر شخص ماهیت تعاملی(برهم کنشی)این بازیها را در نظر گیرد،صرفاً ممکن است ارتباطی وجود داشته باشد.مطالعه کلیدی نشان دادکه ارتباط میان خشونت در رسانه‌ها توسط شخصی بنام دکتر ارون (Eron) ارائه گردیده است.وی گروهی از افراد جوان را برای مدت 22سال مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه دست یافت که افرادی که بیشتر به تلویزیون تماشا می کنند در سن هشت سالگی قریب به یقین خشن بوده،در سن30 سالگی،مرتکب جنایات هولناک بیشتری شده و درهنگام مشروب خواری پرخاشگرتر و تهاجمی‌تر بوده و کودکان خود را بطور بیرحمانه‌تری نسبت به دیگران تنبیه می‌نمایند.با انجام تحقیقات دیگر،مطالعات دکتر ارون(Eron)تکرار گردیده و نتایج مشابه به دست آمد.طی تحقیقات بعدی،برندن سنتروال(Brandon Centerwall)،جنایتکاران جوان محکوم به زندان را که مرتکب جرائم خشونت آمیز شده بودند را مورد مطالعه اجمالی قرار داد.
علل شخصیتی
برخی اشخاص بیشتر از افراد دیگر واکنش خشم را بروز می دهند . از این رو روانشناسان معتقدند که خشم می تواند ریشه در شکل گیری خاص شخصیت افراد داشته باشد . اشخاصی که از حساسیت های بالاتری برخوردارند و به اصطلاح زود رنج اند ، طبیعتاً بیشتر خشمگین می شوند. بنابراین در این حالت باید به درمان حساسیت شخص پرداخت . همچنین افرادی که در درجه اضطراب بالایی دارند بیشتر عصبانی می شوند .
عجز ( Frustration ) : عجز یکی دیگر از عوامل رایج شکل گیری خشم است . هنگامی که به صورت مرتب موانعی غیر قابل عبور در مسیر حرکت مان ایجاد می شود به گونه ای که دیگر قادر به برطرف کردن آنها نیستیم خشمگین می شویم . بنابراین در این حالت باید به چاره جویی چگونگی برخورد خود با این عوامل بپردازیم زیرا که خشم ما در واقع نه علت بلکه معلوم این عوامل است .
بی عدالتی : پر واضح است که نمایش ظلم ، استثمار و پایمال کردن حقوق انسان ها ، خشم ما را بر می انگیزد .
روابط جریحه دار شده : بخش عمده ای از خشم ، ریشه در روابط آسیب دیده ما با دیگران دارد . برای درمان خشم باید آن روابط اصلاح گردند.
تظاهرات خشم
به هنگام عصبانی شدن ، چهره بر افروخته می شود و فرکانس گفتار تغییر می کند . گاه نفس های شخص تندتر می شود . کلام فرد عصبانی به وضوح قابل تشخیص است . اگر این تجلیات جزء مظاهر طبیعی خشم باشند ، می توان به تجلیاتی اشاره کرد که در ظاهر قابل تشخیص نیستند اما در واقع موید خشم شخص اند . از جمله این عوامل می توان به غیبت کردن اشاره کرد . غیبت را می توان انتقامی ظریف و زیرکانه دانست که ریشه در خشم فرو خورده فرد دارد . زمانی که نمی توانیم آشکارا ناراحتی خود را به دلایل گوناگون ابراز کنیم ، به غیبت متوسل شویم . در واقع غیبت می تواند ابزار ابراز خشم ما باشد . گاه نیز خشم خود را با بیان شوخی ها و جوک هایی ابراز می کنیم که در آنها فرد مورد خشم ما به باد تمسخر گرفته می شود. همانگونه که گفته شد این نوع تظاهرات در وهله اول از دید دیگران معرف خشم نیستند اما به واقع طرق متفاوت ابراز عصبانیت ما هستند.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

می 4

تحقیقات داخلی:دانلود پایان نامه روانشناسی,ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزش مدارس متوسطه

تحقیقات داخلی

«بررسی آثار فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر کیفیت تصمیم گیری مدیران» نام پژوهشی است که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی ، به نحوی با ابهام نقش ، سنگینی و گرانباری نقش ( کمی و کیفی)‌، خط مشی سازمان و نداشتن امنیت شغلی مرتبط است.همچنین بر اساس نتایج حاصل ، می توان اظهار نمود که عوامل سارمانی فشار روانی ، بر کیفیت تصمیم گیری مدیران شرکت D.M.T در استان اصفهان موثر بوده است. (ابزری و ابراهیمی ، 1379،ص 116)

در این پژوهش «بررسی ارتباط استرسهای شغلی و اختلالات افسردگی و اضطراب در کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان»، ‌استرس های شغلی و مشکلات روانی در 130 تن از کارکنان دانشگاه مذکور (‌78 زن و 52 مرد) که خود مسئولیت بهداشتی ـ درمانی بیماران را بر عهده داشتند، مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان داد که ارتباط میزان استرس شغلی با افسردگی و اضطراب معنادار است، ولی در بین مشکلات روانی میزان استرس شغلی از نظر جنسیت تفاوتی مشاهده نگردید.همچنین میزان استرس ،‌افسردگی و اضطراب گروه کارکنان درمانی بالاتر از کارکنان اداری بوده است بطور کلی بیشترین عوامل استرس زا ترس از اشتباه در کار، عدم درک مشکلات شغلی کارکنان توسط رئیس و احساس حقارت نسبت به شغل محول شده ، گزارش گردیده است. ( ملکوتی، 1374، ص76)

در تحقیقاتی که علوانی ( 1378) انجام داده است، 130 نفر از مدیران دبیرستانها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از میان همه مدیران دبیرستانهای استان خوزستان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند.برای تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضیات از آزمون نسبت و برای بررسی متغیرهای جنسیت و تجزیه کاری از آزمون Z استفاده گردید.نتایج تحقیق نشان می دهند که عوامل ناشی از وظایف سازمانی ، مشکلات زندگی خصوصی ، انتظارات متفاوت کارکنان و دانش آموزان ،‌روابط نامناسب مدیران با کارکنان و دانش آموزان ، ویژگی های شخصی مدیران مدارس و شرایط محیط مدارس در مدیران دبیرستانها فشار عصبی ایجاد می کنند .یافته های دیگر پژوهش نشان می دهند که تاثیر عوامل فشارزا بر مدیران تازه کار بیشتر از مدیران با تجربه است و تأثیر عوامل فشارزای ناشی از مشکلات زندگی خصوصی بر مدیران زن بیشتر از مدیران مرد است و در تأثیر سایر عوامل فشارزا بین مدیران زن و مدیران مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

«بررسی میزان ومنابع استرس شغلی مدیران آموزشی استان فارس» نام تحقیقی است که جامعه مورد بررسی در آن شامل کلیه مدیران سه دوره تحصیلی استان فارس است که یک نمونه 330 نفری با روش تصادفی خوشه ای انتخاب و اطلاعات لازم جمع آوری شد.اطلاعات حاصله با استفاده از میانگین ،‌انحراف استاندارد ،‌همبستگی ، آزمون تی ، تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مدیران آموزشی به طور متوسط و زیاد احساس استرس شغلی می نمایند که با تحقیقات انجام گرفته هماهنگ است.همچنین بین مدیران آموزشی زن و مرد از نظر میزان استرس شغلی تفاوت وجود ندارد،اما فشار شغلی ناشی از منابع بین مدیران زن و مرد بیشتر از مدیران مرد است.عمده ترین منابع استرس مدیران آموزشی ابتدایی حقوق نامناسب و میزان کار ، مدیران راهنمایی فقدان یا ناکافی بودن منابع و ارزیابی و گزارش عملکرد معلمان بود.مدیران مرد حقوق نامناسب و مدیران زن انتظارات زیاد از مدیر را بعنوان عامل عمده فشار شغلی خود دانستند. بین استرس شغلی و منابع استرس مدیران همبستگی مثبت ومعنی داری وجود داشت. (نزهت، 1375، ص 76)

در تحقیقی که کیانی (‌1374) انجام داد ، این نتایج بدست آمد: 1.عوامل خارجی باعث ایجاد فشار های عصبی در مدیران سازمان جهاد سازندگی استان فارس می گردد.

 1. عوامل سازمانی باعث ایجاد فشارهای عصبی در مدیران سازمان جهاد سازندگی استان فارس می گردد.
 2. عوامل ذاتی فردی باعث ایجاد فشارهای عصبی در مدیران سازمان جهاد سازندگی استان فارس نمی گردد.
 3. افزایش فشارهای عصبی باعث کاهش بهره وری فردی مدیران می گردد.

خلاصه فصل

همانطوریکه از مطالعه و بررسی مبانی نظری تحقیق بر می آید در این فصل به برخی از تعاریف و دیدگاههای مختلفی که در خصوص استرس از جانب صاحبنظران مطرح شده اشاره گردید که از این میان بطور کلی می توانیم بگوئیم: استرس، مجموع واکنشهای جسمانی، روانی، ذهنی و رفتاری است که ارگانیسم انسان (یا جانوران) در برابر محرکها (عامل ها)‌ی درونی یا بیرونی بر هم زننده ثبات و تعادل طبیعی و درونی، بدن نشان می دهد.

سپس به مفهوم استرس شغلی اشاره کرده و بیان داشتیم که استرس ناشی از شغل کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه ای که خواستهای محیط کار و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آن برآید. همچنین مطالعات و بررسیها نشان داد، عواملی که استرس شغلی را منجر می شوند بطور کلی در سه حوزه اجتماعی فرهنگی، خانواده و حوزه کار قرار می گیرند که این پژوهش به بررسی برخی از عوامل استرس زایی را که در حوزه شغلی قرار دارند پرداخته است. البته لازم به ذکر است این نکته از ذهن محقق دور نبوده است که عوامل و متغیرهای بسیار متعددی در محیط کار همچون ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مرزبندی سازمانی و… می توانند در کارکنان و علی‌الخصوص مدیران سازمانها ایجاد استرس نمایند، اما این پژوهش، تنها به بررسی و ارزیابی شش عامل استرس زا در حوزه شغلی پرداخته تا میزان تاثیر هر یک از این عوامل را که عبارتند از: شرایط فیزیکی نامناسب، سنگینی کار، عدم امکان رشد حرفه ای، روابط نامناسب کاری، ویژگیهای نقش و مسائل و مشکلات مالی بر روی مدیران آموزشی سنجیده و مورد ارزیابی قرار دهد. علت این امر نیز اینست که اولاً گستردگی عوامل اجازه بررسی تمامی آنها را در یک تحقیق نمی دهد و اینکه عوامل مورد بررسی در این تحقیق از جمله مهمترین عواملی هستند که تا کنون توسط مطالعات قبلی به دست آمده اند.

در خاتمه نیز به مطالعات پژوهشی و تحقیقات انجام شده در حیطه استرس شغلی مدیران در داخل و خارج کشور اشاره گردید که این امر نشانگر این مهم می باشد که مقوله استرس شغلی و عوامل ایجاد کننده آن موضوع پر اهمیتی است. همانطوریکه نتایج تحقیقات نشان داد از میان عوامل مختلفی که می توانند استرس ایجاد نمایند بیشتر بر عوامل ابهام نقش، حقوق نامناسب، سنگینی و گرانباری نقش، عدم امنیت شغلی، روابط نامناسب کاری، عدم ارزیابی عملکرد و جو مدرسه تاکید گردیده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه