ژوئن 30

پایان نامه پیشگویی خطر قلبی عروقی فرامینگهام و سندرم متابولیک با استفاده از روشهای مختلف جایگزین اندازه گیری ‌مقاومت به انسولین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی قزوین

دانشکده بهداشت

پایان نامه جهت اخذ مدرک MPH

عنوان:

پیشگویی خطر قلبی عروقی فرامینگهام و سندرم متابولیک با استفاده از روشهای مختلف جایگزین اندازه گیری ‌مقاومت به انسولین

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر امیر ضیایی

فوق تخصص غدد و متابولیسم

استاد دانشکده پزشکی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر اصغر محمدپور اصل

دکترای اپیدمیولوژی

استادیار دانشکده بهداشت

دی 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فهرست مطالب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أ
فهرست جدول ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ج
فهرست نمودار ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. د
فصل اول: مقدمه و بیان مسأله 1
1- 1 بیان مسئله و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 2
1- 2 اهداف و فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
فصل دوم: بررسی متون 8
2- 1 مبانی نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
2- 2 مروری بر مطالعات انجام یافته ……………………………………………………………………………………………………………………. 31
فصل سوم: روش پژوهش 35
3 – 1 نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
3 – 2 جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
3 – 3 روش نمونه­گیری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………. 36
3 – 4 روش گردآوری داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
3 – 5 ابزار گردآوری داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
3 – 6 روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 42
3 – 7 مکان و زمان انجام مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………… 43
3 – 8 محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
3 – 9 ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
3 – 10 متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
فصل چهارم: یافته ها 46
یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

 

عنوان صفحه
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات 61
5 – 1 بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
5 – 2 نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
5 – 3 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

فهرست جدول ها

عنوان صفحه
جدول 4- 1- مشخصات آنتروپومتریک و بالینی جمعیت مورد مطالعه به تفکیک جنس …………………………………………….. 47
جدول 4- 2- مشخصات آزمایشگاهی جمعیت مورد مطالعه به تفکیک جنس …………………………………………………………… 48
جدول 4- 3- احتمال خطر قلبی عروقی فرامینگهام در جمعیت مورد مطالعه …………………………………………………………….. 49
جدول 4- 4- شیوع سندرم متابولیک بر اساس معیارهای ATP III و JIS در جمعیت مورد مطالعه ………………………… 49
جدول 4 – 5- وضعیت شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های اندازه گیری مقاومت به انسولین ……………………. 50
جدول 4 – 6-  مقایسه سطح شاخص های اندازه گیری مقاومت به انسولین در جمعیت مورد مطالعه بر حسب جنس …… 51
جدول 4 – 7-  بررسی همبستگی شاخص های اندازه گیری مقاومت به انسولین و امتیاز خطر قلبی عروقی فرامینگهام .. 52
جدول 4 – 8-  سطح زیر منحنی شاخص های مقاومت به انسولین برای شناسایی افراد با خطر قلبی عروقی ≥ 10% ….. 54
جدول 4 – 9-  P-value مقایسه سطح زیر منحنی شاخص های مقاومت به انسولین برای شناسایی افراد با خطر قلبی عروقی ≥ 10%

و…..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنیدهمه حقوق محفوظ است

Posted ژوئن 30, 2016 by 92 in category "پایان نامه ها", "مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *