روش توصیفی:دانلود رایگان پایان نامه مشاوره,بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان


 

فصل سوم

روش تحقیق

روش توصیفی

جامعه آماری

حجم نمونه

اندازه نمونه

ابزار اندازه گیری

سوالات پرسشنامه

متغیر مستقل

متغیر وابسته


روش توصیفی

این تحقیق یک روش توصیفی است. یعنی شرایط موجود را می سنجد و افرادی که با فرایند یاددهی و یادگیری سر و کار دارند از این روش استفاده می کنند و در این روش خود فرد پژوهشگر است که فعالیت خود را در جریان آموزش و یادگیری انجام می دهد. [1]

جامعه آماری

دانش آموزان دختر کلاس دوم رشته ریاضی فیزیک حضرت مریم (س) ناحیه 4 کرج.

حجم نمونه

نمونه گیری تصادفی ساده از دانش آموزان دبیرستان حضرت مریم (س) کرج.

اندازه نمونه

18 نفر که نتایج تبدیل به صد شده است.

ابزار اندازه گیری

پرسشنامه.


سوالات پرسشنامه

سوالات پرسشنامه سوالات بسته می باشد. یعنی دانش آموز باید سوالات را در چهارچوب گزینه ها انتخاب نماید.

متغیر مستقل

در این تحقیق معلم متغیر مستقل می باشد.

متغیر وابسته

دانش آموزان دختر دبیرستان حضرت مریم (س).

 

 

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل

نمونه پرسشنامه نظرسنجی دانش آموزان

نتایج بدست آمده

نمایش نتایج روی نمودار دایره ای

 

 

 

 

 

 

 

 


پرسشنامه نظرسنجی دانش آموزان
سوالاتخیلی زیادزیادکمخیلی کماصلا
1- برخورد معلم شما در جلسه اول کلاس تا چه حدی شما را جذب نمود؟5010355
2- ظاهر معلم شما در جلسه اول تا چه حد شما را جذب کرد؟60181255
3- لحن صحبت معلم تا چه حد در جذب شما مؤثر است؟4635136
4- جدیت در کار معلم شما را تا چه حد جذب می نماید؟553276
5- مدیریت معلم را تا چه حد در دانش آموزان مؤثری می دانید؟3522132010
6- انضباط معلم را چه حد در رعایت نظم کلاس توسط دانش آموزان مؤثر می دانید؟48251755
7- روابط خود را با معلم تا چه حدی صمیمی می دانید؟323711155
8- صمیمت شما با معلم تا چه حدی در پیشرفت یادگیری مؤثر است؟323711155
9- معلم شما تا چه حدی به یادگیری شما حساس است؟6812155
10- معلم شما تا چه حدی به حالات روحی شما اهمیت می دهد؟65141173
11- در امر تدریس معلم خود را تا چه حد هدفدار می دانید؟5921155
12- علم معلم خود را در امر تدریس مواد درسی تا چه حد می دانید؟6020173
13- تا چه حد در انتقال معلومات به شما موفق بوده است؟65151055
14- آیا معلم شما در انتقال مطلب از وسایل آموزشی استفاده می کند؟8218
15- وسائل آموزشی تا چه حد در یادگیری شما مؤثر است؟5035105
16- وسائل آموزشی دست ساخته خود را تا چه حد در یادگیری مؤثر میدانید؟60201055
17- تا چه حد خود را در امر تدریس شریک می دانید؟353020510
18- مشارکت در تدریس تا چه حد در یادگیری شما مؤثر است؟553510
19- تشویق معلم تا چه میزان در یادگیری شما مؤثر است؟454555
20- تنبیه معلم تا چه میزان در یادگیری شما مؤثر است؟2518172515


نتایج پرسشنامه و نمودار دایره ای مربوط به آن

1- برخورد معلم شما در جلسه اول کلاس تا چه حدی شما را جذب نمود؟

جدول شماره یک

خیلی زیادزیادکمخیلی کماصلاجمع
5010355100
%50%10%35%5100%

 

خیلی زیاد و زیادخیلی کم و کم و اصلا
60%40%

نتیجه:

با توجه به اظهار نظر پاسخ دهندگان و با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره یک، چنین برآورد می شود که 50% دانش آموزان گزینه خیلی زیاد و 10% آنها گزینه زیاد را انتخاب نموده اند که رویهم رفته 60% آنها سوال را تایید نموده و 40% دانش آموزان نظر منفی راجع به سوال داشتند.

در نتیجه برخورد اولیه معلم در جذب دانش آموزان موثر خواهد بود.

 

2- ظاهر معلم شما در جلسه اول تا چه حد شما را جذب کرد؟

جدول شماره یک

خیلی زیادزیادکمخیلی کماصلاجمع
60181255100
%60%18%12%5%5100%

 

خیلی زیاد و زیادخیلی کم و کم و اصلا
78%22%

نتیجه:

با توجه به اظهارنظر پاسخ دهندگان و با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره یک، چنین برآورد می شود که 60% دانش آموزان گزینه خیلی زیاد و 18% آنها گزینه زیاد را انتخاب نموده اند که رویهم رفته 78% آنها سوال را تایید نموده و 22% دانش آموزان نظر منفی راجع به سوال داشتند.

در نتیجه ظاهر معلم در جلسه اول موثر خواهد بود.

3- لحن صحبت معلم تا چه حد در جذب شما موثر است؟

جدول شماره یک

خیلی زیادزیادکمخیلی کماصلاجمع
4635136100
46%35%13%6%100%

 

خیلی زیاد و زیادخیلی کم و کم و اصلا
81%19%

نتیجه:

با توجه به اظهار نظر پاسخ دهندگان و با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره یک، چنین برآورد می شود که 46% دانش آموزان گزینه خیلی زیاد و 35% آنها گزینه زیاد را انتخاب نموده اند که رویهم رفته 81% آنها سوال را تایید نموده و 19% دانش آموزان نظر منفی راجع به سوال داشتند.

در نتیجه لحن صحبت معلم موثر خواهد بود.

4- مدیریت معلم را تا چه حد در دانش آموزان موثر می دانید؟

جدول شماره یک

خیلی زیادزیادکمخیلی کماصلاجمع
3522142010100
35%22%14%20%10%100%

 

خیلی زیاد و زیادخیلی کم و کم و اصلا
57%44%

نتیجه:

با توجه به اظهار نظر پاسخ دهندگان و با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره یک، چنین برآورد می شود که 35% دانش آموزان گزینه خیلی زیاد و 14% آنها گزینه زیاد را انتخاب نموده اند که رویهم رفته 57% آنها سوال را تایید نموده و 47% دانش آموزان نظر منفی راجع به سوال داشتند.

در نتیجه مدیریت معلم موثر خواهد بود.

[1] – پژوهشی در علوم انسانی – حسنعلی میرزابیگی و حسن حیدریان

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *