مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی موضوع حجاب چهارچوب نظری

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی 90صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

چهارچوب نظری


پارادایم سکولاریزاسیون بروس:

(به نقل از مسعود سعیدی «سنجش نگرش سکولاریزاسیون در گروه سنی 20 تا 50 ساله مردم شهر مشهد در سال 84 و بررسی عوامل موثر براین نگرش» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)

 

 

 

 

 

 

 

 

بروس در فصل اول کتاب خود این پارادایم را مختصراً توصیف می‌کند و در بخش‌های بعد با مدارک و شواهد بیشتری بحث را تکمیل می کند و انتقالات وارد را نیز پاسخ می‌گوید.

وی ابتدا دو نکته را در مورد ارتباطات علی موجود در این پارادایم بیان می‌کند. می‌گوید: من ادعا نمی‌کنم که هر کدام از این علت‌ها به تنهایی می‌تواند اثر نموده شده را به وجود آورد. بسیاری شرایط دیگر نیز لازم است… ثانیاً من ادعا نمی‌کنم که هر کدام از این علت‌ها (برای به وجود آمدن اثر خاص) همیشه لازم است… مانند ژاپن (که به سرمایه‌داری صنعتی تبدیل شد در حالی که فرهنگ متفاوت با غرب دارد) یعنی این عوامل نه کافی هستند و نه لازم.

اصطلاحاتی که بروس برای پارادایم سکولاریزاسیون آورده تقریباً روشن است و مفهوم آن تفاوت چندانی با مفهوم رایج ندارد. فقط دو اصطلاح «بخشی سازی» (compoutmentalization) و «خصوصی سازی» (priuatization) قدری نیاز به توضیح دارد.

این دو اصطلاح مربوط به جنبه فردی سکولاریزاسیون می‌شوند و در واقع واکنش فرد را به فرآیندهایی مثل تفکیک و تکثیر بیان می‌کنند.

یک راه برای اینکه مومنین ایمانشان را با تنوع و تکثر فرهنگی و دینی آشتی دهند این است که یکپارچگی را در سطح بالاتری از انتزاع بازسازی کنند به این صورت که همه ادیان را به یک معنا یکسان در نظر بگیرند.

امکان دیگر- که با اولی سازگار نیست- این است که فرد ایمانش را به بخش خاصی از زندگی اجتماعی محدود نماید.

«برگر» و «لاکمن» در «ساخت اجتماعی واقعیت» نشان داده‌اند که تفکیک و تمایز که از ویژگی‌های مدرنیته است ما را ملزم می‌کند که نه در یک جهان واحد، بلکه در تعدادی از جهان‌ها زندگی کنیم که هر کدامشان ارزش‌ها و منطق خاص خودش را دارد. پس مقصود از «بخشی‌سازی» این است که فرد فقط در حیطه خاصی از زندگی اجتماعی تابع ایده و ارزش‌های دینی خود است.

خصوصی سازی نیز همراه بخشی سازی فرا می‌رسد یعنی این احساس و درک که حیطه دسترسی دین محدود می‌شود فقط به کسانی که آموزه‌های این یا آن دین را می‌پذیرند.

در مورد «آگاهی فن سالارانه» نیز مفهوم وی تفاوت اندکی با مفهوم مورد نظر هابرمالن دارد. مقصود بروس از این اصطلاح شیوه خاصی از اندیشه است که همراه علم و تکنولوژی مدرن به انسان‌ها تحمیل می‌شود.

در میان خصوصیات این شیوه «استیوبروس»، پیش فرض‌هایی بنیادی نهفته در علم و تکنولوژی را مطرح می‌کند. وی پارادایم پیشنهادی خود را در یک جمله این چنین خلاصه می‌کند:

«فردگرایی ، تکثر (تنوع) و برابری خواهی در یک زمینه لیبرال دموکراسی، اقتدار باورهای دینی راست کرد».

او در جای دیگر می‌گوید: «اگر در گزارش من از این تغییرات ابتکاری وجود داشته باشد، در تأکیدی است که بر تکثر و تنوع می‌کنم. در حالی که دیگران تبیین خود را برای افول دین با پیرایش حکومت به نحوه فزاینده بی‌طرف، شروع می‌کنند، من به علت این بی‌طرفی توجه می‌کنم.

تنوع فرهنگی ناشی از تعامل فرهنگ دینی متکثر با تفکیک ساختاری و اجتماعی، دین را از عرصه عمومی به عرصه خصوصی راند (و حکومتی بی طرف تأسیس نمود) و همراه دین هم ایده‌های دینی به جز ملایم‌ترین آنها نیز به حوزه خصوصی رانده شده … برداشته شدن حمایت از دین در سطح ساختار اجتماعی بر روانشناسی اجتماعی باور، تأثیری مشابه به جای می گذارد.

یقین‌های جزعی کلیسا و فرقه‌ جای خود را به اظهارات ملایم‌تر انجمن مذهبی و کیش می‌دهد…

تأثیر سکولارکننده تکثر و تنوع به مقدار زیادی به فرهنگ برابری خواه جامعه دموکراتیک بستگی دارد؟

«استیوبروس» می‌گوید: که این نسبت غلط و رایج است که گمان می‌کنند پارادایم سکولاریزایسون به معنای پیش بینی الحاد و انکار خدا در همه افراد است: «من استدلال خواهم کرد که کاهش اهمیت اجتماعی دین، تعداد علاقه‌مندان به دین را کاهش می‌دهد. و این یک رابطه علمی است و نه فقط موضوعی برای تعریف. ولی حتی در نظریه رادریکال‌تر من این انتظار وجودندارد که دین ناپایدار خواهد شد.

من مشکلی نمی‌بینم در این که واژه‌ای برای توصیف فرآیندی به کار رود که فقط پایانی قطعی و معینی ندراد… سکولاریزاسیون می‌تواند به این معنی باشد: «حرکت و تحول به سوی کمتر دینی بودن».

دین در بعد فردی (دینداری)، در دنیای مدرن متأثر از تکثر و تنوع فرهنگی تحول می‌یابد. صورت‌های سنتی دین جای خود را به اشکال جدید می‌دهند. صنعتی شدن و شهرنشینی، اقوام و گروه‌های مذهبی و نژادهای مختلف را کنار هم جمع کرده. همین تنوع و تکثر فرهنگی فرآیند خصوصی‌سازی دین را به دنبال دارد. زیرا نمی‌توان در حوزه عمومی، هنجارها و ایده‌هایی را اعمال کرد که مورد توافق گروه‌های مختلف نیست. بنابراین دین به حوزه خصوصی راندده می‌شود دو دوست بی‌طرفی، اجتماع را براساس کلی‌ترین ارزش‌های مشترک اداره می‌کند.

پیامد دیگر تکثر فرهنگی، فردی شدن دین است. فردی شدن را می‌توان با بحث «وورتساخر» در مورد اجتماعی و فرهنگ پذیرشدن، توضیح داد.

وی می‌گوید شخص در برخورد با هنجارهای متفاوت و متناقض و ایده‌ها و اندیشه‌های ناهمخوان دچار تزلزل می‌شود و این تزلزل، تلاش در جهت تعادل دوباره را بر می‌انگیزد.

این دوباره متعادل شدن نوعی تفسیر شرایط است که به شخصیت شناخت می‌دهد و آن را نسبت به دو هنجار یا ایده ناهمخوان به طور نسبی مرزی (مارجینالیزه) می‌کند و به آن هویتی بالنبه مستقل می‌دهد.

«وورتساخر» کل فرآیند متزلزل شدن‌ها و دوباره متعادل شدن‌ها در طول زندگی را فرآیند شخصی شد (پرسونالیزاسیون) می‌نامد که همان دست‌یابی به هویت مستقل است.(حیدری بیگوند، 1380 ، 8 –107)

فردی شدن دین نیز مصداقی از همین فراگرد است. شخص در محیط متکثر دینی و در برخورد با مذاهب و نظام‌های فکری و ارزشی متنوع نسبت به آنچه خود دارد مرزی می‌شود و می‌تواند از بیرون و با دیدی انتقادی‌تر به آنچه خود و دیگران دارند نگاه کند و به نحوی مستقل‌تر از گذشته به انتخاب یا انتقاد و حتی نوآوری دست یازد.

واضح است که خصوصی شدن و فردی شدن دین، صورت‌ها و اشکال بدیعی از دینداری می‌آفریند. این مقدار مورد توافق همه نظریه پردازان جامعه شناس است. اختلاف در این است که موافقان سکولاریزاسیون می‌گویند که تکثر دینی، اقتدار و عینیت باورهای دینی را سست می‌کند و دین را به موضوعی کم اهمیت برای انتخاب و ترجیح در حد کالاها و اقلام مصرفی تبدیل می‌نماید. دین محدود شده به عرصه خصوصی تحت تأثیر شکنندگی و بی‌ثباتی عرصه خصوصی قرار می‌گیرد.

اما مخالفان فرآیند سکولاریزاسیون می‌گویند که دین چون برخی نیازهای اساسی بشر را برآورده می‌سازد بی‌اهمیت نمی‌شود. اگر صورتی از دین یا سازمان دینی آن نیاز‌ها را رفع نکند صورت‌ها یا اشکال دیگری از دین به وجود می آیند تا این وظیفه را انجام دهند. بنابراین تقاضا برای دین همیشه وجود دارد. آنچه مهم است شیوه عرضه دین است.

در یک محیط متکثر دینی بازار رقابتی مبین ادیان و مذاهب و قرائت‌های مختلف به وجود می‌آید و همه مذاهب در بدست آوردن اعضای مومن و ثابت و تقویت مشارکت دینی مردم به رقابت و تلاشی نفس‌گیر می‌پردازند. حال آنکه سازمان دینی در یک محیط انحصاری و بدون رقابت تلاشی در تقویت تعهد دینی مردم نمی‌کرد و منابع خود را تنها برای حفظ انحصار هزینه می‌نمود بنابراین در زمینه اجتماعی متکثر، حیات دینی از مشارکت عمومی بیشتری برخوردار خواهد بود.

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی موضوع حجاب تعریف مفاهیم:


تعریف مفاهیم:

تعریف اسمی: تعریف اسمی تعریفی است که طی آن معنی یک واژه به وسیله صفات مشخصی به طور قراردادی تعیین گردد. (رفیع پور، کندوکاو‌ها وپنداشته‌ها)

این تعاریف قراردادی است و به همین دلیل چیزی درباره واقعیت بیان نمی کند و لذا نه درست هستند و نه غلط.‌(همان)

تعریف تحلیلی: گاهی لازم است معانی واژه‌های مورد استفاده (مثلاً در یک پرسشنامه) را قبلاً بررسی کرده و معانی معمول آن واژه‌ها را در گروه یا جامعه مورد نظر تعیین نمود. اینگونه بررسی و تعیین معانی را “همپل”، «تحلیل معنی» و اوپ ، «تعریف تحلیلی» می نامد و تفاوت آن با تعریف اسمی در این است که تحلیل معنی یا تعریف تحلیلی یک امر قراردادی نیست بلکه یک امر تحقیقی است. یعنی به صورت تجربی بررسی می‌شود که فلان واژه در بین افراد یک جامعه‌ دارای چه معنی یا معانی است و لذا در تعریف تحلیلی برعکس تعریف اسمی درباره یک امر واقع (واقعیت) صحبت می شود. (همان)

تعریف اسمی واژه «با حجاب»: دکتر مطهری در کتاب حجاب خود پس از بررسی آیات و روایات و تفاسیر گوناگون به این تعریف می رسد: «برای زن پوشانیدن چهره و دست‌ها تا مچ واجب نیست. حتی آشکار بودن آرایش‌های عادی و معمولی که در این قسمت‌ها وجود دارد نظیر سورمه و خضاب که معمولاً زن از آنها خالی نیست و پاک کردن آنها یک عمل فوق‌العاده به شمار می‌رود نیز مانعی ندارد». پس «با حجاب» بودن یعنی مطابقت با این ویژگی‌ها.

تعریف تحلیلی واژه «با حجاب» : این تعریف شامل آن تعریفی می‌شود که افراد جامعه آماری به صورت نظری آن را عنوان می کنند و همینطور در عمل آن را انجام می‌دهند.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی 90صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی موضوع حجاب اهمیت مسئله:

اهمیت مسئله:

قدر مسلم تفاوت تعاریف قراردادی و تحلیلی افراد از واژه «باحجاب» دو گونه مسئله رابرای ما متصور می‌سازد:

اول اینکه تعاریف دینی موجود از واژه «باحجاب» همگی قابل اجرا و مناسب بوده اما نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه، طی مراحل جامعه‌پذیری افراد به درستی نتوانسته این تعاریف را در میان افراد درونی سازد. و یا نظام هنجارساز جامعه دارای عملکرد ضعیفی بوده است به گونه‌ای که سایر منابع هنجارساز (داخلی یا خارجی) دست به هنجارسازی و ارایه تعاریف جایگزین در این باره زده‌اند.

دوم اینکه این تعاریف قراردادی و دینی آن طور که باید و شاید مطابق ضرورت‌ها و نیازمندی‌های زمان و مکان از متون دینی استخراج نشده و لذا افراد، خود، دست به تغییراتی در این تعاریف زده‌اند تا آن را با شرایط روز خود منطبق سازند.

هریک از مفروضات بیان شده که درست باشد نیازمند بکارگیری تدابیر مناسب در جهت همسان‌سازی نظام کنش افراد و نظام هنجاری جامعه می باشد تا شاهد کاهش انسجام و یگانگی در جامعه نباشیم.

اهداف تحقیق:

هدف از انجام این تحقیق که با دو روش “اسنادی” و پیمایشی صورت می پذیرد یافتن پاسخ‌هایی مناسب به سوالات تحقیق است. همچنین یافتن این پاسخ‌ها می‌تواند ما را در رسیدن، نگاهی واقع بینانه نسبت به بخشی از مسئله اجتماعی «بدحجابی» یاری دهد.


تعریف مفاهیم:

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی 90صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی موضوع حجاب مقدمه:


مقدمه:

یکی از عمده ترین مسایل کشورهای در حال گذار، دگرگونی معانی، ارزش ها و عقاید مشترک حاکم بر این جوامع است.نتیجه تغییر این عقاید مشترک که کارکرد انسجام را در نظام اجتماعی بر عهده دارند ایجاد نوعی چند گونگی و تکثر در لایه های زیرین و درون ذهنی افراد است. اگرچه تکثر به خودی خود امری نامطلوب محسوب نمی گردد اما مسئله از آنجایی آغاز می شود که این چند گونگی در باورها و عقاید و لایه های درون ذهنی افراد صورت پذیرد و دیگر هیچ اصل و تعریف واحدی وجود نداشته باشد که این باورهای مختلف حول آن نظام یابند. در این هنگام است که جامعه عرصه بروز نگرش‌ها و کنش‌های مختلف و متفاوت و حتی گاه متناقض گشته و انسجام و یگانگی نظام اجتماعی دست خوش چالش های جدی و مهمی می گردد.

اصل «حجاب» برای زنان که در جوامع اسلامی مطرح است از جمله همین ارزش‌ها و عقایدی است که از دیرباز در جامعه ما وجود داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی به صورت‌های مختلفی بروز و ظهور کرده است.


بیان مسئله:

توجه به اخبار روزنامه‌ها و صدا و سیما و همینطور مشاهدات معمولی و روزمره بیانگر این امر است که پوشش دختران و زنان ایرانی مخصوصاً در دهه‌های اخیر نسبت به آنچه که در نسخ دینی موجود است، دچار تحول و دگرگونی شده است؛ هم اکنون نیز این امر از حیث آنکه به عنوان یکه «مسئله» یاد می‌شود مورد توجه محافل گوناگونی واقع شده و سعی در چاره جویی برای آن می شود.

آنچه که در قرآن به عنوان مهم‌ترین منبع دینی آورده شده صورتی کلی است که جزئیات آن توسط مفسرین، مراجع و صاحبنظران به گونه‌های نسبتاً متفاوتی عملیاتی و بیان گردیده است. اگرچه غالب این تعاریف بر حداقل پوشش (یعنی پوشیدگی همه بدن به جز چهره و دستها از مچ به پایین) اتفاق نظر دارند، اما به نظر می‌رسد در عمل این تعاریف کمتر در ظاهر افراد دیده می‌شود.

از آنجایی که دیدگاه‌ها و نگرش افراد درباره موضوعات مقدمه‌ای بر کنش آنها محسوب می‌گردد؛ لذا یافتن پاسخ این پرسش که افراد جامعه چه تعریفی از واژه «باحجاب» دارند می‌تواند گام موثری در این مسیر باشد.

حال سوالی که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد این است که اولاً : «تعریف تحلیلی افراد تا چه میزان به تعریف اسمی واژه «با حجاب» نزدیک است؟

ثانیاً: «افراد در عمل تا چه میزان به تعریف اسمی واژه «باحجاب» نزدیک می شوند؟»

اهمیت مسئله:

قدر مسلم تفاوت تعاریف قراردادی و تحلیلی افراد از واژه «باحجاب» دو گونه مسئله رابرای ما متصور می‌سازد:

اول اینکه تعاریف دینی موجود از واژه «باحجاب» همگی قابل اجرا و مناسب بوده اما نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه، طی مراحل جامعه‌پذیری افراد به درستی نتوانسته این تعاریف را در میان افراد درونی سازد. و یا نظام هنجارساز جامعه دارای عملکرد ضعیفی بوده است به گونه‌ای که سایر منابع هنجارساز (داخلی یا خارجی) دست به هنجارسازی و ارایه تعاریف جایگزین در این باره زده‌اند.

دوم اینکه این تعاریف قراردادی و دینی آن طور که باید و شاید مطابق ضرورت‌ها و نیازمندی‌های زمان و مکان از متون دینی استخراج نشده و لذا افراد، خود، دست به تغییراتی در این تعاریف زده‌اند تا آن را با شرایط روز خود منطبق سازند.

هریک از مفروضات بیان شده که درست باشد نیازمند بکارگیری تدابیر مناسب در جهت همسان‌سازی نظام کنش افراد و نظام هنجاری جامعه می باشد تا شاهد کاهش انسجام و یگانگی در جامعه نباشیم.

اهداف تحقیق:

هدف از انجام این تحقیق که با دو روش “اسنادی” و پیمایشی صورت می پذیرد یافتن پاسخ‌هایی مناسب به سوالات تحقیق است. همچنین یافتن این پاسخ‌ها می‌تواند ما را در رسیدن، نگاهی واقع بینانه نسبت به بخشی از مسئله اجتماعی «بدحجابی» یاری دهد.


تعریف مفاهیم:

تعریف اسمی: تعریف اسمی تعریفی است که طی آن معنی یک واژه به وسیله صفات مشخصی به طور قراردادی تعیین گردد. (رفیع پور، کندوکاو‌ها وپنداشته‌ها)

این تعاریف قراردادی است و به همین دلیل چیزی درباره واقعیت بیان نمی کند و لذا نه درست هستند و نه غلط.‌(همان)

تعریف تحلیلی: گاهی لازم است معانی واژه‌های مورد استفاده (مثلاً در یک پرسشنامه) را قبلاً بررسی کرده و معانی معمول آن واژه‌ها را در گروه یا جامعه مورد نظر تعیین نمود. اینگونه بررسی و تعیین معانی را “همپل”، «تحلیل معنی» و اوپ ، «تعریف تحلیلی» می نامد و تفاوت آن با تعریف اسمی در این است که تحلیل معنی یا تعریف تحلیلی یک امر قراردادی نیست بلکه یک امر تحقیقی است. یعنی به صورت تجربی بررسی می‌شود که فلان واژه در بین افراد یک جامعه‌ دارای چه معنی یا معانی است و لذا در تعریف تحلیلی برعکس تعریف اسمی درباره یک امر واقع (واقعیت) صحبت می شود. (همان)

تعریف اسمی واژه «با حجاب»: دکتر مطهری در کتاب حجاب خود پس از بررسی آیات و روایات و تفاسیر گوناگون به این تعریف می رسد: «برای زن پوشانیدن چهره و دست‌ها تا مچ واجب نیست. حتی آشکار بودن آرایش‌های عادی و معمولی که در این قسمت‌ها وجود دارد نظیر سورمه و خضاب که معمولاً زن از آنها خالی نیست و پاک کردن آنها یک عمل فوق‌العاده به شمار می‌رود نیز مانعی ندارد». پس «با حجاب» بودن یعنی مطابقت با این ویژگی‌ها.

تعریف تحلیلی واژه «با حجاب» : این تعریف شامل آن تعریفی می‌شود که افراد جامعه آماری به صورت نظری آن را عنوان می کنند و همینطور در عمل آن را انجام می‌دهند.


 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی 90صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

 

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان روان شناسی :رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر پیشنهادات

 پیشنهادات
بر اساس نتایج حاصلاز این پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می شود.
الف ) هر فرد سعی می کند دربارۀ خود شناختهای بیشتری داشتهباشد و این که بداند دارای چه ویژگیهایی است.
ب ) هر خود پیش از رسیدن به دوره قاعدگی باید با سندرمهای آن آشنایی کامل داشته باشد.
ج ) برای نیل به شناختهای فوق دست بهمشاوره بزند. به این ترتیب که با افراد آگاه در این زمینهبه شمورت بپردازد و سعی کند از تواناییهای بالقوۀ خود اطلاعاتی کسب کند.

منابع
1 )اریک، فروم، آناتومی و ویران سازی انسان، انتشارات رشد، تهران، 1369.
2 ) براهنی، محمد تقی، زمینه روان شناسی، انتشارات رشد، تهران، 1367.
3 ) بیگدلی، محمد رضا، بیماریهای زنان، دورۀ جدید، شمارۀ 12 بهار 1375.
4 ) پورافکاری، نصرالله، خلاصه روان پزشکی، چاپ دوم، انتشارات تابش، تبریز، 1368.
5 ) ج، سیمین، ویراتسازی و پرخاشگری، چاپ دوم، انتشارات ویس، تهران،1368.
6 ) شکوهی، غلامرضا، پیام پزشکی، دورۀ جدید، شمارۀ 8، مهر 1374.
7 ) صارمی،ابوطالب، آمنورهو تشخیص و درمانآن، تهران، انتشارات ویس، 1367.
8 ) صالحی، جهان شاه، بیماریهای زنان و پیشرفت علمی نوین، انتشارات دانشگاه تهران، 1363.
9 ) لارسن،نیلز، اختلالات پیش ازعادت ماهانه، مهین میلانی، چاپ سوم، 1368.
10 ) هوگو، ویکتور، بحران زندگی،انتشارات ویس، تهران، 1364.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر 70برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان روان شناسی :محاسبات آماری رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر

محاسبات آماری

محاسبات آماری شامل یک جدول است که این جدول دارای ستونهای , Y , X 2X , 2Y , XY است.

این جدول دارای 36 متغیر است که این متغیرها را از اولین متغیر (دل درد) تا آخرین متغیر (بدبینی به دیگران) به ترتیب نوشته که این 36 متغیر شامل : دل درد، عصابیت، بی قراری، اضطراب، سردرد،افزایش میل جنسی، افزایش اشتها، تپش قلب، احساس خستگی، گیجی، میل به گوشه نشینی، فراموشی، گریه کردن، بی خوابی، افزایش وزن،کاهش میل جنسی، درد سینه و پستان، نفخ شکم، چربی پوست، آکنه، گرگرفتگی، دمدمی شدن، درد مفاصل، تهوع، تکرر ادرار، عدم تمرکز، تحریک پذیری، رضایت کاری، غیبت در کار، درد کمر، تنش، میل به خودکشی، بی حوصلگی، افسردگی، احساس خشم، بدبینی به دیگران است.

برای تشکیل ستون X امتیازات دورۀ قاعدگی هر کدام از متغیرها را محاسبه کرده و برای تشکیل ستون Y امتیازات 5 روز قبل از دوره قاعدگی هر کدان از متغیرها را به دست آورده و به همین ترتیب جمع امتیازات 36 متغیر را در ستونهای Y , X قرار می دهیم.

امتیازات در ستون X مجذور شده و ستون 2X را تشکیل داده، امتیازات در ستون Y مجذور شده و ستون 2Y را تشکیل داده ضرب دوستون Y , X با هم ستون XY را تشکیل داده است.

برای تشکیل ستون d باید از فرمول زیر استفاده شود.

d = X – Y

به این ترتیب امتیازات دو ستون d نوشته شده و مجذور امتیازات در ستون d ستون 2d را تشکیل داده است جمع تمامی امتیازات در انتهایی هر ستون نوشته شده است.

جمع امتیازات ستون X با هم و تقسیم آن بر تعداد متغیر X (میانگین)را تشکیل داده است.

 

جمع امتیازات ستون Y با هم و تقسیم آن بر تعداد 36 متغیر Y (میانگین) را تشکیل داده است.

 

چون تنها 20 نفر را آزمایش کرده و آنها را در دورۀ قاعدگی و پیش از قاعدگی مقایسه نموده بنابراین از آزمون T در مورد گروههای همتا استفاده شده است که فرمول آن عبارت است از :

d تفاوت نمرات و sd انحراف استاندارد و نمرات است فرمول میانگین تفاوت نمره ها

فرمول انحراف استاندارد تفاوتها

درجه آزادی

35 = 1 – 36  1 – N

35 = N

99/0 95/0 N
704/2 021/2 35 = 1 – 36

 

فصل چهارم

جدول سندرم پیش از قاعدگی

2 d d = X-Y XY 2 Y 2 X Y X متغیرها
784 28 533 169 1681 13 41 دل درد
961 31 2210 1156 4225 34 65 عصبانیت
400 20 576 256 1296 16 36 بی قراری
1089 33 850 289 2500 17 50 اضطراب
144 12 805 529 1225 23 35 سردرد
169 13 1598 1156 2209 34 47 افزایش میل جنسی
196 14 680 400 1156 20 34 افزایش اشتها
121 11- 962 1369 676 37 26 طپش قلب
645 25 900 400 2025 20 45 احساس خستگی
64 8 609 441 841 21 29 گیجی
841 29 492 144 1681 12 41 میل به گوشه نشینی
25 5 36 16 81 4 9 فراموشی
144 12 364 196 676 14 26 گریه کردن
196 14 240 100 576 10 24 بی خوابی
1 1- 306 324 289 18 17 افزایش وزن
0 0 100 100 100 10 10 کاهش میل جنسی
2116 46 1235 361 4225 19 65 درد سینه و پستان
784 28 828 324 2116 18 46 نفخ شکم
625 25 625 256 1681 16 41 چربی پوست
64 8 48 16 144 4 12 آکنه
25 5 36 16 81 4 9 گرگرفتگی
81 9 0 0 81 0 9 دمدمی شدن
81 9 22 4 121 2 11  درد مفاصل
81 9 1 1 100 1 10 تهوع
16 4 12 4 36 2 6 تکرر ادرار
1 1 380 361 400 19 20 عدم تمرکز
729 27 731 289 1849 17 43 تحریک پذیری
169 13 338 169 676 13 26 رضایت کاری
36 6 40 16 100 4 10 غیبت در کار
81 9 112 49 256 7 16 درد کمر
121 11 1152 64 361 8 19 تنش
49 7 0 0 49 0 7 میل به خودکشی
1156 34 1736 784 3844 28 62 بی حوصلگی
196 14 2067 1521 2809 39 53 افسردگی
81 9 400 256 625 16 25 احساس خشم
256 16 377 169 841 13 29 بدبینی به دیگران
1054 = 533 = 41632 =
11705 = 204010 = 522 =
12508 = 36 = N  

 

ستون X = دوره قاعدگی است.

ستون Y = 5 روز قبل از دوره قاعدگی است.

ستون 2X = مجذور امتیازات ستون X است.

ستون 2Y = مجذور امتیازات ستون Y است.

ستون XY = ضرب امتیازات دو ستون X , Y با هم است.

ستون X – Y = d = برای این که دو متغیر موجود است از این فرمول استفاده شدۀ امتیازات ستون X در امتیازات ستون Y کم ستون شده است.

ستون 2d = مجذور امتیازات در ستون d = X – Y است.

جمع هر کدام از امتیازات در انتهای هر ستون نوشته شده است. جمع امتیازات ستون X و تقسیم آن بر تعداد متغیرها X (میانگین) و جمع امتیازات ستون Y با هم و تقسیم آن تعداد متغیرها Y (میانگین) را تشکیل داده است.

نمودار سندرم قاعدگی در طی دوره عادات ماهانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار سندرم قاعدگی در طی دوره عادات ماهانه

این نمودار مربوط به سندرم پیش از قاعدگی است. سندرم پیش از قاعدگی خود دوره عادت ماهانه است. محور عمودی در این نمودار تعداد امتیازها و محور افقی تعداد متغیرها است که با توجه به امتیازهای به دست آمده نمودار رسم شده است.

این نمودار نشان دهنده آن است که افراد در هنگام قاعدگی متغیرها را در سطح تقریباً بالایی دارا هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

افسردگی

 

نمودار سندرم پیش از قاعدگی 5 روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار سندرم پیش از قاعدگی 5 روز

این نمودار مربوط به سندرم پیش از قاعدگی است که در واقع متغیر دوم یعنی پرخاشگری است.  این نمودار دارای محور افقی و عمودی است و محور افقی این نمودار تعداد امتیازها و محور عمودی تعداد متغیرها است که با توجه به امتیازهای به دست آمده نمودار رسم شده است.  این نمودار نشان دهنده آن است که افراد در هنگام قاعدگی پرخاشگری را دارا هستند و هم چنین نشان دهنده آن است که بین قاعدگی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بردن به تفاوت میانگینهای سندرم پیش از قاعدگی و میانگین نمرات پرخاشگری از آزمون استیودنت استفاده شده است.

 

تفسیرنتایج

چون t محاسبه شده (36 / 7 = t) از مقدار معیار جدول در سطح 99% بزرگتر است همبستگی کاملاً معنی دار است یعنی لااقل باسطح 99% اطمینان می توان قضاوت کرد که بین سندرمهای پیش از قاعدگی و میزان پرخاشگری در بین دختران دانشجوی رشته زبان رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش سندرم پیشاز قاعدگی پرخاشگری افزایش می یابد.

بحث و مطابقت یافته های تحقیق با یافته های قبلی و تعیین این که آیا فرضیه تایید شده است یا نه و علل رد آن.

با به دست آوردن امتیازات و تشکیل ستون Y , X و ضرایب مربوط به آن هم چنین رابطه همبستگی که قبلاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نمایانگر رابطه معنی دار بین سندرم پیش ازقاعدگی و پرخاشگری است.

برای مقایسۀ دو گروه سندرم پیش ازقاعدگی و پرخاشگری از آزمون t استیودنت استفاده شدهو این فرض پذیرفته شده است که بین سندرم پیش از قاعدگی و پرخاشگری رابطه معنی دار موجود است.

بحث و مطابقت یافته های تحقیق با یافته های قبلی و تعیین این که آیا فرضیه تأیید شده است یا نه و علل رد آن.

با به دست آوردن امتیازات و تشکیل ستون Y , X و ضرایب مربوط به آن هم چنین رابطه همبستگی که قبلاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نمایانگر رابطه معنی دار بین سندرم پیش از قاعدگی و پرخاشگری است.

برای مقایسۀ دو گروه سندرم پیش از قاعدگی پذیرفته شده است که بین سندرم پیش از قاعدگی و پرخاشگری از آزمون t استیونت استفاده شد، و این فرض پذیرفته شدهاست که بین سندرم پیش از قاعدگی و پرخاشگری رابطه معنی داری موجود است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر 70برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان روان شناسی :بحث و نتیجه گیری رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

طبق نتایج به دست آمده از تحلیلهای آماری با اعتبار بالائی ثابت گردید که هر قدر میزان سندرمهای قاعدگ در کی دختر دانشجو بالا باشد میزان پرخاشگری او به نسبت بالاخواهد بود.

با توجه به این که این نتیجه در یک جامعه تحصیل کرده به دست آمده، به نظر می رسد که در افراد کم سواد این نتجه گیری با ضریب بالاتری پاسخ دهد یعنی رخاشگری فرد بیشتر باشد.

پس نتیجه ای که از این تحقیق گرفته می شود این است که بین قاعدگی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد.

خلاصه پژوهش

در این تحقیق، من با این پیش فرض که سندرمهای پیش از قاعدگی در میزان پرخاشگری تأثیر می گذارد و با مشاهده جامعه آماری نسبتاً محدودی که نتایجی دال بر تأیید این تأثیر داشت بر آن شدم تا تحقیق جامع با جامعه آماری وسیعو بالاتری با استفاده از ابزارهای سنجش را به صورت قاطع تری تعیین و پس ازجمع آوری داده هایخام اقدام به تحلیل و تفسیر آماری نموده ام و نتیجه این تفسیرها تعیین ضریب همبستگی این دو متغیر بود. (دوره عادات ماهانه و 5 روز قبل آن) و با استفاده از فرمول انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استیودنت کاملاً مشخص گردید که افزایش در میزان سندرمهای قاعدگی باعث افزایش پرخاشگری خواهد شد. بنابراین نتیجه گیری می شود که بین سندرم پیشقاعدگی و پرخاشگری رابطۀ معنیداری موجود است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر 70برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان روان شناسی : شرایطی که بر سندرم پیش از عادت ماهانه اثر می گذارد :

شرایطی که بر سندرم پیش از عادت ماهانه اثر می گذارد :

چنانچه زنی مبتلا به سندرم باشد روش زندگی، ساختمان بدنی ویژه و پرونده پزشکی اش تماماً بستگی به شدت سندرم او دارد و اگر نتواند فعالیت هورمونی بدنش را کنترل کند در عوض می تواند بیوشیمی 23بدن خودرا کنترل نماید. زن با آگاهی به این که در برابر چه عواملی واکنش نشان می دهد می تواند با تغییر یکی از متغیرها سندرم خود را تسکین بخشد.

این اثرات به وضوح مشخص کننده آن است که این سندرم بی تردید به چگونگی حالت جسمی و روانی شخص بستگی دارد.

تقویت عادت ماهانه :

پزشک برای تشخیص این سندرم باید از بیمار خود بخواهد به مدت دو یا سه ماه نشانه های سندرم را در تقویم عادت ماهانه یادداشت کند تا پزشک بتواند کار تشخیص و بهبود را سرعت بخشد. این کار نه تنها کمک به پزشک به شمار می رود، بلکه آگاهی بیمار را از شدت سندرم خود افزایش می دهد.

زن می تواند نشانه های سندرم خود را روی تقویم معمولی که برنامه های دیگرش را یادداشت می کند یا در تقویمی که در پایان کتاب اختلالات پیش از عادت ماهانه داده شده است بنویسید و یا حتی می تواند از کاغذ خط دار استفاده و جدولی مانند جدول زیر تهیه نماید (پورافکاری، 1368 ).

تقویم عادت ماهانه زنی که مبتلابه سندرم پیش از عادت ماهانه است.

1 شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1             1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12

بی قرار تحریک پذیر

13

بی خوابی بی قراری

14

بی خوابی بی قراری

15

تحریک پذیر افسرده

4 16

افسرده تحریک پذیر

17

افسرده تحریک پذیر

18

افسرده تحریک پذیر

19

افسرده تحریک پذیر

20

گرسنگی

21

تورم

22

تورم

5 23

افسرده تحریک پذیر

24

تسکین

25

عالی (ع)

26

عالی (ع)

27

خیلی خوب

28

خوب

29

خوب

6 30

خوب پرانرژی

31

خوب

         

تقویم عادت ماهانه مهرماه 1364

این تقویم بیانگر ویژگیهای نشانه های بیمار مبتلا به سندرم پیش از عادت ماهانه است. توجه کنید که چگونه نشانه های مربوط به سندرم طی چند روز آخر پیش از خونریزی شدت می یابد و چگونه با آغاز خونریزی ناپدید می شود شروع خونریزی را در این تقویم باغ مشخص کرده ایم که آغاز خونریزی این بیمار روز 24 مهرماه است (صالحی، 1363 ).

آمنوره :

آمنوره عبارت است از عدم پیدایش قاعدگی و یا قطع قاعدگی بیش از سه پریود (دوره).

باید متذکر شد که آمنوره تظاهری از بیماری اصلی است نه خود بیماری، به عبارت دیگر خود، علامتی (symptom) از بیماری اصلی است. برای سهولت بحث آمنوره را به دو گروه اولیه تقسیم می نمایند.

1 ) آمنوره اولیه (فیزیولوژیک) :

عبارت است از عدم وجود قاعدگی قبل از بلوغ، دوران حاملگی، دوران شیردهی.

آمنوره ثانویه (پاتولوژیک) :

عبارت است از توقف قاعدکی بیش از سه پریود متوالی در خانمی که قبلاً قاعده شده است.

 

 

 

آمنوره ثانویه خود به دو گروه تقسیم می گردد :

– Long Term Amenorrhea  – به آمنوره ای اطلاق می گردد که مدت آن بیش از یکسال باشد.

– Short Term Amenorrhea  – به آمنوره ای اطلاق می گردد که مدت آن بیش از 6 ماه حداکثر تا یکسال باشد.

علل آمنوره :

برای بررسی علل آمنوره باید نظری اجنالی به فیزیولوژی قاعدگی بی افکنیم.

فیزیولوژی قاعدگی : در پیدایش قاعدگی اعضای زیر دخالت مستقیم و غیر مستقیم دارند :

هیپوتالاموس ، کرتکس مغز ، هیپوفیز قدامی ،تیروئید ، تخمدان ، رحم ، دستگاه تناسلی خارجی .

باید بین این اعضا هماهنگی خاص وجود داشته باشد تا قاعدگی به وجود آید و اگر اختلالی در هر یک از اعضای یاد شده به وجود آید انواع مختلف اختلال از جمله آمنوره بروز می کند (صارمی ، 1367).

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر 70برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان روان شناسی :انواع هورمونها : آلدسترون – پروژسترون :

انواع هورمونها : آلدسترون – پروژسترون :

آلدسترون :

هورمونی است که دارای فعالیت الکترونیکی است و از غدد فوق کلیوی تشرح شده وقویترین منیرال کورتیکویید[1] است. آلدسترون دفع پتاسیم و جذب مجدد سدیم و کلرور را از طریق لوله های ادرار افزایش می دهد (صالحی، 1363 ).

 

 

 

 

پروژسترون :

در طول نیمه دوم عادت ماهانه، یعنی چهارده روز بین تخمک گذاری و عادت ماهانه ترشح استروژن و پروژسترون ابتدا زیاد و سپس کم می شود. اگر این دو هورمون تعادل درست و طبیعی خود را از دست بدهند، همین امر می تواند راه حل مداوای سندرم پیش از عادت ماهانه باشد. اگرچه نشانه های این سندرم منحصر به خود است ولی احتمال دارد عوامل خفیف دیگری متنج به این نشانه ها شود.

غالباً سرچشمه این سندرم مستقیم یا غیرمستقیم می تواند با مکانیزم تعادل هورمونی بدن زن در ارتباط باشد. تئوریهایی وجود دارد که این وضع را به هورمونهای مغز نسبت می دهد، ولی در بیشتر موارد تغییرات پیچیده هورمونها می تواند موجب شود که زن آرام ناگهان مانند یک فنر از شدت ناراحتی به خود پیچید. ترشح زیاداستروژن و پروستروژن  پس از تخمک گذاری موجب می شود که استروژن خود را در آندومتر که جدار داخلی رحم است افزایش داده و پژوسترون آنان را نیز به صورت جایگاهی برای باروری آماده کند (صالحی، 1363 ).

 

[1]. منیرال کورتیکویید، یکی از استروییدهای فوق کلیوی است که با کنترل کلیه سوخت و ساز الکترولیتها را در بدن تنظیم کرده و از این رو منیرال کوتیکویید نامیده می شود.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر 70برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

مارس 26

دانلود پایان نامه رایگان روان شناسی : تنش پیش از عادت ماهانه C :

تنش پیش از عادت ماهانه C :

زنانی که از این تنش رنج می برند اسیر اشتهای بیش از حد، ولع برای خوردن شیرینی دارند و 20 دقیقه یا یک ساعت پس از این که مقدار زیادی ئیدرات کربن 35 تصفیه شده و قند خوردند، دچار حالت غش، خستگی، تپش قلب و سردرد می شوند. پژوهشگران نیز رابطه مثبت بین اشتهای وافر به شیرینی پیش از عادت ماهانه و تنش ناشی از احساس فشار را تائید کرده اند. همانطور که دکتر آبراهام در تحلیل خود از این خرده گروه توضیح می دهد، مغز در حالت طبیعی 20 درصد از کل انرژی بدن را مصرف می کند. در این زمان که فرد زیر فشار قرار دارد نیاز به انرژی بیشتری پیدا می کند و این انرژی اضافی باید از گلوکزی حاصل شود که کبد آن را از طریق تجزیه قند تامین می کند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر 70برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه