پایان نامه تعیین رابطه کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی و مراقبان آن‌ها با خودکارآمدی

2-2-2 شاخص های کیفیت زندگی

شاخص های کیفیت زندگی از دیدگاه مجله اطلاعات اقتصادی بین الملل:

این مجله در سال 1999 تا 2000 دست به مطالعاتی روی شاخص های کیفیت زندگی زد و شاخص های کیفیت زندگی را در 9 دسته معرفی نمود:

  1. رفاه مادی[1] با معیارهایی مانند تولید ناخالص داخلی.
  2. سلامتی با شاخص های متعددی مانند امید به زندگی در بدو تولد و …
  3. امنیت و ثبات سیاسی با شاخص هایی چون سرمایه گذاری های صورت گرفته با توجه به ثبات سیاسی یک کشور.
  4. زندگی خانوادگی با شاخص هایی مانند میزان طلاق.
  5. زندگی جمعی با شاخص های چون تعداد اتحادیه های تجاری، کلیسا و …
  6. محیط طبیعی و جغرافیایی با شاخص های چون میزان آلودگی محیط زیست.
  7. امنیت شغلی با شاخص هایی چون میزان بیکاری.
  8. آزادی سیاسی با شاخص هایی چون میزان آزادی های مدنی.
  9. عدالت جنسی با شاخص هایی چون میزان موقعیت ها و فرصت ها در حوزه های مختلف برای زنان و مردان (همان).

3-2-2 مدل های ادراکی برای تحقیقات کیفیت زندگی

مدل ادراکی کیفیت زندگی ران[2]:

خانم ران، ابعاد کیفیت زندگی را به صورت رضایت از زندگی، مفهومی از خود، فاکتورهای بهداشتی- عملکردی و اقتصادی اجتماعی مطرح می کند. براساس این نوع مدل زمینه های شخصی هر فرد، بهداشت، وضعیت اجتماعی، فرهنگ، محیط و سن بر کیفیت زندگی تأثیر دارد. مفهوم درک شده از کیفیت زندگی، اثر متقابل بین شخص و محیط او ایجاد می کند(کریمی وکیل به نقل ازطباطبایی،1390).

[1]  .Matrrial wellbeing

[2] . Rohn

متن کامل پایان نامه

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *