جولای 30

تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی بلوار شهید انصاری رشت)-پایان نامه ارشد رشته جغرافیا – برنامه ریزی شهری

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا – برنامه ریزی شهری – عنوان پایان نامه : تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی بلوار شهید انصاری رشت)

2-4) عوامل موثر بر شکل گیری طراحی شهری در قرن 21

طراحی شهری با فضاهایی سر و کار دارد که انواع فعالیت ها در چارچوب های متفاوت در آن اتفاق می افتد و درحقیقت به این فضاها معنی و مفهوم می دهد. با اینکه فعالیت های انسانی یا به عبارت بهتر الگو های رفتاری بیش از آنکه تحت تاثیر عوامل محیطی باشند، تحت تاثیر عوامل فرهنگی قرار دارند، اما نمی توان تاثیر عوامل محیطی را بر آن ها در فضای شهری انکار کرد و این نکته از نظر طراحی شهری اهمیت فوق العاده زیادی دارد، چرا که با استفاده از طراحی می توان فعالیت ها را تحت تاثیر قرار داده و فضاهای شهری را به گونه ای شکل داد که ضمن ایجاد زمینه بروز الگو های رفتاری مناسب، مانع از انجام رفتار های نامطلوب از سوی شهروندان باشند.

تعداد شهرها در جهان (بویژه در کشورهای در حال توسعه )روز به روز بیشتر می شود و شهرها به مرکز مسائل و مشکلات و درعین حال فرصتهای گرانبها تبدیل می شون. به نظر می رسد چنین تغییراتی در دهه های پیش روی قرن بیست و یکم ابعاد وسیعتری پیدا خواهد کرد. از همین رو، شناسایی ساز و کارهای اثرگذار، تحلیل راهبردها، آینده پژوهی و ارائه برنامه های پایدارسازی توسعه شهری به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل می شود (ماهنامه تخصصی شهر و منظر / سال سوم، شهریور و مهر 92).

قرن حاضر شاهد تحولات بی سابقه ای در زمینه های گوناگون سیاسی، علمی- فنی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی بوده است. امروزه از جمله عوامل موثر در طراحی شهری، ارتباط آن با طبیعت است.       بی اعتنایی به بستر طبیعت شهر آثار جبران ناپذیری را بر زندگی ما داشته است و زندگی شهری ما همچنان به طور روزافزونی آثار نامطلوبی بر بستر طبیعی وارد کرده است.

تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی بلوار شهید انصاری رشت)

متن کامل:

پایان نامه های همه رشته ها

پایان نامه ارشد:تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)Copyright 2018. All rights reserved.

Posted جولای 30, 2016 by 92 in category "مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *