می 4

پرسشنامه : پایان نامه رایگان روانشناسی :بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

ضمائم

 

 

ضمیمه 1-پرسشنامه عزت نفس ( فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت )

ضمیمه 2- پرسشنامه پرخاشگری (AQQ) آرنولداچ ،باس و مارک پری

 

 

ضمیمه 1

پرسشنامه عزت نفس ( فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت )

دستور العمل

هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید . در مقابل جمله ای که شمارا به همان صورتی که خودتان احساس می کنید ، تبیین می کند ، پاسخ “بلی” و در غیر اینصورت پاسخ “خیر” بدهید . پاسخ خوب یا بد ، صحیح یا غلط وجود ندارد ، بلکه نوع پاسخ مطرح است . جملات را سریع بخوانید و بلافاصله پاسخ دهید .

ردیف بلیخیر
1بیشترین وقت خود را به خیالبافی می گذرانم .  
2خیلی به خودم اطمینان دارم .  
3دوست داشتم فرد دیگری بودم .  
4مردم مرا خیلی دوست دارند .  
5من و خانواده ام ، وقتی باهم هستیم ، خیلی از زندگی لذت می بریم .  
6هرگز بدون علت نگران نمی شوم .  
7صحبت کردن در مقابل گروه برایم خیلی دشوار است .  
8دلم می خواست جوانتر بودم .  
9اگر می توانستم خیلی از ویژگی هایم را عوض می کردم .  
10بدون دشواری می توانم تصمیم بگیرم .  
11مردم زندگی با من را خوشایند می دانند .  
12درخانه خیلی زود عصبانی می شوم .  
13همیشه آن چه را که لازم است انجام می دهم .  
14به کاری که دارم افتخار می کنم .  
15لازم است همیشه یکی به من بگوید که چکار کنم .  
16مدت ها وقت لازم دارم که باشرایط جدید سازگار شوم .  
17اغلب به کارهایی که انجام می دهم تاسف می خورم .  
18در میان همسالان خود از همه محبوب ترم .  
19خانواده ام اغلب به احساسات من توجه می کنند .  
20هرگز غمگین نمی شوم .  
21کارم را به بهترین وجه انجام می دهم .  
22به اسانی کارم را ول می کنم .  
23معمولا مواظب خودم هستم .  
24تا اندازه ای شاد هستم .  
25دوست دارم با افراد جوانتر از خودم معاشرت کنم .  
26خانواده ام خیلی به من امید بسته اند .  
27همه کسانی را که می شناسم ، دوست دارم .  
28وقتی در جمع هستم ، دوست دارم صدایم کنند .  
29خودم را درک می کنم .  
30برایم خیلی دشوار است که خودم باشم .  
31زندگی من کاملا نامنظم است .  
32معمولا مردم توصیه های مرا به کار می برند .  
33در خانه ، کسی عملا به فکر من نیست .  
34هرگز خودم را سرزنش نمی کنم .  
35آن طور که لازم است کار نمی کنم .  
36می توانم نظر بدهم و خودم نیز به آن غمل کنم .  
37واقعا دوست ندارم یک زن (مرد) شوم .  
38در مورد خودم یک عقیده کمی فریبنده دارم .  
39دوست ندارم همراه دیگران باشم .  
40اغلب به ترک کردن خانه فکر می کنم .  
41هرگز مورد مزاحمت قرار نگرفته ام .  
42اغلب احساس می کنم که عصبانی هستم .  
43اغلب از خودم خجالت می کشم .  
44برخلاف اکثر مردم ، ظاهر خوبی ندارم .  
45وقتی چیزی برای گفتن دارم ، معمولا می گویم .  
46مردم ، اغلب مرا آدم مهمی می دانند .  
47خانواده ام مرا درک می کنند .  
48همیشه حقیقت را می گویم .  
49کارفرما یا رئیس به من می فهماند که لیاقت ارتقا را نداشتم .  
50آن چه برایم اتفاق می افتد ، بی تفاوتم می کند .  
51آدم کم استعدادی هستم .  
52وقتی دیگران چاپلوسی می کنند به شدت عصبانی می شوم .  
53اکثر مردم بیشتر از من محبوب هستند .  
54اغلب احساس می کنم که خانواده ام پشت سرم حرف می زنند .  
55همیشه می دانم که به مردم چه بگویم .  
56اغلب دلسرد می شوم .  
57مردم نمی توانند به من اعتماد کنند .  
58هرگز پشت سر دیگران حرف نمی زنم .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمیمه 2

پرسشنامه پرخاشگری (AQQ) آرنولداچ ،باس و مارک پری

دستور العمل

مشخص کنید هر یک از عبارات زیر تا چه حد گویای خصوصیت شما است. برای این منظور در یکی از ستون های روبروی سئوالات که متناسب با خصوصیات شماست علامت   ×  بزنید .

ردیف کاملا خلاف خصوصیات من استتا حدی خلاف خصوصیات من است .فقط اندکی گویای خصوصیت من استتا حد ی گویای خصوصیت من استکاملا گویای خصوصیت من است
1هر چند وقت یک بار نمی توانم جلوی خود را از ضربه زدن به دیگری بگیرم.     
2وقتی با دوستانم مخالف باشم، نظرم را صریح و بی پرده به آن ها می گویم.     
3زود از کوره در می روم، اما زود هم بر آن غلبه می کنم.     
4گاهی حسادت مرا از پا در می آورد.     
5اگر به قدر کافی تحریک شوم، ممکن است دیگری را کتک بزنم.     
6معمولا با سایر مردم مخالفت می کنم.     
7وقتی احساس ناکامی می کنم، عصبانیت خود را نشان می دهم.     
8گاهی احساس می کنم در زندگی با من سخت و غیر منصفانه رفتار شده است.     
9اگر کسی مرا بزند، من او را می زنم.     
10اگر مردم مرا ناراحت کنند ، ممکن است نظرم را درباره آن ها به ایشان بگویم.     
11گاهی احساس می کنم مانند یک بشکه باروت آماده انفجارم.     
12به نظر می رسد سایر مردم همیشه در حال استفاده از “وقت تنفس” هستند. (استراحت برای شروع مجدد)     
13من کمی بیش از یک آدم معمولی دعوا می کنم.     
14اگر کسی با من مخالفت کند نمی توانم از بحث کردن با او خودداری کنم.     
15بعضی از دوستانم فکر می کنند من آدم عجول و کم تحملی هستم.     
16تعجبم که چرا گاهی این قدر از بعضی چیزها عصبانی و برآشفته می شوم.     
17اگر لازم باشد برای حفظ حقوق خودم دست به خشونت بزنم ، این کا را می کنم.     
18دوستانم می گویند که من دنبال بحث و جدل می گردم.     
19گاه بدون هیچ دلیل موجهی از کوره در می روم.     
20می دانم که دوستانم پشت سر من حرف می زنند.     
21بعضی آدم ها آن قدر به من فشار می آورند تا با آن ها دست به گریبان شوم.     
22راحت نمی توانم حالات خودم را کنترل کنم.     
23نسبت به غریبه هایی که “خیل خوش برخوردند” ، ظنین هستم.     
24به نظر من هیچ دلیل قانع کننده ای برای کتک زدن دیگری وجود ندارد.     
25گاهی احساس می کنم که آدم ها پشت سرم به من می خندند.     
26کن کسانی را که می شناسم ، تهدید کرده ام.     
27اگر کسی خیلی دلچسب و مهربان باشد، شک می کنم که چه می خواهد.     
28اتفاق افتاده که آن قدر عصبانی شده ام که دست به شکستن اشیا زده ام.     
29من آدم خونسردی هستم.     

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده :

فصل اول

طرح تحقیق

1-1- مقدمه

2-1: بیان مسئله :

3-1: اهداف تحقیق

4-1: همیت و ضرورت تحقیق :

5-1: در بیان ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد :

6-1: سئوالهای تحقیق :

7-1: تعریف نظری و عملیاتی متغیرها :

 

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2: مبانی نظری تحقیق :

1-1-2 : عزت نفس :

2-1-2: عزت نفس و موفقیت :

3-1-2: اصل حفظ عزت نفس نوجوان :

4-1-2: اندازه گیری عزت نفس :

5-1-2: فواید عزت نفس بالا :

6-1-2: تعاریف نظری پرخاشگری :

7-1-2: پرخاشگری :

8-1-2: تعاریف پرخاشگری و اعتقادات نظری متفاوت روان شناسان :

9-1-2: سه تعبیر کلیدی از رفتارهای پرخاشگرانه :

10-1-2: پیشینه نظری پرخاشگری :

12-1-2: تغییرات رشدی :

13-1-2: ثبات پرخاشگری :

15-1-2: تفاوتهای جنسیتی :

16-1-2: الگوهای خانواده و پرخاشگری :

17-1-2: عوامل تعیین کننده پرخاشگری :

18-1-2: مواجه شدن با مدلهای پرخاشگر :

19-1-2: عوامل محیطی :

20-1-2: بالا بودن سطح تحریک فیزیولوژیک :

21-1-2: درد به عنوان عامل آشکار کننده :

22-1-2: هورمون ها ، داروها و رفتار پرخاشگرانه :

23-1-5: داده های ژنتیک و رفتار پرخاشگر :

24-1-2: اسنادها و رفتار پرخاشگرانه :

26-1-2: نظریه ها و دیدگاههای مختلف در خصوص پرخاشگری :

27-1-2: تحلیل نظریه ها در زمینه پرخاشگری :

28-1-2: شخصیت فعل پذیر – پرخاشگر :

29-1-2: پرخاشگری خانوادگی :

30-1-2: رویکردهای نظری به پرخاشگری :

31-1-2: ویژگیهای پرخاشگری و خشونت :

32-1-2: روشهای کنترل پرخاشگری :

33-1-2: الف : در ایران :

34-1-2: ب: تحقیقات خارجی :

35-1-2: سخن آخر در مورد پرخاشگری :

 

فصل سوم

روش تحقیق

1-3 روش پژوهش :

2-3 جامعه آماری :

3-3 نمونه آماری :

4-3 روش نمونه گیری :

5-3 ابزار اندازه گیری :

1-5-3 پرسشنامه عزت نفس (فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت ):

2-5-3شیوه ی نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت :

3-5-3 اعتبار روایی پرسشنامه کوپر اسمیت :

4-5-3 پرسشنامه پرخاشگری (AQ) آرنولداچ ،باس و مارک پری :

6-3 روش اجرا :

7-3 روش آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات :

 

فصل چهارم

یافته های تحقیق

جدول 1-4:

جدول 2-4 : توزیع فراوانی رشته تحصیلی

جدول 3-4 : توزیع فراوانی رشته تحصیلی دختران

جدول 4-4 : توزیع فراوانی رشته تحصیلی پسران

جدول 5-4: شاخصهای توصیفی عزت نفس و پرخاشگری

جدول 6-4: شاخصهای توصیفی عزت نفس و پرخاشگری برای دختران و پسران

جدول 7-4 : همبستگی عزت نفس با پرخاشگری ( فرضیه اول)

نتیجه گیری :

جدول 8-4: همبستگی عزت نفس با پرخاشگری در پسران

جدول 9-4 : همبستگی عزت نفس با پرخاشگری در دختران

نتیجه گیری :

جدول 10-4 آزمون T  برای مقتیسه میانگین عزت نفس دختران و پسران

جدول 11-4 : آزمون Tبرای مقایسه میانگین پرخاشگری دختران و پسران

 

فصل پنجم

بحث و بررسی نتایج

1-5 مقدمه

2-5 منابع

 

ضمائم

ضمیمه 1-پرسشنامه عزت نفس ( فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت )

ضمیمه 2- پرسشنامه پرخاشگری (AQQ) آرنولداچ ،باس و مارک پری

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه


برچسب‌ها, , , , , , , , ,
Copyright 2018. All rights reserved.

Posted می 4, 2016 by 92 in category "تز و پایان نامه", "مقالات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *