جولای 30

پایان نامه رابطه بین نرخ آزاد ارز و سپرده های بلند مدت

پایان نامه رابطه بین نرخ آزاد ارز و سپرده های بلند مدت

محدودیت­های تحقیق

مهمترین محدودیت هایی که در مسیر  تحقیق حاظر وجود داشته است، به شرح زیر می­باشد:

  1. به دلیل کم بودن تعداد بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مورد استفاده در تحقیق، تعمیم نتایج این تحقیق را به سایر موارد بانک های خصوصی غیر بورسی باید با احتیاط صورت گیرد.
  2. در برخی موارد عدم دسترسی به اطلاعات بانکی دقیق به دلیل محدودیت های بانک ها پنل دیتای مورد استفاده را به پنل نامتوازن تغییر داده است. یاد آور می شود پنل نامتوازن آن است که بعضی از داده ها در سالهای مورد نظر در دسترس نباشد.
  3. نمونه گیری در این تحقیق، محدود به بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، لذا برای تعمیم نتایج آن به بانک های دولتی و غیر بورسی باید جانب احتیاط رعایت شود.
  4. ازعوامل بیرونی تاثیر گذار بر شاخص سهام فقط چند مورد مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمایم(پیوست) الف: اطلاعات آماری

جدول الف-۱: ارزش کل دارایی­های بانکی تبدیل به اوراق بهادار شده منتشر شده در آمریکا به تولید ناخالص داخلی[۱]

(ارقام به هزار میلیارد دلار)

 

سالشهرداریاوراق قرضه خزانهمرتبط با وام­های رهنیاوراق قرضه شرکت­هااوراق قرضه آژانس­های دولتیABSجمعGDPدرصد MBS به GDPدرصد جمع به GDP
۱۹۹۶۱,۲۶۲۳,۶۶۷۲,۴۸۶۲,۱۲۷۹۲۶۴۰۴۱۲,۲۶۵۷,۸۱۷۳۲%۱۵۷%
۱۹۹۷۱,۳۱۹۳,۶۶۰۲,۶۸۰۲,۳۵۹۱,۰۲۲۵۳۶۱۳,۲۶۸۸,۳۰۴۳۲%۱۶۰%
۱۹۹۸۱,۴۰۳۳,۵۴۳۲,۹۵۵۲,۷۰۹۱,۳۰۲۷۳۲۱۴,۶۲۱۸,۷۴۷۳۴%۱۶۷%
۱۹۹۹۱,۴۵۷۳,۵۳۰۳,۳۳۴۳,۰۴۷۱,۶۲۰۹۰۱۱۶,۲۲۷۹,۲۶۸۳۶%۱۷۵%
۲۰۰۰۱,۴۸۱۳,۲۱۰۳,۵۶۶۳,۳۵۸۱,۸۵۴۱,۰۷۲۱۷,۲۰۳۹,۸۱۷۳۶%۱۷۵%
۲۰۰۱۱,۶۰۴۳,۱۹۷۴,۱۲۷۳,۸۳۶۲,۱۵۷۱,۲۸۱۱۸,۷۹۰۱۰,۱۲۸۴۱%۱۸۶%
۲۰۰۲۱,۷۶۳۳,۴۶۹۴,۶۸۶۴,۱۰۰۲,۳۷۸۱,۵۴۳۲۰,۴۸۵۱۰,۴۷۰۴۵%۱۹۶%
۲۰۰۳۱,۹۰۱۳,۸۱۹۵,۲۳۹۴,۴۹۰۲,۶۲۶۱,۶۹۴۲۲,۲۸۸۱۰,۹۶۱۴۸%۲۰۳%
۲۰۰۴۲,۰۳۱۴,۲۵۶۵,۸۶۲۴,۸۱۱۲,۷۰۱۱,۸۲۸۲۴,۳۹۳۱۱,۶۸۶۵۰%۲۰۹%
۲۰۰۵۲,۲۲۶۴,۵۶۱۷,۱۲۸۴,۹۷۹۲,۶۱۶۱,۹۵۵۲۶,۸۹۹۱۲,۴۲۲۵۷%۲۱۷%
۲۰۰۶۲,۴۰۳۴,۷۱۹۸,۴۵۳۵,۳۵۶۲,۶۵۱۲,۱۳۰۲۹,۷۲۲۱۳,۱۷۸۶۴%۲۲۶%
۲۰۰۷۲,۶۱۹۴,۹۱۷۸,۹۳۱۵,۹۵۵۲,۹۳۳۲,۴۷۲۳۱,۹۹۹۱۳,۸۰۸۶۵%۲۳۲%
۲۰۰۸۲,۶۹۰۵,۹۱۲۸,۸۹۷۶,۲۸۱۳,۲۴۷۲,۶۷۲۳۳,۴۹۱۱۴,۲۶۵۶۲%۲۳۵%

جدول الف-۲: روش­های تأمین مالی در ایران طی سال­های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰[۲]

شـــرحسال ۱۳۸۶سال ۱۳۸۷سال ۱۳۸۸سال ۱۳۸۹سال ۱۳۹۰
مبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصد
نظام بانکی (بازار پول)افزایش ماندۀ تسهیلات اعطایی بانکـها و مؤسسات مالی نسبت به سال ما قبل۴۳۶،۰۶۹۸۴۱۹۷،۴۵۹۷۲۶۵۰،۲۹۰۷۹۷۹۹،۵۶۶۷۲۴۴۷،۶۴۹*۷۱
اوراق مشارکت دولتی و شهرداری ها۴۵،۳۸۵۹۲۳،۸۰۰۹۱۷،۷۰۰۵۱۵۶،۸۰۵۱۴۲۶،۷۶۷*۴
جمـــع۴۸۱،۴۵۴۹۳۲۲۱،۲۵۹۸۱۳۰۸،۳۵۰۸۴۹۵۶،۳۷۱۸۶۴۷۴،۴۱۶۷۵
بازار سرمایهاوراق سهام انتشار یافته۲۱،۸۳۸۴۳۶،۱۹۰۱۳۲۶،۸۱۵۷۱۰۲،۷۵۰۹۱۰۰،۹۵۳۱۶
اوراق مشارکت شرکتی۴۰۰۷،۵۰۰۲۱۴،۴۵۰۱۱،۰۰۰۰
اوراق اجاره۲۹۱۰۳،۴۱۶۱
جـمع اوراق ثبت شده نزد سازمان۲۱،۸۳۸۴۳۶،۵۹۰۱۳۳۴،۳۱۵۹۱۱۷،۴۹۱۱۱۱۰۵،۳۶۹۱۷
ســرمایه گذاری خارجی**۱۶،۰۳۰۳۱۷،۳۲۰۶۲۷،۴۶۰۷۴۰،۸۵۴۴۵۳،۱۳۵***۸
جمـــع کــل۵۱۹،۳۲۲۱۰۰۲۷۵،۱۶۹۱۰۰۳۷۰،۱۲۵۱۰۰۱،۱۱۴،۷۱۶۱۰۰۶۳۲،۹۲۰۱۰۰

(ارقام به میلیارد ریال)

* آخرین اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات مربوط به پایان بهمن ماه ۱۳۹۰ می­باشد.

** منبع: تارنمای سازمان سرمایه­گذاری خارجی و کمک­های اقتصادی و فنی ایران.

*** نرخ برابری هر دلار معادل ۱۲،۲۵۳ ریال درنظر گرفته شده است.

جدول شماره الف-۳: اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار[۳]

(ارقام به میلیارد ریال)

شرحسال ۱۳۸۶سال ۱۳۸۷سال ۱۳۸۸سال ۱۳۸۹سال ۱۳۹۰
مبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصد
افزایش سرمایۀ شرکتهای پذیرفته شده در بورس۱۵،۸۸۸۷۳۳۲,۱۰۰۸۹۱۱,۶۰۱۳۴۴۹،۵۵۳۴۲۸۲،۲۰۵۷۸
افزایش سرمایۀ سایر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان۲،۷۱۰۱۲۲,۴۹۰۷۴,۱۵۸۱۲۴۵،۸۷۷۴۰۱۶،۱۱۸۱۵
انتشار سهام شرکت های سهامی عام در شرف تأسیس۳،۲۴۰۱۵۱,۶۰۰۴۱۱,۰۵۶۳۲۷،۳۲۰۶۲،۶۳۰۲
جمع انتشار سهام۲۱،۸۳۸۱۰۰۳۶،۱۹۰۱۰۰۲۶،۸۱۵۷۸۱۰۲،۷۵۰۸۷۱۰۰،۹۵۳۹۵
انتشار اوراق مشارکت شرکتی__۴۰۰_۷,۵۰۰۲۲۱۴،۴۵۰۱۳۱،۰۰۰۱
انتشار اوراق اجاره۲۹۱۰۳،۴۱۶۴
جمع کل۲۱،۸۳۸۱۰۰۳۶,۵۹۰۱۰۰۳۴,۳۱۵۱۰۰۱۱۷،۴۹۱۱۰۰۱۰۵،۳۶۹۱۰۰

 

ضمایم(پیوست) ب: تعاریف و مباحث نظری و عملیاتی

[۱]U.S. Department of Treasury, Federal Reserve System, Federal Agencies, Dealogic, Thomson Financial, Bloomberg, Loan Performance and SIFMA

[۲]– www.Seo.ir

[۳]– www.Seo.ir

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینکCopyright 2018. All rights reserved.

Posted جولای 30, 2016 by 92 in category "مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *